Аналіз роботи МО класних керівників за І семестр 2016-2017 н. р.

Posted in МО класних керівників 5-11 класів

Аналіз роботи МО класних керівників за І семестр 2016-2017навчального року

Протягом І семестру 2016-2017 навчального року робота методичного об’єднання класних керівників 5-11 класів проводилась згідно плану роботи школи та плану роботи методичного обєднання класних керівників.

Основні виховні заходи спрямовано на реалізацію поставленої проблеми:

«Формування ціннісних орієнтирів у навчально-виховному процесі, як необхідної умови

становлення особистості школяра».

Методичне об’єднання класних керівників – це структурний підрозділ внутрішньошкільної системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

Робота класних керівників відповідає вимогам:

  1. Закону України «Про освіту»;
  2. Закону України «Про Загальну середню освіту»;
  3. Закону України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті»;
  4. Закону України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»;
  5. Наказу МОН МС України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;
  6. Листа ІМЗО від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 «Прометодичні рекомендаціїзпитань організації виховної роботиунавчальних закладаху 2016-2017 навчальному році»
  7. Указам Президента, постановам Верховної Ради України, розпорядженням Кабінету Міністрів України, наказам Міністерства освіти і науки України .

Головне завдання методичної роботи з класними керівниками полягає в розвитку сучасного педагогічного мислення класного керівника, підвищенні його мотивації на самоосвіту, формуванні в педагога якостей інноваційної особистості.

Класні керівники у плануванні виховної роботи та в практичній діяльності керувалися Методичними рекомендаціями, у відповідних розділах якої визначено зміст таких завдань і напрямів виховної роботи на 2016/2017 навчальний рік, як:

vнаціонально-патріотичне виховання

vпревентивне виховання

vфізичне виховання

vхудожньо-естетичне виховання

vрозвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури засобами натуралістичної роботи

vпідготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя

vпрофесійна орієнтація та допрофільна підготовка.

Головне завдання методичної роботи з класними керівниками полягає в розвитку сучасного педагогічного мислення класного керівника, підвищенні його мотивації на самоосвіту, формуванні в педагога якостей інноваційної особистості.

Члени МО вважають, що головною метою виховної роботи є підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, громадського діяча, сім'янина, товариша.

В реалізації мети класні керівники активно сприяють:

- становленню та розвитку життєвих компетентностей вихованців, свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших;

      - створенню необхідних умов для розвитку творчих здібностей та формування особистості дитини;

    - стимулюванню пізнавальної, практичної та комунікативної діяльності учнів, необхідної для формування, застосування та здобуття досвіду їх успішної подальшої адаптації у соціумі.

Весь навчально-виховний процес спрямований на те, щоб допомогти дітям здобути потрібні знання та вміння, навчити застосовувати їх у майбутньому житті.

Методичне об’єднання працювало над вирішенням таких основних завдань:

-підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки.

- забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації учнів.

- озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями щодо форм і методів роботи.

координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних керівників.

вивчення, узагальнення та використання прогресивного педагогічного досвіду роботи класних керівників, систематичне ознайомлення з новинками методичної літератури.

- сприяння створенню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

За І семестр було проведено 3 засідання.

І засідання було присвячене організації виховної роботи в закладі та методичному забезпеченню. На цьому засіданні були підведені підсумки роботи МО у 2015-2016 н.р., обговорений та затверджений план роботи МО на 2016-2017 н.р., класні керівники були ознайомлені з основними напрямками виховної роботи у 2016-2017 н.р.

Темою виступів, пропозицій та обговорення на ІІ засіданні були шляхи удосконалення  національно-патріотичного виховання та адаптації п’ятикласників до навчання в основній школі. Були висвітленні такі питання: «Питання адаптації учнів п’ятого класу до навчання в основній школі» (Кураксіна О.І., Ратушна О.М., Аколюшний О.О.), «Виховання у школярів національної свідомості та почуття патріотизму» (Зубко О.С.), «Розвиток самодостатньої та національно-свідомої особистості» (Брайченко Т.І.), «Виховання національної свідомості засобами народознавства» (Рихлицька М.І.), «Формування системи цінностей громадянина-патріота» (Васильєва О.В.), «Особливості організації національно-патріотичного виховання та його актуальність у наш час» (Терпак О.В.).

На ІІІ засіданні класні керівники висвітлили тему «Формування ціннісних орієнтирів школяра». Були заслухані виступи: «Формування у школярів ціннісного ставлення до праці» (Горобець О.В.), «Форми й методи роботи класного керівника над морально-етичним розвитком особистості» (Ботвінова Л.М.), «Формування ціннісних орієнтацій школярів» (Бачинська В.В.), «Формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості як основа її життєвої позиції» (Дума Н.В.), «Виховання ціннісного ставлення до людей та особистості, правильних орієнтирів у житті» (Соколенко Н.А.).

Важлива роль в організації практичної роботи класних керівників з навчання й виховання дітей належить методичним оперативкам, що проводяться раз на місяць, а, в разі потреби, частіше.

      Класні керівники та їх вихованці приймали участь у Святі Першого Дзвоника, проведені Першого уроку на тему «Щоб у серці жила Батьківщина», тижні знань правил дорожнього руху, Олімпійському тижні, тижні історії «Незалежність. Від 1991-го – назавжди», тижні знань БЖД «Легко вогник запалити, та не легко загасити», Всеукраїнському тижні права.

  Були організовані та проведені години спілкування до Міжнародного дня толерантності,  єдиний Урок до роковин трагедії в Бабиному Яру, єдиний Урок мужності до Дня захисника України, Урок пам’яті до Дня пам’яті жертв Голодоморів, виховні години до відзначення Дня Гідності та Свободи, суспільно-інформаційні години до Міжнародного Дня волонтера, до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

  В співпраці з педагогом-організатором закладу Богдановою С.В. були проведені  виставки: «Дарунки пані Осені», «Квітковий вернісаж», акції «Щедрий врожай», «Різдвяний ангел», ярмарка «Дарунки Святого Миколая», «Еко-ялинка».

Також учні 5-в класу та 11-А класу під керівництвом керівника гуртка ЦДЮТ Мірзоєвої Ю.О. та класного керівника 5-В класу Демешко К.С. підготували театралізовану виставу «Миколай до нас прийшов» для учнів початкової школи.

Методичне обєднання класних керівників в І семестрі 2015-2016 н.р. працювало у творчому та продуктивному форматі. Кожен класний керівник доклав чимало зусиль для творчого співробітництва, підвищення педагогічної майстерності, налагодження співпраці з батьківською громадськістю, з керівниками гуртків.

 

ФОТОЗВІТ

   
               913.jpg    913.jpg

     915.jpg    914.jpg

      916_1.jpg     917.jpg

        812.jpg     918.jpg

     813.jpg     814.jpg

816.jpg

 

712.jpg   815.jpg

713.jpg    714.jpg

 

          717.jpg    715.jpg