Звіт керівника Академічної гімназії Колосової С.О. за 2021-2022 н. р. (Текст звіту)

Posted in Діяльність навчального закладу

images

Звіт керівника КЗ «Академічна гімназія

Кропивницької міської ради» Колосової С.О.

за 2021-2022 н.р.

Закінчився 2021-2022 навчальний рік, а значить вже традиційним стало підведення підсумків роботи колективу закладу та  оцінка  діяльності директора на посаді протягом навчального року.

Як директор, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу загальної середньої освіти.

У 2021-2022 навчальному році робота закладу була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Цей рік є визначальним для нашого закладу, тому що  відповідно до рішення шостої сесії восьмого скликання Кропивницької міської ради від 07 вересня 2021 року № 730 «Про перейменування шкіл» комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів № 20 - дитячий юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» перейменовано в комунальний заклад «Академічна гімназія Кропивницької міської ради», а значить у закладі розпочинається новий етап історії, нові плани на майбутнє та вирішення нових цікавих задач.

Також, цей рік нам довелося працювати в складних умовах, адже були зміни у структурі року, коли добавлялися і переносилися строки проведення канікул, запроваджувалися різні форми організації освітнього процесу у зв’язку з карантинними заходами та воєнним станом.

Метою освіти є всебічний розвиток дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей, необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання громадянина-патріота своєї держави. Тому діяльність педагогічного колективу була направлена саме на вирішення цих пріоритетних завдань.

Хочу зазначити, що робота директора і колективу нероздільні і, в чомусь директор направляє колектив, а в чомусь частіше саме колектив підштовхує директора до вирішення багатьох питань організації освітньої діяльності закладу. Тому, звітуючи про свою роботу, я спираюсь на роботу всього колективу та його структурних підрозділів. 

Загальні відомості про навчальний заклад

Комунальний заклад «Академічна гімназія Кропивницької міської ради».

Форма власності: комунальна.

Юридична адреса закладу: 25002, Кіровоградська область, місто Кропивницький, проспект Перемоги, 16.

Мова навчання: українська.

Проєктна потужність закладу складає 1540 місць.

Режим роботи закладузорієнтований на 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює в одну зміну.

Терміни організації проведення навчальних занять:  

І семестр – з 01 вересня по 29 грудня 2021 року;

ІІ семестр – з 10 січня по 31 травня 2022 року.

Протягом року використовувалися різні форми організації освітнього процесу: очне, змішана форма навчання, навчання за ТДН.

Тривалість уроків у закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих – 40 хвилин, у п'ятих – одинадцятих – 45 хвилин.

Тривалість перерв між уроками для учнів 1-4 класів становить не менше 15 хвилин, для всіх інших класів – 10 хвилин, а після 3-го і 4-го уроків – 20-хвилинні перерви.

У 2021 – 20212 навчальному році  в  школі навчалося  955  учнів, 34 класи, середня наповнюваність класів становила 28,1 учнів у класі, за рік прибуло 27 учнів, вибуло 23 учня.

•        У 1-і класи було зараховано 108 учнів.

•        У 10 клас профільного класу 30 учнів.

•        У 7 інклюзивних класах навчалося 12 дітей з особливими освітніми потребами .

•        Індивідуальною формою навчання охоплено 13 учнів:

-        Педагогічний патронаж – 14 учнів;

-        Сімейна форма навчання – 1 учень.

-        Екстернатна форма навчання – 1 учениця.

•        Для 240 учнів початкової школи було організовано роботу 8 груп продовженого дня з різним режимом роботи.

Навчальні кабінети та майстерні розміщені в триповерховому корпусі.

Для забезпечення навчальної діяльності в школі обладнано:

-         32 класних кімнати;

-         14 предметних кабінетів;

-         2 спортивних зали;

-         5 кабінетів гуртків ДЮЦ «Сузіря»;

-         1 кабінет ЛФК;

-         1 кабінет логопеда;

-         1 кабінет соціально-психологічної служби;

-         1 кабінет педагога-організатора;

-         1 методичний кабінет;

-         1 кабінет виховної роботи;

-         2 медичних кабінети;

-         1 актова зала.

У дитячому юнацькому центрі «Сузір’я» працювало 8 гуртків (19 навчальних груп), в яких навчалося 350   учнів Академічної гімназії: 290 дівчинки та 60 хлопців віком від 6 до 16 років.   Постійний склад   вихованців центру, що відвідують гуртки два та більше   років, у цьому навчальному році складав -215 учнів.

Заклад працював за зручним для дітей розкладом. Для навчального процесубуло задіяно 4 навчальних кабінети та 2 зали для занять хореографією.

Кадрове забезпечення навчального закладу

Кадрове забезпечення закладу здійснено у повній відповідності з навчальним робочим планом гімназії та п’ятиденним режимом роботи. Переважна більшість учителів працездатного віку – 67 (87 %), пенсійного віку – 10 (13%). При розстановці кадрів враховується педагогічний досвід, кваліфікація вчителя. Позитивними тенденціями є: стабільність кадрового складу, наявність фахової підготовки у всіх працівників.

Кількість ставок відповідно до штатного розпису: адміністративно-управлінського персоналу - 4, педагогічних – 73,31, педагогічного персоналу – 11, молодшого обслуговуючого персоналу – 27,5, спеціалісти – 9,5.

Протягом року працювало: 109.

З них: педагогічних 76; молодшого обслуговуючого персоналу 23, спеціалісти 6. Вільні вакансії відсутні.

Загальна кількість учителів у 2021/2022 навчальному році (станом на 01.10.2021 року) складала 76 осіб, з яких 74 мають вищу педагогічну освіту. Відповідно до дипломів про вищу освіту та за результатами атестації педагоги закладу мають такі кваліфікаційні категорії:

Усього педагогічних працівників 76
З них:  
 • учителів
67
 • практичних психологів
1
 • педагогів-організаторів
1
 • керівників гуртків
4
Усього обслуговувального персоналу 23 (29 осіб спеціалістів)
Усього працівників 52
З них працює за сумісництвом 4

У 2021-2022 навчальному році якісний склад педагогічних працівників такий:

  Освітньо-кваліфікаційний рівень Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання
молодший спеціаліст бакалавр спеціаліст магістр спеціаліст спеціаліст другої категорії спеціаліст першої категорії спеціаліст вищої категорії старший учитель учитель-методист вихователь-методист практичний психолог — методист педагог-організатор — методист
Кількість педагогічних працівників 0 1 15 3 18 12 10 36 18 5 0 0 0

Найбільша кількість педагогічних працівників мають вік від 31 до 40 років, що свідчить про те, що кадровий потенціал гімназії  є достатньо високим. Створені всі умови для творчого зростання кожного вчителя, панує атмосфера поваги і довіри до вчителя.

  Вік педагогічних працівників
до 30 років 31–40 років 41–50 років 51–55 років Більше 55 років
Кількість педагогічних працівників 10 21 13 13 20

Щодо розподілу педагогів за педагогічним стажем можна говорити про грунтовний рівень професіоналізму та якісне надання освітніх послуг здобувачам освіти:

  Педагогічний стаж працівників
до 3 років понад 3 роки понад 10 років понад 20 років понад 30 років понад 40 років понад 50 років
Кількість педагогічних працівників 7 15 21 9 20 5 0

Протягом календарного 2021 року 35 осіб пройшли навчання відповідно термінів, визначених наказами УО Міської ради м. Кропивницького. На 2022 рік оформлено попереднє замовлення на навчання у кількості 12 осіб за програмами підвищення кваліфікації та зареєстровано 11 осіб на інші форми підвищення кваліфікації з урахуванням особливостей навчального закладу, навантаження вчителів годинами з предметів та проблематикою курсів, термінів їх проходження, спеціалізації вчителів та інше.

Керівник навчального закладу – Колосова Світлана Олегівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «старший учитель», з 30-річним стажем роботи, стаж роботи на посаді директора – 13 років.

Заступники директора з навчально-виховної роботи: Демешко Катерина Сергіївна, спеціаліст І кваліфікаційної категорії, стаж на посаді -3 роки.

Завіна Вікторія Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «вчитель-методист», стаж на посаді – 19 років.

Крупченко Марина Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, стаж на посаді – 12 років.

Цибуля Наталя Олександрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «старший учитель», стаж на посаді – 18 років.

Освітня діяльність у навчальному закладі

Серед форм роботи з педагогічними працівниками домінують засідання МО, педагогічні та науково-методичні ради, консультації, практикуми, науково- практичні семінари-практикуми.

Робота з молодими спеціалістами реалізується через Школу молодого вчителя, де за кожним з молодих спеціалістів та стажистів закріплено вчителя-наставника. Організовано взаємовідвідування уроків, практичні заняття, засідання «круглих столів», обмін досвідом, обговорення відкритих уроків.

Підвищення фахового рівня педагогічних працівників здійснюється на основі укладеного договору з КЗ «КОІППО імені В.Сухомлинського» шляхом навчання за програмами підвищення кваліфікації, участі педпрацівників у тренінгах, практикумах, семінарах та вебінарах. Поряд з цим педагоги підвищують фаховий рівень шляхом вільного обрання субєктів підвищення кваліфікації (ТОВ «На Урок», «Всеосвіта», Прометеус, Ед-Ера та інших).

Серед інноваційних технологій під час проведення навчально-виховного процесу використовуються  технології дистанційного та змішаного навчання, створення «проблемних ситуацій», ділові ігри, технологія розвивального навчання та інші.

Перспективний педагогічний досвід впроваджується педагогами закладу шляхом використання елементів різноманітних технологій навчання у практиці роботи.

Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу включає:

üдидактичні матеріали, матеріали для організації контролю знань;

üаналітичні матеріали шкільного моніторингу за кожним із навчальних предметів (результати зрізів, діагностики, підсумкових атестацій);

üматеріали роботи з учнями, що мають підвищений рівень мотивації для навчання (результати олімпіад);

üінформація з навчально-методичного забезпечення кожного предмета;

üанкети, схеми аналізів (типи і види уроків з різних предметів, типи і види аналізів, картки-схеми для самоаналізу);

üінструкції для лабораторних, практичних робіт (зразки);

üтексти контрольних робіт, тренувальних прикладів і завдань додержавної підсумкової атестації;

üзразки поурочних планів;

üметодичні розробки вчителів;

üпитання єдиного орфографічного режиму;

üзразки кращих письмових робіт, виконаних учнями;

üматеріали для оформлення шкільних предметних кабінетів.

Задля організації позакласної роботи у закладі розроблено:

üплани роботи факультативів, курсів за вибором;

üупорядкований перелік макетів, діючих моделей, наочних посібників, необхідних для вивчення предметів;

üв наявності матеріали з організації позакласної роботи з навчальних предметів;

üматеріали для роботи з батьками;

üматеріали на допомогу класним керівникам, вихователям ГПД.

    Втілення інноваційних технологій в навчання передбачає досягнення мети високоякісної освіти, тобто освіти конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній людині умови для самостійного досягнення тієї чи іншої цілі, творчого самоутвердження у різних соціальних сферах. Освітній процес у гімназії здійснюється шляхом використання мультимедійних технологій навчання, запровадження методу проєктів.

    Робота зі здібними та обдарованими учнями проводилася у відповідності до шкільної програми «Обдарована дитина». Найпоширенішими формами залучення обдарованої учнівської молоді до інтелектуальної та творчої праці стали олімпіади, різноманітні конкурси, турніри, інтелектуальні та спортивні змагання. Маємо такі результати:

Міський етап Всеукраїнських учнівських олімпіад

(наказ управління освіти МР м.Кропивницького від 23.12.2021 року №756/о)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце Предмет П.І.Б. учителя  
Панченко Єлизавета 8-В ІІІ Українська мова Осаулець Л.В.  
Матвієнко Вадим 9-А І Хімія Щербина Ю.С.  
Пономаренко Вікторія 11-А ІІІ Хімія Щербина Ю.С.  
Пономаренко Вікторія 11-А ІІІ Біологія Шнурков В.Ю.  
Коваленко Тетяна 11-А ІІІ Географія Зубко О.С.  
Кітрар Назар 11-А ІІІ Трудове навчання Матійко О.О.  
Зорєва Юлія 9-А ІІІ Історія Бондаренко О.А.  
Луганов Кирил 6-В ІІІ Математика Бережна О.О.  
Матвієнко Вадим 9-А ІІІ Математика Ботвінова Л.М.  
Леткий Олександр 7-Б ІІІ Фізика Зайцева О.Б.  

Обласний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад

(наказ Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації від 18.03.2022 року №75-од)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце Предмет П.І.Б. учителя  
Матвієнко Вадим 9-А Переможець Хімія Щербина Ю.С.  

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської молоді імені Тараса Шевченка (наказ управління освіти МР м. Кропивницького від 25.11.2021 року №675/о)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Лупенко Марія 6-А І Крупченко М.В.
2 Шпильова Ельвіра 5-Б ІІІ Голик О.В.

Міжнародний конкурс знавців української мови імені П. Яцика

(наказ УО МР м.Кропивницького від 22.11.2021 року №667/о)

Прізвище, ім’я учня Клас Місце П.І.Б. учителя
1 Калько Вікторія 5-А ІІІ Терпак О.В.
2 Зорєва Юлія 9-А ІІІ Фадєєва Н.В

   

Зима 2022. Олімпіада з української мови та літератури серед учнів 5-11-х класів від освітнього проєкту «На Урок»

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с.
5-Б 0 1 0
10 0 1 0
Всього: 0 2 0

Конкурс до Дня української писемності та мови «Слово до Слова» середучнів 8-10-х класів від освітнього проєкту «На Урок»

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с.
5-Б 0 1 3
10 2 6 0
11 1 5 4
Всього: 3 12 7

«Всеукраїнська олімпіада з української мови і літератури» Лайфхаки зукраїнської мови». Осінь 2021 серед учнів 5-11-х класів від освітньогопроєкту «На Урок»

Клас Диплом ІІІ с. Учасники
11-Б

3

Гаваза Денис

Павленко Софія

Ланцов Володимир

Всього: 3

Всеукраїнський конкурс «Безпечний Інтернет» 2.0

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с.
3-А 4 3 1
3-Б 2 2 4
3-В 1 4 3
3-Г 2 4 1
4-А 5 7 1
4-Б 4 1 3
4-В 5 2 1
4-Г 2 1 2
5-А 5 0 0
5-Б 1 2 1
5-В 1 1 0
6-А 5 2 0
6-Б 4 2 0
6-В 1 0 0
7-А 1 1 0
7-Б 2 2 1
7-В 1 1 0
10 2 3 2
Всього: 48 38 20

Осінь 2021. «Всеукраїнська Інтернет-олімпіада з інформатики від освітньогопроєкту «На Урок»

Класи Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с.
3 0 0 0
4 0 0 1
5 0 3 5
6 0 0 3
7 0 1 6
10 0 1 1
Всього: 0 5 16

Весна 2022. «XIIIВсеукраїнська Інтернет-олімпіада з інформатики від освітньогопроєкту «На Урок»

Класи Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с.
5 2 2 0
6 2 3 0
7 0 0 0
10 1 0 1
Всього: 5 5 1

Протягом року393 учнібрали участь в різних інтерактивних конкурсах:

 • 21 учень-учасник VIІI Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з інформатики листопад 2021 року: 5 дипломів ІІ ступеня, 16 дипломів ІІІ ступеня;
 • Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер»:  8 сертифікатів - з відмінним результатом, 15 сертифікатів -  з добрим результатом.

Юні спортсмени брали участь у змаганняхз гандболу та посіли І місце в обласній Гімназіаді.

    Співпраця закладу з МАН дає змогу здобувачам освіти з високим рівнем навчальних досягнень розвивати здібності до науково-дослідницької діяльності.

Зорєва Юлія, учениця 9-А класу, успішно захистила творчу роботу з секції «Журналістика». А серед майбутніх слухачів 2022-2023 н.р. до МАН  на секцію «Економіка» зарахована Федяй Людмила, учениця 8-Б класу.

За річними підсумками навчальних досягнень здобувачів освіти у 2021-2022 н. р. 26 учнів 5-8,10 класу нагороджені Похвальним листом за високі досягнення у навчанні, 15 учнів 9,11 класів Грамотами за високі досягнення у вивченні окремих предметів.

5 здобувачів освіти 9-х класів по закінченню навчання отримають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, а 3 учениці 11-А класу будуть нагороджені Золотою медаллю за високі досягнення у навчанні та 1 учениця Срібною медаллю.

    Важливим компонентом у роботі закладу були Дні науки і предметних дисциплін, які проводилися з метою розширення знань учнів з предметів, розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, підвищення професійної майстерності вчителів, впровадження інноваційних технологій в систему навчально-виховної роботи з вихованцями та забезпечення якісних освітніх послуг.

   Відповідно до наказу по закладу від 23.10.2021 року №377/о «Про проведення днів наук і предметних дисциплін» у період з 31.01 по 04.02.2022 р. були проведені Дні початкової школи, з 07 по 09.02.2022 р. - Дні інформатики, з 14 по 16.02.2022 р. - Дні англійської мови, з 21 по 23.02.2022 р. - Дні зарубіжної літератури.

  Головами МО подавалися чек-листи заходів предметних днів та наук і за наслідками проведених заходів оформлювалися теки з матеріалами. На офіційній сторінці закладу в соціальній мережі Facebook висвітлювалися найцікавіші моменти.

Вже третій рік поспіль педагоги закладу використовують технології дистанційного навчання у роботі зі здобувачами освіти закладу. Гімназія використовує середовище Google Apps for Education, яке дає змогу проводити відеозустрічі та уроки в Meet, створювати спільні Google-форми, таблиці, працювати на дошці спільної роботи Jamboard. Співпраця в рамках гімназія-учні-батьки також налагоджена через Google-classroom, Skype; соціальні мережі Facebook, месенджери Viber, Twitter, Zoom. Варто відзначити достатній рівень володіння сучасними освітніми технологіями педагогами закладу.

Основнінапрямкивикористання Інтернет-технологій:

 • дистанційна освіта (створення презентацій та відео до дистанційних уроків, робота з ресурсами Інтернет, розробка і використання тестових завдань, розробка і використання дидактичного матеріалу до уроків та позакласних заходів);
 • інтерактивне спілкування;
 • використання мережевих методичних ресурсів;
 • співробітництво.

Виховна діяльність у навчальному закладі

Виховання – процес багатогранний, цілісний, тривалий. У ньому задіяно багато учасників,від яких і залежитьрезультат виховання. Виховна робота у закладі проводиться відповідно до  Методичних рекомендацій щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.

Робота з батьками - важливий розділ виховної роботи закладу. Співпраця школи, сім’ї і громадськості є запорукою успішної виховної роботи з учнями.

Серед організаційних форм роботи з батьками проводяться класні батьківські збори та індивідуальні консультації.

Рішенням педагогічного колективу та адміністрації у закладі було створено Радугімназії, яка об’єднує директора, учителів, батьків, представників громадськості та лідерів учнівського самоврядування.

Батьки беруть активну участь в організації та проведенні позакласних справ школи та класу.  Разом із учнями беруть участь у акціях закладу «Щедрий врожай», «Напиши лист воїну», «Великодній кошик», «Різдвяний янгол». Під час воєнного стану допомагали облаштовувати тимчасове укриття та плели сітки.

Протягом I-го семестру, щоб охопити усі напрямки виховної роботи здобувачі освіти, разом із класними керівниками та залученням батьків брали участь у таких заходах:

-  святкова лінійка для учнів 1 та 11 класів до Дня знань та Єдиний урок «Відкрий для себе Україну!»;

-  створенння відеороликів до Дня міста;

-   відеопривітання до Дня вчителя,  До Дня Збройних Сил України, до Дня мітса «З Днем народження, Кропивницький!», «Дня толерантності»;  

-  вікторини та  флешмоби «Люби та шануй українську мову», «День рідної мови», флешмоб від УО «Загадаймо бажання»;

-  брали участь у Всеукраїнському радіотиктанті;

-  команда закладу брала участь у  патріотичному шоу «Я люблю Україну», та посіла IIIмісце.

Одним із основних питань, що є нагальним сьогодні - проблема щодо запобіганню булінгу серед  учнів учнівської молоді в закладах освіти.

Створення учнями 8-А класу відеоролика «Стоп - булінг» сприяло розкриттю поняття «булінг», «шкільний булінг», допомогло зрозуміти учням причини та наслідки цього явища.

Спортивно-масова робота в школі невід’ємно пов’язана з організацією та проведенням спортивно-масових заходів в позаурочний час. Для нашої школи є традицією проводити у вересні місяці Олімпійський тиждень. Цього року команда закладу брала участь у міських змаганнях з футболу «Шкіряний м'яч» серед хлопців 2009 р.н. на чолі із Лісничим І.В., дійшли до пів-фіналу.

Підсумком 2021-2022 н.р. стали обласні змагання Гімназіади серед учнів закладів ЗСО, які відбулися 04-05.12.2021 року з гандболу серед юнаків. Наші юнаки вибороли I-ше місце. І вибороли право брати участь в чем піонаті України з Гімназіади з гандболу.

Основною ланкою у становленні шкільного колективу є учнівське самоврядування, яке є способом організації життя дітей, залучення учнів до планування, організації, контролю та підведення підсумків їх навчальної, трудової, суспільно-корисної діяльності. Члени учнівського самоврядування брали участь в обласному етапі  фотовиставки «Моя, Україно!», всеукраїнському  он-лайн конкурсі світлин «Єврофест -2022» до Дня Європи,  обласних фотоконкурсах  до Дня Соборності України «Україна-це ми!», та «Вишивана моя, Україно!». Представники учнівського самоврядування брали участь у міському форумі учнівської молоді «Youngleaders» та отримали сертифікати.

З 24.02.2022 р. організація виховної роботи під час воєнного стану в  закладі проводилась онлайн.

Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану потребувала іншого змісту та підходів до проведення виховної роботи. Основним цільовим напрямом було забезпечення безпекової складової здоров’я особистості, забезпечення її фізичного, психічного, соціального і духовного благополуччя.

Особливо важливим стало, продовжити формувати громадянанина-партіота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, який здатний побудувати суспільство. У сучасних умовах патріотичне виховання молодого покоління набуває особливої актуальності, тому патріоричне виховання є важливою складовою загального виховного процесу.

Тому  для співпраці з учнями та батьками залишився Google Classroom, а також раніше створені групи у Viber. Виховна робота під час військового стану проходила у формі відеоуроків, спілкування, обговорення цікавих постерів, інтернет-конкурсів, перегляду суспільних проєктів.

Було проведено протягом року Єдині уроки, уроки мужності година спілкування до Дня Гідності та Свободи «Скажи своє слово про Україну», «Україна – це територія гідності та свободи», до дня Голодомору «Трагедія, що сколихнула землю», «Героїв стежина від батька до сина»,усний журнал «Герої Крут – для нащадків взірець». Здобувачі освіти, разом із батьками та педагогами закладу взяли участь у проєкті від управління освіти у створенні віртуального меморіалу «Героям Слава!».

У зв’язку з необхідністю поглиблення серед підростаючого покоління вже набутих знань поведінки під час ситуацій, що несуть загрозу життю та здоров’ю громадян, вражаючих факторів війни, з метою формування теоретичної обізнаності, уміння надавати першу посильну домедичну допомогу, протягом квітня-травня 2022 року проведено інформаційно-теоретичний курс з практичними аспектом «Знай! Умій! Врятуй!» для здобувачів освіти 1-11-х класів. До цього проєкту долучилися 167 школярів та отримали сертифікати після проходження фінального тесту.

Для школярі 1-11-х класів протягом квітня місяця проводили онлайн флешмоби, щоб бути сильним духом та мати міцніше здоров’я «Скринька здоров’я», привітання до Дня матері,  провели екологічну акцію «За чисте довкілля!», фотоконкурс «Моя вишиванка», також 2 Тижні БЖД.

Протягом року було проведено 5 Тижнів із БЖД : з 13 по 17 вересня 2021 р. «Вивчаємо, знаємо, виконуємо!», з  01 по 05 листопада 2021 р.  «Добрий і злий сірничок!» ,з 24 до 28 січня 2022 р.  «Здоров’я – запорука успіху», з 25 до 29 квітня 2022 р. «Обережно: небезпека!», з 16 до 20 травня 2022 р.  «Правила дорожнього руху-твої правила!». У рамках Тижнів було проведено бесіди, виставка літератури в шкільній бібліотеці, зустрічі з працівниками ДСНС, УПП, шкільного офіцера поліції, челенджі, перегляд відео-уроків, конкурс плакатів та малюнків, цікаві перерви, практичні заняття, вікторини. Підсумком проведення Тижнів є три перших місця та 1 друге місце в обласному конкурсі Тижнів БЖД.

Здобувачі освіти нашого закладу беруть активну участь у волонтерських проєктах. Школярі 4-А класу на чолі з класним керівником Шумак Н.Г.,взяли участь у благодійній акції «Замість квітів-життя дітям», метою якої було зібрання коштів для онкохворих дітей та організованої МБФ «Янгол життя».

Колектив закладу у складі батьків, школяів 1-11-х класів, педагогів брали участь у благодійній акції «Монетки дітям» та зібрали 805 гривень для допомоги онкохворим дітям.

Внаслідок системи навчально-виховних заходів, які проводяться в навчальному закладі, сформувалась модель випускника та здобувача освіти – самодостатнього, цілеспрямованого, патріотично налаштованого, освіченого, творчого, різносторонньо розвинутого українця та громадянина своєї держави.

Діяльність ДЮЦ «Сузіря»

 Заклад працював за зручним для дітей розкладом. Для навчального процесу було задіяно 4 навчальних кабінети та 2 зали для занять хореографією.

Центр здійснював навчально-виховний процес за   державними та адаптованими програмами.  

6 гуртків працювали за художньо–естетичним напрямом: 

гурток «Колектив естрадної пісні» - керівник Дрезналь І.Г.,

гурток «Ансамбль бандуристів» - керівник Ігнатенко Н.С., 

вокальний ансамбль, фольклорний гурток - керівник Кадет Ю.О

гурток сучасного танцю «Тримай ритм» - керівник Бирловська Н.В.

гурток сучасного танцю «Dans mix»- керівник Бабенко О.О.,

    Гурток – «Флористика та живопис» - керівник Бирловська Н.В. -за науково- технічним напрямом.

   Гурток «Скандинавська ходьба»-кервник Горянін О.М. – за оздоровчим напрямом.

   Одним із пріоритетних завдань закладу є здійснення заходів щодо залучення вихованців, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації. Так, згідно з даними соціального паспорту закладу, станом на 01.10.2021 року в Центрі здобувло позашкільну освіту (таб. 1):

                                                                                                             

Таблиця 1

Назва гуртка

Загальна кількість

дітей у гуртках

Кількість дівчат Кількість хлопчиків Діти – сироти Діти, які виховуються в багатодітних сім’ях Діти, які виховуються в малозабезпечених сім’ях Діти – інваліди Діти, батьки яких, загинули, постраждали або є учасниками АТО Талановиті і обдаровані діти
«Колектив естрадної пісні» 38 26 12   1   1 6 8
Хореографічний «Dancemix» 30 30     1 1   8 3

Хореографічний

«Тримай ритм»

124 93 31   3     8 12
Вокальний 51 34 17 1 4     10 10
Фольклорний 46 37 9 1 4     5 8
Ансамбль бандуристів 40 29 11         9 6
«Флористика та живопис» 11 11   1 1     1  
«Скандинавська ходьба» 10   10         2  
РАЗОМ 350 260 90 3 14 1 1 51 47

Педагогічний колектив центру (станом на 01.01.2022 року) складав 8 педпрацівників (5-основних та 3 сумісника), з яких: мають вищу освіту – 7, середню спеціальну – 1.

Навчально-виховний процес у ДЮЦ протягом навчального року здійснювався диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я вихованців).  З використанням різних організаційних форм роботи: групові заняття, індивідуальне заняття, конкурси, вікторини, екскурсії, практична робота, виступи, виставки, репетиційні збори тощо. Відповідно до Положення закладу, розпорядчих документів   заняття розпочалися 1 вересня 2021 року, завершилися    31 травня 2022 року. Зарахування вихованців до гуртків здійснювалось наказом директора по закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на без конкурсній основі. До заяв батьків, діти яких відвідували хореографічні та спортивні гуртки, додавалися довідки про консультацію з лікарем щодо відсутності протипоказань до занять.

У канікулярні, святкові та вихідні дні Центр працював за окремими планами, затвердженими директором закладу. В цей період з вихованцями гуртків    проводилися як навчальні заняття, так й суспільно-корисна та організаційно-масова робота: ігрові програми, екскурсії по місту та до сироварні «Лісова коза», відвідування кінотеатру «Портал», Дендропарку, Ковалівського парку.  Наші діти з величезним задоволенням    відвідали майстер класи, які для нас організували працівники обласної бібліотеки для юнацтва та студії декору «Амбрелла».

Взагалі, масовими заходами в канікулярний час було охоплено 958 вихованців ДЮЦ - учнів гімназії.

    Відповідно до річного плану роботи школи та річного плану роботи центру, протягом навчального року керівники гуртків зі своїми вихованцями були організаторами та   активними учасниками шкільних та позашкільних заходів. Культорганізатором центру Кадет Ю.О. були розроблені оригінальні сценарії та за допомогою керівників гуртків, класних керівників підготовлені і проведені заходи: «Осінній марафон», «Halloween по-українськи", «Святий Миколай у гості завітав», новорічні розваги для початківців та вихованців центру.

   Керівниками гуртків була надана   методична і практична допомога класним керівникам, педагогу – організатору школи у підготовці і проведенні свят, відкритих класних годин, першого та останнього дзвоників.

     Моніторинг стану освітньої діяльності центру та результати участі вихованців у міських, обласних та Всеукраїнських фестивалях свідчать про стабільність у роботі таких гуртків:

«Колектив естрадної пісні (кер. Дрезналь І.Г.)

-       Всеукраїнський творчий марафон «Все буде Україна», Бурага Д. –  І місце;

-       Всеукраїнський фестиваль «Єврофест-2022», номінація «авторський вірш», ІІІ місце – Клещов О., Смертін А.

Ансамбль бандуристів «Барвисті струни (керівник Ігнатенко Н.С.)

V Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Pears of Talent»

Осадчук П. – лауреат ІІ премії;

Дует Осадчук П., Поляруш С. – лауреати ІІ премії;

Старша група ансамблю – лауреати І премії.

Вокальний ансамбль «Зорецвіт» (керівник Кадет Ю.О.)

-       Всеукраїнський творчий марафон «Все буде Україна», Дущенко Є. – І місце;

-       Всеукраїнський фестиваль талантів «Все буде Україна!», Шпильова Є.  – І місце;

-       Всеукраїнський фестиваль талантів «Розправ крила, україно!», Шпильова Є.  – І місце;

-       Міжнародний фестиваль-конкурс «Україна єдина!», Шпильова Є.  – І місце.

Фольклорний гурток (керівник Кадет Ю.О.)

-       Всеукраїнський фестиваль талантів «Україна – єдина країна!», Кліменко Альбіна -– І місце;

-       Міжнародний фестиваль-конкурс «Україна єдина!», Панченко Є. – ІІ місце;

-       Всеукраїнський фестиваль «Єврофест-2022», Панченко Є. – ІІІ місце.

Гурток «Флористика та живопис» (керівник Бирловська Н.В.)

Міжнародний фестиваль «Великоднє диво»Підгорний Р. – І місце, Смертна А. – І місце.

Рівень виконання навчальних програм в цілому по центрузадовільний.   Рівень опанування практичними навичками та рівень вміння використовувати набуті знання на практиці вихованцями гуртків центру   відповідаєпрограмним вимогам.

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходитьсяна шляхупостійногорозвитку, ми маємовсіресурси для реалізаціїпоставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сферіосвіти, щопередбачаєполіпшенняїїякості, створення умов для особистогорозвитку та самореалізації кожного вихованця.

Управлінська діяльність у навчальному закладі

Важливою складовою методичної роботи в закладі є вивчення стану викладання базових дисциплін, організації методичної роботи з педагогами різних фахів, проведення ними системи заходів щодо удосконалення процесу викладання навчальних дисциплін, підвищення рівня навченості учнів. Даний вид контролю за станом освітнього процесу здійснювався згідно з річним планом роботи закладу, відповідно до наказів, а саме: від 14.09.2021 року №317/о «Про вивчення стану викладання фізичної культури у 5-11 класах»,  від 28.10.2021 року №386/о  «Про вивчення стану викладання  правознавства у 9 класах», від 22.11.2012 року №423 «Про вивчення стану викладання  історії України та Всесвітньої історії у 5-11 класах». 

   Питання про результати вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів із зазначених вище предметів розглядалися на засіданнях наради при директорові  (протоколи: №3 від 28.10.2021 року, №4 від 30.11.2021 року, №5 від 30.12.2021року), обговорювалися на МО, ЦМО й розроблялися заходи по ліквідації виявлених недоліків.

  Узагальнені матеріали висвітлені в матеріалах, зібраних експертними групами. За результатами проведеної роботи видані накази по закладу:

 • від 22.11.2021 року №422/о «Про підсумки вивчення стану викладання

правознавства у 9 класах»;

 •  від 28.12.2021 року №469 «Про підсумки вивчення стану викладання  історії України та Всесвітньої історії у 5-11 класах».

Заплановане вивчення стану викладання інформатики через воєнні дії в Україні перенесено на 2022-2023 н. р.

 Відповідно до наказу по закладу №29/о від 26.01.2022 року «Про запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти на основі комплексного вивчення та самооцінювання якості освітньої діяльності» було проведене комплексне вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямами:

üОсвітнє середовище в школі.

üСистема оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.

üПедагогічна діяльність.

üУправлінські процеси.

  Робочими групами відповідно до планів заходів із запровадження  внутрішньої системи забезпечення якості освіти за визначеними напрямками  узагальнювалися результати самооцінювання з подальшим висвітленням на сайті закладу. Серед методів збору інформації були визначені: вивчення документації, спостереження за навчальним заняттям, опитування та анкетування всіх учасників освітнього процесу.  Відповідно до цього сформований звіт за результатами самооцінювання з пропозиціями про удосконалення освітньої діяльності закладу та визначенням рівнів освітньої діяльності, а саме:

Освітнє середовище закладу освіти – третій рівень оцінювання (вимагає покращення) .

Система оцінювання результатів навчання здобувачів освіти – другий рівень оцінювання (достатній) .

Педагогічна діяльність - другий рівень оцінювання (достатній) .

Управлінські процеси - другий рівень оцінювання (достатній) .

Відповідно до листа комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» від 18.10.2021 року № 611/01-11 щодо впровадження проєкту SELFIE у закладах освіти області наша гімназія була обрана серед інших закладів освіти, які готові впроваджувати онлайн-інструмент SELFIE та провела самооцінку ефективності упровадження інноваційних цифрових технологій серед усіх учасників освітнього процесу. Досліджуваний рівень освіти - Повна загальна середня освіта. Брали участь у опитуванні 33 вчителі та 146 учнів 9-11 класів.

Пройшовши SELFIE, заклад освіти отримав свій власний інтерактивний звіт зі змістовними даними та аналітикою сильних і слабких сторін, які обговорювалися на засіданні наради при директорові.

Організація харчування учнів у навчальному закладі

    Організація харчування у закладі здійснюється з дотриманням норм харчування, вимог санітарного законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. Приготування готових страв здійснюється з дотриманням процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках(НАССР). Визначено режим, способи, форми та графіки харчування відповідно до особливостей контингенту здобувачів освіти закладу, матеріально – технічного забезпечення, наявності відповідних приміщень.

     Відповідно до наказу управління освіти Кропивницької міської ради             № 449/о від 10.08.2021 року «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Кропивницького»,рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради» № 465 від 03.08.2021 року «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Кропивницького», наказу управління освіти Кропивницької міської ради №481/о від 27.08.2021 року «Про організацію харчування учнів та вихованців в закладах освіти м. Кропивницького на 2021/2022 н. р.» та з метою підвищення якості та ефективності організації харчування учнів закладу відповідно до внесених змін: з 08.09.2021 та 13.09.2021 по 31.12.2021 року охоплено сніданками та обідами 165 учнів різних пільгових категорій. Сніданками із співфінансуванням батьків було охоплено у І семестрі 2021/2022 н. р. охоплено 136учнів 1- 4 класів.

        

На 24.02.2022 рокуусіма видами гарячогохарчуванняохоплено 432 учні (49%) із них сніданки: 145 учнів (відмов 287 учнів); 5- 11 класи (обіди, пільгові категорії) – 84 учні, обіди ГПД – 238 здобувачів освіти.

Діти пільгових категорій, які охоплені гарячим харчуванням різних видів:

Всього: 156 учнів, з них:

-       1-4 класи: 72 учні (діти учасників АТО, ООС – 57; діти сироти та позбавлені батьківського піклування – 2 учні, діти з особливими потребами: 10 учнів;

-       5-11 класи: 84 учні (діти учасників АТО, ООС – 62; діти сироти та позбавлені батьківського піклування – 6 учнів);

-       діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС- 5 учнів;

-       діти, які мають статус внутрішньо переміщених осіб – 4 учні.

Постачальники продуктів, які співпрацювали з закладом у 20221- 2022 н.р.:

 1. ТОВ «Оптторг-К» - хліб та хлібобулочні вироби, молоко, сир кисломолочний та твердий, сметана, молоко згущене, м’ясо, риба, борошно, соки, цукор, приправи, консервація.
 2. ФОП Короп Н.В. – олія, крупи в асортименті, рис, чай, кавовий напій.
 3. ФОП Головач С.М., - повидло, цитрусові, сухофрукти, родзинки, гарбуз, буряк, цибуля, морква, часник, капуста.
 4. ФОП Ковтун І.С. – картопля;
 5. ФОП Вареха В.В. – яйця курячі.

  Харчоблок закладу забезпечений всім необхідним інвентарем, посудом та має таке обладнання:

 • Холодильники – 3 шт.;
 • Морозильна камера – 1 шт.;
 • М’ясорубка – 1 шт.;
 • Електро сковорідка – 1 шт.;
 • Електроплити- 2 шт.;
 • Посудомийна машина – 1 шт.;
 • Тістоміс – 1 шт.;
 • Духова шафа – 1 шт.

Робочий стан технологічного та холодильного обладнання задовільний.

З метою контролю за організацією та якістю харчування з 01.09.2021 року в закладі продовжила функціонувати Рада по харчуванню, до складу якої входили 9 осіб. Члени Ради по харчуванню детально ознайомлювалися з нормативно-правовою базою по організації харчування та допомагають адміністрації закладу здійснювати контроль за якістю харчування учнів. Зроблено кроки до впровадження мультипрофільного меню.

   ВідповіднодоновогоСанітарногорегламентутаПостановикабінетуМіністрівУкраїнивід 24 березня 2021 року№ 305 «ПрозатвердженнянормтаПорядкуорганізаціїхарчуванняузакладахосвітитадитячихзакладахоздоровленнятавідпочинку», Порядкуорганізаціїхарчуванняузакладахосвітитадитячихзакладахоздоровленнятавідпочинку (затвердженопостановоюКабінету Міністрів України від 24 березня 2021р № 305).Запроваджені певні зміни у харчуванні здобувачів освіти:

 • обмежено кількість солі і цукру, жирів, заборонено використання ковбасних виробів, сосисок, рибних консервів, що сприятиме профілактиці розвитку надмірної ваги і ожиріння, розвитку захворювань серцево-судинної системи.
 • є можливість вибирати ефективну модель організації харчування з урахуванням особливостей відповідного закладу - кейтеринг, шляхом здачі харчоблоку установи в оренду для організації харчування дітей і власними силами установи.
 • вперше передбачена вимога щодо організації харчування дітей з особливими дієтичними потребами на підставі медичної довідки.

       Вміст цукрів у харчових продуктах, призначених для продажу у буфеті, які пропонуються здобувачам освіти/дітям у закладах, та у харчових продуктах, що використовуються для приготування готових страв, обмежується на рівні не більше 10 грамів на 100 грамів/мілілітрів харчового продукту. Вміст цукрів, який міститься природно, не обмежується.

       Під час приготування страв та виробів кількість цукрів, що додаються, не повинна перевищувати 5 грамів на 100 грамів/мілілітрів готової страви та/або виробу.

        Харчові продукти, призначені для продажу у буфеті та страви, які пропонуються здобувачам освіти, були без додавання підсолоджувачів, синтетичних барвників та ароматизаторів (крім ваніліну, етилваніліну та ванільного екстракту), підсилювачів смаку та аромату. Для організації харчування було складено приблизне меню, страви з якого кожного дня анонсувалися на сайті закладу. Грубих порушень щодо організації харчування не виявлено, систематичних нарікань на якість харчування та їжі не надходило.

   

Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі

Медичне обслуговування в закладі проводить сестра медична Безлатня Ганна Олександрівна, яка працює на одну ставку. У школі е два медичних кабінетатазасобипершоїмедичноїдопомоги.

Період навчання дітей у школі є чи не найважливішим для здоров’я людини, адже він збігається у часі з формуванням основних систем організму. Тому збереження здоров’я дитини та ïї фізичний розвиток є пріоритетним внашомузакладі,адіяльність сестримедичної складається з таких напрямків роботи.

Головниминапрямкамитаобовязкамисестримедичноїє:

-         Здійсненнязаходівохорониздоровяучнівтапрацівниківзакладуосвіти;

-       Медико-педагогічний контроль (навантаження, розподіл учнів на групи);

-       Дотримання санітарно-гігіснічних вимог узакладі освіти.

-       Проведення санітарно-просвітницької роботи, щодо здорового способу життя, дотримання санітарно-гігієнічних норм, особистого життя та праці.

І.Кожного дня ведеться амбулаторний прийом дітей з різними скаргами, надається медична долікарська допомога при різних видах травм.

-       Здійснюеєтьсявикликбригадиекстренноїмедичноїдопомоги учням,які перебуваютьуневідкладних станах,прощоінформуються батькиa6o іншізаконніпредставники дитини.

-           Здійснюеться ізоляція учнів, які мають ознаки гострої респіраторної вірусної інфекціі та підвищеної температури тіла, про що інформуютьсябатькиa6oіншізаконніпредставники дитини.

-           Фіксуються діти, у яких було виявлене інфекційне захворювання та ведеться облік спостереження за контактними учнями, проводиться реєстраціявипадківвжурнал«Облікуінфекційнихзахворювань» N60/0,тажурнал«Спостереженнязаконтактними».

-           Протягом навчальпого року та після кожних канікул був проведений обовязковийогляддітейнапедикульоз.Виявленівипадкифіксуються в журналі «Обліку педикульозних, ïx обробка та спостереження за ними»N287/0,«Спостереженнязаконтактнимипопедикульозу»та «Журналіінфекційшіхзахворювань» №060/o,зподальшимподанням термінового повідомлення у «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» м. Kpoпивницький.

-           Своєчасно попереджається та контролюється проходження періодичних медичних оглядів та бактеріологічних обстежень працівників школи. На всіх працівників школи заведена «Особиста медичнакнижка»№ 1-OMKформапервинноїобліковоїдокументації. Ведеться журнал ресєтрації особистих медичних книжок працівників.

-           Здійснюєтьсяконтрользасвоєчаснимпроходженнямпрофілактичних медичнихоглядівтащепленьучнів,атакожнаявністьдовідокформа №086-1/o,такартпрофілактичнихщепленьформаN063/0.Узвязкуз прийняттям нової медичної реформи щеплення та профілактичні огляди у шкільних закладах не проводяться. Bci медичні огляди та профілактичні щеплення учні проходять у лікаря, з яким заключена декларація.Дітиякіперебуваютьнадиспансерному нагляді,проходять медичніоглядизанаправленнямсвоголікаря.

-    Протягом періоду епідемії COVID-19 щодня проводився огляд та перевірка санвузлів і входів до школи на дотримання протиепідемічних заходів, про що свідчать чек листи.

 1. Проводитьсямедико-педагогічнийконтрользфізичноговиховання

учнів, та ведеться журиал «Медичного контролю за проведенням уроків фізкультури», де контролюється навантаження та розподіл учнів на групи для занять фізкультурою. У кожному класі оформлені листи здоров’я, які знаходяться в журналі обліку навчальних занять.Всього ушколідітейяківіднесені доосновної групи 799учнів, допідготовчої -103 учня, доспеціальної медичної групи-39 учнів, звільпених 10 учнів. Своєчасно робляться зміни в листахздоров’я по фізичиим групам учнів занаявністю медичної довідки.

 1. ЗгідноновогосанітарногорегламентузатвердженогонаказомМОЗ Українивід25.09.2020p. N2205,взакладіздійсиюються заходидля безпечної організації освітнього процесу учнів.

Кожного дня в закладі та навчальних кабінетах проводиться вологеприбирання (здодаванням дезінфікуючих засобів дозволених до використання МОЗ України), здійснюсться провітрювання приміщень після кожної перерви iв кінці навчального дня. Ведуться чек-листи в санітарних вузлах i приміщеннях загального користування. Контролюється місце зберігання технічного інвентарю у спеціально відведених місцяхтанаявність маркування.

У кожному навчальному кабінеті знаходяться промарковані меблі (робочий стіл учня та стілець). Меблі які пошкоджені та зношені свосчасно замінюються.

 1. Ведетьсясанітарно-просвітницькароботаузакладі,якаобовязково записується в журнал «Обліку роботи з гігієнічного виховання населення» №038/0;

Теми,заякимипроводилисьсанітарно-гігігнічнінавчання;

 1. «Послідовність надягання та знімання засобів індивідуального захисту»,
  1. «Про затвердження санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»                                технічних працівників та працівників харчоблоку.
   1. «Правилаособистоїгігієни.Профілактикаспалахівгострихкишкових інфекцій та харчових отруєнь. Дезінфекція та дезінсекція» позапланове гігієнічненавчаннядлятехнічнихпрацівників.
 2. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 року №1236 i від 29 червня 2021 року N677, проводився облік та контроль проходження працівниками вакцинації проти COVD-19. Станом на травень місяць в закладі першою та другою дозою вакциновано 100% працівників. Третьою бустерноюдозою вакциновано30%працівників.

Охорона праці та безпеки життєдіяльності в закладі

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності, медичних вимог безпеки  під час освітнього процесу в комунальному закладі «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» організовувалася та регулювалася відповідно до всіх чинних нормативно-правових актів у сфері охорони праці та безпеки життєдіяльності, а саме: Кодексу цивільного захисту України, законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про освіту», Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Загальне керівництво системою охорони праці та безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії здійснює керівник закладу. На початок навчального року було видано ряд організаційних наказів з питань охорони праці, оформлено необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки. На засіданні педради 30.08.2021р. затверджено План роботи закладу на 2021-2022 н.р., де передбачено окремий розділ «Заходи з охорони праці».

Відповідно до плану роботи з охорони праці навчального закладу, інструкції з охорони праці й безпеки життєдіяльності були переглянуті наказом  № 417/о від 19.11.2021 р., затверджені наказом  № 1/о від 04.01.2022 р. та надані всім керівникам структурних підрозділів установи з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій на підприємстві. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці від 26.12.2017 р .

Відповідними наказами було призначено відповідальних за організацію і забезпечення здорових і безпечних умов праці, освітнього процесу, стану робочих місць, обладнання, інструментів і пристосувань, приладів, спортивного приладдя; - завідуючих  майстернями, кабінетами;

-  вчителів трудового навчання, фізики, хімії, фізичної культури, інформатики;

-  керівників гуртків, класних керівників.

Відповідно до плану роботи закладу було проведено чотири тижні ОП, які оформлено відповідною документацією – видано накази: № 318/о від 14.09.2021р., № 416/о від 18.11.2021р., № 18/о від 21.01.2022 р. та № 124/о від 10.05.2022 р.  на проведення, складено акти встановленого зразка та видано підсумкові накази: № 337/о від 27.09.2021р.,  № 431/о від 29.11.2021р., № 32/о від 31.01.2022р. та № 133/о від 23.05.2022 р.

Силами комісії з питань охорони праці систематично здійснювалася перевірка параметрів мікроклімату і санітарних умов у приміщеннях закладу:

-  температури повітря;

-  забрудненості повітря;

-  стану природного і штучного освітлення;

-  відповідності приміщень вимогам гігієни навчання та праці.

За пожежну безпеку відповідальна заступник директора з господарської роботи - Брагар О.С.

 На кожному поверсі та в  кабінетах підвищеної небезпеки, розміщено плани-схеми евакуації на випадок пожежі. Належно оформлені куточок з безпеки життєдіяльності та протипожежний щит, працює сигналізація і система оповіщення закладу на випадок можливої пожежі або іншої надзвичайної ситуації «Увага всім!».

Організовано проведення та реєстрацію інструктажів: вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового та інструктажу на робочому місці і наявні підписи працівників закладу у відповідних журналах, які завірені підписом директора і печаткою. Усі учні 5-11 класів закладу пройшли необхідні види інструктажів, про що свідчать відповідні записи в журналах із підписом особи, яка інструктувала (класного керівника), та з особистим підписом учнів, яким виповнилось 14 років, та записи бесід з техніки безпеки. Усі класні керівники проводили бесіди з учнями з техніки безпеки, які закріплені відповідними записами у класних журналах після кожної бесіди класними керівниками 1-11 класів.

Під час вивчення курсу «Основи здоров'я» систематично звертається увага вчителями основ здоров'я на поведінку учнів на вулиці, транспорті, вдома в автономній ситуації. На батьківських зборах проводилася роз'яснювальна робота з профілактики побутового травматизму.

За 2021-2022 н. р. не було зафіксовано жодного травмування під час освітнього процесу серед працівників, серед учнів – 1 випадок (травмування на групі продовженого дня); в побуті у звітному році не зафіксовано випадків травмування серед працівників, серед учнів – 23 випадки. Складено відповідні акти, взято пояснювальні та зареєстровано нещасний випадок у відповідному журналі.

Найбільш поширеними є травми, отримані в результаті падіння та ударів – це забої, розтягнення, переломи. Найчастіше травмування в побуті відбувається з вини самих потерпілих. У дорожньо-транспортні пригоди учні закладу не потрапляли.

 Усі травмовані це діти молодшої та середньої вікової групи (7-14 років).

За статтею потерпілих нещасні випадки розділяються наступним чином: 15 травмованих складають хлопці, 9 - дівчата.

У закладі проведено ряд профілактично-виховних та навчальних заходів з даного питання.

Згідно наказу Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області та управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 12 липня 2021 року

№ 145/197-од «Про проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності в закладах освіти області у 2021/2022 навчальному році» та наказу по закладу № 105/о від 15.04.2022 р. було проведено «День ЦЗ». Головним завданням проведення «Дня ЦЗ» було удосконалення колективом та здобувачами освіти теоретичних знань та практичних навичок щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Протягом року було проведено 5 Тижнів із БЖД : з 13 по 17 вересня 2021 р. «Вивчаємо, знаємо, виконуємо!», з  01 по 05 листопада 2021 р.  «Добрий і злий сірничок!» ,з 24 до 28 січня 2022 р. «Здоров’я – запорука успіху», з 25 до 29 квітня 2022 р. «Обережно: небезпека!», з 16 до 20 травня 2022 р.  «Правила дорожнього руху-твої правила!». У рамках Тижнів було проведено бесіди, виставка літератури в шкільній бібліотеці, зустрічі з працівниками ДСНС, УПП, шкільного офіцера поліції, челенджі, перегляд відео-уроків, конкурс плакатів та малюнків, цікаві перерви, практичні заняття, вікторини. Підсумком проведення Тижнів є три перших місця та 1 друге місце в обласному конкурсі Тижнів БЖД.

Освітній процес у 2021-2022 н.р. відбувався з дотриманням усіх протиепідемічних заходів та відповідав вимогам  військового часу.

Освітнє середовище. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

Колектив закладу постійно удосконалює освітнє середовище та матеріально-технічну базу, підтримує її у робочому стані, прикрашає фотозонами, живими квітами, прекрасними композиціями, виготовленими руками учнів і вчителів, які прикрашають фойє та коридори.

Приміщення будівлі в закладі використовуються за призначенням та розподілені для організації освітнього процесу. Навчальні приміщення закладу, технічні засоби навчання використовуються в освітньому процесі відповідно до санітарних вимог та є безпечними для життя і здоров’я дітей. Використовуються різні види навчальних меблів: робочі столи учнів (двомісні та одномісні) та стільці зі спинками різних ростових груп, робочі столи учнів регульовані (одномісні та двомісні), стільці зі спинками, столи лабораторні, дошки, відкриті та закриті шафи, стелажі, тощо. Навчальні меблі не мають гострих кутів, сколів тощо. Пошкоджені та зношені меблі намагаємося своєчасно відремонтувати або замінити. Між рядами робочих столів учнів та класної дошки витримується регламентована відстань. Класні кімнати мають природне та штучне освітлення. Інтерактивні дошки і проекційні екрани забезпечені її рівномірним освітленням та відсутністю світлових плям підвищеної яскравості.

Кабінети фізики і хімії оснащені вогнегасниками. Хімічні реактиви зберігаються у сейфі, а спеціальне допоміжне обладнання у шафі, яка замикається на ключ.

Навчальні майстерні ізольовані від інших навчальних приміщень  та розміщуються на першому поверсі. Приміщення навчальних майстерень оснащені відповідним обладнанням, необхідним для використання технологій, передбачених навчальними програмами з трудового навчання, а саме: верстати, швейні машинки. Робочі місця зручні та відповідають вимогам безпеки життя учнів.

Кабінети інформатики обладнані персональними комп’ютерами у такому складі: монітор, системний блок, відокремлена клавіатура, відокремлений маніпулятор типу “миша”, стіл, стілець (крісло).

Спортивна зала відремонтована в минулому році. Загальна площа зали 426,3 м,  є наочна інформація щодо дотримання в спортивній залі правил техніки безпеки та про режим його прибирання і провітрювання. Одночасно навчаються до 30 учнів в залі у спортивному одязі та взутті. Підлога в залі без дефектів та не слизька. Є можливість займатися на спортивному майданчику, розташованому поблизу закладу освіти (на відстані до 500 м).

В минулому році капітально відремонтовано санітарні вузли,розміщені на кожному поверсі, оснащені диспенсерами з туалетним папером. Санітарні вузли прибираються після кожної перерви і щоденно в кінці робочого дня з використанням дезінфекційних засобів. Також, в закладі на кожному поверсі передбачено санітарні вузли для педагогічних працівників.

Ідальню в закладі оснащено необхідним обладнанням (електричні плити, бойлер, холодильники, витяжні шафи, посуд) для приготування гарячого харчування. Витримується різноманітність та калорійність щоденного харчування, з дотриманням вимог до термінів зберігання та реалізації. Обідні столи щодня миються гарячою водою з кальцинованою содою та милом, а після кожного прийому їжі їх протирають вологими і чистими серветками. В коридорі перед їдальнею установлено рукомийники та забезпечено миючими та антисептичними засобами для обробки рук. Контроль за дотриманням санітарних рекомендацій та регламенту полягає на медичну сестру діетолога. Приміщення  харчоблоку не використовується не за призначенням.

Заклад має централізовану мережу водопостачання і водовідведення, яка забезпечує оптимальні показники мікроклімату та відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил. Холодною проточною та гарячою (з бойлерів) водою забезпечені приміщення харчоблоку, буфету, санітарні вузли. Температура гарячої води не нижче 37°C та не вище 60°C. Медичний кабінет, навчальні кабінети з вивчення хімії, фізики, біології, лабораторії, майстерні, навчальні кімнати (крім № 351, 352, 353, 354, 358, 359) обладнані умивальниками і забезпечені холодною водою.

Заклад має централізовану систему теплопостачання, забезпечено мережами каналізації, водостоку, опалення, вентиляції.

Прилегла територія навчального закладу має асфальтоване покриття. На території закладу освіти не ростуть колючі дерева, кущі, рослини з отруйними властивостями відповідно до Переліку рослин, дерев, кущів з колючками, отруйними плодами, наведеними у додатку 1 до Санітарного регламенту, а також гриби. Санітарне очищення території закладу здійснюється відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року №2205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року №1111/35394. Обслуговуючий персонал постійно впорядковує належний стан прилеглої території: в теплий сезонний період та влітку - покос трави, обрізання кущів, гілки дерев, проводиться своєчасне очищення від сухого листя, очищаються пішохідні доріжки, заїзди, майданчики. Взимку дахи будівель очищаються від снігу та криги. Конструкції покрівель забезпечують зливостік з них та виключають можливість потрапляння води на край покрівлі.

З метою попередження зсуву снігу або падіння бурульок, за відсутності дітей, інших учасників освітнього процесу та відвідувачів, з даху будівлі згрібається сніг та збиваються бурульки, при цьому дотримуються правила техніки безпеки. У разі неможливості термінової ліквідації загрози, небезпечні місця огороджуються та вживаються заходи щодо недопущення до них дітей а також інших осіб. На території закладу не допускається накопичення снігу та криги на пішохідних доріжках, заїздах, майданчиках.

Територія закладу частково огороджена. Для господарських потреб використовується господарська зона.

Для дітей, які навчаються в інклюзивних класах для проведення корекційно-розвиткових занять, у 2021 році за кошти субвенції з державного бюджету було придбано Інтерактивну підлогу Briolight S на суму 106857грн.60 коп.

За кошти з місцевого бюджету в поточному 2022 році планувалося зробити капітальний ремонт актової зали, їдальні. Також, планувалося продовжити встановлювати нові вікна в коридорах школи. Ми віримо в те, що всі ці наші плани здійсняться, як тільки ми переможемо.

 Підтримка життєдіяльності закладу протягом 2021/2022 навчального року здійснювалася за рахунок бюджетних коштів та освітньої субвенції (оплата комунальних послуг, заробітна плата працівників, організація гарячого харчування учнів, поточні ремонтні роботи закладу, придбання матеріалів).

У 2021 році фінансові витрати склали:

Придбання за ІІІ квартал 2021 рік

Рік, місяць Фонд Види робіт, товарів Кошторисна варт., грн Виділено коштів, грн Стан виконання  
  2210 Класні журнали 5-11 клас 1615,00 1615,00 Придбано  
2021, вересень  
Рушники паперові 1320,00 1320,00 Придбано  
Папір А4 1498,80 1498,80 Придбано  
Будівельні матеріали 15532,20 15532,20 Придбано  
М’ячі спортивні 2190,00 2190,00 Придбано  
Парти учнівські 151092,00 151092,00 Придбано  

Витрати за ІІІ квартал 2021 рік

Код Назва Загальний фонд  
    Липень Серпень Вересень
2110+2120 Зарплата місцевий 198601,14 184334,43 259665,24 642600,81  
2110+2120 Зарплата субвенція 602737,83 387024,34 1430191,73 2419953,90  
2110+2120 Зарплата інклюзія          
    Разом  (І квартал) 3062554,71  
          Платні послуги
          Липень Серпень Вересень
2230 Харчування - - 64537,01 - - 79204,31
  Разом (ІІІ квартал) 64537,01 79204,31
2271 Теплопостачання - - - -  
2272 Водопостачання 5828,98 2625,26 6362,92 14817,16  
2273 Енергопостачання 4978,75 429,65 403,1 5811,50  
2275 Вивіз сміття 1249,46 1249,46 1249,46 3748,38  
2276 Енергозбереження - - -    
    Комунальні послуги та енергоносії 24377,04  
    Витрати за ІІІ квартал 3151468,76  

Придбання за ІV квартал 2021 рік

Рік, місяць Фонд Види робіт, товарів Кошторисна варт., грн Виділено коштів, грн Стан виконання
2021 жовтень 2210 Дидактичне приладдя 53560 53560 Придбано
Спортивні костюми 8000 8000 Придбано
Посуд 6660 6660 Придбано
Водонагрівач 2646 2646 Придбано
Печатка 1600 1600 Придбано
Ноутбуки 61400 61400 Придбано
Мило рідке 1320 1320 Придбано
Миючі засоби 1400 1400 Придбано
Журнали 441 441 Придбано

Витрати за IV  квартал 2021 рік

Код Назва Загальний фонд  
    Жовтень Листопад Грудень
2110+2120 Зарплата місцевий 313870,98 328747,21 341149 1297638,17  
2110+2120 Зарплата субвенція 1250764,13 1250545,49 1350878,10 3852187,72  
2110+2120 Зарплата інклюзія          
    Разом  (IV квартал) 5149825,89  
          Платні послуги
          Жовтень Листопад Грудень
2230 Харчування 37052.64 96287,99 80326,40 32493,21 87584,04 73976,89
  Разом (IV квартал) 213667,03 194054,14
2271 Теплопостачання - 3520,71 505148,21 -  
2272 Водопостачання 10412,06 8988,20 12948,34 -  
2273 Енергопостачання 24987,74 23557,19 184139,98 -  
2275 Вивіз сміття 1249,46 1249,46 1249,46 -  
2276 Енергозбереження - - -    
    Комунальні послуги та енергоносії 777450,81  
    Витрати за ІV квартал 6334997.87  
Код Назва Загальний фонд  
    Січень Лютий Березень
2110+2120 Зарплата місцевий 329984,54 340769,20 342754,89 1013508,63  
2110+2120 Зарплата субвенція 1312064,89 1407731,50 1332240,04 4052036,43  
2110+2120 Зарплата інклюзія          
    Разом  (I квартал) 5065545,06  
          Платні послуги
          Січень Лютий Березень
2230 Харчування 56572,55 46681,62   61482,39 55079,25 2138,76
  Разом (I квартал) 103254,17 118700,40
2271 Теплопостачання 368723,62 641999,05 560669,62 -  
2272 Водопостачання - 23629,61 8688,71 -  
2273 Енергопостачання - 20803,18 15906,69 -  
2275 Вивіз сміття - - 3123,65 -  
2276 Енергозбереження - - -    
    Комунальні послуги та енергоносії 1643544,13  
    Витрати за І квартал 6931043,76  

Витрати за I квартал 2022 рік

Придбання за І квартал 2022 рік

         Рік, місяць Фонд Види робіт, товарів Кошторисна варт., грн Виділено коштів, грн Стан виконання
2022 лютий 2210 Сода кальцинована 707,54 707,54

Придбано

 

У лютому 2022 року (з початком війни) було облаштовано підвальне приміщення тиру під тимчасове укриття. При цьому, відновлено електропроводку, встановлено додаткові розетки для зарядження мобільних телефонів. В приміщення занесені лавки, столи, стільці, встановлено два вогнегасника. Забезпечено питною і технічною водою. Облаштовано місце для аптечки, обробки рук. Для приготування кави або гарячого чаю є електрочайник, одноразові стаканчики. Укриття має два виходи, одне з якого аварійне. Технічний персонал щоденно підтримує чистоту в підвальному приміщенні, проводить провітрювання укриття.

 Також, ми плануємо, враховуючи наші фінансові можливості виконати влітку 2022 року наступні поточні ремонтні роботи, а саме:

- провести часткові штукатурні роботи стелі та стін будівлі закладу;

- провести часткову заміну лінолеуму на ІІ і ІІІ поверхах;

- здійснити ремонт обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж в необхідних обсягах;

- провести ремонт та промивку систем теплопостачання, ревізію запірної та регулюючої арматури, обладнання розподільних вузлів, перевірку контрольно-вимірювальних приладів.

 При завершенні підготовчих робіт до осінньо-зимового періоду, який плавно переходить до завершення косметичного ремонту класних кімнат, коридорів, сходів і вікон, ми будемо радо зустрічати в новому навчальному році наших учнів, батьків, гостей.

 Віримо в Україну, віримо в нашу перемогу! Все буде добре!