Звіт керівника Академічної гімназії Колосової С.О. за 2023-2024 н. р. (Текст звіту)

Posted in Діяльність навчального закладу

images

 

Звіт керіника КЗ «Академічна гімназія

Кропивницької міської ради» Колосової С.О.

за 2023-2024 н.р.

Життя в невизначених умовах, мультизадачність та безкінечний ланцюжок поточних справ вимагає від керівника закладу освіти неабияких умінь і навичок, витримки, та й просто людських сил. Кожен по-різному витримує навантаження, по-різному розподіляє свій потенціал і спроможний делегувати повноваження. І все ж «побічні індикатори» — незмінне явище професійного марафону.

До «побічних ефектів» відносяться: постійна тривога, емоційна виснаженість; переживання стану безсилля й знеструмлення; очікування й розчарування, почуття роздратування й гніву на інших і себе; втрата сенсу власних дій; втрата почуття радості й насолоди від роботи та спілкування. Але є способи, які допоможуть впоратися з будь-якими перешкодами, проблемами та «побічними ефектами» та дадуть можливість йти уперед.

Давнє прислів’я говорить: «Якщо хочеш дійти швидко, то йди один. Якщо далеко — йдіть разом». І справді, велика цінність, коли поруч є ті, хто і підтримає, і підставить плече у складну хвилину, і підкаже, і вислухає. Ось тоді і легше проходити разом марафон навчального року, кожного дня приходити в класи, перейматися проблемами учнів, вчити і виховувати.

В цих умовах і добіг до кінця 2023-2024 навчальний рік, в якому наш колектив був потужною командою однодумців, працьовитих і наполегливих у своїй справі.

Діяльність педагогічного колективу гімназії у 2023/2024 навчальному році була направлена на вирішення пріоритетних напрямків:

  • Продовжувати створення сучасного освітнього середовища зі зниженим рівнем ризиків;
  • Продовжувати реформи загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа» – впровадження у 6 класах нового Державного стандарту базової середньої освіти;
  • Долати втрати у навчанні, зумовлених спочатку тривалими карантинами, потім – військовою агресією рф на території нашої держави;
  • Розвивати медіаграмотність і критичне мислення як інструменти отримання інформації;
  • Посилювати національно-патріотичне виховання, формувати громадянську позицію, розвивати навички інформаційної гігієни під час війни;
  • Удосконалювати навчально-матеріальну базу закладу, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, оволодівати і застосовувати на практиці інструментарії дистанційного навчання;
  • Просвіта з питань особистої безпеки;
  • Психологічна підтримка всіх учасників освітнього процесу.

Стратегія розвитку гімназії, яка створена на 2021-2026 рр., реалізується через систему планування закладу. Основою планування є річний план, розроблений відповідно до Стратегії розвитку, внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності і якості освіти та Освітньої програми, що додатково визначає напрями діяльності розвитку закладу освіти.

Щорічно реалізуються поставлені в Стратегії завдання:

-         зміна типу закладу;

-         удосконалення системи освітніх послуг для дітей з ООП;

-         побудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-         забезпечення єдиного інформаційного простору у гімназії;

-         покращення інтер’єру та оснащення предметних кабінетів інтерактивним обладнанням.

Розвиток закладу також залежить від його фінансування, яке здійснюється за рахунок фондів міського та державного бюджетів. Слід відзначити, що кожного року виділяються чималі кошти для проведення поточних і капітальних ремонтів, закупівлю обладнання, поповнення матеріально-технічної бази. Так, в цьому навчальному році було придбано товарів на суму 835 512 грн., встановлені нові вікна на суму 3,5 млн. грн. Влітку планується капітальний ремонт даху, їдальні і вже розпочався ремонт опалювальної системи.

        Свою роботу та роботу закладу представляю відповідно до чотирьох напрямків внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності, а саме:

- управлінська діяльність,

- система педагогічної діяльності,

- система оцінювання здобувачів освіти,

- освітнє середовище закладу.

І. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітній процес у 2023-2024 навчальному році проходив в умовах воєнного стану із визначеним пріоритетним завданням – збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу та забезпечення їх доступу до освіти.

Режим закладу організовано відповідно до структури навчального року, за очною формою навчання у дві зміни. 1 урок в день відповідно до розкладу уроків проходив за ТДН. Тривалість уроків становила у 1-х класах - 35 хв., у 2-4 класах – 40 хв., у 5-9 класах – 45 хв. В залежності від безпекової ситуації та вирішенні господарських питань протягом року вносилися зміни в режим роботи закладу, так за ТДН працювали 1-5 класи 10 днів, 6-9 класи – 15 днів.

     У гімназії навчається 830 учнів у 30 класах,  із них відкрито 7 інклюзивних класів, де навчаються 10 дітей з особливими освітніми потребами.

52 дитини охоплені індивідуальною формою навчання:

-                    екстернат – 42 осіб,

-                    сімейна форма навчання – 2,

-                    педагогічний патронаж – 8.

У ДЮЦ «Сузір’я» працювало 8 гуртків художньо-естетичного та національно-патріотичного спрямування, в яких навчалося 240 дітей.

       Після довготривалої перерви  відновили роботу їдальні, де харчувалося 214 учнів пільгових категорій та роботу 3 груп продовженого дня для учнів 1-3 класів, які також були забезпечені гарячим харчування.

       Освітній процес було організовано відповідно до затвердженої Освітньої програми та Стратегії подолання освітніх втрат у 2023-2024 навчальному році. За підсумком навчального року навчальні плани і програми з усіх предметів інваріантної і варіативної складової виконанні відповідно до обсягу та змісту. 

      За результатами річного оцінювання майже всі учні переведені на наступний рік навчання, за виключенням 2 учнів, які залишаються на повторний курс та учнів, які відраховані із закладу за рішенням педради. За високі досягнення у навчанні 21 учень 5-8 класів нагороджені Похвальним листом за високі досягнення у навчанні, 8 учнів випускних 9-х класів отримають Грамоти за високі досягнення у вивченні окремих предметів та 2 випускника отримають свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з відзнакою.

Станом на 01 червня 2024 року до закладу на наступний навчальний рік зараховано 72 майбутніх першокласника.

Управлінський процес закладу освіти – діяльність керівника закладу освіти, його заступників та органів управління закладу освіти, спрямована на досягнення цілей закладу освіти (відповідно до стратегії розвитку закладу освіти, його річного плану роботи) шляхом формування, прийняття та реалізації управлінських рішень.

З метою пошуку шляхів удосконалення освітньої діяльності у процесі розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у квітні 2024 року було проведено самооцінювання за напрямами «Система оцінювання учнів» та «Педагогічна діяльність» за допомогою інформаційно-аналітичної системи «EvaluEd». У процесі опитування педагогів, здобувачів освіти та батьківської громадськості, відвідування та спостереження за уроками визначено, що ці напрями діяльності Академічної гімназії існують на достатньо-високому рівні.

Важливою складовою методичної роботи в закладі є вивчення стану викладання базових дисциплін. Протягом 2023-2024 н.р. даний вид контролю за станом освітнього процесу здійснювався згідно річного плану роботи закладу, на основі перспективного прогнозування та відповідно до наказів по закладу.

Предмет викладання Класи Період вивчення Рівень викладання
Мовно-літературна галузь 1-4 Листопад-грудень Достатній
Фізика 7-9 Лютий-березень Достатній
Зарубіжна література 5-9 Березень-квітень Достатній
Образотворче мистецтво 5-7 Лютий-березень Достатній

«Здоров’я, безпека та добробут»

Основи здоров’я

5-6

7-9

Травень Достатній

Питання про результати вивчення стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів із зазначених вище предметів розглядалися на засіданнях наради при директорові, обговорювалися на МО, ЦМО.

З метою покращення організації освітнього процесу протягом навчального року були проведені опитувальники учасників освітнього процесу щодо умов роботи під час дії воєнного стану в Україні, організації освітнього середовища, попередження булінгу серед учасників освітнього процесу та організації харчування.

Пропозиції, зауваження, рекомендації за результатами опитування розглядалися на нарадах при директорові та засіданнях педагогічної ради та враховуються в подальшій роботі.

ІІ. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гімназія та освітній процес у ній — це система, в якій кожен компонент, взаємодіючи з іншими, забезпечує якість освітньої діяльності закладу. Педагогічна діяльність є важливим компонентом цієї системи.

 

Кадрове забезпечення

Кадрове забезпечення закладу здійснено у повній відповідності з навчальним робочим планом гімназії та п’ятиденним режимом роботи.

  ВСЬОГО Освітньо-кваліфікаційний рівень Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання
молодший спеціаліст бакалавр спеціаліст магістр спеціаліст спеціаліст ІІ категорії спеціаліст І категорії спеціаліст вищої категорії старший учитель учитель-методист «Відмінник совіти» Молодих спеціалістів Вчителів-стажистів
Кількість педагогічних працівників 61 0 2 53 6 4 9 11 37 18 6 1 0 4

Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і доповненнями до нього.

 

Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників у 2024 році відбувалася відповідно до ст. 27 Закону України «Про загальну середню освіту» і була направлена на виконання вимог нового Положення про атестацію педагогічних працівників від 09.09.2022 року № 805 з урахуванням вимог Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 21 серпня 2019 року №800, наказів по закладу, а саме: № 266-о від 01 вересня 2023 року «Про створення атестаційної комісії», №16-о від 25 січня 2024 року «Про організацію та проведення баркемпу «Код педагогічної майстерності!», від 28 березня 2024 року № 93-о «Про результати атестації педагогічних працівників у 2024 році» та рішень атестаційної комісії І рівня (протоколи №1 від 15 вересня 2023 року, №2 від 09 жовтня 2023 року, №4 від 22 січня 2024 року, №6 від 28 березня 2024 року).

АК І рівня, до якої увійшли компетентні, висококваліфіковані, методично грамотні педагоги, які мають вищу кваліфікаційну категорію і педагогічні звання, здійснювали вивчення системи роботи вчителів, які атестувалися. Уся робота АК проводилася згідно складеного і затвердженого плану роботи.


Кількість вчителів, які атестувалися
Підтверджено/Присвоєно
11 осіб підтверджено кваліфікаційну       категорію «спеціаліст вищої категорії» підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель» підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист» підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»
3 3 1 1 2 1

За результатами атестації 2024 року виданий відповідний наказ по закладу й переданий у централізовану бухгалтерію для здійснення оплати праці атестованих учителів (наказ від 28 березня 2024 року № 93-о «Про результати атестації педагогічних працівників у 2024 році»).

За підсумками роботи навчального року наказом по закладу від 29.05.2024 року № 173-о «Про нагородження педагогічних працівників закладу за підсумками 2023-2024 н.р.» представлено до нагородження 18 педагогічних працівників.

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Згідно Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №800 педагоги гімназії підвищували кваліфікацію за різними формами та видами. Порядок визначає процедуру, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти і установ усіх форм власності та сфер управління, включаючи механізм оплати, умови і процедуру визнання результатів підвищення кваліфікації.

Кожен педпрацівник зобов’язаний щороку підвищувати свою кваліфікацію (ч. 1 ст. 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педпрацівника протягом п’яти років, яка оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не може бути меншою за 150 годин. Із них не менше 10% загальної кількості годин обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у роботі з учнями з особливими освітніми потребами та 10% психологічної підготовки педагога.

Рік Загальна кількість педагогів Підписано договір з КЗ «КОІППО імені В.Сухомлинського» на кількість осіб (кошторис закладу освіти) Фактично пройшли навчання за програмами при КОІППО (станом на червень 2023 року)

Власним коштом дистанційно підвищили кваліфікацію

(тренінги, вебінари, конференції, майстер-класи, практикуми)

2023-2024 61 17 (28 %) 10 (16 %) 34 (56%)

Адміністрація гімназії на підставі перспективних планів підвищення кваліфікації та попереднього опитування педагогів укладає договори із суб’єктами, які надають освітні послуги, з підвищення кваліфікації та план-графік, який відображає планомірний поступ кожного педагога на шляху до професійного зростання.

Новий зміст освіти вимагає оптимізації навчальних процесів та суттєвого розширення можливостей педагогів, сприяючи формуванню необхідної життєвої та професійної компетентності. Протягом 2024 року педагоги закладу підвищували кваліфікацію у різних суб’єктів підвищення кваліфікації за різними формами та видами, про що свідчать отримані сертифікати. Серед домінуючих ДНУ «ІМЗО», ТОВ УОВЦ «Оріон», видавництво «Генеза», «Лінгвіст», ТОВ «Освіта для майбутнього», «Зрозуміло!», ГО «КвантРаціо», «Рух Освіта», «Освіторія», платформи «Академія цифрового розвитку», Prometeus, ED-ERA, ВУМ, IREX, методпортал для вчителів «Світ філолога». Тому станом на червень 2024 року можна стверджувати, що переважна більшість педагогічних працівників гімназії опанувала нові вміння та навички в освітній діяльності.

Організація роботи з талановитою та творчою молоддю

Запорукою якісної школи діти називають цікаві уроки та професійних вчителів.

Важливим аспектом роботи вчителя є побудова освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства, яка передбачає роль учня як рівноправного учасника освітнього процесу, відповідального за результати свого навчання.

Тож спільна діяльність учнів та вчителів протягом року визначена в таблицях:

Результати роботи кафедри вчителів іноземної мови

№ п/п Заходи, у яких брали участь учителі / учні протягом 2023-2024 н.р. Категорія учасників Дата участі Результативність
1 Височин Н.А.- брала участь в інтерактивному вернісажі педагогічних знахідок з проблеми: «Цифрова трансформація освітнього процесу: сучасна реальність Нової української школи» в дистанційному форматі. Тема статті «РОЛЬ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОСОБИСТОГО ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ ВЧИТЕЛЯ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ».      
2

Височин Н.А.

МЦПРПП - спікер.

Тема “Штучний інтелект. Нереальна реальність.”

  квітень  
3 ІІ міський тур Всеукраїнських предметних  олімпіад Луганов Кирило (вчитель Сербулова Д.В.) грудень ІІІ місце
4

Хмелюк С.О.

участь у конкурсі “Брейн-ринг”

6-А клас

з 01.11.2023

по 30.11.2023

Сертифікати
5

Хмелюк С.О.

участь в олімпіаді

“Олімпіс-2024-весняна сесія”

6-А клас 06.04.2024 Сертифікати

 

Результати роботи кафедри вчителів математики, фізики, інформатики

№ п/п Заходи, у яких брали участь учителі / учні протягом 2023-2024 н.р. Категорія учасників Дата участі Результативність
1 «Мирний космос»

учні 9-Б класу Леткий О. та Василенко А.,

вчитель

Зайцева О.Б.

вересень Призери конкурсу
2 Вивчення практичного досвіду з математики «Сертифікація-2023»

вчитель,

Ковтун А.Д.

жовтень Сертифікат
3 ІІ етап олімпіади з математики

учениця

7-Б класу,

Шпильова Ельвіра

вчитель

Проценко О.О.

грудень ІІІ місце
4 ІІ етап олімпіади з фізики

учениця

7-Б класу, Шпильова Ельвіра, вчитель

Зайцева О.Б.

грудень ІІІ місце
5 ІІ етап олімпіади з фізики

9-Б класу Василенко Анастасія вчитель,

вчитель

Зайцева О.Б.

грудень ІІІ місце
6 ІІ етап олімпіади з інформаційних технологій

учениця 9-Б класу, Печерська Софія, вчитель

Проценко О.О..

грудень ІІ місце
7 ІІ етап олімпіади з інформаційних технологій

учень 8-В класу, Луганов Кирило, вчитель

Цибуля Н.О.

грудень ІІІ місце
8

Конкурс

«Вчитель року - 2024»

вчитель, Палій Л.С. січень Призер конкурсу

 

Результати роботи кафедри вчителів фізичної культури

№ п/п Заходи, у яких брали участь учителі / учні протягом 2023-2024 н.р. Категорія учасників Дата участі Результативність
1

“Шкіряний м’яч”

міські змагання

14 учнів, 3-4 класів

Лісничий І.В.

27 жовтня 2023 р. 1 місце
2

Баскетбол 3х3

міські змагання

6 учнів 8-9 класів

Чепурний С.П.

23 листопада 2023 р. 3 місце
3

Міні-гандбол

міські змагання

14 учнів, 3-4 класів

Чепурний С.П.

15 грудня 2023 р. 1 місце
4 Змагання з баскетболу “Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги”

10 учнів

8-9 класів

Капець М.М.

4-5 березня 2024 р. 6 місце
5 Змагання з футзалу “Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги”

14 учнів 4-5 класи

Лісничий І.В.

15-18-19 квітня

2024 р.

4 місце

 

Результати роботи кафедри вчителів початкових класів

№ п/п Заходи, у яких брали участь учителі / учні протягом 2023-2024 н.р. Категорія учасників Дата участі Результативність
1 Участь в конкурсі “Люблю Польщу”, до 105-ї річниці Незалежності Польщі.

учениця

4-Б класу Березій Ірина

19.11.23 Лауреат конкурсу, відзнака в номінації “Фортепіано”
2 Участь у VIII Всеукраїнському фестивалі-конкурсі української академічної музики “Класик-проєкт”, присвяченого до дня пам'яті Юлія Мейтуса

учениця

4-Б класу

Березій Ірина

січень 2024 Взяла участь, як автор творів, юна композиторка, лауреат ІІІ ступеня
3 Участь у ІІ етапі Міжнародного конкурсу ім. Петра Яцика

учениця

4-Б класу Гайванович Дар’я

02.12.23 II місце
4 Участь в онлайн олімпіаді “На урок” з математики

15 учнів

4-х класів

лютий 2024 Сертифікати учасника
5 Участь  у Всеукраїнському конкурсі з технічного моделювання учень 3-Б класу Абдулаєв Аслан 15-17 травня 2024 Диплом учасника
6 Участь в інтерактивному вернісажі педагогічних знахідок “Цифрова трансформація освітнього процесу: сучасна реальність НУШ” Протасова О.Ю. 8-22 січня 2024 Стаття надрукована у збірку наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні освітні технології в системі неперервної освіти: від дошкільної до освіти дорослих (вітчизняний та світовий досвід упровадження)
7 Участь у Всеукраїнському онлайн-вебінарі “Початкова освіта як старт життєвого успіху Резніченко Н.В. 20 березня 2024 Опанування програми вебінару для практичної роботи, сертифікат учасника
8 Участь в обговоренні доопрацьованих за рік навчальних посібників для НУШ Резніченко Н.В., Снєгова О.В. 8-25 грудня 2023 Надано пропозиції щодо покращення навчального контенту й вибору навчальних посібників
9 Участь у Всеукраїнському челенджі “Інтегративний підхід в освіті: актуальність, сутність, досвід впровадження” Резніченко Н.В. 1 листопада 2023 Надано пропозиції щодо інтегративного підходу у реалізації природничої, громадянської та здоровʼязбережувальної освітніх галузей початкової освіти

10

Участь в розробці Першого уроку

Резніченко Н.В.

серпень 2023

учасник спільноти “Перший урок 2023-2024”, опубліковано в методичному посібнику КОІППО

11

Участь у тренінгу “Діяльнісний підхід в початковій школі в реаліях сьогодення вчителі початкових класів 27 січня Сертифікати, 14 учасників
12

Участь в навчанні “Наздоженемо: курс з подолання освітніх втрат”

“Наздоженемо: практичні аспекти подолання освітніх втрат у початковій школі”

вчителі початкових класів

14.12. 2023

28.12. 2023

14 учасників отримали сертифікати

 

 

 

Результати роботи природничої кафедри

№ п/п Заходи, у яких брали участь учителі / учні протягом 2023-2024 н.р. Категорія учасників Дата участі Результативність
1

Олімпіада з хімії

(вчитель Ткаченко Т. І.)

Леткий Олександр

9-Б 

грудень ІІ місце
2

Олімпіада з хімії

(вчитель Ткаченко Т. І.)

Коваленко Руслана

8-А

грудень ІІІ місце
3

Олімпіада з географії 

(вчитель Зубко О. С.)

Лупенко Марія 

8-А 

грудень ІІ місце
4

Олімпіада з географії 

(вчитель Зубко О. С.)

Леткий Олександр

9-Б

грудень ІІ місце
5

Ліга учнів Бізнес-турніру «Стратегія фірми. Кропивницький 2023»

(вчитель Рихлицька М.І.)

Кравченко Ростислав 7Б клас листопад - грудень І місце

6

Екологічний міський конкурс «Земля наш спільний дім».

(вчитель Шнурков В. Ю.)

6 учнів 7-8-х класів березень ІІІ місце
7

Вирощування кристалів з мідного купоросу

(вчитель Ткаченко Т. І.)

Сімаченко Дмитро

5-Г

березень 73 бали

 

Результати роботи ЦМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

п/п

Заходи, у яких брали участь учителі / учні протягом 2023-2024 н.р. Категорія           учасників Дата участі Результативність
1 Член журі ІІІ (обласного) етапу XIV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка Осаулець Л.В. квітень  
2 Член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської предметної олімпіади з української мови і літератури Осаулець Л.В. лютий  
3 Експерт-консультант ІІ (міського) етапу Всеукраїнської предметної олімпіади з української мови і літератури Голик О.В. лютий  
4 Член журі ІІ (міського) етапу ХXIV Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика Голик О.В. грудень  
5 Член журі ІІІ (обласного) етапу ХXIV Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика Голик О.В. грудень  
6 Голова журі ІІ (міського) етапу XIV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка Голик О.В. березень  
7 Член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу, присвяченого Шевченківським дням «Об’єднаймося ж, брати мої!..» (номінація «Література») Голик О.В. січень  
8 Член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської предметної олімпіади з української мови і літератури Голик О.В. лютий  
9 Член журі ІІ (міського) етапу Всеукраїнської предметної олімпіади з української мови і літератури Терпак О.В. грудень  
10

«Всеукраїнська ХІХ інтернет-олімпіада з української мови і літератури. Осінь 2023» серед учнів 5-11-х класів від освітнього проекту «На Урок»

(учитель Голик О.В.)

учні  7-Б класу жовтень 19 сертифікатів
11 Всеукраїнський інтернет-конкурс «Лайфхаки з української мови» серед учнів 6-11-х класів від освітнього проекту «На Урок» (учитель Голик О.В.):

учні 6-Б,

7-Б класів

листопад

Диплом І ст. - 1

Диплом ІІ ст. -5

Диплом ІІІ ст.-10

сертифікати - 25

12 Міжнародний конкурс знавців рідної мови імені П. Яцика (Терпак О.В.)

Калько Вікторія

7-А

грудень ІІІ (місто)
13 Міжнародний конкурс знавців рідної мови імені П. Яцика (Осаулець Л.В.) Лупенко Марія, 8-А листопад ІІ (місто)
14

Олімпіада з української мови і літератури

(Осаулець Л.В.)

Коваленко Руслана, 8-А листопад

ІІІ (місто)

15

Олімпіада з української мови і літератури

(Голик О.В.)

Шпильова Ельвіра, 7-Б листопад ІІ (місто)
16

Конкурс читців польської мови

(Крупченко М.В.)

Лісяна Анастасія, 8-В листопад ІІ (місто)
17 Олімпіада з історії (Зубко С.П.) Василенко Анастасія, 9-Б листопад ІІІ (місто)
18 Олімпіада з історії (Бондаренко О.А.) Колісніченко Світлана, 8-В листопад ІІІ (місто)
19 Мовно-літературний конкурс учнівської творчості ім. Т. Шевченка (Голик О.В.) Шпильова Ельвіра, 7-Б березень ІІ (місто)

20

Мовно-літературний конкурс учнівської творчості ім. Т. Шевченка (Голик О.В.) Шпильова Ельвіра, 7-Б березень переможець (область) фіналіст

21

Олімпіада з  правознавства (Зубко С.П.) Леткий Олександр, 9-Б

січень

ІІІ (місто)

22

Обласний конкурс наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини -2023»

(секція «Правознавство») (МАНУ) (Бондаренко О.А.)

Кравченко Ростислав, 7-Б

січень

ІІІ (область)

23 Міський етап Всеукраїнського конкурсу, присвяченого Шевченківським дням «Об’єднаймося ж, брати мої!..» (номінація «Література») (Голик О.В.).

Шпильова Ельвіра, 7-Б

березень

ІІ (місто)

24

XIV Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка (Голик О.В.)

Шпильова Ельвіра, 7-Б

березень

Диплом ІІІ ступеня

(всеукраїнський рівень)

25

Обласний конкурс есе “Щоб здоровими зростати, корисну їжу треба вживати” Іванова Олександра, 7-А

квітень

ІІ місце

26

Афілійована (не)конференція Edcamp Educator, м. Київ. (Осаулець Л.В.)

учитель

березень

18.02.2024

Сертифікат

27

Всеукраїнська науково-методична онлайн-конференція «Структура й методичний апарат підручників для 7 класу НУШ

Терпак О.В.

Голик О.В.

Фадєєва Н.В.

Осаулець Л.В.

14.02.2024

Сертифікат

28

Декада зарубіжної літератури

Ратушна О.М.

Дума Н.В.

Сащенко С.А.

лютий 2024 Схвальні відгуки управління освіти
29 Міжнародний воркшоп “Війна та погляд історика. Як життя під час катастрофи формує наше розуміння минулого”, Український інститут національної пам'яті. Бондаренко О.А.

16-17 квітня 2024

Сертифікат

ІІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Система та аналіз оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти — важливий інструмент, що забезпечує якість освітнього процесу. Система оцінювання навчальної діяльності учнів у закладі освіти містить критерії, правила і процедури, за якими здійснюється оцінювання навчальних досягнень.

Відповідно до методичних рекомендацій,  затверджених наказом МОН від 13.07.2021 року № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1- 4 класів закладів загальної середньої освіти», в нашому закладі застосовується формувальне оцінювання: поточне та підсумкове (річне). Для підсумкового оцінювання в початковій школі в кінці навчального року достатньо мати записи оцінювальних суджень у робочих зошитах, навчальних посібниках з друкованою основою, зошитах для діагностувальних робіт, носіях взаємозв’язку з батьками, у класному журналі.

Відповідно до нормативних документів оцінювання учнів 5-6 класів зорієнтовано на обов’язкові результати навчання, передбачені навчальною програмою з відповідного предмету/інтегрованого курсу.

Для забезпечення наступності між початковою та базовою середньою освітою підсумкове оцінювання за І семестр здійснювалося за рівневою шкалою з позначенням результатів відповідними літерами та супроводженням позитивної вербальної характеристики, а в ІІ семестрі – за 12-бальною. У семестровому оцінюванні враховуються досягнення учнями груп загальних результатів навчання, тому у календарно-тематичному плані визначено відповідність кожного очікуваного результату певній групі загальних результатів, якої необхідно досягти на уроці.

Річне оцінювання здійснюється відповідно до облікованих у класному журналі результатів навчання школярів та відображається  у Свідоцтві досягнень у графі «Характеристика результатів навчання» шляхом виставлення оцінки за кожну групу загальних результатів та «загальної оцінки результатів навчання.

Педагогічні працівники у процесі розроблення системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти практикують використання самооцінювання і взаємооцінювання. Систему оцінювання та самооцінювання компетентностей здобувачів  освіти 1-4 та 5-6 класів   погоджено на засіданні педагогічної ради. Це методика «Світлофор», де  зелений – все зрозуміло(комфортно на уроці), жовтий – частково зрозуміло(відчуваю деякий дискомфорт, виникли труднощі); червоний – більша частина навчального матеріалу не зрозуміла(відчуваю дискомфорт і невпевненість на уроці).

Оцінювання навчальних досягнень учнів 7-9 класів відбувається відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі ЗСО, затверджені наказом МОН України від 13.04.11 № 329, за 12-бальною системою.

Педагогами  також розробляються критерії оцінювання і при використанні інших організаційних форм проведення навчальних занять. Оцінювання здобувачів освіти з використанням наявних або розроблених критеріїв оцінювання дозволяє зробити цей процес прозорим і зрозумілим для всіх учасників освітнього процесу.

Аналіз оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти є важливим інструментом у забезпеченні якості освітнього процесу і використовується з метою вивчення наступності, адаптації учнів, об’єктивності оцінювання, вивчення впливу форм і методів роботи, які використовує педагог, на рівень навчальних досягнень учнів тощо. На основі аналізу динаміки показників навчальних досягнень учнів за семестри та рік адміністрація  приймає педагогічні і управлінські рішення щодо підвищення якості освітньої діяльності.

ІV. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГІМНАЗІЇ

Одним з компонентів формули Нової української школи є освітнє середовище, яке є безпечним, інклюзивним, сприяє вільному розвитку і навчанню здобувачів освіти. У розбудові нового освітнього простору треба забезпечити комплексність рішення цього питання, бо мова йде не стільки про оновлення дизайну приміщень закладу освіти, про приведення його у відповідність до вимог безпечності та універсальності, скільки про врахування того, що простір закладу освіти є чинником та інструментом освітньої діяльності.

Складові освітнього середовища:

 - фізичне оточення (стан будівлі, дизайн та доступність приміщень, можливості розміщення та переміщення учнів);

- людський фактор (учнівський контингент, наповнюваність класів, підбір учнів, рівень підготовки вчителів);

 - програми навчання (характер змісту, технології, стиль та методи навчання, форми навчальної діяльності, характер контролю);

- інформаційне оточення (технічне забезпечення, контроль, наявність та доступність швидкісного інтернету, локальна шкільна мережа, власний шкільний сайт, електронні ресурси працівників школи).

Створення  освітнього середовища – завдання та спільна відповідальність для всіх учасників освітнього процесу: керівництва закладу, вчителів, учнів, батьків. Створення рівних можливостей навчатися, задоволення освітніх потреб обдарованих дітей, забезпечення доступності будь-якого куточка закладу для дітей з особливими освітніми потребами пов’язано з приведенням модифікації та адаптації освітнього середовища до потреб кожного учня з урахуванням принципів універсального дизайну.

 

Фінансово-господарська діяльність

Колектив закладу постійно удосконалює освітнє середовище та матеріально-технічну базу, підтримує її у робочому стані, прикрашає фотозонами, живими квітами, прекрасними композиціями, виготовленими руками учнів і вчителів, які прикрашають фойє та коридори.

Приміщення будівлі в закладі використовуються за призначенням та розподілені для організації освітнього процесу. Навчальні приміщення закладу, технічні засоби навчання використовуються в освітньому процесі відповідно до санітарних вимог та є безпечними для життя і здоров’я дітей. Використовуються різні види навчальних меблів: робочі столи учнів (двомісні та одномісні) та стільці зі спинками різних ростових груп, робочі столи учнів регульовані (одномісні та двомісні), стільці зі спинками, столи лабораторні, дошки, відкриті та закриті шафи, стелажі, тощо. Навчальні меблі не мають гострих кутів, сколів тощо. Пошкоджені та зношені меблі намагаємося своєчасно відремонтувати або замінити. Між рядами робочих столів учнів та класної дошки витримується регламентована відстань. Класні кімнати мають природне та штучне освітлення. Інтерактивні дошки і проекційні екрани забезпечені її рівномірним освітленням та відсутністю світлових плям підвищеної яскравості.

Кабінети фізики і хімії оснащені вогнегасниками. Хімічні реактиви зберігаються у сейфі, а спеціальне допоміжне обладнання у шафі, яка замикається на ключ.

Навчальні майстерні ізольовані від інших навчальних приміщень  та розміщуються на першому поверсі. Приміщення навчальних майстерень оснащені відповідним обладнанням, необхідним для використання технологій, передбачених навчальними програмами з трудового навчання, а саме: верстати, швейні машинки. Робочі місця зручні та відповідають вимогам безпеки життя учнів.

Кабінети інформатики обладнані персональними комп’ютерами у такому складі: монітор, системний блок, відокремлена клавіатура, відокремлений маніпулятор типу “миша”, стіл, стілець (крісло).

Спортивна зала, яка ремонтувалася в попередні роки в задовільному стані. Загальна площа зали 426,3 м2 ,  є наочна інформація щодо дотримання в спортивній залі правил техніки безпеки та про режим його прибирання і провітрювання. Одночасно навчаються до 30 учнів в залі у спортивному одязі та взутті. Підлога в залі без дефектів та не слизька. Є можливість займатися на спортивному майданчику, розташованому поблизу закладу освіти (на відстані до 500 м).

Санітарні вузли, розміщені на кожному поверсі, оснащені диспенсерами, антисептика та милом. Прибираються після кожної перерви і щоденно в кінці робочого дня з використанням дезінфекційних засобів. Також, в закладі на кожному поверсі передбачено санітарні вузли для педагогічних працівників.

Їдальня в закладі в цьому році  працювала  в штатному режимі, сніданки та обіди для дітей молодшої школи, ГПД та безкоштовне харчування  дітей пільгових категорій. Для всіх інших можна було купити обід за доступною ціною. Харчоблок оснащений необхідним обладнанням (електричні плити, бойлер, холодильники, витяжні шафи, посуд) для приготування гарячого харчування.

Заклад має централізовану мережу водопостачання і водовідведення, яка забезпечує оптимальні показники мікроклімату та відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил. Холодною проточною та гарячою (з бойлерів) водою забезпечені приміщення харчоблоку, буфету, санітарні вузли. Температура гарячої води не нижче 37°C та не вище 60°C. Медичний кабінет,   навчальні кабінети з вивчення хімії, фізики, біології, лабораторії, майстерні, навчальні кімнати (крім № 351, 352, 353, 354, 358, 359) обладнані умивальниками і забезпечені холодною водою. Заклад має централізовану систему теплопостачання, забезпечено мережами каналізації, водостоку, опалення та вентиляції.

Прилегла територія закладу має асфальтоване покриття. На території закладу освіти не ростуть колючі дерева, кущі, рослини з отруйними властивостями відповідно до Переліку рослин, дерев, кущів з колючками, отруйними плодами, наведеними у додатку 1 до Санітарного регламенту, а також гриби. Санітарне очищення території закладу здійснюється відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року №2205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року №1111/35394. Обслуговуючий персонал постійно впорядковує належний стан прилеглої території: в теплий сезонний період та влітку - покос трави, обрізання кущів, гілки дерев, проводиться своєчасне очищення від сухого листя, очищаються пішохідні доріжки, заїзди, майданчики. Взимку дахи будівель очищаються від снігу та криги. Конструкції покрівель забезпечують зливостік з них та виключають можливість потрапляння води на край покрівлі.

З метою попередження зсуву снігу або падіння бурульок, за відсутності дітей, інших учасників освітнього процесу та відвідувачів, з даху будівлі згрібається сніг та збиваються бурульки, при цьому дотримуються правила техніки безпеки. У разі неможливості термінової ліквідації загрози, небезпечні місця огороджуються та вживаються заходи щодо недопущення до них дітей а також інших осіб. На території закладу не допускається накопичення снігу та криги на пішохідних доріжках, заїздах, майданчиках.

Територія закладу частково огороджена. Для господарських потреб використовується господарська зона.

Влітку та протягом  2023 року, були  проведені ремонтні роботи, а саме:

- поточний ремонт укриття (по шпакльовані та по фарбовані стіни, укладена тротуарна плитка на підлогу, встановленні пластикові двері  та придбанні дерев’яні лавки);

- проведені часткові штукатурні  та малярні роботи стелі та стін коридорів закладу;

- проведений косметичний ремонт в туалетах закладу та заміна сендвічей;

- фарбування фасаду закладу та спортивних снарядів на стадіоні;

- проведений частковий ремонт та промивка системи теплопостачання, ревізія запірної та регулюючої арматури, обладнання розподільних вузлів, перевірка контрольно-вимірювальних приладів,

- ремонт мережі інтернету;

- ремонт системи водопостачання та електромережі.

 Наприкінці 2023 початку 2024 року за кошти Управління капітального будівництва, було встановлено нові вікна в коридорах гімназії в кількості 90 шт.

Підтримка життєдіяльності закладу протягом 2023/20234 навчального року здійснювалася за рахунок бюджетних коштів та освітньої субвенції (оплата комунальних послуг, заробітна плата працівників, поточні ремонтні роботи закладу, придбання матеріалів).


 

У 2023-2024 навчальному році було придбано та отримано від благодійних організацій, наступне:

 

 ІІІ КВАРТАЛ 2023 р.

 

ПРИДБАННЯ ЗА ІV КВАРТАЛ 2023 р.

 

 

ПРИДБАННЯ ЗА І КВАРТАЛ 2024 р.

І кв 2024р. 1 Гігієнічний  набір 1шт. Гуманітарна допомога

На загальну суму --  835 512 грн, а саме:

Гуманітарна допомога - 4 606 грн.                   Придбання - 830 906 грн.

 

Витрати  на комунальні послуги та заробітну плату в 2023/2024 навчальному році склали:      

 

ІІІ кв.2023р.

грн.

IV кв.2023р.

грн.

І кв.2024р.

грн.

Всього

грн.

Академічна гімназія 2 941 585 5 474 853 6 177 271 14 593 709
ДЮЦ “Сузір’я” 105 304 169 060 206 162 480 526
РАЗОМ 15 074 235

 

Послуги, які надавалися закладу протягом навчального року:

 

ІІІ кв.2023р. грн.

 

IV кв.2023р.  грн.

 

І кв.2024р.  грн.

Разом  грн.

 

483 542 778 908 19 053 1 281 503

 

Також, ми плануємо, враховуючи наші фінансові можливості виконати влітку 2024 р. наступні поточні ремонтні роботи, а саме:

- капітальний ремонт харчоблоку  із заміною всього обладнання;

- капітальний ремонт покрівлі закладу;

- встановити  оснащення для примусової вентиляції  в укритті;

- косметичний ремонт стін укриття, фарбування лавок;

- косметичний ремонт в туалетах закладу та заміна сендвічей;

- фарбування панелей в коридорах;

- ремонт кабінету 351 (англійська мова), при умові ремонту покрівлі;

- шпаклювання та побілка стелі на коридорі 3 поверху, де протікає стеля,

- провести ремонт та промивку систем теплопостачання, ревізію запірної та регулюючої арматури, обладнання розподільних вузлів, перевірку контрольно-вимірювальних приладів.

 При завершенні підготовчих робіт до осінньо-зимового періоду, який плавно переходить до завершення косметичного ремонту класних кімнат, коридорів, сходів і вікон, ми будемо радо зустрічати в новому навчальному році наших учнів, батьків, гостей.

 

Охорона праці і безпека життєдіяльності

Сучасне освітнє середовище створює неповторне індивідуалізоване та персоналізоване враження, де у кожного є можливість відшукати себе. Середовище нашої гімназії - це місце, де зустрічаються і взаємодіють не лише учні та вчителі, а й батьки, мешканці району, гості, відбуваються не лише уроки, цікаві зустрічі, свята та концерти, але й семінари, тренінги, спортивні змагання тощо.

Однією з передумов безпечного освітнього середовища є наявність чітких процедур реагування/поведінки, знання цих процедур усіма працівниками закладу та постійне відпрацювання правил з учнями. Поряд з традиційними заходами з охорони праці та безпеки життєдіяльності в цьому воєнному році були запроваджені уроки та заняття з мінної безпеки та розроблені чіткі процедури реагування та поведінки у надзвичайних ситуаціях та під час евакуації. Протягом року запроваджено проходження працівниками навчань з надання першої невідкладної допомоги. Володіння навичками першої допомоги сьогодні, як ніколи, актуальне, особливо для працівників закладів освіти.

Основні заходи проведені протягом навчального року:

Охорона праці та безпека життєдіяльності закладу
Заходи Проведено Учасники Підсумки
Забезпечено функціонування навчальних кабінетів підвищеної небезпеки, майстерень, спортивної зали та спортивного майданчика,  готовності захисної споруди цивільного захисту в закладі На початку навчального року

Відповідальні за кабінети підвищеної небезпеки,

ЗДГР

Оформлено необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах, шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки та затверджено акт готовності захисної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту в закладі.
Проведення тижнів з охорони праці 4 Працівники закладу

Перевірено стан умов, безпеки та гігієни праці в усіх підрозділах гімназії;

дотримання протипожежного режиму та електробезпеки, стану протипожежного захисту,  наявність в приміщеннях гімназії первинних засобів пожежогасіння та їх стан; стан ведення документації з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 Складено акти встановленого зразка та видано підсумкові накази.

Організовано проведення та реєстрацію інструктажів з працівниками та здобувачами освіти закладу Протягом року Працівники закладу та здобувачі освіти Працівники закладу та здобувачі освіти пройшли необхідні види інструктажів, про що свідчать відповідні записи в журналах реєстрації інструктажів встановленого зразка.
Моніторинг дитячого травматизму серед здобувачів освіти 3 (під час освітнього процесу) Здобувачі освіти Створені комісії з розслідування нещасних випадків, складено відповідні акти, взято пояснювальні, проведено підсумки розслідування нещасних випадків, Нещасні випадки зареєстровано у відповідному журналі.
Моніторинг травматизму серед працівників закладу 1 випадок травматизму невиробничого характеру Працівники закладу Створено комісію з розслідування нещасних випадків, складено відповідний акт, взято пояснювальні, проведено підсумки розслідування нещасного випадку, Нещасний випадок зареєстровано у відповідному журналі.
Проведено  Тижні із БЖД 5 Здобувачі освіти У рамках Тижнів було проведено бесіди, виставка літератури в шкільній бібліотеці, зустрічі з працівниками ДСНС, УПП, шкільним офіцером поліції, челенджі, сюжетно-рольові ігри, відео-уроки, конкурси плакатів та малюнків, цікаві перерви,  вікторини.

Соціально-психологічна служба

Основним завданням служби є забезпечення процесу соціалізації учнів у навчально – виховній діяльності, захист їхнього психічного, фізичного, соціального і духовного здоров’я, сприяння педагогічно доцільному і безконфліктному входженню молодої людини у світ дорослих, підготовка до самостійного життя в суспільстві, попередження і педагогічна корекція вад та відхилень розвитку особистості.

Робота СПС багатогранна, бо охоплює декілька сфер життєдіяльності учасників освітнього процесу.

Кількість здобувачів освіти пільгових категорій

1-4 класи-118

5-9 класи-108

Всього-226

Кількість ВПО 53
Кількість дітей на внутрішкільному обліку 1
Кількість консультацій наданих учасникам освітнього процесу

здобувачі освіти-650

батьки-615

вчителі-220

Заходи з психологічної підтримки

1. Попередження негативних станів та проявів у колективі:

тренінг для вчителів «Стабілізація емоційного стану», «Як розвивати свій резилієнс» спрямований на відновлення та активізацію власних ресурсів; арт-терапія для педагогів; бесіда «Емоційне вигорання під час війни та методи саморегуляції особистості»

2. Подолання негативних наслідків, спричинених війною в Україні: Проведення психологічних хвилинок, ігри для зняття втоми, напруги, навчання технікам заспокоєння, корекційна програма «Діти і війна: навчання технік зцілення»,  корекційно - розвиткова програма «Подолання дитячих страхів та розвиток емоційної стабільності дітей військовослужбовців»

3. Проведення тренінгів та семінарів для педагогів, правила безпеки в бомбосховищі, тривалий стрес під час війни: у чому небезпека та які є ознаки психічного розладу; поради «Чим зайняти дітей під час повітряної тривоги», «Як не втратити психологічну рівновагу під час війни»; «Особиста безпека понад усе!»; «Панічна атака. Як бути», «Паніка послаблює імунітет, або як позбутися напруження своїми руками», «6 вправ проти стресу».

4. На підтримку «Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» в гімназії проведені заходи:

-Публікація посилань на Програму на офіційному сайті закладу:

-Проведення в закладі диктантів із здобувачами освіти 4-х-9-х класів на тему: «Ментальне здоров’я та як подбати про себе»;

-Інтерв’ю практичного психолога закладу Мезенцевої О.В. «Турбота про ментальне здоров‘я дітей в умовах війни: поради Кропивницької психологині Мезенцевої О.В;

-З нагоди Всесвітнього дня психологічного здоров’я практичний психолог гімназії провела заняття зі збереження ментального здоров’я для здобувачів освіти 4-х та 7-х класів «Ментальне здоров’я. Як його зберегти?»:

-Соціально-психологічною службою зі здобувачами освіти 2-Б класу була проведена бесіда: Як ви розумієте поняття «емоції»?»:

-Проведення занять з використанням арт–терапевтичної техніки «Квітка добробуту» із здобувачами освіти 7-А класу для захисту власного ментального здоров’я:

-Проведення Дня добра та любові із здобувачами освіти 7-Б класу створення «Дерева доброти»;

-МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я Зняти м'язове напруження та позбутися нервового збудження - важливі кроки для нормалізації емоційного стану. Здобувачі освіти 2-В класу та практичний психолог Ольга Мезенцева  всім рекомендують  вправу «Австралійський Дощ». Цікаво, просто, ефективно.

-ЦІЛЮЩИЙ ВПЛИВ МУЗИКОТЕРАПІЇ. З давніх пір музика використовувалася як лікувальний фактор. У закладі зі здобувачами освіти 2-А класу була проведена руханка з елементами музикотерапії. Застосування музики та фізичних рухів сприяє розвитку когнітивних функцій, покращує настрій, зменшує стрес та покращує ментальне здоров’я.

-«РОЗВИВАЄМО  СУПЕР СИЛИ!» Розмальовки – це дієвий інструмент для закріплення навчального матеріалу, разом із Іскорками діти будуть малювати, рахувати, відповідати на запитання та весело проводити час. Мета: Розвивати та закріплювати свої супер сили, допомагаючи Іскоркам виконувати кумедні, несподівані, творчі завдання. З цією метою зі  здобувачами  освіти 4-В класу було проведене розвивальне заняття.

-Поширення інформації про проведені заходи в соціальній мережі Telegram, яку можна знайти за відповідними хештегами:

#Тияк_Кіровоградщина    

#Всесвітній_день_ментального_здоров’я

#КЗ_Академічна_гімназія_КМР

#Освіта_Кропивницької_Громади

  #Освітній_Простір_Кіровоградщини

5. Консультації дітей – вимушених переселенців, дітей, постраждалих унаслідок військових дій та їх батьків щодо розвитку самооцінки, соціалізації, розвитку товариськості.

- Консультування батьків з питань навчання і виховання дітей в умовах війни;

- Підтримка дітей під час війни: яких помилок уникнути;

- Як впоратися з батьківським вигоранням;

- Як бути в ресурсному стані під час війни?

- Психологічна просвіта вчителів:

- Поради вчителям щодо навчання в умовах воєнного стану;

- Вплив травматичних подій на освітній процес;

- Як реагувати на зміну в поведінці дитини;

- Як швидко заспокоїти себе та інших;

- Ознаки психологічної травми у дітей;

- Перша психологічна допомога дітям, які перебувають у післятравматичному стані;

- Удосконалення  міжособистісних стосунків здобувачів освіти, покращення психологічного клімату класного колективу. Як згуртувати класний колектив.

Заходи з протидії булінгу

В закладі проводиться інформаційно-просвітницька робота серед учнівської молоді на формування стандартів позитивної поведінки та недопущення проявів шкільного булінгу.

Участь у проведенні онлайн - «баркемпу» в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», який проходив у закладі з 24 листопада 2023 року по 11 грудня 2023 року.

Виховні бесіди з питань профілактики існування різних форм насильства у сучасному світі на тему: «Ми проти насильства», «Види насильства. Як захистити себе від насилля та торгівлі людьми», заняття з елементами тренінгу: «Профілактика та протидія булінгу в учнівському середовищі», для здобувачів освіти 7-8-х класів.

- Заняття для здобувачів освіти 6-9-х класів на тему: «Безпека в інтернеті».

-День соціальної реклами, здобувачі освіти 9-Б класу створили соціальний ролик «Світ без насилля».

-Тренінгові заняття «Я можу/вмію себе захистити» для здобувачів освіти     5-А та 8-Б класів.

-Інформаційно-просвітницькі заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДОМ. Соціально-психологічна служба та вчитель Рихлицька М.І. провели виховну годину з елементами тренінгу «СНІД стосується кожного!» для здобувачів освіти 6-А та 6-Г класів. Діти формували уявлення про небезпеку ВІЛ/СНІДу, зниженню ризику інфікування ВІЛ, формування толерантного ставлення до людей з ВІЛ, особистісної та соціальної компетентності дітей, які вимушені жити в умовах епідемії ВІЛ/СНІД.

-Профілактичні заходи з питань запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії. Тренінгові заняття із здобувачами освіти 6-х класів «Торгівля людьми-сучасний прояв рабства», «Визначення проблеми торгівлі людьми» для здобувачів освіти 6-х класів.

-Інформаційний онлайн – збірник «Ті, що тримають фронт в тилу» присвячений Міжнародному дню волонтера. Вихованці ДЮЦ «Сузір’я» разом з педагогом–організатором зробили відео роботу про традиції волонтерства.

-Марафон ідей щодо просвітницько-профілактичної роботи з нагоди відзначення Річниці інциденту в Монреалі. Прокурор Кучеренко І.Ю., Кропивницької окружної прокуратури провела захід на тему: «Жінки Монреалю, протидія домашньому насильству» для здобувачів освіти   9-А та 9-Б класів.

-Онлайн - галерея соціальних плакатів проти насильства та його проявів». Здобувачі освіти 7-А класу створили плакат «СТОП насильству».

-Інформаційні заходи, спрямовані на розповсюдження інформації щодо проблем існування насильства в сучасному світі. «Скажи «Ні» насильству!». Петух В.С., Ніколаєва Г.В. інспектори відділу зав’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Кіровоградської області провели лекцію «Протидія та запобігання домашньому насильству» для здобувачів освіти 8-А та 8-В класів.

-Здобувачі освіти початкових класів під керівництвом Кадет Ю.О. підготували флешмоб «Скажи «Ні» насильству!»

-Проведення ігрових активностей для підлітків «Створюй коло безпеки. Інформуй про (не)насильство» для здобувачів освіти 9-х класів.

- Години спілкування на тему: «Кібербулінг», перегляд відеороликів «Булінг у школі та як з ним боротися.

- На сайті закладу в розділі «Протидія булінгу» розміщено: 

- Наказ МОН від 28.12.2019 р. №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти».

Методичні матеріали:

Відповідальність за булінг.

-Хто і як відповідає за булінг в Україні?

- Пам’ятка для дитини.

- Щоб ваша дитина не стала жертвою булінгу - поради батькам.

-Ознайомлення вчителів з грою «Коло безпеки» з подальшим впровадженням у кожному класі.

Заплановані форми роботи мали на меті підвищення обізнаності дітей з питань існування насильницьких форм поведінки; формування поваги до прав і свобод людини та активізація їх соціальної позиції щодо створення безпечного та комфортного освітнього середовища.

Заходи щодо підтримки дітей з ООП

Проведення занять  з арт-терапії.

Малювання на склі- використовується під час корекційних занять. Робота з кінетичним піском дозволяє розвивати тактильно-кінетичні чутливості, знімає емоційну напругу. Пісочна терапія дозволяє: розкрити індивідуальність дитини, розв'язати її психологічні проблеми. Картки "А як зробиш ти ?" - гейміфікована методика виховання. Розроблено Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй (UNICEF). Картки "Старт" створюють сприятливий простір для індивідуальної рефлексії, зворотнього зв'язку та відкритого діалогу в групі.

Флешмоб із здобувачами освіти та керівником театрального гуртка КЗ «Академічна гімназія» ДЮЦ «Сузір’я» з нагоди Міжнародного дня людей з обмеженими фізичними можливостями в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».

Заходи щодо підтримки дітей ВПО

-Надання соціально-педагогічної і психологічної допомоги ВПО в адаптації до нових умов навчально-виховного процесу та налагодження і встановлення нових соціальних зв’язків у навчальному закладі.

-Психологічний супровід ВПО, а саме:

діагностика, спостереження за реакцією дитини під час спілкування, проведення проективних методик «Людина», «Дім. Дерево. Людина»,

консультування батьків та дітей з посттравматичним стресовим        розладом.

Корекція посттравматичного стресового розладу спрямована на допомогу дитині стати над ситуацією, навчити її пристосовуватися до дійсності і долати психотравмуючі впливи. Це використання психокорекційних методик: арт-терапія, навчання прийомам релаксації і зняття м’язової напруги, психокорекційні вправи, тренінги, арт-терапевтичної корекції (у формі малюнка), робота зі страхами.

Створення безпечної та сприятливої ситуації для розвитку дитини через роботу зі всією сім’єю.

Спільні заходи з правоохоронними органами Протягом 2023 - 2024 навчального року організовані та проведені правові лекторії з працівниками правоохоронних органів, а саме: лекторії для здобувачів освіти 1-9-х класів «Безпечна дорога до школи», «Безпечні канікули», «Правила дорожнього руху», «Сигнали світлофору для тебе», «Права людини та дитини. Я і поліція», «Регулювальники.  Безпека на дорозі», «Адміністративна та кримінальна відповідальність за скоєння правопорушень та злочинів», «Відповідальність підлітків за правопорушення», «Правила безпеки у воєнний час», «Профілактика крадіжок», «Протидія булінгу», «Стоп булінг», «Протидія та запобігання домашньому насильству» за участю інспекторів відділу зав’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Левандовського А.Є., Петуха В.С., Ніколаєвої Г.В.

.

Інклюзивне навчання

Адаптація освітнього середовища та організація навчального процесу для учнів з особливими освітніми потребами, створення ресурсної кімнати, робота команди психолого-педагогічного супроводу, інклюзія як складова стратегії школи – усе це з-поміж завдань керівника закладу освіти. Інклюзивне навчання є способом організації освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти, яке організовується за інституційною (денною або вечірньою) формою здобуття освіти та передбачає включення дитини з особливими освітніми потребами до освітнього процесу спільно з іншими учнями класу. При цьому особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для таких дітей забезпечується шляхом створення для кожного учня індивідуальної програми розвитку, адаптації або модифікації навчального матеріалу асистентом вчителя за потребою, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, забезпечення учня спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку.

Мережа контингенту дітей з ООП:

Клас Кількість учнів з ОП Наявність асистента вчителя
1 0,5 ставки
1 0,5 ставки
2 0,5 ставки
3 1 ставка
1 0,5 ставки
1 0,5 ставки
1 0,5 ставки
7 класів 10 учнів 4 ст. + 3 ст. вакант

         Для кожного учня розроблена індивідуальна особиста траєкторія, а команда психолого-педагогічного супроводу тісно співпрацює з батьками учнів. Розклад занять узгоджено з розкладом навчальних занять класів, в яких навчаються учні, складено з дотриманням педагогічних вимог та вимог санітарного законодавства з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, затверджено керівником закладу і не призводить до перевантаження учнів. Психолого – педагогічні та корекційно- розвиткові заняття проводяться у ресурсній кімнаті закладу та бібліотеці. Для учнів, що потребують тимчасового психологічного розвантаження або усамітнення, в ресурсній кімнаті створено  окрема зона з арт  терапією, яка використовується незалежно від розкладу занять.

Організація харчування

       Відповідно до наказів управління освіти Кропивницької міської ради від 24.08.2023 року № 506/о «Про організацію харчування дітей в закладах освіти на 2023/2024 н. р.», від 26.12.2023 року № 777/о «Про організацію харчування в закладах освіти на 2024 рік», від 05.01.2024 року  № 9/о «Про організацію харчування дітей з особливими дієтичними потребами в закладах освіти», наказів по закладу  від 31.08.2023 року  № 215-о « Про організацію харчування у 2023- 2024 н. р.», від 19.01.2024 року № 9-о «Про організацію харчування у 2024 році», з метою забезпечення якісного харчування та дотримання гарантованих пільг здобувачів освіти було організовано гаряче одноразове харчування, а саме: сніданки для пільгових категорій, обід для вихованців груп продовженого дня.

Охоплення учнів пільгових категорій харчуванням Кількість учнів, які охоплені гарячим харчуванням  за рахунок батьківських коштів
1-4 класи 5-9 класи  ГПД 1- 4 класи
118 96                 92

   

Всього (середньому за рік) охоплено учнів усіма видами харчування: 306 здобувачів освіти, що становить 37% від загальної кількості учнів.

Для організації гарячого харчування Управлінням освіти Кропивницької міської ради були розроблені  чотиритижневі меню для сніданків: на осінній період, зимовий період,  весняний період. Закладом було розроблено самостійно і погоджено з Держпродспоживслужбою аналогічні меню для обідів. Під час перебування здобувачів освіти в закладі відпочинку з денним перебуванням «Сонечко», оздоровлено 297 учнів (36% від загальної кількості здобувачів освіти), із них 136 учнів пільгових категорій.

 

Бібліотека

Робота бібліотеки гімназії – надзвичайно багатогранна. Це й методично-інформаційний центр, де учні розвивають читацький смак, формують любов до книги, це й світ відкриттів, світ творчості, де формується читач-творець.

Головною метою бібліотеки на 2023-2024 н.р. став пошук, отримання й передача інформації, популяризація дитячої, юнацької та методичної літератури, а також надання інформаційної, методичної допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб.

Показники роботи станом на 01.06.2024р.
Кількість примірників 34.470
Кількість підручників 24.417
Кількість художньої літератури         9.711
Кількість методичної літератури 342
Загальна кількість   відвідувань протягом навчального року         4.812
Кількість книговидач, прим.         5.929
Загальна кількість відвідувань         4.983
Кількість книговидач, прим.         6.271

За 2023-2024 н.р. бібліотека одержала наступні підручники:

5 класи – 925 примірників, крім української та зарубіжної літератури, інформатики.
6 класи – 1.652 примірники, крім мистецтва;

           Протягом червня 2024 року було проведено моніторинг забезпеченості  освітнього процесу підручниками, а саме, здійснена інвентаризація фонду підручників, проаналізовано забезпеченість учнів підручниками з кожного предмету, виявлено наявність резервного фонду з урахуванням очікуваного контингенту на 2024 - 2025  навчальний рік.

          Середній відсоток забезпеченості підручниками 1-4 класів на 2023 – 2024 н.р.  склав – 125%, 5-9 класів – 112%.

          Резерв підручників нашої бібліотеки дозволяє здійснювати перерозподіл підручників між навчальними закладами міста.

          Таким чином, учні навчального закладу у 2024 - 2025 навчальному році попередньо задовільно забезпечені підручниками на 120%.

 Протягом 2023-2024 н.р. в бібліотеці гімназії проводилась

наступна інформаційна робота:

дні інформації 9
тематичні тижні 14
заходи з формування інформаційної культури 9
інші заходи (бібліотечні уроки, майстер класи, пам'ятні дні) 26
Виставкова діяльність:
тематичні виставки 35
постійно діючі виставки 4
Бібліографічна робота:
тематичні списки 7
у т. ч. в електронній формі 11

            Одним із потужних стимулів заохочення до читання є поповнення фонду новими цікавими виданнями. В цьому навчальному році наша бібліотека отримала в подарунок від здобувачів освіти 582 примірники художньої літератури під час проведення акції «Подаруй бібліотеці українську книгу!»

 

Виховна робота

У 2023-2024 навчальному пріоритетним у виховній діяльності закладу стало посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської  позиції та просвітницька робота  з питань особистої безпеки. Робота була спільною між усіма учасниками освітнього процесу, активними учасниками були учні та їх батьки.

З 1 вересня 2023 року протягом року було проведено заходи військово-патріотичного напрямку:

Дата проведення Назва заходу Хто залучався Де проходив захід
01.09.23 Перший урок «Як ти? Повертаємось до школи» Учні 1-9 класів У закладі
04.09-08.09 Олімпійський тиждень здоров’я «Спортом займатися – здоров’я набиратися» Учні 1-9 класів У закладі
21.09.2023

Тематичний челендж  до  Міжнародного  дня  миру «Нам не потрібна війна».

Інтерв′ю з учнями 1-4 класів «Що для мене означає слово «мир»?

Учні 5-9 класів

1-4 класи

У закладі
Протягом року Зустрічі військово-професійного інформування з військовослужбовцями тероборони м. Кропивницького Учасники освітнього процесу У закладі
Грудень 2023 Різдвяний ярмарок на підтримку ЗСУ Педколектив, батьки, здобувачі освіти У закладі
13.10.2023 Заходи до Дня захисників та захисниць України (Єдиний тематичний онлайн-урок, виставка малюнків та тематичної літератури, «Козацькі розваги». Учасники освітнього процесу У закладі
Протягом року Участь гуртків  військово-патріотичного спрямування у міських заходах Вихованці гуртка «Юні патріоти» ДЮЦ «Сузір’я» У закладі
Протягом року

Підготовка та оформлення матеріалів до віртуального матеріалу управління освіти КМР «Героям слава!».

Оформлення дошки пам′яті «Вони віддали життя за Україну»

Богданова С.В., педагог-організатор

Учні старших класів

У закладі

21.11.2023 Заходи до Дня Гідності та Свободи. Участь у міському флешмобі #Гідністьтасвобода

Учні 1-9 класів, 

вихованці ДЮЦ

У закладі

Міський захід

Грудень 2023 Спортивно-патріотичне свято для здобувачів освіти 5-6 класів «Хай живе козацька воля, хай живе козацький дух» Учні 5-6 класів Спортивна зала закладу
Грудень 2023  Фестиваль патріотичної пісні «Пісня єднає нас!» Учні 7-9 класів У закладі
Протягом року Участь в акціях «Свічка перемоги», «Кришечки здавайтесь», «Лист пораненому», «Великодня листівка». «Повертайся живим!»  Учні 1-9 класів У закладі
Жовтень, травень 2023 Акції: «Квіти для ЗСУ», «Зараз дрон-потім квіти», Учасники освітнього процесу У  місті та у закладі
26.01.2024 Участь у фотоконкурсі «Україна – це ми!» Учні 1-9 класів Онлайн-форма
Протягом року Класні виховні години військово-патріотичного напрямку відповідно до плану роботи закладу Учні 1-9класів У закладі
Березень 2024 Участь у міському поетичному конкурсі до 210 річниці з Дня  народження Т. Г. Шевченка; загальнонаціональному диктанті  єдності

Христина Колісниченко

(І місце)

Обласний краєзнавчий музей

У закладі

10.03.2023 Челендж до Дня Державного Гімну України Учні 1-9 класів У закладі
Червень 2024 Екскурсія до пожежно-технічної виставки ДСНС Учні 2-Б класу Музей ДСНС
Протягом року Участь членів учнівського самоврядування закладу у заходах, організованих міським Парламентом дітей Учні 7-9 класів Міський ЦДЮТ
01.05.2024 Великодній ярмарок на підтримку ЗСУ Учасники освітнього процесу У закладі
03.05.2023 Акція «Великодній кошик» Учасники освітнього процесу Лікувальні заклади міста
31.05.2023 Обласна акція «Зараз дрон - потім квіти!» Учасники освітнього процесу У закладі
04.06.2023 Акція «Голоси дітей» Учні 1-11 класів Подвір’я закладу

ДЮЦ «Сузір’я»

У  2023 - 2024 навчальному році у дитячому  юнацькому центрі «Сузір’я» працювало  8  гуртків (15 навчальних груп). Всього до   гурткової  роботи було  залучено 240 вихованців, з них:230 – учні  КЗ «Академічна гімназія», 1  - КЗ  «Ліцей  Лінгвістичний», 9 –  студенти Кіровоградського Інженерного Фахового Коледжу.

Кількість дівчаток -  198                                                                            

Кількість хлопчиків -  42

Заклад працював за зручним для дітей розкладом. Для проведення навчальних занять   були задіяні  4 навчальних кабінети ,  зала для занять хореографією та  мала спортивна  зала.

Мережа гуртків відповідала типу закладу – комплексний позашкільний навчальний заклад.Навчальні заняття були  організовані за семестровою системою:  І семестр – з 01  вересня до 31 грудня 2023 року, ІІ семестр – з 01 січня до 31 травня.

Навчально-виховний процес у позашкільному центрі здійснювався за державними типовими   та адаптованими  програмами і відповідав таким напрямам.

За  художньо–естетичним напрямом працювали    5 гуртків:

гурток «Колектив естрадної пісні» - керівник  Кадет Ю.О.,

гурток «Ансамбль бандуристів» - керівник Ігнатенко Н.С.,

вокальний ансамбль - керівник  Вернигора В.В.,

хореографічний гурток  «Fire dance» - керівник Черниш В.Д.,

театральний гурток – керівник Карпова Н.П.,

За гуманітарним напрямом:

гурток  «Основи журналістики» - керівник Карпова Н.П.,

За національно-патріотичним напрямом:

гурток «Молодіжна варта» та «Захисник Кропивницького» - керівник Горянін  О.М.

Одним із пріоритетних завдань закладу є здійснення заходів щодо залучення вихованців, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації. Згідно з даними соціального паспорту закладу, станом на 01.10.2023 року в центрі здобувають  позашкільну освіту:

-         діти, позбавлені батьківського піклування – 2. 

-         діти - сироти – 1.

-         діти, зареєстровані, як внутрішньо переміщені особи – 15.

-         діти, батьки яких є учасниками АТО та військових дій – 49

   Наші плани на майбутнє:

-         збереження мережі гуртків з метою створення додаткових можливостей для духовного,  інтелектуального і фізичного розвитку вихованців;

-          продовження розвитку національно-патріотичного виховання серед гуртківців центру;

-         осучаснення навчального процесу;

-          зміцнення матеріальної бази;

-         впровадження мережі гуртків науково-технічного напрямку, таких як STEAM 3-D  моделювання, ігротехніка та робототехніка відповідно до потреб та інтересів школярів;

-          перехід від роботи в гуртках до роботи в студіях;

-          розширення співпраці позашкільного закладу з громадськими та науковими установами.

         На завершення звіту хочу зазначити, що навчальний рік був активний, насичений різноманітними подіями і заходами, які підштовхували нас рухатися уперед, відволікаючись від тяжкого сьогодення та черпаючи в очах дітей силу і натхнення. Хочу подякувати всім за роботу:

-         педагогам – за мобільність у вирішенні освітніх питань та терпіння;

-         технічним працівникам – за те, що тримаєте заклад у чистоті та порядку;

-         батькам – за постійну підтримку та допомогу;

Незабаром розпочинається пора відпусток. Відпочиньте та наберіться сил на наступний марафон навчального року.