1000 символів ліворуч

Аналіз олімпіадних робіт з англійської мови

Posted in МО вчителів англійської мови

english1.jpg

 

Олімпіада з англійської мови проводилася 5-6  жовтня 2017 року.

В ній брали участь учні  8-11  класів: 8-х класів -  10 учнів, 9-х класів -  8 учнів, 10-х класів  - 5 учнів, 11-х класів - 6 учнів. Всього 29 учнів.

Учасникам були запропоновані завдання за чотирма видами мовленнєвої діяльності: перевірявся рівень сформованості умінь та навичок говоріння, письма, аудіювання та читання. Учням були запропоновані для опрацювання тексти, тематика усного та писемного мовлення підвищеного рівня складності.,

Членами оргкомітету і журі предметної олімпіади були встановлені такі критерії оцінювання:

 Для учнів 11-х класів  І завдання(аудіювання) -  40 балів, ІІ завдання(читання). - 30 балів, ІІІ завдання(творча робота(письмо) – 30 балів, VІ завдання(усне мовлення) -30  балів.

Для учнів 10-х класів: І завдання(аудіювання) -  40 балів, ІІ завдання(читання). - 30 балів, ІІІ завдання(творча робота(письмо) – 30 балів, VІ завдання(усне мовлення) -30  балів.

Для учнів 9-х класів : І завдання(аудіювання) -  40 балів, ІІ завдання(читання). - 30 балів, ІІІ завдання(творча робота(письмо) – 30 балів, VІ завдання(усне мовлення) -30  балів.

Для учнів 8-х класів : І завдання(аудіювання) -  40 балів, ІІ завдання(читання). - 30 балів, ІІІ завдання(творча робота(письмо) – 30 балів, VІ завдання(усне мовлення) -30  балів.

Всі учні , які брали участь в олімпіаді справилися із  запропонованими завданнями. Так учні 11 класів справилися із завданням з аудіювання на 50%, з читанням на 40%, з творчим завданням на 73% та з усним мовленням на 80%.

Учні 10-х класів справилися із завданням з аудіювання 100- 55%, на з читанням на 33-13 %,  , з творчим завданням на 56- 23% та з усним мовленням на 66-33%.

 Учні 9-х класів справилися із завданням з аудіювання на з читанням  справилися 2 учасників (40%), з творчим завданням справилися  на 80%) та з усним мовленням 4 учасників (80%).

 Учні 8-х класів справилися із завданням з аудіювання на 75-40%, з читанням на 43- 26 %, з творчим завданням на 70- 20% та з усним мовленням на 70- 40%.

Типові помилки, допущені учнями в роботах, слід вважати:

Аудіювання – неповне або фрагментарне розуміння змісту тексту, неутримання в оперативній пам»яті смислового розвитку тексту, нечітке усвідомлення граматичних та лексичних явищ. Читання - неповне розуміння тексту, логічних зв»язків, другорядних фактів.

Усне мовлення – відсутність логічного висловлювання, психологічні та труднощі у подоланні мовного бар»єру. В учнів виникали труднощі у комбінуванні мовленнєвих зв»язків відповідно до комунікативного наміру, догідного висловлювання своєї думки та ставлення до теми повідомлення.

Письмо – труднощі в дотриманні принципів послідовності у викладенні теми, неповне розкриття теми, відсутність структури повідомлення, висновку, наявність таких граматичних помилок:   неправильний порядок слів у  різних типах речень, пропуск дієслова “tobe” , неправильне  вживання видо-часових форм дієслова,  артиклів та прийменників, особових та інших видів займенників.

Переможцями і призерами олімпіади з англійської мови визнані такі учні:

 8 клас

І місце Баланюк Ульяна (Вчитель Соколенко Н.А.)

ІІ місце Голік Дар»я (Вчитель Соколенко Н.А.)

ІІІ місце Христук Анна, Волошин Богдан. (Вчитель Зяблікова Н.М.);

9 клас

І місце Солонченко Наталья (Вчитель Хмелюк С.О.)

ІІ місце Бондаренко Поліна(Вчитель Хмелюк С.О.)

ІІІ місце Рисований Максим (Вчитель Зяблікова Н.М.);

10 клас

І місце Міліціян Аліна  (Вчитель Височин Н.А.)

ІІ місце Горбань Анастасія (Вчитель Височин Н.А.)

ІІІ місце Гавриленко Ліка (Вчитель Височин Н.А.) ;

11 клас

І місце Речинський Олександр  (Вчитель Хмелюк С.О.)

ІІ місце Скірко Данило (Вчитель Соколенко Н.А.)

ІІІ місце. Гліжінська Крістіна (Вчитель Соколенко Н.А.).

     

Шляхи подолання недоліків: Вчителі англійської мови навчального закладу планують продовжити роботу з обдарованими учнями, щоб покращити результати учасників шкільного етапів олімпіади знавців англійської мови, поширити кількість учнів, що беруть участь в інтерактивних конкурсах. При плануванні  уроків англійської мови збільшити кількість граматичних вправ комунікативного характеру, збагачувати мовлення учнів фразеологізмами, ідіомами, сприяти формуванню міцних навичок вживання мовленнєвих структур та граматичних явищ. Стимулювати  самовиправляння, самооцінювання та взаємооцінювання учнів.

____________________________________________________

Голова методичного об’єднання                     _Соколенко Н.А.