Місячник "Я атестуюсь!"

Posted in Атестація вчителів

УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Комунальний заклад «Навчально-виховнеоб’єднання

«Загальноосвітнійнавчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я»

Кіровоградськоїміської радиКіровоградськоїобласті»

проспект Перемоги, 16, м. Кіровоград, 25002, тел.(0522) 24-85-52; ІНН 33428884; e-mail: nvo_20@ukr.net

 

НАКАЗ

від 31 січня 2018 року                                                                  №36/о

Про організацію та проведення

Місячника «Я атестуюсь!»

На виконання Річного плану роботи закладу, плану внутрішньошкільної методичної роботи на 2017/2018 навчальний рік та з метою завершення атестаційного періоду педагогічних працівників закладу, узагальнення матеріалів, спрямованих на всебічне, комплексне вивчення та оцінювання педагогічної діяльності вчителів, які атестуються, визначення рівня їх професійної компетентності, результатів роботи, фахової діяльності

НАКАЗУЮ:

1. Провести в період з 15.02 до 15.03.2018 року Місячник «Я атестуюсь!» за планом (додаток).

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Крупченко М.В.:

2.1. 08.02.2017 року провести інструктивно-методичну консультацію з членами атестаційної комісії та вчителями, які атестуються, щодо організації, проведення та участі в Місячнику «Я атестуюсь!».

2.2. Надавати індивідуальну консультативну допомогу вчителям та членам атестаційної комісії закладу в період проведення Місячника.

2.3. Підготувати до 23.03.2018 року проект наказу «Про підсумки проведення Місячника «Я атестуюсь!» у закладі».

3. Членам атестаційної комісії І рівня:

3.1. Проаналізувати та узагальнити матеріали вивчення професійної діяльності вчителів, які атестувалися протягом 2017/2018 навчального року.

3.2. До 16.03.2018 року підготувати узагальнені матеріали з досвіду роботи вчителів, які атестувалися, та подати їх голові атестаційної комісії навчального закладу.

4.Переведенцевій О.В., Крупченко М.В., Бондаренко О.А., Цибулі Н.О., заступникам директора з навчально-виховної роботи до 21.03.2018 року вивчити узагальнені матеріали з питань атестації вчителів підпорядкованих дисциплін і підготувати інформацію на засідання педагогічної ради закладу.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор                                                                              С. Колосова

З наказом ознайомилися:

Крупченко М.В.                  

Бондаренко О. А.                

Переведенцева О.В._______

Цибуля Н. О.                       

Додаток до наказу

від 31.01.2018 року №36/о

ПЛАН

Місячника «Я атестуюсь!»

АТЕСТАЦІЯ педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Пункт 1.2 Типового положення про

атестацію педагогічних працівників

 

№ з/п Зміст заходів Термін проведення Виконавець
1 Початок Місячника «Я атестуюсь!». Здійснення організаційних заходів.

15.02.2018

року

Крупченко М.В., заст. голови АК
2 Проведення інструктивно-методичної наради з учителями, які атестуються, членами атестаційної комісії закладу, керівниками методичних формувань 08.02.2018 року Крупченко М.В., ЗДНВР
3 Надання індивідуальної консультативної допомоги вчителям та членам атестаційної комісії закладу Протягом Місячника Крупченко М.В., ЗДНВР
4 Проведення відкритих уроків учителями, які атестуються Протягом Місячника Вчителі, які атестуються
5 Проведення й захист розробок позакласних заходів з предметів на засіданнях методичних формувань Протягом Місячника Вчителі, які атестуються
6 Визначення рівня професійної компетентності вчителів Протягом Місячника Члени АК
7 Звіти керівників МО, ЦМО про участь вчителів, які атестуються, у їх діяльності (характеристика діяльності у міжатестаційний період) До 01.03.2018 року Керівники МО, ЦМО
8

«Круглий стіл» з проблеми:

«Атестація – крок до вершини успіху» (обмін досвідом)

26.02.2018 року Члени АК, керівники МО, ЦМО, вчителі, які атестуються
9 Написання характеристик діяльності вчителів, які атестуються, у міжатестаційний період До 01.03.2018 року

Колосова С.О., директор закладу

10 Аукціон педагогічних ідей з обміну досвідом роботи над самоосвітніми проблемами (в рамках роботи МО, ЦМО). Надання вчителями, які атестуються, опису власного досвіду роботи з методичної проблеми До 12.03.2018 року Члени АК, керівники МО, ЦМО, вчителі, які атестуються
11 Тренінг з учителями, які атестуються, по визначенню професійного рівня 27.02.2018 року

Мезенцева О.В.,

практичний психолог

12 Анкетування учнів закладу щодо визначення рейтингу серед предметів, які викладають учителі, що атестуються. Обробка матеріалів З 26.02 по 12.03.2018 року Мезенцева О.В., практичний психолог
13 Оформлення матеріалів Місячника «Я атестуюсь!» До 15.03.2018 року Члени АК І рівня
14 Висвітлення інформації про проведення Місячника на сайті навчального закладу Протягом Місячника Кравцова О.А., секретар АК