Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2020/2021 навчальний рік

Posted in МО вчителів початкових класів

213423квыф.jpg

 

 

Аналіз

роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів

за 2020/2021 навчальний рік

В період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, тобто підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, само контролювати та само оцінювати результати своєї діяльності. Особливістю Нової української школи є організація такого освітнього середовища, яке сприятиме вільному розвитку творчої особистості дитини. А головними передумовами успішного впровадження Нової української школи мають бути педагогічна свобода, управлінська та фінансова автономії, моніторинг, оцінювання та перевірка якості освітньої діяльності закладу. 

Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на розвиток творчої особистості розкриття обдарованості кожної дитини. Особливо актуальним це питання є у період діяльності, пов’язаної з реалізацією Концепції «Нова українська школа», роботи вчителя в нових умовах.

Не випадково науково-методична проблема закладу:  «Формування та реалізація компетентнісного підходу в навчально-виховній діяльності» на V етапі її реалізації» («Результативність навчально-виховної діяльності як наслідок реалізації компетентнісного підходу») передбачаласистематизацію матеріалів, напрацьованих педагогічним колективом за даною проблемою, вироблення практичних рекомендацій, узагальнення та аналіз роботи над єдиною науково-методичною проблемою, проведення творчих звітів голів МО та вчителів-предметників за результатами роботи над науково-методичною проблемою школи.

Увага педагогічних працівників спрямовувалась на подальшу ефективну взаємодію  з обдарованими та здібними учнями, була побудована на вимогах та засадах особистісно орієнтованого навчання, принципі диференціації та системності. 

Методичне об’єднання вчителів початкових класів, керуючись методичною проблемою школи, у 2020-2021 навчальному році працювало над проблемою: «Удосконалення методичної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій».

Робота методичного об’єднання була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів; інтеграцію у навчально-виховному процесі дітей з особливими потребами.

Проводилась велика робота з реалізації даного проблемного питання. Це проведення засідань методооб’єднання вчителів початкових класів, відкритих уроків та виховних заходів, творчих звітів вчителів що атестуються, участь вчителів у творчих конкурсах та інноваційних проектах.

Метою роботи методичного об'єднання вчителів – є створення комфортних умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід'ємною ланкою. Тому ця проблема і охопила всі сфери шкільного життя, весь освітній процес, де в центрі стоїть особистість - учень, з інтелектуальним, фізичним, творчим потенціалом.

Протягом року вчителі початкових класів працювали творчо, наполегливо, ефективно та  результативно. 

Так, у 1 семестрі відбулося два засідання методичного об’єднання:

 • Організаційно - методичні аспекти роботина 2020/2021 навчальний рік (серпень);
 • Системний підхід до формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів (жовтень).

Всі вчителі МО початкових класів дбають про безперервне підвищення та удосконалення свого професійного рівня, спрямовують свою роботу на пошук наукових новинок, створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

На засіданнях розглядалися найактуальніші питання щодо навчання та виховання молодших школярів  НУШ а саме: 

 1. Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів. 
 2. Інтеграція у навчанні молодших школярів математики «Щоденні 3» .
 3. Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики: кейс-технологія; «Перевернуте навчання»;«Стортелінг»; « технологія  Боншо»; «технологія Квестів»; «технологія Кольорові капелюхи( 6 капелюхів мислення Едварда Де Боно).
 4. Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України. 
 5. Групові методи на уроках в початковій школі. 
 6. Гра по-новому-навчання по-іншому з LEGO. Практикум. Метод компетентнісного навчання «Шість цеглинок».
 7. Інтерактивні прийоми роботи на уроках ЯДС: практичне застосування технологій:  «Перевернутий клас»; «прийом Фішбоун»;прийом «Кубик Блума» тощо. 
 8. Використання задач екологічного змісту на уроках математики як засобу формування екологічної культури учнів тощо. 

В ІІ семестрі відбулися 3 засідання методичного об’єднання:

 • Інтелектуально-творчий розвиток учнів засобами інноваційних технологій в системі компетентнісно орієнтованого навчання ( у формі аукціону методичних ідей та методичної школи педагогічної майстерності);
 • Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя:

реалії і перспективи (у формі методичного калейдоскопу творчих ідей);

 • Підсумки роботи методичного об’єднання за рік ( круглий стіл).

Вчителі постійно демонструють у своїй педагогічній діяльності різноманітність форм методичної роботи та навичок володіння ІКТ: власних електронних продуктів – досвіду роботи, розробок уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової електронної продукції в освітньому процесі.

Кожен вчитель початкових класів протягом року брав активну участь у роботі МО: розроблялись онлайн уроки в програмі Раdlet, тестові завдання з навчальних предметів на різних навчальних платформах; вчителі готували міні-презентації до уроків та творчі звіти з досвіду роботи, доповіді, проводили відкриті уроки, виховні заходи, старанно виконували свої доручення.

Вчитель Стукаленко О.П.провела майстер-клас по наступності між початковою і середньою ланками школи з проблеми « Формування теоретичного мислення за методикою розвивального навчання. Моделювання на уроках математики». Вчителі Кравцова О.А., Шумак Н.Г. проводили творчі презентації й майстер класи для молодих спеціалістів по практичному втіленню методичних проблем.

Керівник МО розробляла методичні рекомендації вчителям МО в роботі з дистанційного навчання, готувала виступи й презентувала роботу кафедри початкових класів на педради, засідання МО.  

Члени МО вчителів початкових класів в самоосвітній діяльності беруть активну участь вонлайн-конференціях,вебінарах, тренінгах, де розглядались важливі питання реформування освіти, розбудовування Нової укранської школи тощо.

Так, вчителі Резніченко Н.В., Фіалковська Я.П. пройшли навчання та взяли участь у вебінарах, на яких дистанційно опрацювали теми «Онлайн –сервіси для дистанційної роботи: Coogle, Meet,Skype,Zoom»; «Новітні підходи до навчання: скетчноутінг та комікси для учнів початкових класів»; « Створення навчального відео»; « Дистанційні та психологічні ігри в сучасному освітньому процесі»;

- вчитель Стукаленко О.П. пройшла курси з розвивального навчання та має відповідні сертифікати з проблеми – «Компетентнісна спрямованість розвивального навчання в умовах реформування сучасної освіти», взяла участь в семінарі «Розвивальне навчання ДРІМ: методи формування компетентностей високого рівня у навчанні ;

- вчителі Гуд В.Я., Снєгова О.В., Кравцова О.А., Федарка Т.П., Кирпа О.М., Коваленко О.М. пройшли навчання та мають відповідні сертифікати з проблеми «Дистанційна та змішана форми навчання в умовах НУШ ».

Крім того, вчитель Федарка Т.П. опрацювала курси по роботі вчителів із особливими освітніми потребами; по протедії та попередженню булінгу в закладах освіти; по впровадженню прийомів критичного мислення.

Вчителі Кирпа О.М., Коваленко Ю.М. пройшли тренінги на тему: «Створення та тестування прототипів інтегрованих уроків в початковій школі», «Кейс - технологія. Інтегровані уроки. Прийоми кейс-уроку» та отримали сертифікати з проходження навчання з проблеми «Розвиток професійних компетентностей вчителів початкових класів за програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України». Вчитель Резніченко Н.В. пройшла навчання за курсом «Використання інтелект карт в освітньому середовищі», крім того вчителі Резніченко Н.В., Фіалковська Я.П., Федарка Т.П., Снєгова О.В. в рамках підвищення фахового рівня пройшли навчання за курсом «Формування та розвиток предметних компетентностей молодших школярів шляхом використання інноваційних технологій навчання».

Вчитель Фіалковська Я.П. представляла на міському конкурсі відео-резюме –візитівку з досвіду своєї роботи.

Разом з тим, окремим вчителям ще бракує посиленої мотивації щодо професійного зросту, забезпечення результативності в роботі в між атестаційний період.

Протягом року молодші школярі брали активну участь в різноманітних конкурсах: флешмобах, тематичних літературних конкурсах, конкурсах малюнків, в різноманітних заходах, які проводилися в школі та поза її межами.

Учні 4-х класів взяли участь у конкурсі знавців української мови ім.

П. Яцика, за результатами якого переможцем вийшов учень 4-Г класу Голуб Артем ( вчитель Кирпа О.М.). Учениця 3-А класу (Штанденко Анастасія) стала переможцем літературного конкурсу читців «Творча молодь літературного міста»(вчитель Шумак Н.Г.).

Готуючись до закінчення навчального семестру та року окремо розглядались та обговорювались питання оцінювання учнів під час карантину та заповнення класного журналу.

В цілому роботу методичного обєднання вчителів початкових класів за 2020-2021н.р. можна вважати задовільною.

Засідання МО здійснювалися згідно плану як очно так і дистанційно в режимі онлайн.                       

ШМО вчителів початкових класів дбає про те щоб школа була:

 • школою радості для учня,
 • школою творчості для вчителя,
 • школою спокою для батьків. 

 

Керівник МО Резніченко Н.В.

Науково-методична проблема закладу:  «Формування та реалізація компетентнісного підходу в навчально-виховній діяльності» на V етапі її реалізації» («Результативність навчально-виховної діяльності як наслідок реалізації компетентнісного підходу») передбачав систематизацію матеріалів, напрацьованих педагогічним колективом за даною проблемою, вироблення практичних рекомендацій, узагальнення та аналіз роботи над єдиною науково-методичною проблемою, проведення творчих звітів голів МО і ЦМО та вчителів-предметників за результатами роботи над науково-методичною проблемою школи.

Увага педагогічних працівників спрямовувалась на подальшу ефективну взаємодію  з обдарованими та здібними учнями, була побудована на вимогах та засадах особистісно орієнтованого навчання, принципі диференціації та системності. 

Пріоритетами розвитку закладу освіти є:

 • - Формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, орієнтованого на автономію, академічну свободу для всебічного розвитку особистості як найвищої цінності суспільства.
 • - Забезпечення якості надання освітніх послуг на початковому, базовому та профільному середньому рівнях освіти.
 • - Підвищення професійного рівня кадрового потенціалу, розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності.
 • - Формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів освіти компетентностей; удосконалення форм і змісту освітнього процесу через упровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
 • - Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами.
 • - Удосконалення системи роботи з обдарованими учнями, підвищення якості підготовки учнів до предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, ДПА, ЗНО.
 • - Створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок.
 • - Оснащення освітнього закладу сучасною матеріально-технічною базою.
 • - Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості щодо діяльності освітнього закладу.

          З метою підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників методична робота в закладі у  2020/ 2021 н. р. спрямувалась на вирішення таких завдань: 

- удосконалення системи неперервної освіти і самоосвіти педагогів шляхом реалізації науково-методичної проблеми «Формування та реалізація компетентнісного підходу у навчально-виховній діяльності»; 

- модернізація методичної роботи шляхом упровадження інноваційних,

нетрадиційних форм проведення методичних заходів на основі диференційованого підходу;

- якісна підготовка випускників школи до зовнішнього незалежного оцінювання;

- активізація роботи з підготовки обдарованих учнів до участі у предметних олімпіадах і конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН;

- посилення та урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей та молоді, активне залучення органів учнівського самоврядування та громадських організацій;

- налагодження міжвідомчої взаємодії щодо проведення профілактичної

роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей та учнівської молоді;

- активізація роботи щодо охоплення дітей якісною позашкільною освітою, удосконалення роботи гуртків та секцій;

- створення умов для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей,

збереження та зміцнення їх здоров’я.

Пропозиції МО кафедри початкових класів щодо впровадження нової методичної проблеми навчального закладу

 1. 1.Скоординувати роботу між усіма учасниками освітнього процесу на поетапну реалізацію нової методичної проблеми навчального закладу.
 2. 2.Спрямувати діяльність вчителів на вдосконалення роботи по впровадженню сучасних інноваційних технологій в освітній процес.
 3. 3.Впроваджувати активне проведення заходів щодо забезпечення методично-психологічного супроводу в реалізації наступності між початковою та середньою ланками освіти в умовах НУШ.
 4. 4.Удосконалювати систему проведення освітніх заходів в роботі з обдарованими та здібними учнями; активізувати роботу з підготовки учнів початкової школи до творчих конкурсів, успішного проведення предметних олімпіад, до ДПА.
 5. 5.Сприяти розвитку та формуванню життєвих компетентностей учнів з мотивацією на здоровий спосіб життя через застосування здоровя збережувальних технологій.
 6. 6.Започаткувати активне проведення рухливих перерв та посилити контроль за щоденним дворазовим щоурочним руховим режимом в навчальному закладі для учнів початкової школи.
 7. 7.Запровадити систему оцінювання роботи класних колективів та стимулювати роботу класних керівників у напрямку формування позитивного іміджу навчального закладу.