Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за Iсеместр 2019/2020 навчальний рік

Posted in МО вчителів початкових класів

.png

 

Аналіз

роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів

за Iсеместр 2019/2020 навчальний рік

Реформування освіти в умовах Нової української школи диктує сьогодні нові підходи до підготовки учнів початкової школи. Пріоритетним стає всебічний розвиток особистості дитини, оволодіння ключовими та предметними компетентностями, наскрізними вміннями, необхідними життєвими й соціальними навичками, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві.

Учитель – основна дійова особа в реформуванні сучасної освіти. Змінюються орієнтири освіти – змінюється й сам учитель, змінюється мета і завдання його діяльності. Як зазначається у документах з реформування освіти нова школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін.Особливо актуальним це питання є у період діяльності, пов’язаної з реалізацією Концепції «Нова українська школа», підготовки вчителя до роботи в нових умовах.

   Керуючись методичною проблемою школи, методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2019-2020 навчальному році продовжило працювати над проблемою: «Удосконалення методичної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій».

Робота методичного об’єднання була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів; інтеграцію у навчально-виховному процесі дітей з особливими потребами.

Ефективним шляхом підвищення професійної майстерності вчителя є участь у різноманітних методичних заходах.Серед найпоширеніших форм методичної роботи є: психолого-педагогічні консультації, семінари-практикуми, школа педагогічної майстерності, теоретичні семінари, аукціони методичних ідей, тренінги,співбесіди, консультації на актуальні теми, відкриті уроки, огляди новинок психолого-педагогічної та методичної літератури, круглі столи, майстер-класи, предметні тижні, методичні оперативки.

Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

Так, у 1 семестрі відбулося два засідання методичного об’єднання:

  • Організаційно - методичні аспекти роботина 2019/2020 навчальний рік (серпень);
  • Системний підхід до формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів (жовтень).

На цих засіданнях були розглянуті інформаційно-методичні питання:

-         Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 2019-2020 навчальному році;

-         Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів;

-         Про академічну доброчесність;

-         методичні рекомендації щодо проведення у загальноосвітніх навчальних закладах України першого уроку 2019-2020 навчального року;

- про недопущення перевантаження учнів надмірним обсягом домашніх завдань тощо.

  

Опрацьовані документи:

освіти МОН України від 21.05.2018р.№2.2-1255 «Формувальне оцінювання учнів 1 класу» та Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України від 18.05.2018р. №2.2-1250 «Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу».

  • Наказ МОН України №1154 від 27.08.2019 “Про

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу”.

  • Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х

класів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОН України від 08.04.2015 № 412) та урахування методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 № 2/2-14-1907-15 та лист МОН від 22.05.2018 № 1/9-332).

Крім того, в процесі самоосвітньої роботи вчителями були опрацьовані:

Були проведені практичні форми роботи:

  • Скарбничка педагогічного досвіду. Вернісаж творчих знахідок з питань:

      Активізація пізнавальної діяльності шляхом впровадження інтерактивних технологій;

      Як ефективно розвивати логічне мислення школяра: практичні поради та рекомендації;

      Інтеграція та інтегроване навчання в умовах НУШ;

     Ігрові завдання з логічним навантаженням.  

Вчителі початкових класів Федарка Т.П., Фіалковська Я.П., Шумак Н.Г. та

Резніченко Н.В. поділились своїми здобутками та творчими знахідками з даних питань, презентували цікавий дидактичний матеріал з досвіду роботи.

         Теоретичний семінар з проблеми «Системний підхід до формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів» сприяв обговоренню питань:

•        Формування ключових і предметних компетентностей школярів в умовах впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти вчителями початкових класів ( Снєгова О.В.);

•        Психолого-педагогічні аспекти у формуванні інноваційних компетентностей молодших школярів (Кирпа О.М.);

та розкриттю питань з досвіду роботи вчителів Снєгової О.В., Кравцової О.А., Деморацької Г.І., Протасової О.Ю. та Клюй І.С., зокрема: 

 Формування читацької компетентності;

     Формування природознавчої компетентності;

      Сутність комунікативно-мовленнєвих умінь учнів;

      Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках української мови та літературного читання.

У школі педагогічної майстерності вчителі ділились досвідом роботи з питань:

¾   Використання особистісно-орієнтованих технологій на уроках в початковій школі; ( Коваленко Ю.М.);

¾   Практичне втілення проблеми розвитку пізнавальних інтересів в системі особистісно зорієнтованого навчання ( Резніченко Н.В.).

Вчитель Гуд В.Я. провела психолого-педагогічну консультацію з проблеми навчання письма ліворуких дітей.

         Всі питання, які виносились на засідання методичних об’єднань, презентувались в не традиційній формі, з відео матеріалами, наочністю та знаходили свою реалізацію та систематизувалися в повсякденній роботі вчителів. Це можна було прослідкувати на відкритих уроках вчителів, виховних заходах, які проводилися протягом семестру згідно плану шкільного методичного об’єднання.

В жовтні 2019 р. в рамках педагогічних зустрічей та у співпраці з КОІППО на базі навчального закладу відбулось засідання творчої групи з розвивального навчання та майстер-клас по наступності між початковою і середньою ланками школи « Формування теоретичного мислення за методикою розвивального навчання. Моделювання на уроках математики», в яких взяли участь вчитель початкових класів Стукаленко О.П. та вчитель математики Завіна В.П.

В рамках проведення обласного семінару КОІППО ( кер. Тихонова Н.Г.) на базі навчального закладу було проведено засідання МО вчителів початкових класів області. Свій досвід, професійну майстерність на відкритих уроках показали вчителі:Стукаленко О.П., Снєгова О.В. та Попова Ж.В.

В цьому навчальному році значним досягненням початкової школи закладу є участь вчителя Росчислав Т.В. у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року 2020» та здобуте нею1 місце в міському етапі.

Члени МО сприяли методичній підготовці, підтримці нашої конкурсантки на міському та обласному етапах конкурсу.

Крім того вчителі та їх вихованці брали активну участь у заходах різного рівня: участь у міських семінарах, майстер-класах, тренінгах, які проводив міський ЦМСПС, де здійснювалася підготовка вчителів до роботи в умовах впровадження концепції «Нова українська школа» та нового Державного стандарту початкової освіти; в предметних олімпіадах та конкурсах.

Згідно плану роботи методичного об’єднання, проведено шкільні етапи олімпіад з математики та української мови серед учнів 3-4 класів; до дня рідної мови та української писемності відбулись заплановані заходи, зокрема конкурс знавців української мови ім. П. Яцика серед учнів 3–4 класів тощо, які мали своє відображення на сайті школи.

        Серед здобутків початкової ланки школи ( вчителів та учнів) є перемога учня 4-Б класу  та зайняте ним ІІІ місце в обласному етапі олімпіади з математики ( вч. Попова Ж.В.) та зайняте ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу ім. П. Яцика .

        Крім того учні початкової школи брали активну участь у всеукраїнському конкурсі з природознавства «Колосок», міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер», Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок».

Одним із найважливіших завдань сучасної початкової школи є розвиток пізнавальної активності молодших школярів, формування у них допитливості, бажання пізнавати нове. Серед найбільш дієвих способів формування нового ставлення до навчання і пізнання є проведення тижня SТЕМ у початковій школі.

      

У цьому навчальному році навчальний заклад запровадив SТЕМ – проект                « Обіймемо рідну землю любов’ю, в  якому початкова школа проведе заплановані заходи під гаслом: «Відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитись, розквітнути». Робота тижня SТЕМ спланована так, щоб заходи охоплювали різні сфери діяльності вчителів та учнів, були цікавими, корисними, сприяли інтелектуальному та творчому розвитку учнів.    

Робота методичного об’єднання в 1 семестрі сприяла підвищенню наукового рівня вчителів: підготовка до засвоєння змісту нових програм та технологій їх реалізації; постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання; вивчення й втілення в шкільну практику педагогічного досвіду, творче використання перевірених рекомендацій: збагачення новими, прогресивними й досконалими методами та засобами навчання; постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя, надання йому кваліфікаційної допомоги як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, в підвищенні результативності його педагогічної праці.