Аналіз навчальних досягнень учнів за 2018/2019 навчальний рік.

Posted in Діяльність навчального закладу

 

zvit_direktora.jpg

 

Аналіз навчальних досягнень учнів

за 2018/2019 навчальний рік.

 

У 2018-2019 навчальному році навчально-виховний процес було спрямовано на інтерактивний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

На кінець 2018/2019 н.р. учнів школи оцінено відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи.

У школі навчалося 686 учнів 3-11-х класів, які оцінювалися за відповідними критеріями оцінювання, учні 1-2-их класів оцінювалися вербально.

Якість знань 479 учнів 5-11 класів за 2018/2019 н.р. становить 28% (135 учнів), що на 5% більше ніж минулого року.

Високий рівень навчальних досягнень мають 3% (16 учнів), достатній рівень знань мають 25% (119 учнів), середній рівень навчальних досягнень мають 71% учнів (340 учнів), початковий рівень становить 1% (4 учні). Порівнявши ці дані з результатами І семестру можна спостерігати збільшення кількості учнів які закінчили 2018/2019 н.р. на високому та достатньому рівнях.


Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах за І семестр та за навчальний рік, адміністрація дійшла висновку, що учні які складали резерв класу (могли навчатися на вищому рівні) покращили свої навчальні досягнення за підсумками навчального року:

Клас Навчалися на 7-12 б. З них 10-12 б.
І семестр Рік І семестр Рік
10 11 0 2
4 4 0 0
9 16 1 2
10 18 1 2
4 7 0 1
3 3 0 0
5 6 0 0
13 17 0 1
2 3 0 0
3 5 2 3
2 1 0 0
11 13 3 4
2 4 0 0
7 9 1 1
0 2 0 0
3 5 0 0
Всього школа ІІ ст. 88 124 8 16
10 1 6 0 0
11А 1 1 0 0
11Б 3 4 0 0
Всього школа ІІІ ст. 5 11 0 0
Всього 93 135 8 16

Дані діаграми свідчать про підвищення рівнів навчальних досягнень учнів у 2018/2019 навчальному році порівняно з 2017/2018 навчальним роком.

За результатами навчальних досягнень похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» нагороджено 55 учнів 3-8, 10 класів, а саме:

 
   
Клас Кількість учнів ПІБ учнів
5 Коваленко Руслана, Діордіца Марк, Лупенко Марія, Блищик Анна, Косьянчук Анастасія
8 Бобейко Софія, Бондаренко Софія, Заватій Єгор, Ковальчук Максим, Кравцов Максим, Мамедова Марія, Осадчук Поліна, Шишка Костянтин
4 Залєвська Вікторія, Луганов Кирило, Ротарь Володимир, Філов Артем
2 Ткаченко Данило, Самойленко Максим
7 Виніченко Віолетта, Галушко Олександр, Гуменюк Олександра, Дмітрієв Ярослав, Манько Катерина, Червінський Микита, Леонова Вікторія.
4 Баклажанська Анастасія, Кубрак Софія, Чесноков Артем, Древицька Лілія
7 Гордієнко Ангеліна, Даскал Юлія, Плохотнюк Ярослава,Поліщук Олексій, Радіонова Яна, Соколов Юрій, Тимошенко Єгор
3 Леткий Олександр, Левіцький Максим, Красний Давид
2 Білик Юлія, Коцюба Ірина
2 Гольша Дмитро, Панченко Єлизавета
2 Зорєва Юля, Лавріненко Анастасія
1 Герасимлюк Анастасія
1 Матвієнко Богдан
3 Пономаренко Вікторія, Рубцов Павло, Клюєва Єлизавета
4 Смаглюк Марія Сергіївна, Коваленко Тетяна Андріївна, Уксюзова Діана Володимирівна, Франчук Марія Романівна

З діаграми видно, що кількість учнів, які закінчили навчальний рік на високому рівні, з кожним роком збільшується. Порівняно з минулим навчальним роком ця кількість збільшилась на 6 учнів

       За особливі досягнення у вивченні предмету «Технології» учениця 11-А класу Левченко І. була нагородженна Похвальною грамотою.

За високі результати в навчанні учениця 9А класу Гудим Ангелина одержала свідоцтво з відзнакою.

У 2018-2019 навчальному році педагогічним колективом продовжується впровадження профілізація старшої школи навчального закладу. П’ятий рік поспіль за бажанням учнів і батьків обраний філологічний напрям української філології профіль на базі 10 класу. Таким чином у школі діяли три профільних класи: два філологічних (10, 11-Б) та технологічний (11А).

Державна підсумкова атестація у 2018-2019 навчальному році проводилася відповідно до нового документа Порядок проведення державної підсумкової атестації затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 р. № 1369 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 р. за № 8/32979

Атестація проводилась у письмовій формі. Завдання для проведення атестації уклали вчителі закладу відповідного фаху дотримуючись орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань затверджених МОН (лист № 1/9-196 від 27 березня 2019 року), погодила педагогічна рада та затвердив директор школи.

Атестація осіб, які завершили здобуття початкової освіти, здійснювалася лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладу освіти та якості освіти.

Завдання ДПА для здобувачів початкової освіти складено на підставі Орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році, затверджених листом МОН України. На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання.

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт сформований відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень учнів, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. Атестація здійснюється з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладу у формі підсумкових контрольних робіт з української мови ( передбачає оцінювання результатів навчання з української мови та літературного читання) і математики.

Атестаційна контрольна робота з української мови є інтегрованою і містить завдання на перевірку результатів навчання з української мови і літературного читання.

 

 

 

 

Підсумки державної підсумкової атестації учнів 4-х класів

Аналіз робіт ДПА

Назва предмета

Кла

си

Кількість учнів 4-х кл. Бал 12-10

%

Бал 9-7

%

Бал 6-4

%

Бал 3-1

%

всього

які взяли участь

в ДПА

звільнені від ДПА не з»явилися 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
з поважних причин без поважних причин
Українська мова 29 29 - - - - 2 5 24 7 4 2 45 4 3 2 31 - - - -
18 18 - - - 2 3 3 44 1 2 3 33 3 - 1 22 - - - -
28 28 - - - - 6 4 36 6 5 3 50 1 1 2 14 - - - -
28 27 - 1 - 1 4 4 34 3 7 1 41 3 1 2 22 1 - - 3
Разом 4 103 102 - 1 - 3 15 16 33 17 18 9 43 11 5 7 23 1 - - 1
Математика 29 29 - - - 1 5 2 28 5 2 3 35 1 6 4 37 - - - -
18 18 - - - 3 2 2 43 1 3 3 37 1 1 - 10 1 1 - 10
28 28 - - - 2 2 8 43 2 7 2 40 1 1 - 7 - 3 - 10
28 27 - 1 - 1 3 5 32 2 3 5 36 2 3 - 19 - 3 - 13
  4 103 102 - 1 - 7 12 17 35 10 15 13 37 5 11 4 20 1 7 - 8


Дані таблиці свідчать про те, що учні оволоділи програмовим матеріалом з базових дисциплін навчального плану початкової школи. Кращий результат учні показали на ДПА з української мови де показники початкового рівня становлять не більше 3%. Успішність становить 98%, а якісний показник – 87%.

Більшість учнів показали уміння працювати з літературним твором, правильно виконали завдання до тексту для перевірки розуміння прочитаного та змогли висловити власні оцінні судження за змістом прочитаного.

Підсумкова контрольна робота з математики сформована з таких основних завдань: складеної задачі на 3 дії; виразу з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками); на порівняння і перетворення величин; знаходження частини від числа; застосування геометричного матеріалу.

Аналіз результатів показав, що більшість учнів оволоділи знаннями програмного матеріалу.

Підсумки державної підсумкової атестації учнів 9х класів

Державна підсумкова атестація за курс базової середньої школи в 9-х класах проводилася з трьох предметів: українська мова, математика та англійська мова в 9-А класі, російська мова в 9-Б класі і українська література в 9-В класі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати

проведення державної підсумкової атестації в 9-х класах:

9-А клас

Назва

предмета

Кількість учнів

9-А класу

Високий

рівень

%

Достатній

рівень

%

Середній

рівень

%

Початковий

рівень

%
всього взяли участь

звільнені

від ДПА

не з’явилися 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
з поважних причин без поважних причин
Українська мова 26 26 - - - 5 1 4 38,5 5 3 2 38,5 5 1 0 23 0 0 0 0
Математика 26 26 - - - 2 0 1 11,5 4 5 5 53,8 4 1 3 30,8 1 0 0 3,9
Англійська мова 26 26 - - - 0 0 8 30,8 4 5 6 57,7 2 1 0 11,5 0 0 0 0

9-Б клас

Назва

предмета

Кількість учнів

9-Б класу

Високий

рівень

%

Достатній

рівень

%

Середній

рівень

%

Початковий

рівень

%
всього взяли участь

звільнені

від ДПА

не з’явилися 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
з поважних причин без поважних причин
Українська мова 21 21 - - - 0 0 5 23,8 1 3 1 23,8 4 2 2 38,1 1 2 0 14,3
Математика 21 21 - - - 0 0 0 0 0 2 3 23,8 3 2 8 61,9 1 2 0 14,3
Російська мова 21 21 - - - 0 0 2 9,5 1 6 0 33,3 2 4 2 38,1 1 0 3 19,1

9-В клас

Назва

предмета

Кількість учнів

9-В класу

Високий

рівень

%

Достатній

рівень

%

Середній

рівень

%

Початковий

рівень

%
всього взяли участь

звільнені

від ДПА

не з’явилися 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
з поважних причин без поважних причин
Українська мова 19 19 - - - 0 3 1 21,1 3 3 2 42,1 1 5 1 36,8 0 0 0 0
Математика 19 19 - - - 0 1 1 10,5 0 2 4 31,6 3 2 6 57,9 0 0 0 0
Українська література 19 19 - - - 0 0 2 10,5 1 3 4 42,1 3 5 1 47,4 0 0 0 0

 

9-ті класи

Назва предмета

К-сть учнів

9-х класів

(разом)

К-сть учнів, звільнених

від ДПА

Кількість учнів,

які взяли

участь
у ДПА

К-сть учасників, які отримали оцінку відповідного рівня
початковий
(1-3 бали)
середній
(4-6 балів)
достатній
(7-9 балів)
високий
(10-12 балів)
к-сть учнів % к-сть учнів % к-сть учнів % к-сть учнів %
Українська мова 66 0 66 3 4,5 21 31,8 23 34,9 19 28,8
Математика 66 0 66 4 6,0 32 48,5 25 37,9 5 7,6


 


Назва предмета Якісний показник
Українська мова 77%
Математика 65%
Англійська мова 89%

9-А клас                          

9-Б клас


Назва предмета Якісний показник
Українська мова 48%
Математика 24%
Російська мова 43%

 

 

 

 

9-В клас

Назва предмета Якісний показник
Українська мова 63%
Математика 42%
Українська література 53%

 

Учні 9-А класу відповідально віднеслися до підготовки іспитів з української та англійської мови і показала хороші результати про що свідчить якісний показник 77% та 89% відповідно. В учнів 9Б,В класів гірші показники: 9-Б – 48% з української мови та 43% з російської мови, 9-В – 63% з української мови та 53% з української літератури але такі результати є підтвердженням їхніх річних балів. Частина випускників слабо підготувавшись, одержала середній і, що є прикрим, початковий рівень НД.

Низькі показники якості знань учнів 9-их класів з математики – 46%.

9-ті класи

Назва предмета Якісний показник
Українська мова 64%
Математика 46%

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця порівняння результатів річного оцінювання та ДПА

учнів 9-х класів

Назва

предмета

Кількість учнів 9-х кл. Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
всього проходили ДПА Річна, % ДПА, % Річна, % ДПА, % Річна, % ДПА, % Річна, % ДПА, %
Українська мова 66 66 8% 29% 42% 35% 45% 32% 5% 4%
Математика 66 66 5% 8% 35% 38% 45% 48% 15% 6%
Предмети за вибором
Англійська мова 26 26 11% 31% 54% 58% 35% 11% 0% 0%
Російська мова 21 21 5% 10% 38% 33% 33% 38% 24% 19%
Українська література 19 19 16% 11% 42% 42% 42% 47% 0% 0%

Результати ДПА показали якісну підготовчу роботу вчителів до проведення державного іспиту. Аналіз результатів ДПА свідчить, що учні та вчителі провели велику роботу з повторення та систематизації матеріалу й це дало змогу досягти більш високих результатів порівняно з річним оцінюванням.

Порядок проведення ДПА в 11-ому класі чітко відповідав наказам та інструктивно-методичним листам МОН України. Атестація проводилася з трьох предметів обов’язково для всіх випускників у формі зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах проведення ЗНО: з української мови; з математики або з історії України та предмету за вибором. При цьому результати ЗНО зараховувалися як результати ДПА за курс повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи. Із 44-ох випускників 11-х класів ДПА проходили 43 учні. Учень 11-А класу Цуканов Андрій був звільнений від ДПА відповідно до наказу від 29.03.19 р. № 142-о.

Результати ДПА у формі ЗНО в 11-х класах (2018/2019 н.р.)

 

Назва

предмета

К-сть учнів, які взяли участь в ДПА у формі ЗНО

Початковий

рівень

%

Середній

рівень

%

Достатній

рівень

%

Високий

рівень

% ПІП вчителя  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
 
Українська мова 43 1 2 2 11% 5 7 9 49% 6 6 3 35% 0 2 0 5%

Голик О.В.,

Фадєєва Н.В.

 
Істрія України 26 0 0 0 0% 1 2 5 31% 5 5 4 54% 4 0 0 15% Бондаренко О.А.; Зубко С.П.  
Біологія 27 0 0 1 4% 4 9 8 77% 1 1 2 15% 1 0 0 4% Михайленко Т.С.  
Математика 20 0 1 2 15% 0 3 8 55% 3 1 0 20% 1 1 0 10% Проценко О.О.  
Англійська мова 10 0 0 1 10% 0 0 3 30% 2 2 1 50% 1 0 0 10%

Васільєва О.В.;

Височин Н.А.

 
Географія 1 0 0 0 0% 0 0 0 0% 1 0 0 100% 0 0 0 0% Зубко О.С.  
Фізика 2 0 0 0 0% 0 0 0 0% 1 1 0 100% 0 0 0 0% Зайцева О.Б.  

 

Назва предмета Якісний показник
Українська мова 40%
Істрія України 69%
Математика 30%
Біологія 19%
Англійська мова 60%

Рівень навчальних досягнень учнів 11-их класів

за результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації

у формі зовнішнього незалежного оцінювання


№ з/п

ПІБ

учня (учениці)

Українська мова Історія України Математика Біологія

Англійська

мова

Річна

ДПА

у формі ЗНО

Річна

ДПА

у формі ЗНО

Річна

ДПА

у формі ЗНО

Річна

ДПА

у формі ЗНО

Річна

ДПА

у формі ЗНО

11-А

Технологічний профіль

1 Бадалова А. 9 7 8 9 6 --- 9 --- 8 6
2 Бондаренко О. 6 6 5 --- 6 6 10 9 6 ---
3 Вітенко Д. 7 7 7 9 4 --- 8 --- 7 7
4 Гаркуша Д. 5 5 6 8 2 --- 4 6 4 ---
5 Гончарова Н. 8 4 7 --- 8 6 8 5 7 ---
6 Дубина Я. 5 6 4 --- 8 7 6 4 5 ---
7 Єльчанінов О. 7 5 7 --- 6 6 7 5 7 ---
8 Жабокрицький О. 4 5 5 6 3 --- 4 4 3 ---
9 Затєєв В. 5 3 4 6 3 --- 5 5 4 ---
10 Карапетян А. 5 1 5 4 3 3 6 --- 5 ---
11 Ковальова В. 8 9 8 10 4 --- 7 --- 8 6
12 Лавренюк Д. 5 5 4 --- 4 6 7 5 4 ---
13 Левченко І. 8 6 8 --- 8 6 8 6 7 ---
14 Либа І. 7 8 9 10 7 --- 9 10 7 ---
15 Лішенко О. 6 2 2 7 4 --- 3 --- 6 3
16 Луценко К. 8 5 7 9 6 --- 8 6 7 ---
17 Медведкін О. 3 2 2 --- 2 2 4 4 2 ---
18 Моїсєєв М. 5 4 3 5 3 --- 4 3 3 ---
19 Новоскольцев О. 3 4 3 --- 3 3 4 4 3 ---
20 Парієнко Т. 9 8 8 10 7 --- 9 --- 8 7
21 Хайченко А. 5 3 6 8 3 --- 5 6 5 ---
22 Ходіневич К. 9 8 8 --- 8 8 9 --- 8 6
23 Цуканов А. 7 зв. 8 зв. 6 зв. 9 зв. 7 зв.

11-Б

Філологічний профіль

1 Ауліна М. 7 6 9 6 6 --- 9 6 6 ---
2 Батюк Я. 7 6 9 9 3 --- 6 7 4 ---
3 Бондар А. 8 8 10 10 3 --- 9 9 6 ---
4 Бондаренко В. 5 5 8 6 4 --- 7 5 5 ---
5 Гавриленко Л. 9 9 10 7 7 --- 9 --- 9 8
6 Гапішко В. 7 7 9 --- 6 7 6 --- 6 ---
7 Горбань А. 10 11 10 --- 9 11 10 --- 10 10
8 Даренко В. 5 4 7 7 4 --- 7 5 4 ---
9 Дятлов В. 4 7 9 --- 4 5 7 --- 4 ---
10 Дятлов С. 5 5 9 --- 5 6 7 --- 4 ---
11 Задорожня В. 7 8 9 --- 5 6 6 8 6 ---
12 Кощавська Н. 7 6 9 5 4 --- 8 5 6 ---
13 Міліціян А. 10 11 10 --- 9 10 10 --- 10 9
14 Найденко А. 4 4 7 7 3 --- 5 5 4 ---
15 Нечипоренко С. 9 8 10 7 8 7 9 --- 8 ---
16 Пєрєвєрзєва А. 6 6 8 8 4 5 5 --- 6 ---
17 Семиволос Н. 5 6 7 8 2 --- 6 6 4 ---
18 Таран О. 6 7 7 --- 3 6 6 5 5 ---
19 Трофименко С. 8 9 9 8 5 --- 9 --- 9 8
20 Уваєва Ю. 5 6 8 6 3 --- 7 6 4 ---
21 Якименко К. 7 7 10 --- 5 5 8 6 6 ---

Таблиця порівняння результатів річного оцінювання та ДПА

учнів 11-их класів з української мови

Клас Кількість учнів які проходили ДПА Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
Річна, учнів ДПА, учнів Річна, учнів ДПА, учнів Річна, учнів ДПА, учнів Річна, учнів ДПА, учнів
11А (технологічний) 22 0 0 10 6 10 11 2 5
11Б (філологічний) 21 2 2 10 9 9 10 0 0

Клас технологічного профілю, 11-А, за результатами річного оцінювання з української мови має середній бал 6,3 б., а за результатами ДПА – 5,1 б. Четверо учнів не підтвердили свій рівень навчання і отримали оцінки за ДПА на 3-4 бала нижче ніж річні.

59% (13) учнів 11-А класу складали іспит з історії України у якості другого обов’язкового предмету на ДПА та за результатами отримали на 1-2 бала вище ніж за рік, а один учень на 5 балів вище (з 2 б. на 7 б.).

45% (10) учнів класу, які складали ДПА з математики, отримали оцінки відповідно до своїх річних балів. Тільки 4-учні мають відхилення в 1-2 бали.

Учні 11-Б класу, які навчалися у класі філологічного напряму (української філології профіль), підтвердили свій рівень навчання з української мови. Всі учні класу склали ДПА у формі ЗНО та отримали оцінку в межах свого рівня (за результатами річного оцінювання), різниця в балах становить 1 бал. Один учень отримав оцінку за ДПА на один рівень вище (на 3 бали). Середній бал річного оцінювання та ДПА з української мови майже співпали і становлять 6,7 та 7,0 балів відповідно.

62% (13) учнів 11-Б класу обрали історію України як другий обов’язковий предмет на ДПА. Середній бал річного оцінювання учнів, які здавали історію України становить 8,5 б., а за результатами ДПА їх середній бал – 7,2 б. Четверо учнів класу не підтвердили свій рівень навчання і виконали роботу ДПА на один рівень нижче (на 3-4 бали).

48% (10) учнів класу, які складали ДПА з математики, отримали оцінки відповідно до своїх річних балів. За виключенням однієї учениці, яка отримала на ДПА оцінку на один рівень вище (на 3 б.).

27 учнів 11-х класів (63%) обрали третій предмет за вибором – біологію. Половина цих учнів виконали роботу відповідно до своїх річних балів, а інші мають різницю в 2-3 бали, із них двоє учнів, які підвищили свої результати та 12 учнів, які виконали роботу нижче ніж річне оцінювання.

26 червня 2019 року випускники 11-х класів отримали документ про повну загальну середню освіту. Обрахунок середнього бала атестата показав наступне:

Середній бал атестатів випускників закладу

  Середній бал (за річними оцінками) Середній бал атестатів
Клас Профіль К-сть учнів Укр. мова Алгебра Історія України Англ.мова Фізика Хімія Біологія Географія
2015-2016 н.р.
11-А Філологічний 19 7,2 4,7 5,6 5,6 5,3 7,6 7,5 6,9 7,5
11-Б Універсальний 20 7,3 6,5 5,8 6,3 6,1 7,1 8,0 6,5 7,6
  39 7,3 5,6 5,7 6,0 5,7 7,4 7,8 6,7 7,6
2016-2017 н.р.
11-А Філологічний 21 8,1 7,8 8,2 9,0 8,8 8,6 9,3 8,9 8,6
11-Б Універсальний 18 6,3 5,1 5,7 7,4 6,3 5,6 7,9 6,4 7,0
  39 7,2 6,5 7,0 8,2 7,6 7,1 8,6 7,7 7,8
2017-2018 н.р.
11-А Філологічний 28 7,1 5,9 7,6 7,1 6,8 6,9 7,7 7,9 8,1
11-Б Спортивний 20 5,6 3,7 4,8 5,1 3,8 3,9 4,6 5,1 5,6
  48 6,4 4,8 6,2 6,1 5,3 5,4 6,2 6,5 6,9
2018-2019 н.р.
11-А Технологічний 23 6,3 5,0 5,8 5,7 4,8 5,2 6,7 6,1 6,8
11-Б Філологічний 21 6,7 4,9 8,8 6,0 6,4 6,8 7,4 6,6 7,8
  44 6,5 4,9 7,2 5,8 5,6 6,0 7,0 6,3 7,3

 

Порівнюючи показники навчальних досягнень випускників останніх чотирьох років можна відмітити покращення загального показника середнього балу атестату порівняно з минулим роком. У рейтингу предметів першість належить історії України (7,2 бала) та біології (7 балів), а інші результати є оцінками середнього рівня.

Вчителям-предметникам потрібно виявити об’єктивні причини поверхневого інтересу до знань зі своїх предметів, результатом чого є низький середній бал з кожного предмету, що вони викладають та

- розробити стратегію розвитку інтересу до знань у дітей,

- здійснювати ефективну внутрішню мотивацію навчальної діяльності,

- запровадити прийоми диференціації та індивідуалізації навчання для запобігання неуспішності у школярів.

З метою стимулювання навчальної активності учнів у закладі протягом навчального року здійснювався рейтинг класів для визначення «Кращого класу року» за результатами успішності. Переможцем у даному виді змагання серед 3-4 класів стали: 3Б (Попова Ж.В.), 4В (Гуд В.Я.), 3А (Клюй І.С.), класи середній бал успішності яких склав від 8,8 до 8,5 балів, а серед 5-11 класів 6А клас (класний керівник Бачинська В.В.), 8В клас (класний керівник Демешко К.С.), 5А (класний керівник Зубко О.С.) середній бал від 8,9 до 8,5.

Рейтинг 3-4 класів за 2018-2019 н.р.
Клас Середній бал Рейтинг
8,8 1
8,6 2
8,5 3
8,4 4
7,9 5
7,9 6
7,5 7
7,2 8
Рейтинг 5-11 класів за 2018-2019 н.р.
Клас Середній бал Рейтинг
8,9 1
8,8 2
8,5 3
8,4 4
8,2 5
11Б 8,0 6
7,7 7
7,4 8
7,4 9
7,0 10
6,9 11
10 6,9 12
11А 6,9 13
6,8 14
6,7 15
6,6 16
6,4 17
6,2 18
6,1 19