Аналіз роботи МО класних керівників 5-11 класів за 1 семестр 2017/2018 н.р.

Posted in МО класних керівників 5-11 класів

Аналіз роботи МО класних керівників за І семестр

2017-2018 навчального року

20-19-2-1000x1000.png

 

На виконання плану роботи школи було організовано роботу методичного об’єднання класних керівників 5-11 класів, яке працювало згідно плану роботи школи та плану роботи методичного об’єднання класних керівників.

Робота класних керівників відповідала вимогам Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції національного та громадянського виховання, методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи в навчальних закладах у  2017-2018 н.р.  (Лист МОН 1/9-413 від 27.07.17 року),  Наказу МОН МС  від 31.10.2011 року № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», річного плану ЦМСПС УО Кіровоградської міської ради,  річного плану  комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів №20 — дитячий юнацький центр «Сузір’я».

Основні виховні заходи спрямовано на реалізацію поставленої проблеми: «Формування ціннісних орієнтирів у навчально-виховному процесі, як необхідної умови становлення особистості школяра».

Одним з ключових питань діяльності закладу сьогодні – це методична робота з класними керівниками, головне завдання якої полягає в розвитку сучасного педагогічного мислення класного керівника, підвищенні його мотивації на самоосвіту, формуванні в педагога якостей інноваційної особистості.

Підвищення фахового рівня вчителів проводилося шляхом вивчення і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих столів» з метою обміну досвідом;  впровадження у навчально-виховний процес сучасних досягнень науки, педагогічної теорії.

В якості основних форм роботи визначені тематичні засідання методичного об’єднання; участь в роботі педагогічної ради й нарадах при директорові; семінари класних керівників; відкриті виховні заходи; звіти про роботу; співбесіди, знайомство з новинками методичної літератури тощо.

Усі класні керівники мають план виховної роботи, складений за розділами: 1) аналіз роботи за минулий рік; 2) цілі та завдання виховної діяльності; 3) соціальний    паспорт класу; 4) психолого-педагогічна характеристика класу; 5) список учнів класу; 6) актив класу; 7) основні напрями діяльності, виховні заходи та справи класного колективу, робота з батьками; 8) медико-педагогічний контроль уроків фізичної культури.

Основними завданнями роботи методичного об'єднання класних керівників у цьому навчальному році є:

- підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;

- інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу класних керівників;

- формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності;

- забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання та соціалізації учнів;

- озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями щодо сучасних форм і методів роботи;

- координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів в класних колективах; всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі  виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів;

- сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників;

- оцінювання виховної роботи членів педагогічного колективу;

- вивчення, узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду роботи класних керівників;

розвиток інформаційної культури педагогів та використання інформаційних технологій у виховній роботі.

Пріоритетним напрямком виховної роботи педагогічного колективу є національно-патріотичне виховання, головною метою якого є набуття молодими громадянами  соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури.

За І семестр було проведено 2 засідання.

І засідання було присвячене організації виховної роботи в закладі та методичному забезпеченню. На цьому засіданні були підведені підсумки роботи МО у 2016-2017 н.р., обговорений та затверджений план роботи МО на 2017-2018 н.р., класні керівники були ознайомлені з основними напрямками виховної роботи у 2017-2018 н.р.

Темою виступів, пропозицій та обговорення на ІІ засіданні були особливості роботи класного керівника у формуванні учнівського колективу.

Були висвітленні такі питання:  «Формування та стадії розвитку учнівського колективу» (Хмелюк С.О., кл. кер. 5-Б кл.), «Створення згуртованого та працездатного колективу» (Бачинська В.В., кл. кер. 5-А кл.), «Формування соціально-активної особистості шляхом формування самоврядування в класному колективі» (Соколенко Н.А., кл. кер. 7-Б кл.), «Формування класного колективу як виховного середовища, що забезпечує розвиток кожної дитини» (Горобець О.В., кл. кер. 10-А кл.),  «Значення родинного виховання для формування повноцінного громадянина  демократичної держави» (Терпак О.В., кл. кер. 7-Г кл.),   «Виховання толерантності школярів як функція діяльності класного керівника» (Рихлицька М.І., кл. кер. 8-Б кл.).

Класні керівники та їх вихованці приймали участь у Святі Першого Дзвоника, проведені Першого уроку на тему «Поважаю європейські цінності – будую сучасну Україну», тижні знань правил дорожнього руху, Олімпійському тижні, Тижні патріотичного виховання по відзначенню Дня партизанської слави та Дня ветерана, тижні знань пожежної безпеки, Всеукраїнському тижні права, «Тиждень краєзнавства», заходах по відзначенню Дня міста.

Були організовані та проведені виховні заходи, години спілкування та суспільно-інформаційні години: до Міжнародного дня толерантності, до Міжнародного дня миру,  до роковин трагедії в Бабиному Яру, єдиний Урок мужності до Дня захисникаУкраїни, до Міжнародного дня людей похилого віку, до Дня визволення України від фашистських загарбників, Урок пам’яті до Дня пам’яті жертв Голодоморів «Незгасна свічка болю і скорботи», до відзначення Дня Гідності та Свободи, до 100-річчя з дня проголошення Української Народної Республіки ІІІ Універсалом Української Центральної Ради, до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС.

Класні керівники та учні класу брали участь у загальношкільному проекті з національно-патріотичного виховання.

Відвідування учнями 9-11 класів виставки «Агроекспо 2017», проведення екскурсій на підприємства міста – ПАТ «Червона зірка» та ПАТ «Гідросила» сприяли розширенню уявлень учнів про різновиди професій та направлені на свідомий вибір майбутньої професії.

В співпраці з педагогом-організатором закладу Богдановою С.В. були проведені  виставки: «Улюблені куточки мого міста», «Дарунки пані Осені», «Квітковий вернісаж», «Збережи ялинку», акції «Щедрий врожай», «Різдвяний ангел», «Діти, допоможіть дітям».

Визначилися і проблеми, які вимагають вирішення, а саме:

  -   забезпечення оптимальних умов для всебічного гармонійного розвитку вихованців, їх самореалізації;

 - здійснення цілеспрямованої організаційно-педагогічної роботи з батьками, забезпечення системності у формуванні психолого-педагогічної культури.

Методичне об’єднання класних керівників в І семестрі 2017-2018 н.р. працювало у творчому та продуктивному форматі. Кожен класний керівник доклав чимало зусиль для творчого співробітництва, підвищення педагогічної майстерності, налагодження співпраці з батьківською громадськістю, з керівниками гуртків.

879779764f2481631cb235297570f5a7-3.jpg

879779764f2481631cb235297570f5a7-4.jpg