Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2017/2018 н.р.

Posted in МО вчителів початкових класів

Аналіз

роботи методичного обєднання

вчителів початкових класів

за 2017/2018 н.р.

У періо, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, тобто підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, самоконтролю вати та само оцінювати результати своєї діяльності.

Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на розвиток творчої особистості розкриття обдарованості кожної дитини.

Керуючись методичною проблемою школи, методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2017-2018 навчальному році продовжило працювати над проблемою: «Удосконалення методичної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій».

Мета роботи методичного об'єднання вчителів - створення комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід'ємною ланкою. Тому ця проблема і охопила всі сфери шкільного життя, весь навчально-виховний процес, де в центрі стоїть особистість - учень, з інтелектуальним, фізичним, творчим потенціалом.

Робота методичного об’єднання була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів; інтеграцію у навчально-виховному процесі дітей з особливими потребами. Головним напрямком у роботі методичного об’єднання вчителі обрали модернізацію навчально-виховного процесу шляхом впровадження інтерактивних технологій.Робота над проблемою методичного об’єднання була тісно пов’язана з роботою над загальношкільною методичною проблемою.

Всі 15 вчителів нашого методичного об’єднання мають вищу освіту. Одним із шляхів підвищення професійної компетентності педагога є атестація, яку кожен вчитель проходить раз на 5 років.

У 2017/2018 навчальному році, згідно графіка атестації педагогічних працівників, було проатестовано вчителя початкових класів Попову Ж.В. За результатами атестації відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній   категорії «спеціаліст вищої категорії». Та вчителя початкових класів Росчислав Т.В. За результатами атестації встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст II категорії».

За результатами атестації на 2018 рік встановлено:

а) вищу категорію – 9 вч.;

   І категорію – 1 вч.;

   ІІ категорію – 2 вч.;

   категорію «спеціаліст» - 3 вч.

б)звання«Старший вчитель» - 4 вч.

         Серед найпоширеніших форм методичної роботи: місячник молодого вчителя, психолого-педагогічні консультації, семінар-практикум, психолого-педагогічний семінар, теоретичний семінар, співбесіди, консультації на актуальні теми, відкриті уроки, огляди новинок психолого-педагогічної та методичної літератури, круглі столи, майстер-клас, предметні тижні, методичні оперативки.

         Протягом 2017/2018 навчального року на засіданнях методичного обєднання вчителів початкових класів були проведені семінари:

жовтень - теоретичний семінар «Системний підхід до формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів»;

         січень - семінар-практикум «Піднесення ефективності сучасного уроку на основі спільної творчості вчителя та учня»;

         квітень - круглий стіл «Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя».

      На засіданнях обговорювались питання, що стосуються впровадження нових технологій навчання і реалізації проблеми, над якою працювали вчителі. Одним із шляхів удосконалення професійної компетентності педагога є ефективне застосування традиційних та інноваційних освітніх технологій. Аналіз відвіданих уроків та позакласних заходів показав, що вчителі творчо підходять до реалізації проблеми школи, проблеми МО та власної проблеми. Усі члени МО, надаючи перевагу особистісно зорієнтованій системі навчання, обирають педагогіку співробітництва, уроки будують на діяльнісній основі, учень активно працює сам, у парах, групах – на всіх етапах уроку, навчаючись самостійно здобувати знання і застосовувати їх.

Самоосвіта педагога – це складова моделі розвитку ключових компетентностей учителів початкових класів і один із шляхів реалізації проблеми. Сьогодні важливим є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись впродовж життя. Результатом цього є самодостатня, творча особистість педагога. Професійне самовдосконалення вчителя здійснювалось через самоосвіту, а також через активну участь у різноманітних методичних заходах.

Члени МО брали активну участь у міських семінарах, майстер-класах, тренінгах, які проводив міський ЦМСПС.

Куценко Н.О., вчитель 1-Г класу, була учасником семінару-практикуму, який проводився на базі комунального закладу НВО №16 з питання наступності в роботі педагогів ДНЗ та ЗНЗ; адаптації першокласників до умов навчання в школі.

Попова Ж.В., вчитель 2-Б класу, відвідала майстер-клас вчителя Назаренко Л.М., НВО «Вікторія «П», з проблеми «Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час уроків та позакласних заходів».

Протасова О.Ю., вчитель 2-Г класу, приймала участь у семінарі-практикумі учителів 2-х класів на тему «Подолання фонематичних помилок під час оволодіння навичками письма в учнів початкових класів», на базі комунального закладу НВО №31.

Стукаленко О.П., вчитель 3-Б класу, була активним учасником науково-практичного семінару «Урок в системі розвивального навчання: проектування, проведення, аналіз» для вчителів 3-х класів, які працюють у класах розвивального навчання, який проходив у м. Харкові.

Деморацька Г.І. , вчитель 4-В класу, приймала участь у семінарі-практикумі учителів 4-х класів на тему «Впровадження ІКТ в навчально-виховний процес початкової школи»

Шумак Н.Г., вчитель 4-А класу, була учасником міського семінару «Впровадження нової української школи в м. Кропивницькому».

Снєгова О.В., голова МО, прийняла участь у семінарі «Ідеї В. Сухомлинського в системі методичної роботи з педагогічними кадрами та їх використання в практиці сучасної школи», що став одним із етапів марафону «Штрихи до портрета В. Сухомлинського».

На виконання обласної програми з відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського (рішення Кіровоградської обласної ради від 19.05.2017 р. №289) та в рамках обласного педагогічного марафону «Штрихи до портрета В. Сухомлинського» (наказ управління освіти Кіровоградської ОДА від 14.06.2017 р. №505), з метою популяризації педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського, підвищення до неї інтересу й осмислення в умовах «Нової української школи» вчителі початкової школи підготували презентаційний відеоролик щодо діяльності нашого навчального закладу з проблеми вивчення та творчого впровадження ідей видатного педагога-гуманіста.

Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

Це створило умови для активізації творчого потенціалу педагога, для підвищення професійного та методичного рівня сучасного вчителя, формування педагога-новатора, спонукало до самоосвіти.

Всі члени методичного обєднання активно долучились до вивчення і обговорення нових документів МОН України, що стосуються реформи освіти:

¾ Концепція «Нова українська школа», затверджена КМУ від 14.12.2016 р. № 988;

¾ наказ МОН України від 13.07.2017 р. № 1021 «Про організаційні питання    

запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня»;

¾  проект Державного стандарту початкової загальної освіти № б/н від  

26.07.2017 р.;

¾   Закон України «Про освіту», прийнятий 05.09.2017 року;

¾   Державний стандарт початкової освіти (КМУ від 21.02.2018 № 87)

   Відповідно до наказу МОН України від 16.08.2017 №1182 з метою запровадження компетентнісного підходу та нового змісту початкової освіти вчителі МО прийняли участь у громадських обговореннях двох проектів Типових освітніх програм для початкової школи та навчальні програми з української мови як державної та надіслали зауваження та пропозиції.

З лютого 2018 року вчителі початкових класів закладу, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках, активно долучились до програми з підвищення кваліфікації педагогічних працівників: «Особливості організації освітнього процесу у 1-му класі в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти». Всі педагоги отримали сертифікат, який дає право викладати в 1 класі Нової української школи.

Члени МО вчителів початкових класів приймають активну участь в онлайн-конференціях, інтернет-марафонах, вебінарах, тренінгах, де розглядаються важливі питання реформування освіти, розбудовування Нової укранської школи.

Із початку 2017/18 навчального року розпочалася підготовка педагогічних працівників за двокомпонентною моделлю проекту «Вчимося жити разом». Більшість вчителів успішнопройшли навчання за онлайн-курсом з методики розвитку соціальних навичок у дітей і підлітків «Вчимося жити разом» (обсяг 30 годин) та курс з концептуальних та методичних основ формування здоров’язбережної і соціальної компетентності «Основи здоров’язбережної компетентності» (обсяг 60 годин) і отримали сертифікати.

       11 жовтня 2017 року на базі закладу проведена педагогічна практика для слухачів курсів ОІППО ім. В. Сухомлинського з проблеми «Реалізація змістовної лінії Державного стандарту початкової загальної освіти на уроках в початковій школі». Свій досвід, професійну майстерність показали вчителі: Попова Ж.В., Фіалковська Я.П., Клюй І.С., Резніченко Н.В., Гуд В.Я., Деморацька Г.І.

         Протягом року вчителі працювали   над всебічним розвитком дитини шляхом виявлення здібностей учнів, їх нахилів, формували вміння вчитися, самостійно здобувати знання, практично і творчо застосовувати їх. Виховували інтерес до знань, бажання добре вчитися, бути корисним своїй країні.

         Всі учні початкових класів взяли активну участь у проведенні «Тижня початкової школи», який проходив з 27 листопада по 01 грудня 2017 року, згідно плану, під девізом: «Кожен день у нас цікавий, веселий, плідний і яскравий».

       Робота була спланована так, щоб заходи охоплювали різні сфери діяльності вчителів та учнів, були цікавими, корисними, сприяли інтелектуальному та творчому розвитку учнів.

       Вчителі та їх вихованці приймали участь у заходах різного рівня: предметні олімпіади, конкурси. Згідно плану роботи методичного об’єднання, проведено шкільну олімпіаду з математики серед учнів 3 – 4 класів, конкурс знавців української мови ім. П. Яцика серед учнів 3 – 4 класів.

      З 26 березня по 29 квітня 2018 року тривала І Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок». Учні 2-Б класу (вчитель Попова Ж.В.) долучились до виконання завдань олімпіади з української мови та літератури, математики. За результатами по місту пятеро учнів стали переможцями.

       Учні початкової школи брали активну участь у Міжнародних та всеукраїнських інтерактивних конкурсах: у всеукраїнському конкурсі «Колосок»- 126 учнів, міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер»- 92 учні, всеукраїнському конкурсі

«Патріот»- 46 учнів; міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»- 77 учнів, «Грінвіч» - 24 учні, всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник»- 47 учнів.

Учні показали хороші результати і отримали дипломи різного ступеня. З кожним роком зростає активність дітей до участі у різного роду конкурсах, де вони показують хороші результати. Це свідчить про те, що наші вчителі на правильному шляху: школа розвиває допитливість дітей, їх пізнавальну активність, тобто формує всебічно розвинену особистість молодшого школяра.

         Проаналізувавши рівень методичної роботи з реалізації науково-методичної проблеми можна сказати, що удосконалення методичної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій позитивно позначилось на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу педагогів, їх саморозвитку та самовдосконалення. Така система роботи з педагогічними кадрами сприяла росту педагогічної майстерності.

Керуючись методичною проблемою школи, методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2018-201 навчальному році продовжить працювати над проблемою: «Удосконалення методичної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій».