Аналіз підсумків та досягнутих результатів роботи шкільної бібліотеки за 2020-2021 навчальний рік

Posted in Діяльність бібліотеки

4ц5нгшщ.jpg

 

Аналіз підсумків та досягнутих результатів

роботи шкільної бібліотеки

за 2020-2021 навчальний рік

КЗ «НВО «ЗНЗ I-III ступенів № 20

ДЮЦ «Сузір´я» Кропивницької міської ради

Кіровоградської області

 

Аналіз роботи шкільної бібліотеки

у 2020-2021 навчальному році

 

         Шкільна бібліотека є структурним підрозділом школи, яка здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу. Свою роботу вона організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації.

          У 2020-2021 навчальному році робота шкільної бібліотеки була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, нормативних документів Міністерства освіти України, Статуту школи.

         Робота бібліотеки ведеться згідно річного плану. Вона спрямована на національно-патріотичне, громадське, естетичне виховання; виховання культури читання учнів, керівництво позакласним читанням; поповнення і збереження книжкових фондів. Робота шкільної бібліотеки у 2020-2021 навчальному році спиралася на вирішення завдань по інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу та здійснювала інформаційно-бібліографічний супровід упровадження Державних стандартів освіти.

Завідуюча бібліотекою Княгницька Т.І. та бібліотекар Боровкова Л.В. протягом навчального року:

×          здійснювали системну, цілеспрямовану допомогу школярам в успішному засвоєнню навчальних програм, розвитку їх творчого мислення, пізнавальних інтересів і здібностей з використанням бібліотечного ресурсу;

×          надавали інформаційну підтримку педагогічним працівникам у підвищенні методичної культури та педагогічної майстерності, допомогу в діяльності вчителів й учнів в освітніх проектах;

×          формували в учнів навички незалежного користувача бібліотеки, навчали користуватися книгою й іншими носіями інформації, пошуку, відбору й критичній оцінці інформації;

×          удосконалювали традиційні й освоєнні нові бібліотечні технології. Забезпечували можливості найбільш повного й швидкого доступу до документів. Надавали методичні консультаційні допомоги педагогам, учням та їх батькам в одержанні інформації. Використовували різні форми проведення масових та інформаційних заходів.

     Саме тому шкільна бібліотека стала інформаційним центром як для учнів, так і для вчителів, одним із важливих напрямків роботи якого є формування інформаційної культури читачів з використанням різних джерел інформації.

       Протягом 2020-2021 навчального року бібліотекарі продовжували формування бібліотечного фонду, який відповідав би за змістом освітнім, виховним та інформаційним потребам, а також забезпечував бібліотечне обслуговування учнів та вчителів.

     Наша бібліотека продовжуватиме свою діяльність у всіх напрямках, за якими працює школа.

      

Робота з читачами

Провідним напрямком бібліографічної роботи бібліотеки було систематичне забезпечення бібліографічною інформацією користувачів. Безперервний облік даних про кількість та склад користувачів по групах, про обсяг виданих документів та розподіл їх за відділами бібліотечної класифікації вівся у «Щоденниках роботи шкільної бібліотеки» (читальної зали та абонементу)

Аналіз основних цифрових показників зі «Щоденників роботи» показав:

 • кількість читачів бібліотеки 607читачів, з них: на абонементі обслуговувалось всього – 448 користувачів; в читальному залі – 159 користувачів. Обслуговування надавалося різним категоріям користувачів.

На абонементі обслуговувалися:

155 користувачів – учні 2-4 класів

85 користувачів – учні 5-9 класів

24 користувачі – учні 10-11 класів

56 користувачів – вчителів та інших педагогічних працівників

138 користувачів – інші                      

Загальний відсоток охоплення бібліотечним обслуговуванням на абонементі становить 53%.

У читальному залі обслуговувалися:

102 користувачі – учні 2-4 класів

39 користувачів – учні 5-9 класів

18 користувачі – учні 10-11 класів

Загальний відсоток охоплення бібліотечним обслуговуванням в читальному залі становить 47%.

 • Загальна кількість відвідуваньза рік становить3.346рази, з них на абонементі – 1.855 (53%), в читальному залі – 1.491 (47%). Середня відвідуваність бібліотеки щодня становить 19-28 користувачів.

Аналіз показників відвідуваності шкільної бібліотеки різними групами користувачів свідчить про те, що найбільшу активність виявили учні 2-4 класів (67%), а також вчителі (64%). Порівняно з минулим роком показник відвідуваності бібліотеки учнями 5-9 класів збільшився на 6% і становить 19 %. Відвідуваність бібліотеки учнями 10-11 класів – 15%, що на 11 % більше ніж у минулому навчальному році. Середня кількість відвідувань, яка припадає на одного читача за рік становить 9 разів.

 • Загальна кількість книговидач.У 2020/2021 навчальному році із фонду бібліотеки було видано5.421примірників документів. Книговидача на абонементі складає – 3.923 примірників (77%), в читальному залі – 1498 примірників (23%). Аналіз книговидач показав, що найбільшим попитом користується література з літературознавства та художня література – 27%, природнича література – 22%, література з історії та географії – 9%, педагогічна література – 3%, література з мистецтва та фізичної культури – 8%, технічна література – 13%, література з мовознавства – 18%

У бібліотеці активно використовуються енциклопедії, довідники, словники, мережа Інтернет. Наявність доступу до мережі Інтернет значно підвищує рівень бібліотечно-інформаційного забезпечення освітнього процесу.

Середня книговидача щодня становить 57-65 примірників: 57 примірник на абонементі та 16 примірників у читальному залі.

 • Кількіснийпоказник обертаності бібліотечного фондусклав у звітному році 0,3 рази.
 • Забезпеченість учнів школи підручникамиз основних навчальних предметів в 2020/2021 навчальному році становила:

1-4 класи – 100%;

5-9 класи – 97%;

10-11 класи – 97%.

У цілому учні школи були забезпечені підручниками на 97%.

Основні статистичні дані роботи

шкільної бібліотеки

за2020-2021 навчальний рік:

 

 

Показники роботи за 2020/2021 н.р. Кількість

1

 

 

Основний бібліотечний фонд

Художня та методична література 8.753
Підручники 20.173
Підручники 1-4 кл. 6.849
Підручники 5-9кл. 10.578
Підручники 10-11кл. 2.746

2

 

Категорія читачів

Всього 666
Учнів 609

Учителів та

інших категорій

57
3 Кількість відвідувань Всього 3.346
4 Читаність   67 %

5

 

 

 

 

Кількість книговидач

Видано всього 5.421

Видано художньої

літератури

5.217
Видано періодичних видань 204
Видано підручників всього 10.343
Видано підручників 1-4 кл. 3.395
Видано підручників 5-9 кл. 6.135
Видано підручників 10-11 кл. 813

6

 

 

 

 

Надходження до фонду

Навчально-методичні посібники 236
Серія «Шкільна бібліотека» 289

Одержано підручників для

1-2 кл. для інклюзив.форми навчання

12

Одержано підручників для

3 кл.

1.121

Одержано підручників для

7 кл.

648

7

 

Масова робота

Оформлення літературних викладок, книжкових виставок, відкритих полиць та інформаційних куточків 35
Заходи 12
Бібліотечно-бібліографічні уроки 4

         Були визначені конкретні форми інформування кожної категорії читачів з урахуванням їхніх потреб. Продовжувалося формування довідково-інформаційного фонду, були проведені виставки «Знайомтесь - нові книги!», «Українська книга – дітям!», «Прочитав сам – зацікав товариша», «День бібліографії», у яких з зацікавленістю прийняли участь учні школи.

       Певна робота проводилася бібліотекарями щодо популяризації літератури, з цією метою були сформовані тематичні викладки книжного фонду, такі як:

ü«Край, овіяний легендами»;

ü «Моя Батьківщина – Україна»;

ü «Правові знання – підліткам»;

ü «Сім׳я та школа – дві могутні сили виховання»;

ü «БЖД та правила дорожнього руху»;

ü«Пожежна безпека».    

                                                                                                                                                                                        Протягом поточного навчального року шкільні бібліотекарі постійно розширювали бібліотечно-інформаційні послуги на основі вдосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи, уведення в роботу новітніх технологій (комп’ютерні презентації, слайд-шоу, букслем (реклама)). Щомісяця оформлялася експрес-інформація «Інформаційний час», підготовлені виставки до ювілейних дат (письменників, видатних людей, міжнародних днів). Усього було протягом навчального року оформлено 35 яскравих книжково-ілюстративних виставок, викладок, поличок.

       Бібліотека готувала різноманітні бібліографічні довідки, вела їх облік. Багато довідок носили фактичний та тематичний характер, наприклад:

ü«Сучасний стан екології та екологічної катастрофи»;

ü«Пам’ятати довічно»;

       Діяльність шкільної бібліотеки у 2020-2021 навчальному році була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

       Особлива увага приділялася широкій популяризації української сучасної літератури, літератури з питань освіти, історії і культури українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

       Отримуючи нову літературу, бібліотекарі готували «Інформаційний бюлетень новинок», «Зустріч з новими книгами», організовували відкриті перегляди літератури та періодики «Зупинись на хвилинку – подивись на новинки». На бібліотечно-бібліографічних уроках діти вчились користуватися книгою і опановували навички спілкування.

Проводились бесіди з таких тем:

ü«Виникнення писемності»;

ü «Подорож у країну «Журналія» (огляд-реклама періодичних видань);

ü«Основні елементи книги. Книга незвичайна – книга віртуальна»;

ü«Безпечний інтернет для дітей та підлітків»;

ü«Віртуальні бібліотеки: мандрівка сторінками сайтів дитячих видань»

Слід зазначити, що бібліотекарями на протязі року були створені презентації «Ви прийшли в бібліотеку», «Структура книги», «Як користуватися довідником» та інші, всього підготовлено 10 яскравих презентацій, які використовувалися на бібліотечних уроках.

     До святкових дат та урочистих подій були організовані протягом навчального року виставки, викладки, полички, наприклад:

ü«Україна – суверенна Держава»;

ü «Україна – європейська країна»;

ü «Дзвони Чорнобиля»;

ü «Майдан від першої особи»;

ü «Край, овіяний легендами»;

ü «Збережемо пам΄ять про подвиг» тощо.

       Один раз на чверть у читальному залі бібліотеки проводились інформаційні дні. Цього дня діяли книжкові виставки, були розкладені добірки статей, журналів, газет, а також усе нове і цікаве, що надійшло до бібліотеки школи за чверть, випускався інформаційний бюлетень «Радимо прочитати».

       Є багато форм і методів виховання культурної людини, прищеплення любові до книги і одна із них – прищеплення школярам навичок бібліотечно-бібліографічної грамотності. У популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань використовувалися найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, практичні заняття, повідомлення учнів, різні види змагань, конкурсів. Особливо складно прищеплювати школярам навички користування довідковою літературою. Тому вчителі - предметники активно сприяли формуванню цих навичок: завдання з будь-якого предмета подавались так, що учні були змушені звертатися до словників і довідників, особливо вчителі географії, математики, хімії та української мови. Пробудженню інтересу до довідкової та науково-популярної літератури сприяло використання таких форм позакласної роботи, як конкурси, тематичні уроки та свята.

       Слід зазначити активну участь бібліотеки у проведенні щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, який проходив під гаслом: «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя», метою якого є пошук ефективних шляхів розв’язання проблеми соціального здоров’я молоді засобами бібліотечної роботи; реалізація основних пріоритетів Нової української школи, а саме: формування в учнів уміння розумно і раціонально користуватися природними ресурсами, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатності і бажання дотримуватися здорового способу життя.

     Особлива увага в ході проведення місячника приділялася видовищній інформації, що спонукає школярів звертатися до книг та пробуджує інтерес до читання; популяризації літератури та інтернет-сервісів про здоров’я та здоровий спосіб життя; поповненню бібліотечного фонду документами з різних галузей знань, зорієнтованих на формування в учнів практичних навичок дбайливого ставлення до свого здоров’я;

Оформлені книжкові виставки та полички:

ü«Здоровий спосіб життя – хворобам нема вороття»;

ü «Мандрівка на планету Здоров’я» та ін.;

Проведені бібліотечні уроки інформаційної культури:

ü«Безпечний інтернет для дітей та підлітків»;

ü «Подорож у країну «Журналія» (огляд-реклама періодичних видань);

ü«Історія і структура книги» та ін.;

ü Бібліомандрівка першокласників «Читання – це цікаво!» та ін.;

ü Конкурс плакатів і малюнків «Я обираю здоров’я»;

üПідготовлені за допомогою учнів та бібліотекарів рекомендаційні списки (у вигляді буклетів, закладок, презентацій тощо), присвячені популяризації здорового способу життя: «Питна вода: безпека, якість, здоров’я», «Раціональне харчування» та ін.

     Працюючи в тісному контакті з учителями, бібліотека використовує усі можливі форми співробітництва в здійсненні виховання культури читання школярів під час викладання різних предметів, у повсякденній роботі з читачами-учнями.

     У популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань     використовувалися найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, бібліотечні уроки, практичні заняття, повідомлення учнів, різні види змагань, конкурсів. Крім того в класах була проведена бесіда про збереження підручників.

   Протягом року бібліотекою було проведено чимало цікавих і захоплюючих заходів:

-         бесіди з учнями 2-10 класів щодо правил користування бібліотекою, виявлення їхніх інтересів та інформаційних потреб;

-         поповнено фонд художньою, науково-популярною літературою для вчителів та учнів, подарованою учнями та батьками;

-         розроблено схему залучення бібліотечного активу до роботи в бібліотеці та класних колективах школи;

-         на належному рівні організовано роботу з інформаційного обслуговування читачів, оновлено алфавітний каталог; картотеку газетно-журнальних статей;

-         проведено аналіз читацьких формулярів всіх класів з метою виявлення кращих читачів школи, класів, кращого читацького колективу. Кращі читачі, активісти бібліотеки,   учасники конкурсних програм та вікторин, активні учасники бібліотечних акцій нагороджені Подяками;

-         традиційними стали бібліотечні уроки з бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів, комп`ютерні презентації з морально-етичного, патріотичного виховання, екологічної спрямованості, екскурсії до бібліотеки та посвята в читачі учнів молодших класів;

-         з метою розкриття потенційних можливостей шкільної бібліотеки, підняття її престижу, привернення уваги вчительської, учнівської та батьківської громадськості до проблем бібліотеки навчального закладу, а також популяризації читання в Україні проведені заходи в рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя»;

-         оформлені розробки особистісних заходів та презентацій бібліотекарів для використання їх в навчально-виховному процесі;

         Уся робота шкільної бібліотеки спрямована на виховання гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов`язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

       Таким чином, дії бібліотекарів та всього педагогічного колективу дали певні результати.

       Майже всі діти школи вільно орієнтуються у книжковому фонді бібліотеки відповідно до їх вікової групи; вони мають первинні знання про книгу, бібліографію, бібліотеку від загального ознайомлення з бібліотекою до знання змісту окремих розділів книжкового фонду і вибору книг, використання каталогів і картотек.

       Вагому допомогу шкільному бібліотекарю надавав актив бібліотеки, до складу якого входили старшокласники. Разом із бібліотекарями актив визначав тематику інформацій, брав участь у підборі матеріалу для інформування, обробляв його, виступав з оглядами літератури чи періодичної преси, проводив інформаційні п’ятихвилинки у кожному класі, а також – дні та тижні інформації.

     Бібліотечним активом один раз у семестр в школі проводяться рейди-перевірки стану збереження підручників. Результати конкурсу члени активу висвітлюють в спеціальних інформаційних бюлетенях. В бібліотеці оформлений куточок «Книжкова лікарня», де учні лікують книги. Проводиться робота по ознайомленню учнів з правилами користування бібліотекою, даються рекомендації батькам щодо виховання у дітей бережливого ставлення до навчальної книги.   Спільно з учителями проводяться бесіди, бібліотечні уроки з виховання у дітей бережливого ставлення до навчальної книги.

     Треба зазначити, що резерви шкільної бібліотеки в справі інформаційної роботи далеко не вичерпані. Постійний пошук нових, ефективних технологій, прагнення до формування системи інформаційної підтримки освіти, тісний взаємозв’язок і взаємодія з педагогічним колективом буде сприяти утвердженню шкільної бібліотеки як справжнього культурного, інформаційного і освітнього центру, який одержує, зберігає і розповсюджує різноманітні джерела інформації, здатні задовольнити будь-які запити своїх читачів.

   Таким чином, зміст роботи шкільної бібліотеки був спрямований на те, щоб формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку особистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій.

   Невід’ємною складовою освітянського та інформаційного простору є бібліотека, яка накопичує, зберігає і поширює знання, що зафіксовані у друкованих та інших носіях інформації. Саме бібліотека є найважливішою творчою лабораторією, саме від її ресурсів і послуг залежить якість та зміст навчально-виховної роботи.

Робота шкільної бібліотеки у 2020- 2021 навчальному році була

спрямована на вирішення таких завдань:

1. Піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, інформатизація бібліотечних процесів, впровадження в роботу бібліотеки нових інформаційно-комунікаційних технологій, навчання користувачів технологіям інформаційного самообслуговування, створення нових та поповнення існуючих баз даних матеріалів, необхідних для забезпечення освітнього процесу.

2.   Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку освітнього процесу; виховання загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги.

3. Підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, які вміщують найповніше інформаційне забезпечення освітнього процесу, надання інформаційно-методичної допомоги здобувачам освіти, педагогам в оволодінні основами наук і організації освітнього процесу

4.   Координація роботи шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, формуванні в них навичок читання літератури.

5. Виховання у школярів інформаційної культури, культури читання; формування вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, базами даних, розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів школярів.

6.   В умовах пандемії Covid-19 приділяти увагу видовищній інформації, що спонукає здобувачів освіти звертатися до книг та пробуджує інтерес до читання; популяризації літератури на інтернет-сервісах.

7.   Систематична робота зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду; формування книжкового фонду, основу якого складала б українська книга; поповнення шкільного фонду краєзнавчими й бібліотекознавчими матеріалами, літературними доробками місцевих авторів; розширення книжкового фонду засобами проведення доброчинних акцій «Подаруй книгу бібліотеці».

8. Якнайповніше забезпечення реалізації таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і копітке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки: формування в дітей стійкої потреби в книзі.

9.   Популяризація книги, постійне оновлення матеріалів, календаря пам’ятних дат, даних про новини бібліотеки, нові надходження, програмних творів, рекомендаційних списків літератури та іншої інформації.

10.   Підвищення авторитету шкільного бібліотекаря, збільшення ролі його праці в освітньому процесі школи, сприяння зростанню соціальної активності шкільного бібліотекаря, його готовності до сприйняття нових ідей, маркетингової діяльності як засобу та інструменту оптимізації процесу обслуговування і розширення сфери впливу шкільної бібліотеки.

 

Залучення учнів до читання та роботи у бібліотеці

№ з/п Назва заходів та технологій

Термін

виконання

Відповідальний
 1. 1.
Перереєстрація та запис нових читачів.

Вересень,

жовтень

Бібліотекарі
 1. 2.

Обслуговування учнів, вчителів, батьків.

Постійно Бібліотекарі
 1. 3.
Екскурсії до шкільної бібліотеки першокласників. Жовтень Бібліотекарі
 1. 4.
Проведення бесід про правила користування бібліотекою. Протягом року Бібліотекарі
 1. 5.
Проведення заходів з ліквідації заборгованості читачів. Постійно Бібліотекарі
 1. 6.
Робота з формулярами читачів. Постійно Бібліотекарі
 1. 7.
Виховання бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів. За планом

Бібліотекарі,

вчителі

 

Індивідуальна робота з читачами

 

з/п

Назва заходів та технологій

Термін

виконання

Відповідальний
1. Проведення індивідуальних консультувань читачів при виборі книги:
 • рекомендаційні бесіди;
 • бесіди про прочитане;
 • реклама книги;
 • консультації біля книжкових виставок.

Постійно

Бібліотекарі

2. Виділення груп читачів за інтересами.

Жовтень

Бібліотекарі
3. Аналіз читацьких формулярів: «Що читаємо? Як читаємо?»

Лютий

Бібліотекарі
4. Проведення бібліографічних індивідуальних консультацій:
 • рекомендаційні списки літератури;
 • бібліографічні огляди літератури;
 • тематичні бесіди з визначеної теми.
Постійно Бібліотекарі

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування читачів

 

Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний
1. Організація інформаційної діяльності по спрямуванню національного самоусвідомлення і духовного становлення учнів – користувачів бібліотеки .

Протягом року

Бібліотекарі

2. Залучення нових читачів:
 • екскурсії до бібліотеки;
 • пояснення учням правил користування бібліотекою;
 • ознайомлення з книжковими виставками, які розкривають фонд бібліотеки.

Вересень

Протягом року

Бібліотекарі

3. Обслуговування читачів протягом року. Систематично Бібліотекарі
4. Налагодження індивідуальної роботи з читачами:
 • тематичні папки за інтересами (для вчителів та батьків);
 • списки рекомендованої літератури;
 • рекомендаційні бесіди, бесіди   про прочитане;
 • рекламування літератури;
 • виставка однієї книги;
 • виставка книг-ювілярів;
 • робота з формулярами читачів;
 •    виховання бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів.

Протягом року

Згідно плану роботи на рік

Актив

бібліотеки,

Бібліотекарі

Бібліотекарі

5. Продовження роботи літературно-інформаційного центру:
 • «Виставка однієї книги»;
 • «Букслем» (реклама) «Я прочитав – і ти прочитай»;
 • Бібліошопінг: «Даремно часу Ви не гайте! Ось цю книгу прочитайте».
 • «Знайомтесь: нові книжки»;
 • «Виставка книг-ювілярів 2020-2021 років».

Протягом року

Бібліотекарі

6.

Оформлення інформаційних і книжкових виставок і викладок.

Систематично Бібліотекарі

Організація книжкових фондів і каталогів

Рівень роботи бібліотеки повністю залежить від якості її фонду, від систематичного і оперативного його поповнення новими документами відповідно до запитів та інтересів користувачів.

Поповнення основного фонду бібліотеки відбувалось за рахунок доброчинних акцій:

 • «Подаруй бібліотеці книгу»;
 • «Подаруй школі періодичне видання».

Для забезпечення обліку фонду ведеться відповідна документація: книги сумарного обліку фонду бібліотеки, інвентарні книги, книга обліку  видань тимчасового користування, папки актів надходжень, папки актів вибуття, реєстраційна картотека навчальної літератури, реєстраційна картотека періодичних видань, журнали обліку видань, прийнятих взамін загублених, формуляри користувачів,  формуляри класів. Записи в документах ведуться своєчасно й охайно.

До послуг користувачів бібліотека пропонує28.926примірників книг.

З них: основний художній фонд налічує 8.753 примірників, фонд підручників –20.173примірники.

     Розміщення книжкового фонду в бібліотеці здійснювалась згідно з таблицями УДК. Режим зберігання фонду дотримується. Всі видання технічно опрацьовані.

 

Назва заходів та технологій

Термін

виконання

Відповідальний
Оформлення передплати на періодичні видання.

Жовтень – листопад

Бібліотекарі
Ведення індивідуального, сумарного обліку бібліотечного фонду. Протягом року Бібліотекарі
Оформлення документації на нові надходження та систематична звірка її з бухгалтерією. 1 раз у квартал Бібліотекарі
Ведення чіткого обліку виданих підручників по класах. Протягом року Бібліотекарі
Робота з фондом:
 • рознесення книг по стелажах;
 • розміщення згідно таблиць ББК та УДК;
 • оформлення книжок, подарованих у ході акції «Подаруй книгу бібліотеці!».

Протягом року

Бібліотекарі

Вилучення з фондів:
 • застарілих видань;
 • загублених читачами книг;
 • з інших причин (складання актів, вивіз макулатури, здача актів до бухгалтерії; робота із сумарними та інвентарними книгами).

Протягом року

Бібліотекарі

Комплектування книжкового фонду. Протягом року Бібліотекарі
Робота з фондом підручників:
 • організація видачі підручників;
 • організація здачі підручників;
 • оформлення нових надходжень;
 • інформування вчителів про надходження нових підручників на стенді «Шкільна бібліотека інформує».

Вересень

Травень

Протягом року

Бібліотекарі

Створення у кожному класі постів бережливих по збереженню книги (регулярне висвітлювання роботи постів бережливих на засіданнях Активу бібліотеки школи).

Вересень

Протягом року

Класні

керівники

Бібліотекарі

Заходи по збереженню фонду:
 • рейди перевірки стану підручників;
 • робота Книжкової лікарні «Вчись і ти, як книгу берегти» (на уроках трудового виховання у 2-5 класах);
 • індивідуальні бесіди з читачами.

І раз на семестр

Протягом року

Актив

бібліотеки

Класні

керівники

Бібліотекарі

Ведення всіх операцій з обліку бібліотечного фонду підручників. Протягом року Бібліотекарі

Замовлення необхідних підручників на поточний навчальний рік на сайті Інституту модернізації змісту освіти.

Згідно наказу Міністерства освіти України

Бібліотекарі

Популяризація та вивчення бібліотечного фонду.

Протягом року Кл. керівники, бібліотекарі

 

 

Робота з підручниками

 

№ з/п Назва заходів та технологій

Термін

виконання

Відповідальний
1

Своєчасне (до 01.09) забезпечення учнів підручниками, які є у наявності.

Серпень – вересень Бібліотекарі
2

Вивчення стану забезпеченості учнів підручниками з урахуванням особистих підручників.

Вересень

Жовтень

Бібліотекарі
3

Продовження комплектування фонду шкільних підручників. Систематичне ведення картотеки.

Протягом року Бібліотекарі
4

Проводження списання підручників загублених читачами та застарілих.

За потребою

Бібліотекарі

5

Прийняття участі у шкільному етапі акції «Живи, Книго!».

За планом

Бібліотекарі,

класні керівники

6

Проводження бібліотечних уроків.

Протягом року

Класні керівники,

Бібліотекарі

7

Проводження повної інвентаризації фонду підручників, розстановка їх по класах, найменуваннях, роках видання.

Вересень,

Травень – червень

Бібліотекарі

 

 

Масові заходи з популяризації літератури

 

В період 2020/2021 років значно покращили свою діяльність масові форми роботи шкільної бібліотеки.

Особливо популярні у нашій бібліотеці стали масові заходи. Адже масовий захід – це і реклама книги та бібліотеки, і виховання учнів(залежно від теми), і навчання (декламаторського мистецтва, поведінки на сцені), і розвиток (інтелектуальних здібностей, пам’яті, уваги та уяви), і взаємозв’язок (учень – бібліотекар – учитель - книга). За період роботи в бібліотеці було проведено чимало заходів різної тематики. Звичайно працюю з групою дітей, які залюбки допомагають у бібліотеці. Кращими активістами, як правило є учні 5 – 8 класів. З активом бібліотеки легко і просто працювати. Вони допомагають в оформлені книжково-ілюстративних виставок, розробці завдань до конкурсів, турнірів, написанні сценаріїв, працюють в «Книжковій лікарні» та беруть участь у підготовці майже всіх заходів, які проводяться в школі. Завдяки роботі в бібліотеці, зростає рейтинг класу, учні якого зазвичай є активістами не тільки бібліотеки, а й школи. Навчившись працювати на сцені, діти стають ведучими різних шкільних і сільських свят.

Ефективними технологіями масової роботи   бібліотеки стали книжкові полиці, виставки, огляди літератури, цикли читань, обговорення книг, літературні ігри , розвиток інтелектуальних здібностей, пам’яті, уваги та уяви.

 

 

Керівництво читанням дітей

 

№ з/п Назва заходів та технологій

Термін

виконання

Відповідальний
1 Індивідуальні бесіди:
 • при запису до бібліотеки;
 • рекомендації щодо вибору літератури та читання,
 • про прочитане.

Вересень – травень

Бібліотекарі

2 Оновлення постійно-діючих книжкових       виставок та поличок:
 • «До природи не неси шкоди»
 • Абетка здоров'я
 • «Край, овіяний легендами» «Моя Батьківщина – Україна!»
 • Безпека життєдіяльності
 • Увага на дорозі!
 • Пожежна безпека
 • Я – громадянин України і цим пишаюсь

Протягом року

Бібліотекарі

3 Оформлення тематичних книжкових полиць:
 • До першого уроку
 • Знайомтесь, новинки!
 • Українська книга – дітям
 • Правові знання – підліткам
 • «Подаруй книгу школі»
 • До ювілейних дат
 • Книги-ювіляри 2020-2021 років
 • Прочитав сам, зацікав товариша
 • Виставка однієї книги
 • Рідна мова – то доля народу
 • Твої герої, Україно!
 • «Порожня зона, край мовчання…»(до дня пам’яті Чорнобиля)
 • «Я прочитав – і ти прочитай»
 • «Даремно часу Ви не гайте! Ось цю книгу прочитайте!»

Серпень – вересень.

Протягом року

Бібліотекарі

4 Бібліотечні уроки:
 • «Країна казкова – країна книжкова» (бібліоподорож).
 • «Бібліотечний вернісаж» (бібліотечний урок-екскурсія для першокласників)
 • «А ми тую козацькую славу збережемо».
 • «Україна – наш спільний дім»

За планом

Бібліотекарі,

Класні керівники

5 Бібліотечні уроки інформаційної культури:
 • «Подорож у країну «Журналія». Періодичні видання для учнів початкової школи.» (огляд-реклама видань).
 • «Основні елементи книги. Книга незвичайна – книга віртуальна».
 • «Віртуальні бібліотеки: мандрівка сторінками сайтів дитячих видань.
 • «Електронні бібліотеки на допомогу навчанню. Знамениті бібліотеки світу.»

За планом

Бібліотекарі,

Класні керівники

6 Інформаційна перерва в бібліотеці «Подорож книжковими полицями». Постійно Бібліотекарі
7 Бібліографічні огляди:
 • До дня української писемності;
 • До дня Чорнобильської трагедії;
 • «Великі українці»;
 • Рекомендуємо почитати;
 • До ювілейних дат (письменників, видатних людей, міжнародних днів).

За планом

Бібліотекарі

Робота ДБА

Система каталогів і картотек призначена для багатогранного розкриття всього фонду бібліотеки, його пропаганди. Більш детально розкрити книжкові фонди допомагають картотеки. Їх особливість полягає в тому, що вони досить актуально відображають літературу за темами, окремими відділами, питаннями та проблемами. В картотеках зберігаються не лише відомості про книги, а й про окремі публікації із книг, газет та журналів. В нашій бібліотеці створені та постійно поповнюються: Систематична картотека статей; Картотека підручників; тематична картотека з питань педагогіки та інші.

Постійно cкладались рекомендаційні списки літератури: «Нова українська школа: інтеграція навчання», «Нова українська школа: загальні питання» та інші. Всього протягом року бібліотекарями було укладено 4 рекомендаційних списків літератури, а також виконано 51 бібліографічну довідку.

Для забезпечення якісного інформаційно-бібліографічного

обслуговування педколективу, учнів та батьків бібліотека і надалі

приділятиме першочергову увагу довідково-бібліографічному апарату:

 

№ з/п Назва заходів та технологій Термін виконання Відповідальний
1 Поповнення і впорядкування картотек:
 • «Картотека з національно-патріотичного виховання»;
 • Картотека журнально-газетних статей «Початкова школа»;
 • «Репертуарна картотека»;
 • «Мій рідний край»;
 • «Картотека підручників»;
 • «Картотека нових надходжень».

Протягом року

           Бібліотекарі

2 Консультативні години «Робота з картотеками». За необхідністю Бібліотекарі
3 Пояснення учням правил користування ДБА. За необхідністю Бібліотекарі
4 Проводження бібліографічних оглядів літератури, перегляди літератури до знаменних дат, до дат народження письменників, свят. Протягом року Бібліотекарі
5 Створення рекомендаційних списків художніх творів, що вивчаються за новою шкільною програмою (у 1-х класах) у НУШ. Протягом року Бібліотекарі

 

Робота з батьками

 

Шкільна бібліотека допомагає батькам у вихованні в учнів любові до книги та культури читання. А батьки в свою чергу, надають допомогу у збереженні шкільних підручників.

 

№ з/п Назва заходів та технологій

Термін

виконання

Відповідальний
1 Поповнення у бібліотеці куточку «Сім’я і школа - дві могутні сили виховання». Вересень Бібліотекарі
2 Проводження консультацій з батьками по ремонту книг та збереженню навчальної літератури . Протягом року Бібліотекарі
3 Ведення пропаганди літератури для батьків з виховання дітей. Протягом року Бібліотекарі
4 Продовжувати поповнювати папку для батьків «Читання і бібліотека у житті вашої дитини». Протягом року Бібліотекарі
5 Оформлення книжкової викладки нових книг для вчителів, батьків та учнів (до дня бібліотек). 30 вересня Бібліотекарі

Формування інформаційно-бібліографічної культури, навичок незалежного користувача, інформаційної компетентності особистості

Пріоритетним завданням діяльності шкільної бібліотеки є формування інформаційної культури школяра, пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань. Ці знання поширюються шляхом бесід, консультацій у фонді, біля каталогів і картотек, а також шляхом проведення бібліотечних занять.

Важливою ділянкою формування інформаційної культури школяра є пропаганда бережливого ставлення до книжки. Працівники бібліотеки здійснювали постійний контроль за дотримуванням правил користування бібліотекою, формували у читачів навички незалежних бібліотечних користувачів. Протягом року проводили перевірки «Як живеш, підручнику?». Результати перевірок висвітлювались в постійно діючому куточку «Інформація по бібліотеці».

Більшість вчителів – класних керівників відповідально віднеслись до таких перевірок. В цілому підручники збережено добре, силами учнів відремонтовано більшість підручників. Всього за звітний період було загублено (зіпсовано) 5 примірників, які замінено рівноцінними новими.

 

 

 

 

 

Основні завдання на наступний навчальний рік

Аналіз роботи за рік показав, що бібліотека закладу на належному рівні здійснювала всебічну інформаційну підтримку освітнього процесу в школі. Бібліотекарі є активними, творчими особистостями, що постійно підвищують свій професійний рівень.

У новому навчальному році бібліотека буде активно брати участь у освітньому процесі школи, як інформаційний структурний підрозділ.Робота буде спрямована на:

 • збереження та поповнення бібліотечного фонду;
 • задоволення інформаційних потреб користувачів;
 • інформаційно-бібліографічну підтримку освітньої, творчо-пізнавальної, самоосвітньої діяльності учнів та вчителів;
 • формування інформаційної культури, популяризацію бібліотечно-бібліографічних знань;
 • роботу щодо популяризації книги;
 • роботу з учнями щодо участі у Всеукраїнських конкурсах дитячого читання;
 • здійснення творчої співпраці бібліотеки, учнівського та педагогічного колективів, батьківської громади, спонсорів;
 • придбання необхідного технічного обладнання (каталожні та книжкові роздільники, каталожні картки, БФП).

 

ВИСНОВОК

Сьогодні шкільна бібліотека є структурним підрозділом школи, призначення якого не тільки збирати і зберігати, але й виробляти та поширювати інформацію. Інформаційна функція бібліотеки набуває сьогодні нового аспекту, оскільки не тільки сама бібліотека перетворюється на сучасне інформаційне середовище, але й допомагає стати таким і навчальному в цілому для ефективного досягнення загальної мети – всебічного розвитку дитини як особистості та її адаптації в соціумі шляхом інтенсивного інформаційного насичення. У зв’язку з цим цілком зрозумілим є той факт, що шкільна бібліотека повинна йти в руслі тих змін, що відбуваються в країні, плекати новий образ бібліотеки, допомагати користувачам творити новий світ.

Намагаюся перетворити шкільну бібліотеку в дійсно інформаційний, культурний, освітній центр, де б учні, вчителі мали можливість підвищити свій культурний рівень, поглибити і розширити знання.