Розклад уроків 2018-2019

Posted in Діяльність навчального закладу

Розклад уроків 2018-2019куточок-1-min 

Директор Колосова С. О.
РОЗКЛАД УРОКІВ 1 – 4 – х КЛАСІВ
Комунального закладу «Навчально – виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
ПОНЕДІЛОК Навч.гр Навч.гр Навч.гр Навч.гр Укр.мова Анг.м Укр.м Матем Фізкул Фізкульт Фізкульт Укр.мов Інформ Літ.чит Природ Природ
Навч.гр Математ Навч.гр Англ.м Фізкульт Математ Фізкульт Англ.м Матем Англ.мов Математ Фізкульт Матем Матем Інформат Матем
Математ Анг.мов Матем Математ Математ Укр.м Математ Фізкульт Анг.мов Математ Укр.мов Математ Укр.м Інформ Математ Фізкул
Фізкульт Навч.гр Обр.м Хореог. Англ.мова Літ.чит Англ.мов Укр.м Укр.мов Укр.мова Літ.чит Літ.чит Муз.мист Фізкульт Укр.мова Інформ.
Літ.чит Обр.мст Літ.чит Літ.чит Природ Природ Муз.мист Природ Літ.чит Роз.мисл Фізкульт Літ.чит
ВІВТОРОК ЯДС ЯДС Навч.гр ЯДС Природоз Фізкуль Математ Укр.м Укр.мов Муз.мист Укр.мов Укр.мов Літ.чит Англ.м Літ.чит Укр.мов
Математ Математ Навч.гр Математ Математ Інформ. Фізкульт Матем Матем Математ Математ Англ.мов Матем Муз.мист Англ.мов Англ.м
Навч.гр Муз.мист Матем Фізкульт Укр.мова Матем Інформат Літ.чит Літ.чит Укр.мова Англ.м Математ Укр.мов Математ Математ Матем
Навч.гр Фізкул Хореог Навч.гр Обр.мист Укр.мов Природоз Інформ Природ Літ.чит Літ.чит Літ.чит Англ.м Укр.мов Укр.мова Літ.чит
Технол. Навч.гр Інформат Літ.чит Природ Муз.мист Природ Я у світі Природ Обр.мст Природ Я у світі Фізкульт
СЕРЕДА Навч.гр Навч.гр. Я Д С Навч.гр Фіз.культ Літ.чит Укр.мова Анг.мов Матем Фізкульт Природ Інформ Природ Фізкульт Літ.чит Укр.мов
Навч.гр Навч.гр Матем Навч.гр Математ Фізкульт Математ Матем Фізкульт Інформат Математ Математ Фізкульт Укр.мов Матем Матем
Математ Математ Анг.м Математ Укр.мова Матем Фізкульт Фізкульт Укр.мов Математ Інформ Фізкульт Матем Матем Осн.здор. Муз.мист
Англ.м Хореогр. Фізкул Англ.м Літ.чит Укр.мов Літ.чит Укр.мов Інформ Укр.мова Укр.мов Укр.мов Укр.мов Літ.чит Муз.мист Осн.зд
Муз.мист Тр.навч Обр.мист Літ.чит Літ.чит Літ.чит Осн.здор Літ.чит Осн.здр Я у світі Тр.навч
ЧЕТВЕР ЯДС ЯДС ЯДС ЯДС Природ Природ Англ.мов Фізкульт Укр.мов Англ.мов Математ Укр.мов Фізкульт Укр.мов Природ Природ
Навч.гр Навч.гр Навч.гр Навч.гр. Англ.мова Укр.м Літ.чит Осн.зд. Фізкуль Математ Фізкульт Англ.м Природ Природ Укр.мова Укр.мов
Обр.мист Англ.м Навч.гр Навч.гр. Фізкульт Муз.мист Укр.мова Природ Матем Укр.мова Англ.м Математ Укр.мов Осн.здор Фізкульт Я у світі
Хореогр Навч.гр Технл. Фізкульт Укр.мова Англ.м Природ Муз.мист Літ.чит Літ.чит Тр.навч. Я у світі Я у світі Англ.м Англ.мов Тр.навч
Обр.мист Муз.мист Обр.мист Літ.чит Тр.навч Англ.м Я у світі Обр.мист Обр.мист Обр.мист Фізкульт
П’ЯТНИЦЯ ЯДС ЯДС ЯДС ЯДС Осн.здор Природ Укр.мова Укр.м Осн.здр Фізкульт Природ Фізкульт Літ чит Укр.мов Літ.чит. Укр.мов
Англ.мов Матем Матем Математ Муз.мист Фізкульт Математ Матем Я у світі Осн.здор Фізкульт Осн.здор Матем Математ Математ Матем
Математ Фізкульт Анг.м Технолї Математ Матем Муз.мист Обр.мист Обр.мист Обр.мист Укр.мов Обр.мист Англ.м Фізкульт Укр.мова Літ.чит
Фізкульт Навч.гр Навч.гр Муз.мист Тр.навч Осн.зд Осн.здор Тр.навч Труд.н Тр.навч Літ чит Тр.навч Тр.навч Літ.чит Фізкульт Обр.мист
Технол. Фізкульт Фізкульт Тр.навч Англ.м