• 20 школа Кировоград официальный сайт
 • 2
 • 3
 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 20

  "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр „Сузір’я” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 20

  "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр „Сузір’я” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 • Комунальний заклад

  Навчально-виховне об'єднання № 20

  "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр „Сузір’я” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

 

Аналіз

роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів

за 2018/2019 навчальний рік

Реформування освіти в умовах Нової української школи диктує сьогодні нові підходи до підготовки учнів початкової школи. Пріоритетним стає всебічний розвиток особистості дитини, оволодіння ключовими та предметними компетентностями, наскрізними вміннями, необхідними життєвими й соціальними навичками, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві.

Учитель – основна дійова особа в реформуванні сучасної освіти. Змінюються орієнтири освіти – змінюється й сам учитель, змінюється мета і завдання його діяльності. Як зазначається у документах з реформування освіти нова школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін.Особливо актуальним це питання є у період діяльності, пов’язаної з реалізацією Концепції «Нова українська школа», підготовки вчителя до роботи в нових умовах.

   Керуючись методичною проблемою школи, методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2018-2019 навчальному році продовжило працювати над проблемою: «Удосконалення методичної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій».

Робота методичного об’єднання була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів; інтеграцію у навчально-виховному процесі дітей з особливими потребами.

Для сучасної школи потрібні висококваліфіковані педагоги, які постійно шукають найефективніші шляхи і засоби навчання, володіють глибокими педагогічними знаннями, здатні до роботи в нових умовах. Вони повинні усвідомлювати свою соціальну відповідальність, бути об’єктом особистісного професійного зростання, вміти досягти нових професійних рівнів. З огляду на це вчителі мають постійно працювати над удосконаленням професійної компетентності.

Всі вчителі методичного об’єднання мають вищу освіту. Одним із шляхів підвищення професійної компетентності педагога є атестація, яку кожен вчитель проходить раз на 5 років.

У 2018/2019 навчальному році, згідно графіка атестації педагогічних працівників, було проатестовано 6 вчителів. Результати атестації:

Гуд В.Я. – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній   категорії «спеціаліст вищої категорії» та звання «Старший вчитель»;

Резніченко Т.А. – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній   категорії «спеціаліст вищої категорії» та встановлення звання «Старший вчитель»;

Стукаленко О.П. – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній   категорії «спеціаліст вищої категорії» ;

Клюй І.С. – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній   категорії «спеціаліст вищої категорії» ;

Протасова О.Ю. - встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст II категорії».

За результатами атестації на 2019 рік встановлено:

а) вищу категорію – 9 вч.;

   І категорію – 1 вч.;

   ІІ категорію – 3 вч.;

   категорію «спеціаліст» - 3 вч.

б) звання «Старший вчитель» - 5 вч.

Пріоритетними методами підвищення професійної майстерності вчителя стають інтерактивні методи, які головну увагу приділяють практичному закріпленню набутих знань, умінь і навичок. Сьогодні найбільш поширеними є такі методи активного навчання, як тренінги, навчальні групові дискусії, ділові ігри,  програмоване навчання. Вони сприяють формуванню ефективних навичок ділового спілкування, міжособистісної взаємодії і тим самим підвищують загальну компетентність вчителя.

Протягом 2018/2019 навчального року відбулося 5 засідань методичного об’єднання:

 • Нова українська школа – новий зміст освіти (серпень);
 • Системно-діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи. Мовно-

літературна освітня галузь (жовтень);

 • Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи. Математична освітня галузь (січень);
 • Модернізація змісту освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової освіти. Природнича освітня галузь (квітень);
 • Підсумок роботи методичного об’єднання за рік (травень).

         Питання, які розглядались на засіданнях методичного об’єднання, знаходили свою реалізацію та систематизувалися в повсякденній роботі вчителів. Це можна було прослідкувати на відкритих уроках вчителів, виховних заходах, які проводилися протягом семестру згідно плану шкільного методичного об’єднання.

Члени МО брали активну участь у міських семінарах, майстер-класах, тренінгах, які проводив міський ЦМСПС, де здійснювалася підготовка вчителів до роботи в умовах впровадження концепції «Нова українська школа» та нового Державного стандарту початкової освіти.

Цікаво проходили засідання семінарів-практикумів для вчителів початкових класів усіх паралелей завдяки розгляду таких актуальних питань:

ü      наступність в роботі педагогів ДНЗ та ЗНЗ (для вчителів 1-х класів);

ü      подолання фонематичних помилок під час оволодіння навичками письма (для

   вчителів 2-х класів);

ü      формування комунікативної компетентності молодших школярів на уроках

   літературного читання (для вчителів 2-х класів);

ü      розвиток системного мислення в учнів початкових класів на уроках

   природознавства та української мови методом функціонально-системного    

         підходу технології ТРВЗ (для вчителів 3-х класів);

üрозвиток критичного мислення молодших школярів в умовах особистісно-орієнтованого навчання (для вчителів 3-х класів);

ü      використання у навчально-виховному процесі комп’ютерних технологій (для

   вчителів 4-х класів).

Голова методичного об’єднання була учасником засідань міської творчої групи вчителів початкових класів з проблеми:«Використання хмарних технологій у навчанні молодших школярів», де члени творчої групи поділилися досвідом з питання запровадження принципів STEM-освіти у навчальний процес; познайомили із інтерактивним ресурсом Plickers - сучасний засіб оцінювання освітніх результатів та GOOGLE CLASSROOM – як ефективний інструмент сучасного вчителя.

Тема наступного засідання творчої групи: «Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі: ефективне застосування закритої соціальної мережі в проекті «На крилах успіху».

Члени МО вчителів початкових класів приймають активну участь в онлайн-конференціях, інтернет-марафонах, вебінарах, тренінгах, де розглядаються важливі питання реформування освіти, розбудови Нової української школи.

         20 листопада 2018 року на базі закладу проведений семінар-практикум вчителів початкової школи для слухачів курсів ОІППО ім. В. Сухомлинського з проблеми «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів шляхом організації навчально-ігрової, дослідницької діяльності в початковій школі».

         Свій досвід, професійну майстерність на відкритих уроках показали вчителі: Стукаленко О.П., Протасова О.Ю., Резніченко Н.В. Майстер-клас з теми «Навчально-пошукова діяльність, інтеграція в НУШ. Перші тижні роботи» провели вчителі: Гуд В.Я., Деморацька Г.І., Фіалковська Я.П., Коваленко Ю.М.

         25 жовтня 2018 року в закладі успішно проведено засідання семінару - практикуму для заступників керівників, які відповідають за початкові класи з проблеми «Нова українська школа: інтеграційний підхід у початковій школі», в якому активну участь прийняли члени методичного об’єднання вчителів початкових класів, представивши свої презентації напрацювань з даного питання.

Свою статтю «Основні положення Нової української школи через призму ідей Василя Олександровича Сухомлинського для інтернет-конференції з проблеми: «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського – невичерпне джерело духовного розвитку» представили вчителі Стукаленко О.П. та Резніченко Н.А. Усі члени методичного об’єднання прийняли активну участь в обговоренні статей, про що свідчать залишені відгуки.

        Одним із найважливіших завдань сучасної початкової школи є розвиток пізнавальної активності молодших школярів, формування у них допитливості, бажання пізнавати нове. Серед найбільш дієвих способів формування нового ставлення до навчання і пізнання є проведення тижня початкової школи.

       У цьому навчальному році тиждень проходив з 26 листопада по 30 листопада 2018 року під девізом: «Відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитись, розквітнути».Робота  була спланована так, щоб заходи охоплювали різні сфери діяльності вчителів та учнів, були цікавими, корисними, сприяли інтелектуальному та творчому розвитку учнів.

    Вчителі та їх вихованці приймали участь у заходах різного рівня: предметні олімпіади, конкурси. Згідно плану роботи методичного об’єднання, проведено шкільну олімпіаду з математики серед учнів 3–4 класів, конкурс знавців української мови ім. П. Яцика серед учнів 3–4 класів.

        Математика

  Прізвище, ім’я учня клас Вчитель
1 місце Баклажанська Анастасія 4-Б Стукаленко О.П.
2 місце Левицький Максим 4-Г Росчислав Т.В.
3 місце Тимошенко Єгор 4-В Гуд В.Я.

                Українська мова

  Прізвище, ім’я учня клас Вчитель
1 місце Радіонова Яна 4-В Гуд В.Я.
2 місце Плохотнюк Ярослава 4-В Гуд В.Я.
3 місце Леткий Олександр 4-Г Росчислав Т.В.

        Учні початкової школи були активними учасниками Міжнародних та всеукраїнських інтерактивних конкурсів:

 • у всеукраїнському конкурсі «Колосок» - 151 учень,
 • міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер» - 119 учнів,
 • міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» - 103 учні,
 • всеукраїнській грі «Соняшник» - 136 учнів,
 • всеукраїнській інтернет - олімпіаді «На Урок».

Учні показали хороші результати і отримали дипломи різного ступеня. З кожним роком зростає активність дітей до участі у різного роду конкурсах, де вони показують хороші результати. Це свідчить про те, що наші вчителі на правильному шляху: школа розвиває допитливість дітей, їх пізнавальну активність, формує всебічно розвинену особистість молодшого школяра.

Робота методичного об’єднання в 2018/2019 н.р. сприяла підвищенню наукового рівня вчителя: підготовка до засвоєння змісту нових програм та технологій їх реалізації; постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання; вивчення й втілення в шкільну практику педагогічного досвіду, творче використання перевірених рекомендацій: збагачення новими, прогресивними й досконалими методами та засобами навчання; постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя, надання йому кваліфікаційної допомоги як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, в підвищенні результативності його педагогічної праці.

Керуючись методичною проблемою школи, методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2019-2020 навчальному році продовжить працювати над проблемою: «Удосконалення методичної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій».