Про організацію харчування І семестрі 2021/2022 н. р.

Posted in Харчування

34524764уекнеукор.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

1231фавіап_1.JPG1231фавіап_2.JPG1231фавіап_3.JPG 

 

 

 

 

 

 

   Додаток 1

                                                                          До наказу від 28.08.2021 року № 223/о

                                                                                         Положення

                                                                             про бракеражну комісію

        

І. Загальні положення

  1. зв'язки, склад, відповідальність, організацію і порядок роботи бракеражної комісії.

1.2. Робота бракеражної комісії грунтується на принципах колегіальності управління закладом, здійснюється відповідно до Статуту школи.

1.3. Метою бракеражної комісії є забезпечення гарантій якісного та безпечного харчування здобувачів освіти.

1.4. Для досягнення поставленої мети бракеражна комісія здійснює контроль за організацією харчування дітей, дотриманням санітарно – гігієнічних вимог під час приготування та роздачі їжі (оцінка і прийняття рішень про придатність продукції до реалізації.   

ІІ. Порядок створення бракеражної комісії

2.1. Бракеражна комісія створюється наказом директора школи на початку навчального року.

2.2. Бракеражна комісія налізує 3-5 осіб, зокрема:

- голова комісії: заступник директора з НВР, відповідальний за організацію харчування;

Члени комісії: сестра медична з дієтичного харчування, комірник, кухар.

2.3. За необхідності в склад бракеражної комісії можуть бути включені інші працівники закладу та представники батьківської громади.

2.4.Діяльність бракеражної комісії регламентується дійсним Положенням, яке затверджене керівником закладу.

2.5. Бракеражна комісія:

- контролює дотримання санітарно – гігієнічних норм під час транспортування, доставки та розвантаження продуктів харчування;

- перевіряє на придатність складські та інші приміщення, призначенні для зберігання продуктів харчування, а також дотримання правил та умов їх зберігання;

- стежить за правильністю складання меню- вимоги; контролює організацію роботи на харчоблоці;

- контролює терміни реалізації продуктів харчування і якість готування їжі;

- перевіряє відповідність їжі фізіологічним потребам дітей в основних харчових речовинах, дотримання норм харчування;

- стежить за дотриманням правил особистої гігієни працівниками харчоблоку;

- періодично присутня при закладці основних продуктів, перевіряє вихід страв;

-органолептично оцінює готову їжу, тобто визначає її колір, смак, консинтенцію, жорсткість, соковитість;

- перевіряє відповідність обсягів приготовленого харчування обсягу разових порцій і кількості дітей.

ІІІ. Оцінювання організації харчування в школі.

3.1. Результати перевірки виходу страв, їх якості відбиваються в бракеражному журналі. У разі виявлення будь – яких порушень, зауважень бракеражна комісія має право призупинити видачу готової їжі на групи до вживання необхідних заходів щодо усунення зауважень.

3.2. Зауваження та порушення, установлені комісією в організації харчування дітей, фіксують у бракеражному журналі, акті.

3.3. Адміністрація школи зобовязана сприяти в діяльності бракеражній комісії та вживати заходів до усунення порушень і зауважень, виявлених комісією.

ІV. Зміст і форми роботи.

4.1. Сестра медична з дієтичного харчування щодня приходить на заняття бракеражної проби за 30 хвилин до початку роздачі готової їжі;

4.2. Бракеражну пробу беруть із загального котла, попередньоо перемішавши ретельно їжу в казані.

Бракераж починають з страв, що мають слабовиражений запах і смак(супи і т.п.), а потім дегустують ті страви, смак і запах яких виражені виразніше, підсолоджені страви дегустуються в останню чергу.

4.3. Результати бракеражної проби заносяться в Журнал бракеражу готової продукції. Журнал повинен бути прошнурований , пронумерований та скріплений печаткою. Зберігається у сестри медичної з дієтичного харчування.

4.4. Сестра мадична з дієтичного харчування перевіряє наявність контрольної страви і добової проби.

4.5. Для проведення бракеражу необхідно мати на харчоблоці ваги, харчовий термометр, чайник з окропом, для ополіскування приладів, дві ложки, вилку, тарілку із зазначенням ваги на зворотному боці.

V. Відповідальність:

5.1. Бракеражна комісія і кожен з її членів несуть персональну відповідальність за якісне проведення контрольних функій і достовірне відображення їх результатів в обліковій документації.

5.2. Бракеражна комісія має право вносити пропозиції директору з питань організації харчування.

                                                                          

                                                                                                                                                                  

       Додаток 2

                                                                         До наказу від 28.08.2021 року № 223/0

                                               

 План роботи Ради по харчуванню на 2021- 2022 н. р.

 

 

Зміст роботи Дата Відповідальний Прим.

1

1 Про порядок організації харчування учнів у 2021-2022 н. р.

2. Складання та затвердження плану роботи Ради по харчуванню.

3. Ознайомлення   членів Ради з примірним меню та картотекою страв. Графіком харчування здобувачів освіти в період адаптивного карантину.

4. Перевірка документів на учнів пільгових категорій.

5. Перевірка Санітарно – технічного стану їдальні, розміщення інформації на сайті закладу.

6. Перевірка санітарно – гігієнічного стану приміщень харчоблока(зберігання інвентарю, наявність графіка прибирання), достатність кухонного інвентарю, наявність маркування використання його за призначенням. Поводження з харчовими відходами.

7. Наявність погодженого з Держпродспоживслужбою примірного чотиритижневого сезонного меню та його дотримання.

8. Перевірка сертифікату(акту) метрологічної повірки духової шафи.

9. Перевірка наявності супровідних документів, які підтверджують безпечність та якість сировини та харчових продуктів.

Вересень

2021

Завіна В.П.

Орєшкова І.В.

Мамонтова О.Г.

Битюцька А.О.

2 1. Про результати планової перевірки якості продуктів харчування та санітарного стану приміщення харчоблоку, перевірка норм закладки та виходу готової продукції. Наявність картотеки технологічних карток її відповідність з меню – вимогою. жовтень 2021

Завіна В.П.

Мельніченко І.С.

Битюцька А.О.

3

1. Про   організацію харчування учнів за І семестр 2021-2022 н. р.

2. Про результати планової перевірки якості продуктів харчування та санітарного стану приміщення харчоблоку, перевірка норм закладки та виходу готової продукції.

січень 2022

Завіна В.П.

Завіна В.П.

Завіна В.П.

4
  1. Контроль за дотриманням правил миття посуду під час організації харчування.
  1. Про результати перевірки умов збереження продуктів харчування.
  1. Про створення умов для організації харчування учнів 5 – 11 класів за кошти батьків.
  1. Перевірка дотримання вимог первинної обробки.
  1. Реалізація постійно діючих процедур, заснованих на принципах аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.
березень 2022

Завіна В.П.

Завіна В.П.

Мельниченко І.С.

5 1. Звіт про роботу   членів Ради по харчуванню за 2021-2022 н. р. червень 2022 Завіна В.П.

                                                                                       

     Додаток 3

                                                                          до наказу від 28.08.2021 року № 223 /о

                                      

Режим харчування учнів учнів на 2021 рік

 

Одноразове: 1) учні 5 – 11 класів пільгових категорій (сніданок);

2) учні 1 – 4 класів (сніданок, частково за гроші батьків ).

Дворазове: учні пільгови категорій, які відвідують групи продовженого дня (сніданок, обід), учні 1- 4 класів, які відвідують групи продовженого дня і снідають.

                                                               

                                                                  

                                                                                        Додаток №5

                                                                до наказу від 28.08.2021 № 223/о  

 

     Вартість харчування одного учня в закладі з 01.09.2021 по 31.12.2021  

 

 

Категорія Вартість харчування, грн.
Для учнів 1 – 4 класів (сніданок) 18 грн
Для учнів 5 – 11 класів пільгових категорій (сніданок) 22 грн
Для учнів пільгових категорій закладу, які відвідують групу продовженого дня 20 грн
Для учнів, які відвідують групу продовженого дня 20 грн

                                                                                                              

Додаток № 6 до наказу

від 28.08.2021 року № 223/о

            Перелік

                    категорій учнів, які звільняються від плати за харчування

  1. Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах.
  2. Учні окремих категорій, а саме : діти сироти, діти,позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, діти із прийомних сімей, діти – вихованці будинків сімейного типу.
  3. Учні  1- 4 з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім¢ям».
  4. Учні закладів загальної середньої освіти з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, один з батьків яких загинув(пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України.