Аналіз роботи ЦМО вчителів природничих дисциплін за 2020-2021 н. р.

Posted in МО вчителів природничого циклу

depositphotos_45171447-stock-illustration-natural-sciences-vector-icon-set.jpg

 

Аналіз роботи ЦМО вчителів природничих дисциплін

за 2020-2021 н. р.

 

У 2020-2021 навчальному році до складу ЦМО вчителів природничого циклу входили:

Зубко Оксана Степанівна – учитель географії,

Шнурков Василь Юрійович – учитель біології, географії та природознавства,

Щербина Юлія Сергіївна – учитель хімії,

Ткаченко Тетяна Іванівна – учитель біології та основ здоров’я

В 2020-2021 навчальному році вчителі природничих дисциплін продовжували роботу над проблемою «Удосконалення різних форм і методів роботи з учнями в процесі розвитку їх життєвих компетентностей». Ця проблема була складовою методичної проблеми школи: «Формування та реалізація компетентнісного підходу в навчально-виховній діяльності».

Проблема, над якою працювали вчителі була сформульована відповідно до проблем педагогів, які вказані в діагностичних картках-анкетах.

У І семестрі 2020-2021 навчального року були проведенні 2 засідання методичного об’єднання.

Серпневе засідання (інструктивно-методичний семінар «Вивчення нормативних документів МОН України щодо викладання природничих дисциплін у 2020-2021 навчальному році», на якому розглядалися питання:

1. Аналіз роботи ЦМО за 2019-2020 н .р. та завдання на 2020-2021 н. р.

2. Вивчення методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-430 від 11.08.2020 р.).

3. Обговорення програм з предметів, їх структури відповідно до наказу МОН України від 07.06.2017 р. №804; навчальних програм для 10 та 11 класу, що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407 та методичних рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 09.08.2017 № 1/9-436 та лист МОН України 03.07.2018 № 1/9-415).

4. Обговорення листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2017 р. №1/11-8269 «Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в середній і старшій школі ЗНЗ з навчанням українською мовою.

5. Розгляд календарного планування з біології та екології, хімії, географії, природознавства.

6. Ознайомлення з додатком до наказу МОН України від 21.08.2013 р. №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти.

7. Ознайомлення з платформами та сервісами, які можна використовувати при дистанційному та змішаному навчанні школярів

8. Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо єдиних вимог ведення класних журналів, дотримання єдиного орфографічного режиму.

9. Визначення координатора          по навчальному закладу щодо проведення природничого конкурсу «Колосок – осінній – 2020 р.»

10. Про структуру навчального року.

У вересні було проведено позачергове засідання, де розглядалися питання підготовки завдань до І (шкільного) етапу Всеукраїнських олімпіад з предметів природничого циклу.

Проводилася робота між засіданнями:

üпроведення та підведення підсумків шкільних предметних олімпіад,

üвизначення переможців і учасників ІІ туру предметних олімпіад (ІІ тур предметних олімпіад не відбувся у зв’язку зі складним епідемічним станом в країні та регіоні),

üбули проведені відкриті уроки (за планом ЦМО)

На жовтневому засіданні був проведений круглий стіл «STEM-освіта – шлях у майбутнє», на якому розглядалися питання:

 1. Впровадження елементів STEM-освіти під час викладання природничих дисциплін.

2. Сучасні інформаційні технології в хімії.

3. Розвиток пізнавальної діяльності учнів на уроках біології.

4. Соціальна компетентність випускника школи.

5. Вивчення стану викладання біології та хімії в закладі.

У жовтні вчителі ЦМО взяли участь у засіданні педагогічної ради, де Шнурков В.Ю. виступив з питання «Соціальна компетентність сучасного випускника».

На січневому засіданні педагоги обговорювали поточні питання:

1. Аналіз роботи ЦМО за І семестр та завдання на ІІ семестр.

2. Аналіз успішності учнів за І семестр.

 1. STEM-проєктів як засіб підвищення пізнавальної діяльності на уроках природничого циклу.

4.Ознайомлення з освітніми сайтами для використання в роботі вчителя по STEM-освіті в школі.

У квітні на засіданні ЦМО розглядалися питання:

1. Мотивація в освіті: інструменти, прийоми та принципи.

2. Про атестацію педагогів у 2020-2021 н.р.

3. Про підсумки проведення Тижня наук.

4. Про результати участі у конкурсах та змаганнях.

5. Про підсумки проведення контролю за рівнем знань учнів 7-11 класів з базових дисциплін.

На підсумковому засіданні ЦМО у червні педагоги розглянули питання:

1. Аналіз успішності учнів за ІІ семестр та рік.

2. Технологія дистанційного навчання: позитивні та негативні сторони.

3. Оформлення документів при проходженні курсової підготовки, тренінгів, семінарів-практикумів.

4. Підведення підсумків роботи над методичною проблемою ЦМО.

В період між засіданнями педагоги підвищували фахову майстерність самостійно, використовуючи нові методичні розробки науковців і вчителів різних шкіл міста та України.

Шнурков В.Ю. з 14.09 по 30.09.2020 року проходив курси з питання «Організація навчання, виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання»;

з 26.10 по 30.10 проходив онлайн-курси підвищення кваліфікації з проблеми «Розвиток професійних компетентностей вчителів біології та екології».

Педагоги, які атестуються (Шнурков В.Ю. та Ткаченко Т.І.), проводили відкриті уроки.

У цьому навчальному році вчителі хімії Щербина Ю.С. та Ткаченко Т.І. брали участь у створенні циклу уроків для 10 класу з тем «Вуглеводні», «Алкени та алкіди», «Оксигеновмісні органічні сполуки (спирти, феноли)» на інтерактивній дошці «Падлет».

Учитель географії Зубко О.С. також брала участь у створенні циклу уроків для 10 класу з теми «Країни Азії. Японія. Китай. Індія.»

Учні 10 класу Ботнаренко Володимир, Найко Ірина та 9Б класу Орлов Артем, Тригорло Артем, Молла Кирило та Шабанов Нікіта разом з учителем Шнурковим В.Ю. з 10 листопада по 14 грудня брали участь у міському онлайн бізнес-турнірі «Стратегія фірми. Кропивницький – 2020» і стали фіналістами.

Виходячи з цього вчителі ЦМО поставили перед собою наступнізавдання:

 • продовжити роботу із самоосвіти виходячи з методичної проблеми ЦМО, школи;
 • продовжити вдосконалення використання на уроках природничого циклу різних форм та методів активізації пізнавальної діяльності учнів;
 • більше уваги звернути на психолого-педагогічні аспекти роботи з учнями різних вікових категорій, проводити індивідуальний та диференційований підхід до учнів;
 • ознайомитися з теорією і активно впроваджувати різноманітні форми перевірки знань і умінь учнів, систематично проводити повторення матеріалу з метою розвитку предметних і життєвих компетентностей і підготовки до ДПА та ЗНО;
 • продовжити використання активних та інтерактивних форм роботи на уроках, самостійної роботи учнів із засвоєння нового матеріалу з метою поглиблення знань, умінь та навичок;
 • продовжити роботу над вивченням методики впровадження інформаційно-комунікативних технологій;
 • поглибити роботу над засвоєнням біологічних, хімічних, географічних термінів та понять;
 • продовжити роботу по формуванню в учнів екологічного мислення;
 • формувати уміння застосовувати знання здобуті на уроках хімії, біології, географії, основ здоров’я на практиці, в побуті;
 • продовжити використання міжпредметних зв’язків на уроках природничого циклу;
 • використовувати лабораторні та практичні роботи для активізації розумової діяльності;
 • розвивати критичне, логічне мислення, науковий світогляд, любов до рідного краю, України;
 • формувати вміння самостійно добувати знання, спостерігати, досліджувати і пояснювати явища природи;
 • виховувати моральну особистість,
 • проводити роботу по впровадженню нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та новими програмами з природознавства, хімії, біології, ОЗ.