Інформація «Про прозорість та інформаційну відкритість закладу освіти»

Posted in Діяльність навчального закладу

 

 

 

 

 

zayava-283x300.jpeg

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

проспект Перемоги, 16, м. Кропивницький, 25002, тел.(0522) 24-85-52; ІНН 33428884;  e-mail: nvo_20@ukr.net;

         

 

Рубрика, в якій оприлюднено матеріали Посилання на розміщення матеріалів (його потрібно скопіювати у адресному рядку браузера)
1. Статуту навчального закладу, ліцензії на провадження освітньої діяльності

Про школу

«Діяльність закладу»

http://20school.org.ua/diyalnist-zakladu/1073-statut-zakladu

2. Освітніх програм, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою.

Критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень.

 

Про школу

«Діяльність закладу»

http://20school.org.ua/diyalnist-zakladu/1077-osvitni-programi-shcho-realizuyut-sya-v-zakladi

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/924.pdf

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/stru

3. Мови освітнього процесу

Про школу

«Інформаційна довідка»

http://20school.org.ua/diyalnist-zakladu/1075-informatsiina-dovidka-2019-2020

4. Наявності вакантних посад, порядку і умов проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення).

Про школу

«Інформаційна довідка»

http://20school.org.ua/diyalnist-zakladu/1075-informatsiina-dovidka-2019-2020

5. Результатів моніторингу якості освіти

Про школу

«Діяльність закладу»

http://20school.org.ua/diyalnist-zakladu/1439-analiz-navchalnikh-dosyagnen-uchniv-za-2018-2019-navchalnij-rik

6. Річного звіту про діяльність навчального закладу Сторінка директора

http://20school.org.ua/storinka-direktora

7. Правил прийому до навчального закладу Відповідно до Статуту

http://20school.org.ua/diyalnist-zakladu/1073-statut-zakladu

8. Умов доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Про школу

«Діяльність закладу»

http://20school.org.ua/diyalnist-zakladu/1079-dostupnist-zakladu-osvity-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy

9. Переліку додаткових платних послуг та інших послуг, їх вартості, порядку надання та оплати Заклад не надає додаткових платних послуг
10. Кошторисів доходів та видатків на відповідний рік

Батькам

 «Фінансування закладу»

http://20school.org.ua/vazhlivi-kontakty/1385-koshtoris-na-2019-rik

11. Фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих коштів у звітному році

Батькам

 «Фінансування закладу»

http://20school.org.ua/vazhlivi-kontakty/1438-finansuvannya-zakladu-za-2019-rik

12. Інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти з інших джерел, не заборонених законодавством

Батькам

«Батьківський комітет інформує»

http://20school.org.ua/documents/1289-zvit-zagalnoshkilnogo-batkivskogo-komitetu-za-2017-2018-navchalnij-rik

З 2018 навчального року відсутній батьківський фонд закладу

 

Директор                                                                               С.Колосова