Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2019/2020 навчальний рік

Posted in МО вчителів початкових класів

70855058.jpg

 

Аналіз

роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів

за 2019/2020 навчальний рік

Реформування освіти в умовах Нової української школи диктує сьогодні нові підходи до підготовки учнів початкової школи. Пріоритетним стає всебічний розвиток особистості дитини, оволодіння ключовими та предметними компетентностями, наскрізними вміннями, необхідними життєвими й соціальними навичками, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві.

Учитель – основна дійова особа в реформуванні сучасної освіти. Змінюються орієнтири освіти – змінюється й сам учитель, змінюється мета і завдання його діяльності. Як зазначається у документах з реформування освіти нова школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін.Особливо актуальним це питання є у період діяльності, пов’язаної з реалізацією Концепції «Нова українська школа», підготовки та роботи вчителя в нових умовах.

   Керуючись методичною проблемою школи, методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2019-2020 навчальному році працювало над проблемою: «Удосконалення методичної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій».

Робота методичного об’єднання була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів; інтеграцію у навчально-виховному процесі дітей з особливими потребами.

Для сучасної школи потрібні висококваліфіковані педагоги, які постійно шукають найефективніші шляхи і засоби навчання, володіють глибокими педагогічними знаннями, здатні до роботи в нових умовах. Вони повинні усвідомлювати свою соціальну відповідальність, бути об’єктом особистісного професійного зростання, вміти досягти нових професійних рівнів. З огляду на це вчителі мають постійно працювати над удосконаленням професійної компетентності.

Ефективним шляхом підвищення професійної майстерності вчителя є участь у різноманітних методичних заходах. Серед найпоширеніших форм методичної роботи є: психолого-педагогічні консультації, семінари-практикуми, школа педагогічної майстерності, теоретичні семінари, аукціони методичних ідей, тренінги, співбесіди, консультації на актуальні теми, відкриті уроки, огляди новинок психолого-педагогічної та методичної літератури, круглі столи, майстер-класи, предметні тижні, методичні оперативки.

Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

         Протягом року члени МО брали активну участь у міських семінарах-практикумах, майстер-класах, тренінгах, які проводив міський ЦМСПС, де здійснювалася підготовка вчителів до роботи в умовах впровадження концепції «Нова українська школа» та нового Державного стандарту початкової освіти.

У школі педагогічної майстерності вчителі ділились досвідом роботи з проблемних питань, проводили консультування та майстер класи.       

В жовтні 2019 р. в рамках педагогічних зустрічей та у співпраці з КОІППО на базі навчального закладу відбулось засідання творчої групи з розвивального навчання та майстер-клас по наступності між початковою і середньою ланками школи «Формування теоретичного мислення за методикою розвивального навчання. Моделювання на уроках математики», в яких взяли участь вчитель початкових класів Стукаленко О.П. та вчитель математики Завіна В.П..

В рамках проведення обласного семінару КОІППО ( кер. Тіхонова Н.Г.) на базі навчального закладу було проведено засідання МО вчителів початкових класів області. Свій досвід, професійну майстерність на відкритих уроках показали вчителі: Стукаленко О.П., Снєгова О.В. та Попова Ж.В.

Майстер-класи з теми «Навчально-пошукова діяльність, інтеграція в НУШ» провели вчителі: Резніченко Н.В., Стукаленко О.П., Гуд В.Я., Росчислав Т.В.

В цьому навчальному році значним досягненням початкової школи закладу є участь вчителя Росчислав Т.В. у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року 2020» та здобуте нею ІІІ місце в обласному етапі конкурсу.

Одним із шляхів підвищення професійної компетентності педагога є атестація, яку кожен вчитель проходить раз на 5 років. Всі вчителі методичного об’єднання мають вищу освіту.

У 2019/2020 навчальному році, згідно графіка атестації педагогічних працівників, було проатестовано 2 вчителів. Результати атестації:

Деморацька Г.І. – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній   категорії «спеціаліст вищої категорії» ;

Антанесян А.С. – встановлено кваліфікаційну   категорію «спеціаліст І категорії» .

Пріоритетними методами підвищення професійної майстерності вчителя стають інтерактивні методи, які забезпечують практичне закріплення набутих знань, умінь і навичок. Сьогодні найбільш поширеними є такі методи активного навчання, як тренінги, навчальні групові дискусії, ділові ігри,  програмоване навчання. Вони сприяють формуванню ефективних навичок ділового спілкування, міжособистісної взаємодії і тим самим підвищують загальну компетентність вчителя.

Протягом 2019/2020 навчального року відбулося 5 засідань методичного об’єднання:

 • Організаційно - методичні аспекти роботи на 2019/2020 навчальний рік (серпень);
 • Системний підхід до формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів (жовтень);
  • Інтелектуально-творчий розвиток учнів засобами інноваційних технологій в системі компетентнісно орієнтованого навчання (січень);
  • Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя:

реалії і перспективи (квітень);

 • Підсумки роботи методичного об’єднання за рік (травень).

В ІІ семестрі в режимі дистанційного навчання відповідно до плану роботи МО проводилисяонлайн засідання в сервісі ZOOM. Вчителі демонстрували використання у своїй роботі навичок володіння ІКТ: власних електронних продуктів – досвіду роботи, розробок уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової електронної продукції в навчально-виховному процесі.

Згідно річного плану роботи школи та плану роботи МО були проведено тижні педагогічної майстерності вчителів початкової школи (декларовані уроки, позаурочні заходи, олімпіади, конкурси, турніри тощо).    

Цікаво проходили засідання семінарів-практикумів для вчителів початкових класів усіх паралелей завдяки розгляду таких актуальних питань «Системний підхід до формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів», «Формування ключових і предметних компетентностей школярів в умовах впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти вчителями початкових класів», «Психолого-педагогічні аспекти у формуванні інноваційних компетентностей молодших школярів», сприли обговоренню актуальних питань, які підкріплювалися матеріалами з досвіду роботи вчителів. Крім того опрацьовувались важливі питання:

ü      наступність в роботі педагогів ДНЗ та ЗНЗ (для вчителів 1-х класів);

ü      подолання фонематичних помилок під час оволодіння навичками письма (для

   вчителів 2-х класів);

ü      формування комунікативної компетентності молодших школярів на уроках

   літературного читання (для вчителів 2-х класів);

ü      розвиток системного мислення в учнів початкових класів на уроках

   природознавства та української мови методом функціонально-системного    

         підходу технології ТРВЗ (для вчителів 3-х класів);

üрозвиток критичного мислення молодших школярів в умовах особистісно-орієнтованого навчання (для вчителів 3-х класів);

ü      використання у навчально-виховному процесі комп’ютерних технологій (для

   вчителів 4-х класів).

Всі питання, які виносились на засідання методичних об’єднань, презентувались в не традиційній формі, з відео матеріалами, наочністю та знаходили свою реалізацію та систематизувалися в повсякденній роботі вчителів. Це можна було прослідкувати на відкритих уроках вчителів, виховних заходах, які проводилися протягом року згідно плану шкільного методичного об’єднання та в рамках шкільних та міських заходів.

Голова методичного об’єднання( Резніченко Н.В.) була учасником засідань міської творчої групи вчителів початкових класів з проблеми:«Використання хмарних технологій у навчанні молодших школярів», де члени творчої групи поділилися досвідом з питання запровадження принципів STEM-освіти у навчальний процес; ознайомилися із інтерактивним ресурсом Plickers - сучасним засобом оцінювання освітніх результатів та GOOGLE CLASSROOM – як ефективним інструментом сучасного вчителя.

На наступному засіданні творчої групи були опрацьовані питання «Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі: ефективне застосування закритої соціальної мережі в проекті «На крилах успіху».

Члени МО вчителів початкових класів протягом року приділяють увагу самоосвітній роботі, беруть активну участь в онлайн-конференціях, інтернет-марафонах, вебінарах, тренінгах, де розглядаються важливі питання реформування освіти, розбудови Нової української школи тощо.

Вчителі початкових класів мають успіхи в опануванні сучасних онлайн-інструментів для дистанційного навчання, а також в питаннях розробки онлайн уроків в умовах дистанційного навчання, зокрема з використанням нових сервісів Раdlet, ZOOM, Classroom, у формуванні та використанні завдань для перевірки на сервісі LearningApps.org, в розробці і розміщенні на платформі classroom.google.

         Свій досвід, професійну майстерність на рівні міста в розробці онлайн уроків з української мови в 1-х класах в програмі Раdlet під час дистанційного навчання показали вчителі Резніченко Н.В., Стукаленко О.П., Гуд В.Я., Росчислав Т.В.

         Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.

У рамках спільного проєкту управління освіти і науки облдержадміністрації з регіональною дирекцією UA: Кропивницький «Національна радіокомпанія України» були проведені цікаві пізнавально-розважальні програми «Ранкова кава», у яких взяли участь і вчителі початкової школи нашого навчального закладу      Фіалковська Я.П. ( урок «Я досліджую світ», тема «Первоцвіти») та Стукаленко О.П.( урок за програмою розвивального навчання).

         Необхідно відзначити, що всі колективні форми методичної роботи в навчальному закладі використовувалися з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результату колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

                      Одним із найважливіших завдань сучасної початкової школи є розвиток пізнавальної активності молодших школярів, формування у них допитливості, бажання пізнавати нове.

Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в НВО є проведення тематичних тижнів як комплексу навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів. Вони вносять цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, удосконалюють організаційні якості вчителів та розвивають здібності учнів.

У цьому навчальному році - це започаткований на рівні навчального закладу SТЕМ проєкт «Обіймемо рідну землю любовю», тематика якого була спрямована на дослідження, відновлення і збереження екології рідного краю.

SТЕМ проєкт передбачав участь вчителів та учнів молодшої школи в дослідницько-пізнавальній діяльності та проводився в 3 етапи: в підготовчому, було проведено опитування вчителів та учнів з метою визначення об’єктів дослідження та сплановано роботу, яка мала зацікавити учнів;

В основному етапі було розроблено конкретні заходи та проведено роботу по їх реалізації:

-         Захоплююча математика з ЛЕГО (виготовлення роботів-поливальників для квітів (2-і класи);

-         Години милування (Відео презентація «Первоцвіти вісники весни»); Дослідницька діяльність: вирощування первоцвітів в класному приміщенні   (3-ті класи);

-         Вернісаж «Сім чудес Кіровоградщини»; Веселі перерви з ЛЕГО « Кольори весни» ( 1-і класи);

-         Лайфхаки для допитливих .Клубочок математичних заморочок ( 4-і класи);

-         Рухливі музичні перерви, Флешмоб (1-4 класи);

-         Фестиваль SТЕМ – СОLORFEST «Первоцвіти – вісники весни» (1-4 класи);

-         Складання мультимедійних презентацій проєкту, впорядкування матеріалів для електронного кейсу;

-         Складання міні-брошури та відео презентації «Обіймемо рідну Землю любов’ю».

В підсумковому етапі було впорядковано весь зібраний матеріал дослідницько-розвивального проєкту, проаналізовано результати роботи.

Проведені заходи охоплювали різні сфери діяльності вчителів та учнів, були цікавими, корисними, сприяли інтелектуальному та творчому розвитку дітей.

Вивчення STEM–освіти – це спосіб допомогти сучасним дітям у майбутньому стати новаторами, цілеспрямованими, творчими і надійними ланками команди, суспільства, країни.

Майбутнє – за технологіями, а майбутнє технологій – за вчителями нового формату. Тільки творець може виховати творця.

Вчителі кафедри початкових класів взяли активну участь в проведенні SТЕМ проєкту, проявили творчість та доклали багато зусиль для підтримки учнівської ініціативи, навіть в період карантину та дистанційного навчання.

    Крім того, протягом року вчителі та їх учні брали участь у заходах різного рівня: предметні олімпіади, конкурси тощо.

Згідно плану роботи методичного об’єднання, проведено шкільну олімпіаду з математики серед учнів 4 класів, конкурс знавців української мови ім. П. Яцика серед учнів 3-4х класів, в якому взяли участь 19 учнів 3-х класів та 17 учнів 4-х класів.

Учні початкової школи були активними учасниками Міжнародних та всеукраїнських інтерактивних конкурсів:

 • у всеукраїнському конкурсі «Колосок» - 99 учень,
 • міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер» - 109учнів,
 • міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» - 95 учнів,
 • всеукраїнській грі «Соняшник» - 101 учень,
 • всеукраїнській інтернет - олімпіаді «На Урок» з предметів українська мова, українська література, математика, інформатика.
 • в міському конкурсі «Творча молодь літературного міста» учениця 2-А класу Штанденко Анастасія зайняла 2 місце.

Найактивніше беруть участь в конкурсах вчителі з учнями 2-А, 2-Б,2-Г класів,3-А, 3-Б,4-х класів.

Результати засвідчують, що з кожним роком зростає активність дітей до участі у різного роду конкурсах, де вони показують хороші результати і отримують дипломи різного ступеня. Це свідчення того, що наші вчителі на правильному шляху: школа розвиває допитливість дітей, їх пізнавальну активність, формує всебічно розвинену особистість молодшого школяра.

Робота методичного об’єднання в 2019/2020 н.р. сприяла підвищенню наукового рівня вчителів: підготовка до засвоєння змісту нових програм та технологій їх реалізації; постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання; вивчення й втілення в шкільну практику педагогічного досвіду, творче використання перевірених рекомендацій: збагачення новими, прогресивними й досконалими методами та засобами навчання; постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя, надання йому кваліфікаційної допомоги як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, в підвищенні результативності їх педагогічної праці.

Керуючись методичною проблемою школи, методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2020-2021 навчальному році продовжить працювати над проблемою: «Удосконалення методичної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій».