Результати моніторингу якості освіти

Posted in Діяльність навчального закладу

  8Аналіз навчальних досягнень учнів

за 2017/2018 навчальний рік.

 

Результати навчального року

У 2017-2018 навчальному році навчально-виховний процес було спрямовано на інтерактивний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

За результатами навчальних досягнень похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» нагороджені 49 учнів 3-8, 10 класів, а саме:

Клас Кількість учнів Прізвище, ім’я учнів
10 Бойко Ксенія, Виніченко Віолетта, Галушко Олександр, Гуменюк Олександра, Дмітрієв Ярослав, Кондратеко Олександра, Леонова Вікторія, Манько Катерина, Червінський Микита, Червоненко Олександр.
3 Баклажанська Анастасія, Кубран Софія, Чеснаков Артем.
6 Гордієнко Ангеліна, Ковальчук Максим, Поліщук Олексій, Радіонова Яна, Соколов Юрій, Тимошенко Єгор.
4 Демидов Володимир, Красний Давид, Леткий Олександр, Левицький Максим
7 Білик Юлія, Кирилюк Софія, Коцюба Ірина, Подопригора Софія, Соломонова Анна, Хоменко Олексій, Шевченко Іванна
5 Круглов Іван, Левочко Маргарита, Остапов Ярослав, Стрельченко Владислав, Чебанова Дар’я
3 Гольша Дмитро, Гусєва Валерія, Панченко Єлизавета
2 Зорева Юлія, Лавріненко Анастасія
1 Герасимлюк Анастасія
1 Матвієнко Богдан
1 Рубцов Павло
4 Коваленко Тетяна, Смаглюк Марія, Уксюзова Діана, Шепель Наталія
1 Гудим Ангеліна
1 Голік Дар’я

З діаграми видно, що кількість учнів, які закінчили навчальний рік на високому рівні, з кожним роком збільшується. Порівняно з минулим навчальним роком ця кількість збільшилась на 13 учнів.

За особливі досягнення у вивченні окремих предметів 7 учнів 11-х класів нагородженні Похвальними грамотами.

Клас Прізвище, ім’я учнів Предмет
11А Горяєва Анна Технології
11А Кісенко Олексій Історія та правознавство
11А Тикул Олег Фізична культура
11А Аулін Андрій Фізична культура
11Б Мустафаєв Еміль Фізична культура
11Б Стойко Олексій Фізична культура
11Б Матковський Данило Фізична культура

За високі результати в навчанні учень 9Б класу Лещук Денис одержав свідоцтво з відзнакою.

У 2017-2018 навчальному році педагогічним колективом продовжується впровадження профілізація старшої школи навчального закладу. Четвертий рік поспіль за бажанням учнів і батьків та погодженням з Радою закладу обраний філологічний напрям української філології профіль на базі 10Б класу. На базі 10А класу створений профільний клас технологічного напряму. Таким чином у школі діяли чотири профільних класи: два філологічних (10Б, 11-А), технологічний (10А) та спортивний 11Б.

Державна підсумкова атестація у 2017-2018 навчальному році проводилася відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН від 30.12.2014 року № 1547. Атестація проводилась у письмовій формі. Завдання для проведення атестації уклали вчителі закладу відповідного фаху дотримуючись орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань затверджених МОН (лист № 1/9-185 від 27 березня 2018 року), погодила педагогічна рада та затвердив директор школи.

Підсумки державної підсумкової атестації учнів 4х класів


Назва предмета Кількість учнів 4-х кл. Бал 12-10

%

Бал 9-7

%

Бал 6-4

%

Бал 3-1

%

всього

які взяли участь

в ДПА

звільнені  від ДПА не з’явилися 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
з поважних причин без поважних причин
Українська мова 81 81 0 0 0 4 13 11 35 13 19 12 54 5 2 2 11 0 0 0 0
Математика 81 81 0 0 0 10 12 10 40 12 14 7 41 4 8 4 19 0 0 0 0

 

Атестаційна контрольна робота з української мови була інтегрованою і містила завдання на перевірку результатів навчання з української мови і літературного читання. Завдання на перевірку сформованості навички читання, розуміння прочитаного, уміння працювати з текстом, використовуючи визначені програмою літературознавчі поняття; перевірку орфографічних і пунктуаційних умінь, навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь; побудову зв’язного висловлювання формуються на основі єдиного художнього або науково-художнього тексту. Для перевірки орфографічних і пунктуаційних умінь було обрано в тексті для читання логічно завершену частину для списування, в якій 25% слів містять вивчені орфограми, і оформлено її з пропусками цих орфограм.

        Аналізуючи роботи учнів 4-х класів, можна зазначити, що учні оволоділи програмовим матеріалом з української мови за курс початкової школи. Більшість учнів справились з завданням контрольної роботи на високому і достатньому рівнях. Практична спрямованість початкового навчання виявляється в тому, що навчальні досягнення молодших школярів з мови оцінюються не стільки за знаннями про мову, скільки за мовними вміннями.

        Зміст підсумкової контрольної роботи з математики було сформовано з таких основних завдань: складеної задачі на 3 дії; виразу з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками); на порівняння і перетворення величин; знаходження частини від числа; застосування геометричного матеріалу і завдання з логічним навантаженням

Аналізуючи роботи, можна зазначити, що учні оволоділи програмовим матеріалом з математики за курс початкової школи. Більшість учнів справились з завданням контрольної роботи на високому і достатньому рівнях. Школярі показали уміння визначати тип складеної задачі та прийоми її розв’язання, визначати порядок дій у виразах з дужками та виконувати письмові обчислення з багатоцифровими числами, порівнювати числа та величини, виконувати перетворення іменованих чисел. Учні показали уміння логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом та обмірковувати свої дії, на практиці застосовувати властивості, правила, залежності, виконання вимірювань та геометричних побудов.

       Слід зауважити, що завдання з логічним навантаженням правильно виконало 35% учнів, що свідчить про те, що учні вміють логічно мислити, аналізувати та обґрунтовувати способи виконання математичних операцій, розв’язуючи нестандартні задачі. 

Дані таблиці свідчать про те, що учні оволоділи програмовим матеріалом з базових дисциплін навчального плану початкової школи. Кращий результат учні показали на ДПА з української мови. Успішність становить 100%, а якісний показник – 89%.

Загальний показник успішності з математики становить теж 100%, а якісний – 81%.

Підсумки державної підсумкової атестації учнів 9х класів

Державна підсумкова атестація за курс базової середньої школи в 9-х класах проводилася з трьох предметів: українська мова, математика та історія України в 9А класі і російська мова в 9Б класі.

 

Показники державної підсумкової атестації учнів 9х класів

9-А клас

Назва

предмета

Кількість учнів

9-А класу

Високий

рівень

%

Достатній

рівень

%

Середній

рівень

%

Початковий

рівень

%
всього взяли участь

звільнені

від ДПА

не з’явилися 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
з поважних причин без поважних причин
Українська мова 28 27 1 0 0 5 6 3 51,9 1 5 3 33,3 0 2 2 14,8 0 0 0 0
Математика 28 27 1 0 0 1 3 1 18,5 2 3 3 29,7 5 1 3 33,3 4 1 0 18,5
Історія України 28 27 1 0 0 6 1 2 33,3 2 3 5 37,1 3 4 1 29,6 0 0 0 0

9-Б клас

Назва

предмета

Кількість учнів

9-Б класу

Високий

рівень

%

Достатній

рівень

%

Середній

рівень

%

Початковий

рівень

%
всього взяли участь

звільнені

від ДПА

не з’явилися 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
з поважних причин без поважних причин
Українська мова 28 28 0 0 0 0 2 3 17,9 2 3 4 32,1 4 3 1 28,6 3 3 0 21,4
Математика 28 28 0 0 0 0 1 0 3,6 1 0 4 17,9 2 7 5 50 7 1 0 28,5
Російська мова 28 28 0 0 0 0 0 1 3,6 3 3 6 42,8 4 2 2 28,6 3 4 0 25,0

 

 
   


Результати державної підсумкової атестації учнів 9х класів

Назва

предмета

Кількість учнів

9-х класів

Високий

рівень

%

Достатній

рівень

%

Середній

рівень

%

Початковий

рівень

%
всього взяли участь

звільнені

від ДПА

не з’явилися 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
з поважних причин без поважних причин
Українська мова 56 55 1 0 0 5 8 6 34,6 3 8 7 32,7 4 5 3 21,8 3 3 0 10,9
Математика 56 55 1 0 0 1 4 1 10,9 3 3 7 23,6 7 8 8 41,9 11 2 0 23,6

Назва

предмета

Якісний показник  
 
 
Українська мова 67,3%  
Математика 34,5%  

Таблиця порівняння результатів річного оцінювання та ДПА

учнів 9х класів

Назва

предмета

Кількість учнів 9-х кл. Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
всього проходили ДПА Річна, % ДПА, % Річна, % ДПА, % Річна, % ДПА, % Річна, % ДПА, %
Українська мова 56 55 14% 34% 34% 33% 36% 22% 16% 11%
Математика 56 55 9% 11% 22% 23,5% 39% 42% 30% 23,5%
Предмети за вибором
Історія України 28 27 14% 33% 47% 37% 39% 30% 0% 0%
Російська мова 28 28 4% 4% 36% 43% 28% 28% 32% 25%

Результати ДПА показали якісну підготовчу роботу вчителів до проведення державного іспиту. Аналіз результатів ДПА свідчить, що учні та вчителі провели велику роботу з повторення та систематизації матеріалу й це дало змогу досягти більш високих результатів порівняно з річним оцінюванням.

Порядок проведення ДПА в 11-ому класі чітко відповідав наказам та інструктивно-методичним листам МОН України. Атестація проводилася з трьох предметів обов’язково для всіх випускників у формі зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах проведення ЗНО: з української мови; з математики або з історії України та предмету за вибором. При цьому результати ЗНО зараховувалися як результати ДПА за курс повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи.


Результати ДПА у формі ЗНО в 11-х класах (2017/2018 н.р.)

 

Назва

предмета

К-сть учнів, які взяли участь в ДПА у формі ЗНО

Високий

рівень

%

Достатній

рівень

%

Середній

рівень

%

Початковий

рівень

% ПІП вчителя  
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 
Українська мова 48 0 4 3 15% 3 8 8 39% 6 7 5 38% 3 1 0 8%

Голик О.В.,

Осаулець Л.В.,

Фадєєва Н.В.

 
Істрія України 38 0 1 2 8% 3 3 6 32% 13 7 2 58% 1 0 0 2% Зубко С.П.  
Біологія 24 0 0 0 0% 1 1 2 17% 5 10 3 75% 2 0 0 8% Михайленко Т.С.  
Математика 13 0 1 1 15% 3 1 0 31% 2 3 2 54% 0 0 0 0% Ботвінова Л.М., Жадан В.В.  
Англійська мова 13 0 2 1 23% 3 2 2 54% 2 0 1 23% 0 0 0 0% Соколенко Н.А, Хмелюк С.О.  
Географія 7 0 0 1 14% 2 0 0 29% 4 0 0 57% 0 0 0 0% Зубко О.С.  
Фізика 1 0 0 0 0% 0 0 0 0% 1 0 0 100% 0 0 0 0% Зайцева О.Б.  

 

Назва предмета Якісний показник
Українська мова 54%
Істрія України 40%
Математика 46%
Біологія 17%
Англійська мова 77%
Географія 43%

Таблиця порівняння результатів річного оцінювання та ДПА

учнів 11-их класів з української мови

Клас Кількість учнів які проходили ДПА Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
Річна, учнів ДПА, учнів Річна, учнів ДПА, учнів Річна, учнів ДПА, учнів Річна, учнів ДПА, учнів
11А(філологічний) 28 2 6 17 15 9 7 0 0
11Б(спортивний) 20 0 1 7 4 10 11 3 4

Учні 11-А класу, які навчалися у класі філологічного напряму (української філології профіль), підтвердили свій рівень навчання з української мови. Всі учні класу склали ДПА у формі ЗНО та отримали оцінку в межах свого рівня (за результатами річного оцінювання), різниця в балах становить 1-2 бали. Четверо учнів отримали оцінки за ДПА на один рівень вище (на 2-3 бали), а двоє учнів на рівень нижче (на 2 бали). Середній бал річного оцінювання та ДПА з української мови майже співпали і становлять 7,1 та 7,8 балів відповідно.

64% (18) учнів 11-А класу обрали історію України як другий обов’язковий предмет на ДПА. Середній бал  річного оцінювання з історії України становить 7,6 б., а за результатами ДПА – 7,4 б. П’ять учнів класу не підтвердили свій рівень навчання і виконали роботу ДПА на один рівень нижче.

46% (13) учнів класу, які складали ДПА з математики, отримали оцінки відповідно до своїх річних балів. За виключенням двох учнів, один з яких отримав на ДПА оцінку на один рівень вище, а один на один рівень нижче.

Клас спортивного профілю, 11-Б, за результатами річного оцінювання з української мови має середній бал 5,6 б., а за результатами ДПА – 5,2 б. Троє учнів не підтвердили свій рівень навчання, а троє учнів отримали бали на один рівень вище ніж річні.

100% учнів 11-Б класу складали іспит з історії України у якості другого обов’язкового предмету на ДПА та за результатами отримали вищий середній бал, ніж за рік на 1 бал (ДПА – 5,8 б.; рік – 4,8 б.). Троє учнів за результатами ДПА отримали оцінки вищого рівня, ніж за результатами року (різниця в балах від 2 до 4).

70% учнів обрали предмет за вибором – біологію. Більша частина учнів виконали роботу відповідно до своїх річних балів, виняток становлять четверо учнів, які підвищили свої результати на один рівень (від 2 до 4 балів) та двоє учнів які виконали роботу на 2 бали нижче ніж річне оцінювання.

23 червня 2018 року випускники 11-ого класу отримали документ про повну загальну середню освіту. Обрахунок середнього бала атестата показав наступне:

Середній бал атестатів випускників закладу

  Середній бал (за річними оцінками) Середній бал атестатів
Клас Профіль К-сть учнів Укр. мова Алгебра Історія України Англ.мова Фізика Хімія Біологія Географія
2015-2016 н.р.
11-А Філологіч-ний 19 7,2 4,7 5,6 5,6 5,3 7,6 7,5 6,9 7,5
11-Б Універ-сальний 20 7,3 6,5 5,8 6,3 6,1 7,1 8,0 6,5 7,6
  39 7,3 5,6 5,7 6,0 5,7 7,4 7,8 6,7 7,6
2016-2017 н.р.
11-А Філологіч-ний 21 8,1 7,8 8,2 9,0 8,8 8,6 9,3 8,9 8,6
11-Б Універ-сальний 18 6,3 5,1 5,7 7,4 6,3 5,6 7,9 6,4 7,0
  39 7,2 6,5 7,0 8,2 7,6 7,1 8,6 7,7 7,8
2017-2018 н.р.
11-А Філологіч-ний 28 7,1 5,9 7,6 7,1 6,8 6,9 7,7 7,9 8,1
11-Б Спортивний 20 5,6 3,7 4,8 5,1 3,8 3,9 4,6 5,1 5,6
  48 6,4 4,8 6,2 6,1 5,3 5,4 6,2 6,5 6,9

 

Порівнюючи показники навчальних досягнень випускників останніх трьох років можна відмітити погіршення загального показника середнього балу атестату з достатнього рівня на середній. У рейтингу предметів першість належить географії (6,5 бала) та українській мові (6,4 бала) але ці та інші результати є оцінками середнього рівня.

Вчителям-предметникам потрібно виявити об’єктивні причини поверхневого інтересу до знань зі своїх предметів, результатом чого є низький середній бал з кожного предмету, що вони викладають та

- розробити стратегію розвитку інтересу до знань у дітей,

- здійснювати ефективну внутрішню мотивацію навчальної діяльності,

- запровадити прийоми диференціації та індивідуалізації навчання для запобігання неуспішності у школярів.

З метою стимулювання навчальної активності учнів у закладі протягом навчального року здійснювався рейтинг класів для визначення «Кращого класу року» за результатами успішності.  Переможцем у даному виді змагання серед 3-4 класів стали: 3А (Щорба Ю.В.), 3В (Гуд В.Я.), 4А (Шумак Н.Г.), класи середній бал успішності яких склав від 8,8 до 8,5 балів, а серед 5-11 класів 7В клас (класний керівник Демешко К.С.), 5А клас (класний керівник Бачинська В.В.), 6Б (класний керівник Ратушна О.М.) середній бал від 9,1 до 8,7.

Рейтинг 2-4 класів за 2017-2018 н.р.
Клас Середній бал Рейтинг
8,8 1
8,7 2
8,5 3
8,2 4
8,0 5
7,8 6
7,5 7
Рейтинг 5-11 класів за 2017-2018 н.р.
Клас Середній бал Рейтинг
9,1 1
8,9 2
8,7 3
11А 8,2 4
8,0 5
7,6 6
7,5 7
7,5 8
7,5 9
7,0 10
10Б 6,9 11
6,8 12
6,6 13
6,5 14
10А 6,4 15
6,2 16
5,7 17
11Б 5,7 18
5,4 19


e1d496a0e3d9e65db65e50f9c16e0ebd-0.jpg

 

e1d496a0e3d9e65db65e50f9c16e0ebd-1.jpg

 

e1d496a0e3d9e65db65e50f9c16e0ebd-2.jpg

e1d496a0e3d9e65db65e50f9c16e0ebd-3.jpg

 

8Аналіз навчальних досягнень учнів

за 2017/2018 навчальний рік.

Результати навчального року

У 2017-2018 навчальному році навчально-виховний процес було спрямовано на інтерактивний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

За результатами навчальних досягнень похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» нагороджені 49 учнів 3-8, 10 класів, а саме:

Клас

Кількість учнів

Прізвище, ім’я учнів

10

Бойко Ксенія, Виніченко Віолетта, Галушко Олександр, Гуменюк Олександра, Дмітрієв Ярослав, Кондратеко Олександра, Леонова Вікторія, Манько Катерина, Червінський Микита, Червоненко Олександр.

3

Баклажанська Анастасія, Кубран Софія, Чеснаков Артем.

6

Гордієнко Ангеліна, Ковальчук Максим, Поліщук Олексій, Радіонова Яна, Соколов Юрій, Тимошенко Єгор.

4

Демидов Володимир, Красний Давид, Леткий Олександр, Левицький Максим

7

Білик Юлія, Кирилюк Софія, Коцюба Ірина, Подопригора Софія, Соломонова Анна, Хоменко Олексій, Шевченко Іванна

5

Круглов Іван, Левочко Маргарита, Остапов Ярослав, Стрельченко Владислав, Чебанова Дар’я

3

Гольша Дмитро, Гусєва Валерія, Панченко Єлизавета

2

Зорева Юлія, Лавріненко Анастасія

1

Герасимлюк Анастасія

1

Матвієнко Богдан

1

Рубцов Павло

4

Коваленко Тетяна, Смаглюк Марія, Уксюзова Діана, Шепель Наталія

1

Гудим Ангеліна

1

Голік Дар’я

 
 


З діаграми видно, що кількість учнів, які закінчили навчальний рік на високому рівні, з кожним роком збільшується. Порівняно з минулим навчальним роком ця кількість збільшилась на 13 учнів.

За особливі досягнення у вивченні окремих предметів 7 учнів 11-х класів нагородженні Похвальними грамотами.

Клас

Прізвище, ім’я учнів

Предмет

11А

Горяєва Анна

Технології

11А

Кісенко Олексій

Історія та правознавство

11А

Тикул Олег

Фізична культура

11А

Аулін Андрій

Фізична культура

11Б

Мустафаєв Еміль

Фізична культура

11Б

Стойко Олексій

Фізична культура

11Б

Матковський Данило

Фізична культура

За високі результати в навчанні учень 9Б класу Лещук Денис одержав свідоцтво з відзнакою.

У 2017-2018 навчальному році педагогічним колективом продовжується впровадження профілізація старшої школи навчального закладу. Четвертий рік поспіль за бажанням учнів і батьків та погодженням з Радою закладу обраний філологічний напрям української філології профіль на базі 10Б класу. На базі 10А класу створений профільний клас технологічного напряму. Таким чином у школі діяли чотири профільних класи: два філологічних (10Б, 11-А), технологічний (10А) та спортивний 11Б.

Державна підсумкова атестація у 2017-2018 навчальному році проводилася відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН від 30.12.2014 року № 1547. Атестація проводилась у письмовій формі. Завдання для проведення атестації уклали вчителі закладу відповідного фаху дотримуючись орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань затверджених МОН (лист № 1/9-185 від 27 березня 2018 року), погодила педагогічна рада та затвердив директор школи.

Підсумки державної підсумкової атестації учнів 4х класів


Назва предмета

Кількість учнів 4-х кл.

Бал 12-10

%

Бал 9-7

%

Бал 6-4

%

Бал 3-1

%

всього

які взяли участь

в ДПА

звільнені  від ДПА

не з’явилися

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

з поважних причин

без поважних причин

Українська мова

81

81

0

0

0

4

13

11

35

13

19

12

54

5

2

2

11

0

0

0

0

Математика

81

81

0

0

0

10

12

10

40

12

14

7

41

4

8

4

19

0

0

0

0

Атестаційна контрольна робота з української мови була інтегрованою і містила завдання на перевірку результатів навчання з української мови і літературного читання. Завдання на перевірку сформованості навички читання, розуміння прочитаного, уміння працювати з текстом, використовуючи визначені програмою літературознавчі поняття; перевірку орфографічних і пунктуаційних умінь, навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь; побудову зв’язного висловлювання формуються на основі єдиного художнього або науково-художнього тексту. Для перевірки орфографічних і пунктуаційних умінь було обрано в тексті для читання логічно завершену частину для списування, в якій 25% слів містять вивчені орфограми, і оформлено її з пропусками цих орфограм.

Аналізуючи роботи учнів 4-х класів, можна зазначити, що учні оволоділи програмовим матеріалом з української мови за курс початкової школи. Більшість учнів справились з завданням контрольної роботи на високому і достатньому рівнях. Практична спрямованість початкового навчання виявляється в тому, що навчальні досягнення молодших школярів з мови оцінюються не стільки за знаннями про мову, скільки за мовними вміннями.

Зміст підсумкової контрольної роботи з математики було сформовано з таких основних завдань: складеної задачі на 3 дії; виразу з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками); на порівняння і перетворення величин; знаходження частини від числа; застосування геометричного матеріалу і завдання з логічним навантаженням

Аналізуючи роботи, можна зазначити, що учні оволоділи програмовим матеріалом з математики за курс початкової школи. Більшість учнів справились з завданням контрольної роботи на високому і достатньому рівнях. Школярі показали уміння визначати тип складеної задачі та прийоми її розв’язання, визначати порядок дій у виразах з дужками та виконувати письмові обчислення з багатоцифровими числами, порівнювати числа та величини, виконувати перетворення іменованих чисел. Учні показали уміння логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом та обмірковувати свої дії, на практиці застосовувати властивості, правила, залежності, виконання вимірювань та геометричних побудов.

Слід зауважити, що завдання з логічним навантаженням правильно виконало 35% учнів, що свідчить про те, що учні вміють логічно мислити, аналізувати та обґрунтовувати способи виконання математичних операцій, розв’язуючи нестандартні задачі.

Дані таблиці свідчать про те, що учні оволоділи програмовим матеріалом з базових дисциплін навчального плану початкової школи. Кращий результат учні показали на ДПА з української мови. Успішність становить 100%, а якісний показник – 89%.

Загальний показник успішності з математики становить теж 100%, а якісний – 81%.

Підсумки державної підсумкової атестації учнів 9х класів

Державна підсумкова атестація за курс базової середньої школи в 9-х класах проводилася з трьох предметів: українська мова, математика та історія України в 9А класі і російська мова в 9Б класі.

Показники державної підсумкової атестації учнів 9х класів

9-А клас

Назва

предмета

Кількість учнів

9-А класу

Високий

рівень

%

Достатній

рівень

%

Середній

рівень

%

Початковий

рівень

%

всього

взяли участь

звільнені

від ДПА

не з’явилися

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

з поважних причин

без поважних причин

Українська мова

28

27

1

0

0

5

6

3

51,9

1

5

3

33,3

0

2

2

14,8

0

0

0

0

Математика

28

27

1

0

0

1

3

1

18,5

2

3

3

29,7

5

1

3

33,3

4

1

0

18,5

Історія України

28

27

1

0

0

6

1

2

33,3

2

3

5

37,1

3

4

1

29,6

0

0

0

0

9-Б клас

Назва

предмета

Кількість учнів

9-Б класу

Високий

рівень

%

Достатній

рівень

%

Середній

рівень

%

Початковий

рівень

%

всього

взяли участь

звільнені

від ДПА

не з’явилися

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

з поважних причин

без поважних причин

Українська мова

28

28

0

0

0

0

2

3

17,9

2

3

4

32,1

4

3

1

28,6

3

3

0

21,4

Математика

28

28

0

0

0

0

1

0

3,6

1

0

4

17,9

2

7

5

50

7

1

0

28,5

Російська мова

28

28

0

0

0

0

0

1

3,6

3

3

6

42,8

4

2

2

28,6

3

4

0

25,0

 
 


Результати державної підсумкової атестації учнів 9х класів

Назва

предмета

Кількість учнів

9-х класів

Високий

рівень

%

Достатній

рівень

%

Середній

рівень

%

Початковий

рівень

%

всього

взяли участь

звільнені

від ДПА

не з’явилися

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

з поважних причин

без поважних причин

Українська мова

56

55

1

0

0

5

8

6

34,6

3

8

7

32,7

4

5

3

21,8

3

3

0

10,9

Математика

56

55

1

0

0

1

4

1

10,9

3

3

7

23,6

7

8

8

41,9

11

2

0

23,6

Назва

предмета

Якісний показник

 
 
 

Українська мова

67,3%

 

Математика

34,5%

 

Таблиця порівняння результатів річного оцінювання та ДПА

учнів 9х класів

Назва

предмета

Кількість учнів 9-х кл.

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

всього

проходили ДПА

Річна, %

ДПА, %

Річна, %

ДПА, %

Річна, %

ДПА, %

Річна, %

ДПА, %

Українська мова

56

55

14%

34%

34%

33%

36%

22%

16%

11%

Математика

56

55

9%

11%

22%

23,5%

39%

42%

30%

23,5%

Предмети за вибором

Історія України

28

27

14%

33%

47%

37%

39%

30%

0%

0%

Російська мова

28

28

4%

4%

36%

43%

28%

28%

32%

25%

Результати ДПА показали якісну підготовчу роботу вчителів до проведення державного іспиту. Аналіз результатів ДПА свідчить, що учні та вчителі провели велику роботу з повторення та систематизації матеріалу й це дало змогу досягти більш високих результатів порівняно з річним оцінюванням.

Порядок проведення ДПА в 11-ому класі чітко відповідав наказам та інструктивно-методичним листам МОН України. Атестація проводилася з трьох предметів обов’язково для всіх випускників у формі зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах проведення ЗНО: з української мови; з математики або з історії України та предмету за вибором. При цьому результати ЗНО зараховувалися як результати ДПА за курс повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи.


Результати ДПА у формі ЗНО в 11-х класах (2017/2018 н.р.)

Назва

предмета

К-сть учнів, які взяли участь в ДПА у формі ЗНО

Високий

рівень

%

Достатній

рівень

%

Середній

рівень

%

Початковий

рівень

%

ПІП вчителя

 

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 
 

Українська мова

48

0

4

3

15%

3

8

8

39%

6

7

5

38%

3

1

0

8%

Голик О.В.,

Осаулець Л.В.,

Фадєєва Н.В.

 

Істрія України

38

0

1

2

8%

3

3

6

32%

13

7

2

58%

1

0

0

2%

Зубко С.П.

 

Біологія

24

0

0

0

0%

1

1

2

17%

5

10

3

75%

2

0

0

8%

Михайленко Т.С.

 

Математика

13

0

1

1

15%

3

1

0

31%

2

3

2

54%

0

0

0

0%

Ботвінова Л.М., Жадан В.В.

 

Англійська мова

13

0

2

1

23%

3

2

2

54%

2

0

1

23%

0

0

0

0%

Соколенко Н.А, Хмелюк С.О.

 

Географія

7

0

0

1

14%

2

0

0

29%

4

0

0

57%

0

0

0

0%

Зубко О.С.

 

Фізика

1

0

0

0

0%

0

0

0

0%

1

0

0

100%

0

0

0

0%

Зайцева О.Б.

 

Назва предмета

Якісний показник

Українська мова

54%

Істрія України

40%

Математика

46%

Біологія

17%

Англійська мова

77%

Географія

43%

Таблиця порівняння результатів річного оцінювання та ДПА

учнів 11-их класів з української мови

Клас

Кількість учнів які проходили ДПА

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Річна, учнів

ДПА, учнів

Річна, учнів

ДПА, учнів

Річна, учнів

ДПА, учнів

Річна, учнів

ДПА, учнів

11А(філологічний)

28

2

6

17

15

9

7

0

0

11Б(спортивний)

20

0

1

7

4

10

11

3

4

Учні 11-А класу, які навчалися у класі філологічного напряму (української філології профіль), підтвердили свій рівень навчання з української мови. Всі учні класу склали ДПА у формі ЗНО та отримали оцінку в межах свого рівня (за результатами річного оцінювання), різниця в балах становить 1-2 бали. Четверо учнів отримали оцінки за ДПА на один рівень вище (на 2-3 бали), а двоє учнів на рівень нижче (на 2 бали). Середній бал річного оцінювання та ДПА з української мови майже співпали і становлять 7,1 та 7,8 балів відповідно.

64% (18) учнів 11-А класу обрали історію України як другий обов’язковий предмет на ДПА. Середній бал  річного оцінювання з історії України становить 7,6 б., а за результатами ДПА – 7,4 б. П’ять учнів класу не підтвердили свій рівень навчання і виконали роботу ДПА на один рівень нижче.

46% (13) учнів класу, які складали ДПА з математики, отримали оцінки відповідно до своїх річних балів. За виключенням двох учнів, один з яких отримав на ДПА оцінку на один рівень вище, а один на один рівень нижче.

Клас спортивного профілю, 11-Б, за результатами річного оцінювання з української мови має середній бал 5,6 б., а за результатами ДПА – 5,2 б. Троє учнів не підтвердили свій рівень навчання, а троє учнів отримали бали на один рівень вище ніж річні.

100% учнів 11-Б класу складали іспит з історії України у якості другого обов’язкового предмету на ДПА та за результатами отримали вищий середній бал, ніж за рік на 1 бал (ДПА – 5,8 б.; рік – 4,8 б.). Троє учнів за результатами ДПА отримали оцінки вищого рівня, ніж за результатами року (різниця в балах від 2 до 4).

70% учнів обрали предмет за вибором – біологію. Більша частина учнів виконали роботу відповідно до своїх річних балів, виняток становлять четверо учнів, які підвищили свої результати на один рівень (від 2 до 4 балів) та двоє учнів які виконали роботу на 2 бали нижче ніж річне оцінювання.

23 червня 2018 року випускники 11-ого класу отримали документ про повну загальну середню освіту. Обрахунок середнього бала атестата показав наступне:

Середній бал атестатів випускників закладу

Середній бал (за річними оцінками)

Середній бал атестатів

Клас

Профіль

К-сть учнів

Укр. мова

Алгебра

Історія України

Англ.мова

Фізика

Хімія

Біологія

Географія

2015-2016 н.р.

11-А

Філологіч-ний

19

7,2

4,7

5,6

5,6

5,3

7,6

7,5

6,9

7,5

11-Б

Універ-сальний

20

7,3

6,5

5,8

6,3

6,1

7,1

8,0

6,5

7,6

39

7,3

5,6

5,7

6,0

5,7

7,4

7,8

6,7

7,6

2016-2017 н.р.

11-А

Філологіч-ний

21

8,1

7,8

8,2

9,0

8,8

8,6

9,3

8,9

8,6

11-Б

Універ-сальний

18

6,3

5,1

5,7

7,4

6,3

5,6

7,9

6,4

7,0

39

7,2

6,5

7,0

8,2

7,6

7,1

8,6

7,7

7,8

2017-2018 н.р.

11-А

Філологіч-ний

28

7,1

5,9

7,6

7,1

6,8

6,9

7,7

7,9

8,1

11-Б

Спортивний

20

5,6

3,7

4,8

5,1

3,8

3,9

4,6

5,1

5,6

48

6,4

4,8

6,2

6,1

5,3

5,4

6,2

6,5

6,9

Порівнюючи показники навчальних досягнень випускників останніх трьох років можна відмітити погіршення загального показника середнього балу атестату з достатнього рівня на середній. У рейтингу предметів першість належить географії (6,5 бала) та українській мові (6,4 бала) але ці та інші результати є оцінками середнього рівня.

Вчителям-предметникам потрібно виявити об’єктивні причини поверхневого інтересу до знань зі своїх предметів, результатом чого є низький середній бал з кожного предмету, що вони викладають та

- розробити стратегію розвитку інтересу до знань у дітей,

- здійснювати ефективну внутрішню мотивацію навчальної діяльності,

- запровадити прийоми диференціації та індивідуалізації навчання для запобігання неуспішності у школярів.

З метою стимулювання навчальної активності учнів у закладі протягом навчального року здійснювався рейтинг класів для визначення «Кращого класу року» за результатами успішності.  Переможцем у даному виді змагання серед 3-4 класів стали: 3А (Щорба Ю.В.), 3В (Гуд В.Я.), 4А (Шумак Н.Г.), класи середній бал успішності яких склав від 8,8 до 8,5 балів, а серед 5-11 класів 7В клас (класний керівник Демешко К.С.), 5А клас (класний керівник Бачинська В.В.), 6Б (класний керівник Ратушна О.М.) середній бал від 9,1 до 8,7.

Рейтинг 2-4 класів за 2017-2018 н.р.

Клас

Середній бал

Рейтинг

8,8

1

8,7

2

8,5

3

8,2

4

8,0

5

7,8

6

7,5

7

Рейтинг 5-11 класів за 2017-2018 н.р.

Клас

Середній бал

Рейтинг

9,1

1

8,9

2

8,7

3

11А

8,2

4

8,0

5

7,6

6

7,5

7

7,5

8

7,5

9

7,0

10

10Б

6,9

11

6,8

12

6,6

13

6,5

14

10А

6,4

15

6,2

16

5,7

17

11Б

5,7

18

5,4

19