Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за I семестр 2020/2021 навчальний рік

Posted in МО вчителів початкових класів

1_V9ER3vP.jpg

 

 

Аналіз

роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів

за I семестр 2020/2021 навчальний рік

В період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, тобто підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, само контролювати та само оцінювати результати своєї діяльності.

Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на розвиток творчої особистості розкриття обдарованості кожної дитини. Особливо актуальним це питання є у період діяльності, пов’язаної з реалізацією Концепції «Нова українська школа», роботи вчителя в нових умовах.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів, керуючись методичною проблемою школи, у 2020-2021 навчальному році продовжило працювати над проблемою: «Удосконалення методичної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій».

Робота методичного об’єднання спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів; інтеграцію у навчально-виховному процесі дітей з особливими потребами.

Проводилась велика робота з реалізації даного проблемного питання. Це проведення засідань методооб’єднання вчителів початкових класів, відкритих уроків та виховних заходів, творчих звітів вчителів що атестуються. Метою роботи методичного об'єднання вчителів - створення комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід'ємною ланкою. Тому ця проблема і охопила всі сфери шкільного життя, весь освітній процес, де в центрі стоїть особистість - учень, з інтелектуальним, фізичним, творчим потенціалом.

Так, у 1 семестрі відбулося два засідання методичного об’єднання:

 • Організаційно - методичні аспекти роботина 2020/2021 навчальний рік (серпень);
 • Системний підхід до формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів (жовтень).

Протягом навчального cеместру вчителі початкових класів працювали творчо, наполегливо, ефективно та  результативно. 

Всі вчителі МО початкових класів дбають про безперервне підвищення та удосконалення свого професійного рівня, спрямовують свою роботу на пошук наукових новинок, створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

На засіданнях розглядалися найактуальніші питання щодо навчання та виховання молодших школярів  НУШ а саме: 

 1. Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів. 
 2. Інтеграція у навчанні молодших школярів математики «Щоденні 3» .
 3. Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики: кейс-технологія; «Перевернуте навчання»;«Стортелінг»; « технологія  Боншо»; «технологія Квестів»; «технологія Кольорові капелюхи( 6 капелюхів мислення Едварда Де Боно).
 4. Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України. 
 5. Групові методи на уроках в початковій школі. 
 6. Гра по-новому-навчання по-іншому з LEGO. Практикум. Метод компетентнісного навчання «Шість цеглинок».
 7. Інтерактивні прийоми роботи на уроках ЯДС: практичне застосування технологій:  «Перевернутий клас»; «прийом Фішбоун»;прийом «Кубик Блума» тощо. 
 8. Використання задач екологічного змісту на уроках математики як засобу формування екологічної культури учнів тощо. 

Вчителі постійно демонструють використання у своїй роботі навичок володіння ІКТ: власних електронних продуктів – досвіду роботи, розробок уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової електронної продукції в навчально-виховному процесі.

Кожен вчитель початкових класів брав активну участь у роботі МО: розроблялись онлайн уроки в програмі Раdlet, тестові завдання з навчальних предметів на різних навчальних платформах; вчителі готували міні-презентації до уроків та з досвіду роботи, доповіді, проводили відкриті уроки, виховні заходи, старанно виконували свої доручення.

Вчитель Стукаленко О.П.провела майстер-клас по наступності між початковою і середньою ланками школи з проблеми « Формування теоретичного мислення за методикою розвивального навчання. Моделювання на уроках математики».

    

Члени МО вчителів початкових класів в самоосвітній діяльності беруть активну участь вонлайн-конференціях,вебінарах, тренінгах, де розглядались важливі питання реформування освіти, розбудовування Нової укранської школи тощо.

Так, вчителі Резніченко Н.В., Фіалковська Я.П. пройшли навчання та взяли участь у вебінарах, на яких дистанційно опрацювали теми «Онлайн –сервіси для дистанційної роботи: Coogle, Meet,Skype,Zoom»; «Новітні підходи до навчання: скетчноутінг та комікси для учнів початкових класів»; « Створення навчального відео»; « Дистанційні та психологічні ігри в сучасному освітньому процесі»;

- вчитель Стукаленко О.П. пройшла курси з розвивального навчання та має відповідні сертифікати з проблеми – «Компетентнісна спрямованість розвивального навчання в умовах реформування сучасної освіти», взяла участь в семінарі «Розвивальне навчання ДРІМ: методи формування компетентностей високого рівня у навчанні ;

- вчителі Снєгова О.В., Кравцова О.А., Федарка Т.П., Кирпа О.М., Коваленко О.М. пройшли навчання та мають відповідні сертифікати з проблеми «Дистанційна та змішана форми навчання в умовах НУШ ».

Крім того, вчитель Федарка Т.П. опрацювала курси по роботі вчителів із особливими освітніми потребами; по протедії та попередженню булінгу в закладах освіти; по впровадженню прийомів критичного мислення.

Вчителі Кирпа О.М., Коваленко Ю.М. пройшли тренінги на тему: «Створення та тестування прототипів інтегрованих уроків в початковій школі», «Кейс - технологія. Інтегровані уроки. Прийоми кейс-уроку» та отримали сертифікати з проходження навчання з проблеми «Розвиток професійних компетентностей вчителів початкових класів за програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України».

Разом з тим, окремим вчителям ще бракує посиленої мотивації до професійного зросту та забезпечення результативності в роботі в між атестаційний період.

Протягом І семестру молодші школярі брали активну участь в різноманітних конкурсах: флешмобах, тематичних літературних конкурсах, конкурсах малюнків, в різноманітних заходах, які проводилися в школі.

Учні 4-х класів взяли участь у конкурсі знавців української мови ім.

П. Яцика, за результатами якого переможцем вийшов учень 4-Г класу Голуб Артем ( вчитель Кирпа О.М.).

Готуючись до закінчення навчального семестру окремо розглядались та обговорювались питання оцінювання учнів під час карантину та заповнення класного журналу.

В цілому роботу методичного обєднання вчителів початкових класів за І семестр 2020-2021н.р. можна вважати задовільною.

Засідання МО здійснювалися згідно плану як очно так і дистанційно в режимі онлайн.                       

ШМО вчителів початкових класів дбає про те щоб школа була:

 • школою радості для учня,
 • школою творчості для вчителя,
 • школою спокою для батьків.