1000 символів ліворуч

Мета та завдання роботи МО вчителів початкових класів на 2017-2018 навчальний рік

Posted in МО вчителів початкових класів

ПРОБЛЕМА

МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

КЗ «НВО «ЗНЗ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 20 – ДЮЦ «СУЗІР’Я»

 

Удосконалення методичної компетентності

вчителя шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій

 

ЗАВДАННЯ

МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

  1. Будувати роботу МО згідно з Державною національною програмою

«Освіта»       (Україна ХХІ ст.), Законом України «Про освіту», Законом «Про мови в Україні», Концепцією загальної середньої освіти, Державною програмою «Вчитель», Державними стандартами базової і повної середньої освіти, концепцією державної мовної політики в Україні та методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо викладання в початковій школі  у 2017/2018 навчальному році.

  1. Продовжити  роботу над реалізацією Державного стандарту початкової

освіти, оновлених навчальних програм та вивчення нормативних документів про освіту.

  1. Забезпечення удосконалення уроку як основної форми навчально-

виховного процесу:

            -   пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів;

 -   впровадження інноваційних сучасних технологій;

 -   урізноманітнення форм індивідуального підходу до навчання та

виховання учнів з метою виявлення та розвитку творчо обдарованих учнів; розкриття творчих здібностей учнів початкових класів;

- проведення уроків з використанням ІКТ, підвищення їхньої ролі в

активізації пізнавальної діяльності школярів.

4.  З метою вдосконалення розвивального середовища роботу МО спрямувати на формування в учнів ключових компетентностей, які передбачають їх особистісно–соціальний та інтелектуальний розвиток.

5. Вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності.

  1. Систематично працювати з обдарованими і здібними учнями, залучати їх

       до участі в різноманітних конкурсах учнівської творчості, олімпіадах, конкурсах.

7. Розвиток в учнів самостійного критичного та креативного мислення, навичок інтерактивного здобування знань.

  1. Створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до

навчання, виховання та розвитку особистості.

  1. Формування єдиного освітнього-методичного простору для професійного зростання педагогів.

10. Вивчення та впровадження в педагогічну діяльність кращий досвід роботи вчителів початкових класів.

 11. Поповнення «банку ідей» педагогічної творчості вчителів.

 

ПРОБЛЕМНІ МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

№ з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові

Річні теми Форма завершення
1 Шумак Н.Г. Особистісно орієнтований підхід до розвитку творчої особистості молодшого школяра Добірка завдань для розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках української мови та літ. читання
2 Фіалковська Я.П. Формування логічного мислення молодших школярів в процесі навчальної діяльності Серія уроків для 4 класу з літературного читання
3 Деморацька Г.І. Формування позитивної мотивації учнів до пізнавальної діяльності в системі екологічної  освіти й виховання Індивідуальні картки з української мови на екологічну тематику
4 Щорба Ю.В. Використання ІКТ як засіб підвищення ефективності уроку Добірка презентацій до уроків природознавства
5 Стукаленко О.П. Система розвивального навчання Ельконіна-Давидова Добірка фрагментів уроків математики  з даної теми
6 Гуд В.Я. Творчий підхід до навчання як передумова успішного формування мовної особистості молодшого школяра Дидактичні ігри на допомогу вчителю під час вивчення теми «Іменник»
7

Росчислав Т.В.

Розвиток критичного мислення на уроках у початкових класах. Методи та форми з технології «Критичне мислення»
8 Клюй І.С Диференційований підхід у навчанні молодших школярів української мови Види вправ для розвитку мовленнєвих здібностей та уваги школярів
9 Попова Ж.В. Використання ігрових та дослідницьких технологій у навчально-виховному процесі Види проектів для роботи з учнями  початкових класів
10 Резніченко Н.В. Розвиток комунікативних здібностей, пізнавальної активності молодших школярів в умовах особистісно зорієнтованого навчання. Система творчих завдань із розвитку мислення і мовлення.
11 Протасова О.Ю.

Формування комунікативної компетентності молодшого школяра

Програвання в уяві учнів комунікативних ситуацій
12 Кравцова О.А Підвищення ефективності навчального процесу шляхом інтерактивної діяльності учнів на уроці Добірка дидактичних та рольових ігор
13 Снєгова О.В. Підвищення ефективності сучасного уроку шляхом використання інтерактивних методів навчання Дидактичні ігри на уроках навчання грамоти
14 Ткаченко Л.А. Формування компетентних способів навчально- пізнавальної й природоохоронної діяльності Методи екологічного виховання молодших школярів

15

Куценко Н.О. Диференційований підхід до вивчення рідної мови Добірка диференційованих завдань до вивчення рідної мови на уроках навчання грамоти в 1класі

 

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ

МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

І. Діагностично-прогностичний напрямок:

        створення умов для компетентнісно орієнтованої системи неперервної освіти з метою надання вчителям широких можливостей для оновлення, поглиблення, вдосконалення професійної компетентності;

        вивчення потреб педагогів у неперервній освіті та визначення змісту, форм, методів навчання;

        створення системи інформаційної підтримки, включаючи ресурси Інтернет;

        стимулювання мотивацій педагогів до постійного навчання, самоосвіти, розвитку творчого потенціалу;

        вдосконалення навчально-виховного процесу.

ІІ. Навчально-методичний  напрямок:

        забезпечення участі педагогів у різноманітних заходах на всіх рівнях;

        моделювання продуктивної технології інноваційного навчально-виховного процесу;

        теоретичне оволодіння різними формами, методами, підходами, технологіями для вдосконалення навчально-виховного процесу;

        використання навчальних, навчально-методичних, інформаційних ресурсів у професійній діяльності;

        методичний супровід атестації педагогічних кадрів.

ІІІ. Організаційно-координаційний напрямок:

        підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;

        координація форм і методів самоосвітньої діяльності, націлення на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів;

        розвиток мотивів професійної творчої діяльності вчителів;

        планування індивідуально-освітньої траєкторії та її реалізації в міжатестаційний період.