Звіт директора Колосової С.О. про діяльність НВО №20 за 2019-2020 н.р. (Текст звіту)

Posted in Діяльність навчального закладу

_1.JPG

 

 

Звіт керівника НВО №20 Колосової С.О. за 2019-2020 н.р.

 

2019-2020 навчальний рік закінчився. Головна мета – створити школу, в якій буде приємно навчатися і яка даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать практично мислити, не боятися висловлювати власну думку та бути відповідальним громадянином.

      Реформа української школи, яка почалась з початкових класів, продовжується і в середній школі. Наступним її кроком стало прийняття нового закону “Про загальну середню освіту”, тож ми працюємо в нових реаліях.

     Для того щоб будувати освітній процесс закладу в час постійних змін, які важко передбачати необхідні коликтивна співпраця, вміння швидко адаптуватися до змін, та не пасувати перд новими задачами і складними проблемами. Пріорітетними напрямами діяльності закладу було визначено:

 1. Формування особистості здобувача освіти, який володіє різними видами компетентностей;
 2. Створення нового освітнього середовища для досягнення кінцевого результата – випускника нової школи;
 3. Вдосконалення системи науково-методичного супроводу інноваційних процесів у закладі освіти;
 4. Створення умов для отримання якісної освіти для дітей з особливими потребами.

Це основні настанови 2019/2020 навчального року, за якими ми працювали навчальний рік.

 Реалізація поставлених завдань проходила крізь всі напрями діяльності закладу. Зупинюсь на основних аспектах, що забезпечували у 2019/2020 навчальному році рівний доступ до якісної загальної середньої освіти учнівської молоді.

У 2019 – 2020 навчальному році в школі навчалося 910 учнів, 33 класи, середня наповнюваність класів становила 27 учнів у класі, за рік прибуло 25 учнів, вибуло 25.

 • До 1-х класів було зараховано 105 учнів.
 • До 10 класу профільного класу 34 учні
 • У 6 інклюзивних класах навчаються 9 дітей з особливими освітніми потребами .
 • Індивідуальною формою навчання охоплено:

-       Педагогічний патронаж – 5 учнів;

-       Сімейна форма навчання – 3 учні.

 • Для 176 учнів початкової школи було організовано роботу 5 груп продовженого дня.
 • В гуртках художньо-естетичного напряму ДЮЦ “Сузір’я” навчалось 227 вихованців.

     За останні чотири роки кількість учнів у школі збільшилась на 100 дітей, що говорить про підвищення популярності нашої школи серед громади.

      

Організація навчально- виховного процесу.

Навчальний 2019/2020 навчальний рік та його структура, режим роботи закладу організовано наказом НВО від 02.09.2019 № 331/о, який розпочався 02 вересня 2019 року та завершився 29 травня 2020 року. Організація освітнього процесу здійснювалась відповідно до Статуту закладу, законодавства України про загальну середню освіту, річного плану роботи школи, освітньої програми закладу

Освітня програма закладу та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу.

      Усі навчальні плани складено відповідно до потреб школярів і спрямовані на диференціацію навчально-виховного процесу. Повноцінність і результативність початкової, базової та повної загальної середньої освіти забезпечено реалізацією як інваріантної так і варіативної складових навчальних планів.

Інваріантна складова Типового навчального плану реалізується в робочих навчальних планах закладу в повному обсязі. Деякі предмети інваріантної складової навчальних планів підсилені додатковими годинами з варіативної складової.

     У межах часу, передбаченого навчальними планами, навчальним закладом встановлена 5-денна тривалість навчального тижня на весь навчальний рік.

   Кількість фактично проведених учителями уроків протягом навчального року була меншою від попередньо запланованої. Причиною цього додаткові канікули у лютому , святкові дні. З 12 березня 2020 року наш заклад разом з усією країною прийняв виклик щодо протидії пандемії. Щоб зробити освітній процесс безпереривним, продовжити опановувати навчальні програми, нашашкола перейшла на навчання за дистанційними технологіями через мережу Інтернет на платформи GoogleAppsForEducation. Цей процес був спланований і скерований, бо ми мали певний досвід у минулі роки під час проходження в закладі ЗНО.

За цей період вчителі, учні і батьки отримали величезний досвід сучасної освіти, над удосконаленням якого ще треба буде багато працювати та долати труднощі в роботі, з якими стикнулися вперше:

-       технічне забезпечення як вчителів, так учнів;

-       недостатні знання щодо роботи в онлайн – режимі;

-       відсутність мотивації у дітей під час такої форми навчання, тощо.

Але на кінець 2019-2020 н. р. всі учні школи оцінені та переведені до наступного класу.

     Програми з усіх предметів в усіх класах виконані в повному обсязі.     Педагогічний колектив зробив все можливе щодо освоєння учнями змісту кожного навчального предмета в повному обсязі за рахунок ущільнення, самостійного опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо. Ці особливості організації навчально-виховного процесу з того чи іншого предмету відображені в календарно-тематичних планах учителів-предметників.

         У 2019/2020 навчальному році забезпечувалася реалізація вимог Державного стандарту початкової загальної середньої освіти та Державного стандарту повної загальної середньої освіти, системи заходів щодо профілізації навчання в старшій школі. Продовжувалася робота педагогічного колективу щодо впровадження філологічного напряму (української філології профіль) в 10, 11 класах. А в наступному навчальному році колектив закладу пропонує відкриття профільних класів з з поглибленим вивченням інформатики та історії.    

          В нашій школі впроваджено інклюзивне навчання, 9 учнів навчали у 6 інклюзивних класах (1- 4 класи: 7 учнів; 5- 9 класи – 2 учні). Організовано індивідуальне навчання (педагогічний патронаж) 1-4 класи: 2 учні; 5-11 класи 3 учні, а також індивідуальне навчання сімейне навчання) – 3 учні у 6, 8 класах. Для всіх дітей які навчаються за інклюзивною та індивідуальною формою навчання, розроблені індивідуальні навчальні плани. Для учнів, які навчаються інклюзивно командою супроводу розроблено Індивідуальні програми розвитку.

Під час карантину освітній процес для всіх дітей, що навчаються за індивідуальною формою навчання був організований з використанням ТДН.

      Педагогічним колективом досягнуті певні успіхи в навчанні і вихованні учнів. На кінець навчального року в закладі навчався 910 учня, оцінювались – 686 учнів. 
     Аналізуючи результати навчальних досягнень учнів 3-11 класів за 2019-2020 н.р. бачимо, що:

 • в школі І ступеня (16 класів – 427 учнів, з них оцінювалися - 200 учнів) кількість учнів, які мають середній бал достатнього та високого рівня 174 учнів – 87%;
 • в школі ІІ ступеня (17 класів - 424 учнів) кількість учнів, які мають середній бал достатнього та високого рівня 290 учнів - 68%;
 •  в школі ІІІ ступеня (3 класи – 73 учнів) кількість учнів, які мають середній бал достатнього та високого рівня 37 учнів – 63%.

Показник якості знань учнів закладу складає 75%, що на 13% учнів більше, ніж в минулому році 57 учнів нагороджені Похвальними листами за високі досягнення у навчанні 5 учнів 9-А та 9-В класу отримують свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою.

 

Кадрове забезпечення

У 2019/2020 навчальному році штатними працівниками заклад був забезпечений на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть технічного персоналу) враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики.

Педагогічний колектив школи нараховує 77 осіб. З них мають:

-       Педагогічне звання

•        «Відмінник освіти» - 1

•        «Вчитель-методист» - 5

•        «Старший вчитель» - 20.

-       Кваліфікаційні категорії:

•        Вчитель вищої категорії - 43

•        Вчитель І категорії - 11

•        Вчитель II категорії - 8

•        спеціаліст – 13

•        молодший спеціаліст – 1.

       Атестація педагогічних працівників здійснювалася у відповідності з чинним законодавством. В атестаційний період відбувалася комплексна оцінка рівня кваліфікації, педагогічної діяльності вчителів різних фахів. У 2020 році атестовано на присвоєння та підтвердження категорій – 13 вчителів.

Методична робота

       У 2019-2020 навчальному році діяльність педагогічного колективу спрямовувалась на реалізацію Державних стандартів НУШ виконання нового Закону України «Про освіту» та Закону України «Про загальну середню освіту», в рамках якого проходило формування наскрізних умінь здобувачів освіти, що повинні пронизувати всі навчальні предмети. Основною ідеєю Нової Української Школи визначено школу для сучасного життя в сучасному суспільстві. Тому педагоги школи активно використовували освітню платформу Google Apps for Education для підготовки і проведення уроків, спираючись на засади нового стандарту освіти, його ключові принципи. Враховуючи це , вчителі школи активно підвищували свій професійний кваліфікаційний рівень шляхом участі у педагогічних конференціях, різноманітних вебінарах, он-лайн тренінгах і марафонах,українських онлайн-платформах, онлайн-курсах, освітніх хабах і форумах, засіданнях творчих груп, майстер-класах та інших формах методичної роботи.

       Робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою вимагає не лише певних науково-методичних знань, але й вияву ініціативи, творчості. Членами МО і ЦМО закладу в рамках роботи над ІV етапом роботи науково-методичної проблеми закладу «Формування та реалізація компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі» ( пошуково-дослідницька діяльність практичного спрямування: «Виховання особистості шляхом формування життєвої компетентності») спільно з учнями школи був реалізований STEM-проєкт “Обіймемо рідну землю любов’ю”, який сприяв формуванню інтересу до здійснення наукових досліджень, де функція вчителя — організація та підтримання цілеспрямованої пізнавальної діяльності учнів.

         Одночасно з цим, метою проєкту стало поєднання міждисциплінарного та проєктного підходу в методичній роботі для підвищення результативності навчально-виховного процесу та фахового рівня педагогів, формування інтересу в учнів до здійснення наукових досліджень. Нажаль проект змогли завершити заочно на віртуальній дошці Рadlet. Але на наступний навчальний рік плануємо разом з учнями провести презентації кожної кафедри та поділитися між собою цим новим досвідом.

Вагомим внеском в методичну скарбничку закладу стало:

-       Перемога в міському етапі та зайнятте IIIмісця в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу “ Учитель року” номінація “Початкова школа” Росчислав Т.В.;

-       Участь вчителів школи Бондаренко О.А., вчителя історії та Осаулець Л.В., вчителя української мови, у Всеукраїнському проекті IREX “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність” .

-       Участь у міському фестивалі “Розумна дошка” вчителів школи:

-     Кураксіної О.І., вчитель музики;

-     Височин Н.А., вчитель англійської мови;

-     Осаулець Л.В., вчитель української мови та літератури;

-     Зайцевої О.Б., вчитель фізики;

-     Щербини Ю.С., вчителя хімії.

-     Палій Л.С., вчитель фізики.

-       Участь у міському телевізійному проекті по підготовці уроків початкової школи під час карантину таких вчителів:

-         Стукаленко О.П.;

-         Фіалковської Я.П.;

-         Тоток К.С.;

-         Дабич А.В.

-       Участь у роботі групи Державної служби якості освіти в Кіровоградській області Завіни В.П., заступника директора з навчально-виховної роботи.

-       Долучення педагогів школи до створення «Методичного кейсу» управління освіти Міської ради міста Кропивницького Жадан В.В, вчитель математики, Гуд В.Я., Резніченко Н.В, Росчислав Т.В., Стукаленко О.П., вчителі початкових класів, Васільєва О.В., Височин Н.А., Гулка Д.С., Стьопул В.І., вчителів англійської мови Ткаченко Т.І., Шнуркова В.Ю., Щербини Ю.С., вчителів хімії і біології, Зубко С.П.,вчителя історії та права.

-       Проведення на базі школи семінарів-практикумів для слухачів курсів КОІППО ім.В.Сухомлинського та для творчих лабораторій вчителів міста, які проводили :

 • вчителі початкової школи;
 • вчителі англійської мови;
 • вчителі математики;
 • кафедра виховної роботи ;
 • ДЮЦ “Сузір’я”;
 • вчителі трудового навчання.

-       Вчителі закладу є постійними членами експертних груп з перевірки робіт ЗНО: Фадєєва Н.В., Осаулець Л.В., Голик О.В., Проценко О.О., Завіна В.П., Височин Н.А.

-       Вчителі закладу є постійними членами журі міських та обласних предметних олімпіад.

Соціальний захист

     Актуальним є питання соціального захисту дитини в нашому закладі.

У своїй роботі педагогічний колектив керується нормативними документами щодо соціального захисту дитини та охорони дитинства – Законом України «Про охорону дитинства» та відповідними нормативними документами МОН України й усіх ланок органів управління освітою.

З метою своєчасного виявлення, влаштування, здійснення контролю за умовами життя та виховання дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також захисту прав та інтересів дітей, які потребують допомоги держави, педагогічний колектив школи виконує певну роботу.

Велика увага в навчальному закладі приділяється питанню захисту прав та законних інтересів дітей соціально – незахищених категорій. З метою додержання законодавства, спрямованого на соціальну роботу з дітьми незахищеної категорії, своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних умовах проживання, та роботи з батьками дітей даної категорії.

Кожний класний керівник 1-11 класів разом з соціальним педагогом на початку вересня складає соціальний паспорт класу, у якому зазначені категорії дітей, які потребують максимальної уваги з боку педагогічних працівників та дорослих. Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися:

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом 2019-2020 навчального року вчителями та соціально-психологічною службою було проведено обстеження житлово – побутових умов життя дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування, у жовтні, складено акти обстеження.

Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням та спортивними костюмами.

Протягом 2019-2020 навчального року постійно проводилися зустрічі з опікунами, відвідували їх вдома з метою контролю виконання їх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації. Усі опікуни були ознайомлені з їх обов’язками згідно «Правил опіки і піклування», затверджених 26.05.1999р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999р.

До нового року діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування отримали новорічні подарунки.

       Більшість дітей пільгових категорій відвідували спортивні секції, гуртки, приймали участь в позашкільних заходах, були залучені до роботи в органах шкільного учнівського самоврядування.

Ця категорія дітей була під постійною увагою класних керівників, соціального педагога та адміністрації школи. Діти зі статусом залучені до роботи в гуртках, в повній мірі забезпечені підручниками, мають безкоштовний доступ до користування культурно – освітніми закладами. Двічі на рік соціальний педагог та класні керівники оновлювали банк даних дітей зі статусом, складали акти обстеження та психолого – педагогічні характеристики.

  Велика увага приділяється правовій освіті підлітків. З 25 листопада по 20 грудня 2019 року був проведений Місячник морально-правового виховання. Протягом року, згідно плану, проводились засідання Ради профілактики з питань поведінки та успішності, на яких були присутні учні 5-9 класів. Школа тісно співпрацює з управлінням з питань захисту прав дітей, інспектором служби Селівановим М.С., старшим інспектором СЮП КВП ГУНП Загородньою Ж.В., майор поліції та інспектором відділу зв’язків з громадськістю Грінченко В.В. (шкільний офіцер поліції).

На виконання наказу управління освіти Міської ради міста Кропивницького від 15.01.2019 року №27/о «Про профілактику булінгу в закладах освіти», у зв’язку зі зростанням випадків конфліктних ситуацій у закладах загальної середньої освіти міста Кропивницького та з метою попередження жорстокого поводження по відношенню до дітей, насилля та булінгу у закладі був виданий наказ від 20.08.2019 року №274/о «Про профілактику булінгу в закладі» та розроблені заходи щодо профілактики булінгу в учнівському середовищі на 2019 – 2020 н.р.

В закладі проводиться інформаційно-просвітницька робота серед учнівської молоді на формування стандартів позитивної поведінки та недопущення проявів шкільного булінгу, а саме:

 1. Заняття для учнів 6-7-х класів на тему: «Стоп булінг» – головний спеціаліст відділу державної реєстрації нормативно-правових актів та правової освіти Кобилот Н.М.
 2. 30 жовтня 2019 р. заклад взяв участь у квесті «Шляхи подолання булінгу». Участь брали 28 шкіл нашого міста. Станції  пройдено, завдання виконано, а результат- перемога.
 3. Заняття для учнів 8-9-х класів на тему: «Стоп секстінг» – провідний консультант ГТУЮ у Кіровоградській області Луцко Є.С.
 4. Заняття з елементами тренінгу «СТОП БУЛІНГ: протидія жорстокості та насильства» для учнів 6-х класів – соціально-психологічна служба.
 5. Семінар для здобувачів освіти курсів підвищення кваліфікації педагогів – організаторів та культорганізаторів закладів освіти на тему: «Толерантне ставлення один до одного і до чого призводить не толерантне ставлення, до булінгу» – адміністрація, Грінченко В.В. інспектор УПП, Мезенцева О.В., Орєшкова І.В.
 6. Заняття для учнів 5-х класів на тему: «Стоп булінг» – ст. інспектор КВП ГУНП Загородня Ж.В., Орєшкова І.В., Мезенцева О.В.
 7. Заняття для учнів 9-х класів на тему: «Стоп секстінг та онлайн грумінг» – головний спеціаліст відділу державної реєстрації нормативно-правових актів та правової освіти Кобилот Н.М.
 8. Правовий лекторій для учнів 6-8-х класів на тему: Протидія булінгу» та «Відповідальність підлітків за правопорушення» – інспектори УПП Грінченко В.В., Левандовський А.Є., Орєшкова І.В., Мезенцева О.В.
 9. Години спілкування на тему: «Кібербулінг», перегляд відеороликів «Булінг у школі та як з ним боротися – говоримо з Уповноваженим Президента України», «Зупиниться!!! Моя історія про Булінг і Кібербулінг» для учнів 9-11-х класів – класні керівники та соціально-психологічна служба.
 10. На сайті закладу в розділі «Протидія булінгу» розміщено:
 • Наказ МОН від 28.12.2019 р. №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти».

Методичні матеріали:

 • Відповідальність за булінг.
 • Хто і як відповідає за булінг в Україні?
 • Пам’ятка для дитини.
 • Щоб ваша дитина не стала жертвою булінгу - поради батькам.

Організація гарячого харчування.

Наказом по закладу від 30.08.2020 року № 281/о «Про організацію харчування в 2019/2020 навчальному році» забезпечено роботу групи НАССР, Ради по харчуванню, визначено сферу відповідальності та обов’язки осіб, які забезпечують організацію гарячого харчування для всіх категорій здобувачів освіти. Низкою інших наказів організовано харчування учнів пільгових категорій.

   У 2019/2020 н. р. у закладі активно впроваджувалась система НАССР - система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок. Система НАССР є науково обґрунтованою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації й контролю небезпечних чинників. Зокрема розроблено і впроваджено 13 Програм – передумов, та 10 інструкцій, які забезпечують їх виконання. Також проаналізовано ризики та критичні точки, розроблено 70 блок – схем меню.

Організація гарячого харчування учнів школи: організовано для 653 учнів, що складає 63%, безкоштовні сніданки отримували учні 1-4 класів - 426 учнів та учні пільгових категорій (5 – 9 класи)– 57 учнів, обіди у ГПД – 176 учнів.

   Радою закладу проведено ряд перевірок продуктів харчування та умов їх зберігання, а саме 20.09.2019, 28.10.2019, 19.11.2019, 17.12.2019,16.01.2020, 14.02.2020., 12.03.2020, року, проведені огляди холодильників на дотримання норм зберігання та товарне сусідство продуктів у холодильнику, норми дотримуються. Перевірено умови зберігання продуктів та їх сертифікацію.       Документація на харчоблоці вся є в наявності, ведеться старанно і охайно. 13.04.2020, 20.05.2020, 15.06.2020 проведено перевірку зберігання продуктів, продукти з граничним терміном придатності реалізовано, зіпсовані списано бракеражною комісією.

     Ще перевірками було встановлено:

1.   Режим харчування дітей пільгових категорій дотримано. Учні харчуються у присутності класних керівників та чергового адміністратора.

2.   Документи, які підтверджують право учнів пільгових категорій на безкоштовні обіди в ГПД (1 – 4 класи) та безкоштовні сніданки (учні 5 – 11 класів) є в належній кількості.

3.   В обідній залі чисто і затишно. Санітарний стан – відповідає санітарним нормам. Документація в порядку. Зберігання продуктів здійснюється відповідно до санітарних норм. Технологічне обладнання і інвентар для прибирання промаркіровані.

4.   Аналіз меню за сім місяців дозволяє зробити висновок, що воно відповідає примірному меню. Меню висить у залі їдальні. У ньому зазначено найменування страв, кількість продуктів, калорійність. 94% опитаних учнів задоволені шкільним харчуванням. Не подобається   суфле із печінки з гречневою кашею, макарони, суп з макаронами та борщ овочевий.

Подобається: Яблука запечені із сиром, запіканка із картоплі, котлети, випічка, бутерброди, плов, ліниві голубці.

На виконання Указу Президента України від 07.12.2019 року № 894/2019 про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей, пункту 3 розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 29.11.2019 року № 1187-р «Про затвердження регіонального плану заходів щодо створення належних умов для безпечного та якісного харчування дітей на 2019- 2023 року» в закладі проведено інвентаризацію харчоблоку. Складено і погоджено паспорт харчоблоку. Виявлено ряд основних порушень: відсутність організації прання на базі закладу спецодягу працівників їдальні, недостатня кількість столового посуду. Заплановано заходи на усунення даних порушень в межах затвердженого кошторису на 2020 рік.

Виховна робота

Організація виховної роботи здійснювалася відповідно до річного плану роботи закладу, з урахуванням нормативно – законодавчої бази та відповідно до виховної проблеми школи.

Серед основних заходів що були проведені в 2019-2020 навчальному році: Єдиний тематичний урок «Сила нескорених», присвячений Дню захисника України, за участі воїнів учасників АТО, учні та вчителі продовжують волонтерську діяльність. Традиційними стали акції «Подарунок від Миколая воїнам АТО», патріотична акція «Жовто-блакитний колір душі» та інші заходи направлені на розвиток військово-патріотичного виховання учнів.

З метою екологічного виховання, формування взаємовідносин людини та природи, бережливого ставлення до природи було організовано та проведено конкурс поробок із природного матеріалу, «Еко-ялинка» де найбільш активними були учні і батьки початкових класів. У рамках місячника екологічного виховання був проведений фото конкурс «Мої домашні улюбленці».

На міському рівні пройшов захід “Вони загинули за Україну” присвячений Дню пам’яті загиблих під Крутами.

Учителі та учні взяли участь у міському квесті «Шляхи подолання булінгу» та вибороли 3-те місце серед 28 шкіл.

Учні 8-Б та 10-го класу разом із вчителем географії та біології Шнурковим В.Ю. зайняли 2-ге місце у V Міському бізнес-турнірі «Стратегія фірми. Кропивницький 2019» у номінації «Команда закладу».

Протягом навчального року були проведені разом з дитячо-юнацьким центром «Сузір’я» традицийні заходи: «Посвята в Першокласники», «Чудова сімка», Новорічні привітання.

Належна увага школою приділяється трудовому вихованню та профорієнтації. Найбільш цікавим заходом цього напряму було проведення екскурсії на Всеукраїнську агропромислову виставку «Агроекспо-2019»,учні 10-11 класів відвідали профорієнтаційний захід «Аукціон новітніх технологій».

Вихованці закладу постійно беруть участь у фізкультурно-патріотичному фестивалю школярів України «Козацький гарт», першість школи з футболу, участь у та змагання із волейболу. Юні спортсмени брали активну участь у змаганнях, які проводилися на рівні навчального закладу, міста та області й здобули такі перемоги: з гандболу (дівчата) – ІІІ місце в міських змаганнях, у змаганнях «Козацький гарт» (команда закладу) – V місце.

Протягом року було проведено чотири Тижні безпеки життєдіяльності В рамках Тижнів були проведені бесіди, виставки літератури, зустрічі з працівниками ДСНС України, тематичні класні години, конкурси малюнків, плакатів, стіннівок, тренінги з надання першої медичної допомоги, вікторини на знання правил безпеки життєдіяльності.

У школі склалася система виховної роботи. Всі компоненти системи підлягають певним цілям і забезпечують у процесі свого функціонування досягнення заданого результату - певних меж розвитку і моральних якостей особистості.

Діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання особистості учня шляхом формування компетентностей здорового способу життя, патріота, свідомого громадянина України.

З метою задоволення потреб дітей у здобутті позашкільної освіти у 2019-2020 н.р. в ДЮЦ «Сузір’я» була збережена робота гуртків, діяльність яких здійснювалася за рахунок бюджетного фінансування. У структурі центу дитячої юнацької творчості «Сузір’я» у 2019-2020 навчальному році функціонувало 13 навчальних груп, 5 гуртків, в яких займалося 227 дітей НВО № 20 віком від 6 до 16 років. З них: 191 дітей молодшого шкільного віку, 30 учнів середнього шкільного віку, 6 учнів старшого шкільного віку. Центр здійснював навчально-виховний процес за   державними та адаптованими програмами у 5 гуртках.

Під час карантину виховна робота теж проведиласяу новому форматі. Про що свідчать заходи, які висвітлювалися на сайті закладу та в соціальних мережах:

1)  Флешмоб «Дистанційна освіта вдома».

2)  Онлайн конкурс читців поезії Т.Шевченка.

3)  Онлайн конкурс «Веселий смайлик» до Дня Гумору.

4)  Флешмоб «Скажи вірусу «Ні!» Одягни маску!».

5)  Флешмоб «Мрій-дій» до Всесвітнього дня здоров’я.

6)  До Всесвітнього дня книги челендж «Моя улюблена книга».

7)  Челендж «Пасхальний кролик 2020!».

8)  До Всесвітнього дня охорони праці челендж «Зупинимо пандемію разом».

9)  Сімейний челендж «Історія поколінь» до 75-ї річниці Перемоги над нацизмом за ініціативою міського голови Андрія Райковича.

10)Флешмоб до Дня вишиванки «Вишиванка єднає».

11) Свято “Останього дзвоника”.

12) Літня школа онлайн 2020 за мистецько-технологічним напрямом.

 

 

Робота з батьками

Важливою умовою ефективної навчально-виховної роботи є співробітництво школи та сім’ї, яке передбачає належний рівень педагогічної освіти батьків і залучення їх до спільної роботи. Розуміння та врахування особливостей сучасної сім’ї вчителями і батьками сприяють реалізації її виховних можливостей.

Робота з батьками спрямована на створення освітнього процесу, де учасники вчителі, батьки, учні.

Свідченням цього є постійні зустрічі педагогів із батьками, відвідини ними загальношкільних позакласних заходів, дні відкритих дверей, батьківські збори, у стосунках «батьки-вчителі» панує співдружність. У напрямку ціннісного ставлення до родини робота спрямована на пошук максимальної взаємодії між батьками та вчителями. Традиційними стали спільні родинні свята, Новорічні, Різдвяні, Великодні виховні заходи. Захоплення у батьків викликали випуски класних фотогазет та виступи хореографічних, вокальних колективів класів на родинних святах.

У школі працює Рада закладу (голова Тоток Дмитро Анатолійович) та проводилися 4 засідання ради закладу (серпень, листопад, грудень та лютий місяць).

Слід зазначити, що в цьому навчальному році зацікавленість батьків проблемами школи значно збільшилася. Побудова Нової української школи без активної участі та підтримки сім'ї неможлива.

У період дистанційного навчання робота педагогів з батьками була в тісному зв’язку . Без їхньої допомоги учням та вчителям було б важко працювати у нових умовах

Для розуміння ситуації зворотнього зв’язку, пошуку кращої роботи навчання було проведено велику кількість опитувань : «Про організацію дистанційного навчання в закладі», «Профільне навчання для 9-х класів», «Опитування батьків щодо організації дистанційного навчання у закладі» “Опитування батьків 4-х класів та зауваження до батьків випускників”. Також без уваги не залишилися батьківські збори, які класні керівники проводили в режимі онлайн, де мали можливість спілкуватися, вирішувати різні нагальні проблеми і питання.

Організація роботи з обдарованими дітьми.

Цілеспрямовано проводилась робота з обдарованими дітьми. Найпоширенішими інтелектуальними змаганнями є учнівські олімпіади . Вони є дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, підтримки творчо обдарованої учнівської молоді, створення умов для збереження й розвитку інтелектуального потенціалу нації.

У 2019-2020 навчальному році олімпіади проводились відповідно до наказу МОН від 06.08.2019 р. № 1077 «Про проведення Всеукраїнських учнівських

олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019-2020 навчальному році» та з метою виявлення, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді

У І (шкільному) етапі олімпіади взяли участь 353 учні. 35 учнів стали учасниками ІІ (міського) етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальних предметів. 19 учнів стали переможцями.

Міський етап

з/п

Прізвище, ім’я учня Навчальний предмет Клас Зайняте місце у ІІ етапі ПІБ вчителя
1. Смаглюк Марія українська мова і література 9 В І Демешко К.С.
2. Сідаш Олександр трудове навчання 11 І Бардаков А.О.
3. Золотухіна Анастасія трудове навчання 10 І Горобець О.В.
4. Смаглюк Марія історія 9 В І Бачинська В.В
5. Кирилескул Гліб трудове навчання 9 В ІІ Бардаков А.О.
6. Смаглюк Марія російська мова 9 В ІІ Дума Н.В.
7. Коваленко Тетяна історія 9 В ІІ Бачинська В.В
8. Пономаренко Вікторія хімія 9 А ІІ Константінова Ю.С.
9. Андріященко Карина трудове навчання 10 ІІ Горобець О.В.
10. Смаглюк Марія Англійська мова 9 В ІІІ Височин Н.А.
11.

Пономаренко Вікторія

українська мова і література

9 А

ІІІ

Осаулець Л.В.

12. Зорєва Юлія українська мова і література 7 А ІІІ Фадєєва Н.В.
13. Розиграй Катерина Російська мова 10 ІІІ Ратушна О.М.
14. Гудим Ангеліна історія 10 ІІІ Бачинська В.В
15. Смаглюк Марія правознавство 9 В ІІІ Зубко С.П.
16. Водоп’ян Артем хімія 8 Б ІІІ Константінова Ю.С.
17. Гудим Ангеліна математика 10 ІІІ Жадан В.В.
18. Франчук Марія біологія 9 В ІІІ Константінова Ю.С.
19. Заватій Єгор Математика (початкові класи) 4 Б ІІІ Попова Ж.В.
20. Франчук Марія математика 9 В ІІІ Жадан В.В.

Обласний етап

 

з/п

Прізвище, ім’я учня Навчальний предмет Клас Зайняте місце у ІІ етапі ПІБ вчителя
1 Смаглюк Марія Історія 9-В ІІІ Бачинська В.В.
2 Сідаш Олександр трудове навчання 11 І Бардаков А.О.
3 Золотухіна Анастасія трудове навчання 10 І Горобець О.В.
4 Андріященко Карина трудове навчання 10 І Горобець О.В.

   Протягом року 502 учні брали участь в різних інтерактивних конкурсах:

-          99 учнів-учасників Міжнародного природничого інтерактивного учнівського конкурсу «Колосок-осінній», який відбувся у листопаді 2019 року;

-          126 учнів-учасників - Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бебрас» проходив з 10-12 листопада 2019 року;

-          165 учнів-учасників інтернет-олімпіади «На Урок» з інформатики листопад 2019 року;

-          112 учнів-учасників - Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» проводився з 22 по 24 травня 2020 року.

У 2019-2020 навчальному році учні школи стали активними учасниками конкурсів, фестивалів та змагань:

 • Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика
 • Міжнародного мовно-літературний конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка
 • Всеукраїнського інтернет-конкурсі «Зимові свята в традиціях нашого народу»

      міського конкурсу відеопоезії «Костенкіана-2020» до 90-річчя від дня народження Ліни Костенко

 • Всеукраїнського конкурсу творчих робіт «Об’єднаймося ж, брати мої…» (область)
 • «Театральна молодь креативного міста» (місто)
 • Національно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт»
 • Міських змаганнях на призи клубу «Шкіряний м’яч»
 • Міських змаганнях з гандболу серед дівчат.

Педагоги активно залучали учнів до участі у названих конкурсах, проводили роз’яснювальну роботу серед учнів 1-11 класів, які бажають   брати участь у шкільних конкурсах та предметних олімпіадах. В результаті - поповнили банк даних здібних та обдарованих учнів, закладу.

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота педагогічного колективу школи з охорони праці організована згідно із Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»,затвердженого наказом МОН України від 26.12.2017 р. №1669.

Стан роботи з охорони праці, виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі знаходиться під щоденним контролем директора школи, інженера з ОП, медичного працівника, заступників директора.

На початок 2019 - 2020 н.р. були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, та акт готовності закладу до навчального року.

Посадові обов'язки працівників, інструкції з охорони праці й безпеки життєдіяльності є в наявності. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці зі змінами – у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 30.03.2017 р. №526.

У наказі по школі «Про організацію роботи з охорони праці» передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство й пожежну безпеку в школі тощо.

     У школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів Інструктажів із питань охорони праці працівників і учнів школи. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників і учнів школи.

        Організація роботи з охорони праці контролюється директором школи. Вона включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку знань педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил охорони праці працівниками освіти»; контроль за організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників школи та учнями; систематичний контроль за проведенням різного роду інструктажів; контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій; організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивних залів, майданчиків, майстерень і контроль за її діяльністю; контроль за виконанням наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці». Така система контролю адміністрації школи у співпраці з профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки життєдіяльності колективу.

Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні договори й угоди» між дирекцією школи й профспілковим комітетом підписаний Колективний договір, у якому визначені обов'язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації працівниками школи своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці.

Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради, нарадах при директорові.

Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення нормального функціонування будівлі школи. Відповідно оформлюються записи в журналі громадсько-адміністративного контролю з охорони праці.

Протягом року в закладі проводилися «Тижні з охорони праці». В ході яких здійснювалася перевірка стану кабінетів підвищеної небезпеки, наявності та правильності оформлення журналів реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці, пожежної безпеки учнів та працівників школи. Всі недоліки, які виявлялися, фіксувалися у відповідних актах та виправлялися.

        Відповідно до наказу по закладу від 04.11.2019 р. №457/о була проведена чергова атестація робочих місць за умовами праці. В результаті якої було затверджено Перелік робочих місць, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на доплати до тарифних ставок (кухар) за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

         А також, відповідно до наказу від 29.04.2020 р. №124 , було проведено планове навчання та перевірку знань з питань охорони праці,безпеки життєдіяльності всіх працівників закладу.
               

Аналіз дитячого травматизму в закладі станом на травень 2020року.

У 2019/2020 навчальному році робота щодо попередження дитячого травматизму класними керівниками спланована і проводиться згідно з планом виховної роботи закладу. У планах виховної роботи класних керівників є розділ «Безпека життєдіяльності», де заплановано бесіди по попередженню різних видів травматизму.

Питання попередження дитячого травматизму розглядались:

- на педраді «Про попередження дитячого травматизму»;

- на раді школи «Про роботу школи, сім'ї з попередження дитячого травматизму»;

- на нараді при директорові «Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності    учнів та охорони праці з працівниками школи».

Протягом року були проведені 4 Тижні безпеки життєдіяльності: у період з 09 по 13 вересня 2019 року на тему: «Правила дорожнього руху знай – життя та здоров’я зберігай!»; з 04 по 08 листопада 2019 року Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему: «Про вогонь нам треба знати – з ним не можна жартувати!»; під час дистанційного навчання було проведено з 18 по 22 травня два тижні з БЖД на тему: «Щоб не трапилось біди, обережним будь завжди!», «Рушаєш у дорогу чи далеку путь – про правила дорожні не забудь!» у рамках якого 20 травня проводився День цивільного захисту. У рамках тижнів проводились заходи щодо попередження дитячого травматизму.

У рамках Тижнів були проведені бесіди, виставки літератури, зустрічі з працівниками Національної поліції, ДСНС, тематичні класні години, конкурси малюнків, плакатів, стіннівок, тренінги з надання першої медичної допомоги, вікторини на знання правил безпеки життєдіяльності.

На загальношкільних батьківських зборах (вересень 2019 року), на класних батьківських зборах (протягом 2019/2020 навчального року) обговорено питання попередження дитячого травматизму та збереження здоров’я і життя дітей, про відповідальність батьків за безпеку та поведінку дітей під час канікул та в позаурочний час.

Відповідно до річного плану роботи школи заступником директора з навчально-виховної роботи Демешко К.С. здійснювалася перевірка правильності оформлення журналів реєстрації всіх видів інструктажів з безпеки життєдіяльності. Перевіркою з’ясовано, що всіма класними керівниками проведено вступний інструктаж з вихованцями з відповідними записами у класному журналі та первинний інструктаж з відповідними записами у журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців з безпеки життєдіяльності згідно.

Учителі фізики, хімії, біології, інформатики перед виконанням лабораторних, практичних робіт, навчальних занять у спортзалі або на спортивному майданчику, в майстерні проводять відповідні інструктажі з техніки безпеки до кожного виду робіт, тільки після цього допускають учнів до виконання визначених завдань.

        У 2019/2020 навчальному році в побуті було травмовано 51 учень школи, що на 29 % менше ніж в минулому році. Найбільш поширеними є травми, отриманні в результаті падіння та ударів – це забої, переломи. Травмування в побуті відбувається з вини самих потерпілих.

Усі травмовані це діти молодшої та середньої вікової групи (8-13 років). За статтю потерпілих нещасні випадки розділяються наступним чином: 35 травмованих складають хлопці, 16 - дівчата.

        Під час навчально-виховного процесу було травмовано 1 учня, про що складено відповідні акти.

Управлінська діяльність.

Управління закладом здійснюється згідно плану роботи на навчальний рік, плану внутрішкільного контролю, календарних планів вчителів - предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу.Адміністрація використовує багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників тощо.
     Так протягом року вивчався стан викладання предметів у 1-4 класах: образотворче мистецтво, українська мова; у 5-11 класах: природознавство, хімія, російська мова, про що складені відповідні довідки та видані накази . Перевірявся стан ведення щоденників учнів та робочих зошитів, про що також свідчять довідки та накази.Адміністрація постійно відвідувала уроки вчителів. Після завершення семестрів проводиться ретельний аналіз рівня навчальних досягнень учнів, робляться відповідні висновки.
      Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Відповідно до наказу по закладу від 12.03.2020 року №102/о “Про призупинення освітнього процесу” та інших наказів по закладу з 12 березня 2020 року було запроваджено технології дистанційного навчання на платформі GoogleAppsfor Education, де кожен учень мав доступ до свого віртуального класу у середовищі GoogleClassroom і міг працювати відповідно до розкладу уроків.

       Адміністрацією було розроблено графік проведення відео уроків вчителями-предметниками із залученням технологій дистанційного навчання Zoom, GoogleMeet на період дистанційного навчання (березень – травень 2020 року). Вчителями закладу для роботи в умовах дистанційного навчання використовувалися різноманітні платформи, як-от: https://learningapps.org, https://naurok.com.ua , https://miyklas.com.ua, https://www.skype.com.uk, які висвітлювалися на сайті закладу.

Учні, які не мали змогу працювати у середовищі GoogleClassroom, долучалися до Всеукраїнської школи онлайн та виконували завдання через Viber-спільноту.

Відсоток охоплення учнями 1-11 класів дистанційним навчанням складає:

1-4 класи - 95%

5-11 класи - 92%.

Під час карантину адміністрація закладу постійно контролювала проведення занять з використанням технологій дистанційного навчання. Для цього було розроблено ряд анкет у гугл формах та форми кодів для приєднання до класів. Весь отриманий матеріал оперативно аналізувався і надавалися рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу. На жаль, не всі вчителі та учні були повністю технічно забезпечені, не всі батьки здобувачів освіти та самі учні добросовісно віднеслися до проведення навчання в умовах карантину, тому до 10.06.2020р. було проведено додаткові консультації для здачі робіт. Для учнів, які під час карантину не опановували матеріал з навчальних тем складено індивідуальні плани роботи для опрацювання на початку 2020-2021н.р.

 

Фінансово-господарська     діяльність.
       Адміністрація разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.

     Протягом 2019/2020 навчального року підтримка життєдіяльності закладу здійснювалася за рахунок бюджетних коштів та освітньої субвенції (оплата комунальних послуг, заробітна плата працівникам, організація гарячого харчування учнів, поточні ремонтні роботи закладу, придбання матеріалів) .

У 2019 році фінансові витрати склали:

 • Заробітна плата з нарахуваннями – 11828125 грн;
 • харчування учнів – 667097 грн;
 • оплата енергоносіїв – 1636870 грн.
 • поточне утримання однієї дитини складало 16057 грн.

Також було придбано на суму 292091 грн:

10 ноутбуків,

20 комп’ютерів,

Телевізор (інклюзія),

3D прінтер

Холодильник SNAIGE,

За І квартал 2020 року видатки закладу склали:

 • Заробітна платня:
 • місцевий бюджет – 1087575 грн;
 • субвенція – 2717491 грн;
 • інклюзія – 23246 грн.
 • харчування – 206421 грн.

Оплата комунальних послуг: - 847628 грн.

За статтею видатків 2210 (придбання матеріалів) було придбано товар на суму 80341 грн., а саме:

 • пожежний інвентар;
 • господарчий матеріал;
 • миючі засоби;
 • лінолеум;
 • будівельні матеріали;
 • смарт дошка з проектором (інклюзія).

Придбання для НУШ:

 • Дидактичний матеріал – 40685 грн
 • Парти з стільцями(109 шт) – 135140 грн
 • Ксерокс (2 шт) – 10110 грн
 • Ноутбуки (4 шт) – 50916 грн

       У 2021 році планується за кошти з місцевого бюджету, закінчити капітальний ремонт спортивного залу, зробити ремонт актового залу, бібліотеки, хореографічні залів, також необхідно встановити нові вікна в коридорах школи, зробити поточний ремонт системи опалювання та косметичний ремонт приміщень школи. На даний час ведеться капітальний 4 санвузлів у правому крилі школи, які не працювали більше 20 років.

Розвиток нашого закладу – це новий підхід до навчання, який передбачає партнерство і наставництво у відносинах між учителем і учнями, орієнтування навчання на розвиток і формування компетенцій, необхідних для вирішення життєвих проблем молодого покоління.

Карантин оголив проблеми взаємозв’язків між учителем, батьками й учнями. Адже в кожного свої нові складнощі в освітньому процесі. Проте, тепер чітко видно, що для системи освіти майбутнього, з новими викликами перед молодим поколінням – особливо важливе партнерство між учителями, батьками, учнями.

Нам потрібна довіра, конструктивне обговорення – коригування позицій та підходів. Адже ніхто не може зробити все на 100% ідеально й одразу. Але ми можемо домовлятися і працювати над помилками, щоб далі мати якісніше навчання для наших дітей.