Аналіз роботи МО вчителів початкових класів за І семестр 2021-2022 н.р.

Posted in МО вчителів початкових класів

78гшотигпргшщодь.jpg

 

 

Аналіз роботи МО вчителів початкових класів за І семестр 2021-2022 н.р.

Сучасна школа в умовах модернізації освіти потребує «нового» типу вчителя, який творчо думає, володіє сучасними методами і технологіями освіти, прийомами психолого-педагогічної діагностики, способами самостійного конструювання педагогічного процесу в умовах конкретної практичної діяльності, умінням прогнозувати свій кінцевий результат. Педагогічний колектив ШМО вчителів початкових класів – це група однодумців, кожен з яких зберігає кращі педагогічні традиції і в той же час реалізує інноваційні напрями своєї діяльності, прагнучи до творчості, пошуку нових підходів до навчання та виховання молодших школярів.

КЗ «Академічна гімназія» Кропивницької міської ради в цьому навчальному році розпочала роботу над новою методичною проблемою: «Створення інноваційного освітнього простору на основі педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму», відповідно змінилася і методична проблема МО, визначена на наступні 5 років «Сприяння розвитку та формуванню творчої особистості в умовах НУШ через застосування інноваційних освітніх технологій».

Основними завданнями методичної роботи є:

1. Удосконалення технологій проведення сучасного уроку, організації навчальної діяльності учнів, з метою забезпечення найбільш високих результатів у реалізації і в досягненні нових освітніх цілей.

2. Створення умов для розвитку навчально-дослідницької діяльності здобувачів освіти, підвищення рівня мотивації їх до навчання.

3. Активізація роботи педагогів, щодо поширення власного педагогічного досвіду.

Форми, методи, прийоми роботи, науковий підхід в організації ШМО були:

1) проведення засідань;

2) здійснення внутрішньошкільних моніторингів викладання предметів;

3) підготовка і проведення предметних тижнів;

4) робота вчителів над темами самоосвіти;

5) організація та проведення відкритих уроків;

6) аналіз досвіду участі учнів в олімпіадах та інтелектуальних іграх;

Протягом І семестру вчителі ШМО початкових класів вели цілеспрямовану роботу з реалізації завдань з удосконалення фахової майстерності та готовності до запровадження в освітній процес стандартів нового покоління:

1. Впровадження сучасних технологій, спрямованих на розвиток ключових компетенцій молодших школярів.

2. В організації освітнього процесу орієнтація на особистісно-орієнтований та діяльнісний підхід  з пріоритетом на збереження здоров'я учнів.

3. Продовжили роботу з реалізації наступності між початковою школою та дошкільним навчальним закладом, забезпечення наступності при переході дитини з початкової в середню ланку школи.

4. Продовжили систематизувати банк педагогічних ідей, поповнювали його матеріалами щодо впровадження в освітній процес здоров'язберігаючих та інформаційних технологій, технологій партнерства,які дозволяють реалізовувати особистісно – діяльнісний підхід до кожного учня.

5. Продовжили вивчати, узагальнювати та поширювати досвід роботи колег з реалізації власних методичних проблем.

Методична робота здійснювалася переважно в нетрадиційній формі, зокрема у форміметодичних лекторіїв, тренінгів, круглих столів, педагогічних гостин,методичного марафону,аукціону методичних ідей, семінарів-практикумів тощо.


Згідно з планом роботи МО початкових класів на 1 засіданні в серпні 2021 року була узгоджена нова методична проблема МО та поставлені завдання на рік, опрацьовано нормативно-правові документи, погоджено календарне планування на 2021-2022 навчальний рік та практично ознайомлено з питанням « Організація безпечного освітнього середовища. Інклюзивна освіта – соціальна модель устрою суспільства. Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному середовищі».

В жовтні місяці був проведений методичний марафон з теми: «Дистанційна та змішана форми навчання у початковій школі».

На засіданні у вигляді цифрового калейдоскопу було опрацьовано «Електронні освітні ресурси для Нової української школи»( доповідач Резніченко Н.В.), на методичному лекторії опрацювали тему «Форми та методи подання освітнього матеріалу в умовах дистанційного навчання»        ( доповідач Снєгова О.В.); під час практичного заняття колеги обмінялися досвідом роботи з теми « Інструменти для зворотнього зв’язку під час дистанційного навчання» (доповідач Клюй І.С.), Протасова О.Ю. познайомила колег із практичними інструментами з теми «Домашні завдання та уроки онлайн – нові цифрові інструменти для ефективного управління навчанням», вчитель Антанесян А.С. розробила та презентувала пам’ятку     « Навчаю дистанційно!» .

В самоосвітній роботі вчителі- члени МО опрацювали:

  • рекомендації «Як створити і провести квест-урок»:

https://naurok.com.ua/post/navchalniy-kvest-navchati-shukati-grati;

  • вебінар «Методика створення та проведення навчальних квестів»:

   https://naurok.com.ua/webinar/metodika-stvorennya-ta-provedennya-navchalnih-kvestiv;

  • статтю «Інтегровані уроки : від теорії до практики»:

https://naurok.com.ua/post/integrovani-uroki-vid-teori-do-praktiki.

Крім того, на базі навчального закладу в І семестрі було проведено обласний семінар з розвивального навчання та аудит-перевірка з інклюзивного навчання, під час яких вчителі Стукаленко О.П., Снєгова О.В., Дабич А.В. та Кирпа О.М. поділилися досвідом використання в роботі сучасних педагогічних технологій, провели відкриті уроки, продемонстрували сучасні підходи в роботі з дітьми з особливими потребами тощо. Членами МО було опрацьовано «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів в НУШ» та питання сертифікації вчителів.

На засіданнях МО вчителі розглядали і затверджували тексти контрольних робіт, аналізували результати і пропонували шляхи подолання труднощів у навчанні молодших школярів та ліквідації прогалин з навчальних предметів.

У цьому навчальному році традиційно учні 2 – 4 класів беруть участь в олімпіадах, в Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах з математики «Кенгуру»,з української мови ім.П.Яцика та «Соняшник», природознавчому конкурсі «Колосок».Проведення цих конкурсів для дітей є гарною можливістю перевірити свої знання, удосконалювати роботу з тестами.

Перед вчителями початкових класів стоять завдання: бути готовими орієнтувати кожен навчальний предмет на пошук свого місця у розвитку особистості молодшого школяра, формування у нього провідної навчальної діяльності, вміння і бажання вчитися, щоб кожен зміг без перешкод продовжити свою освіту в основній школі та адаптуватися у житті.

Колектив вчителів початкової школи Академічної гімназії вирішує поставлені завдання.

В умовах карантину,вчителі початкових класів працювали над самоосвітою дистанційно,користуючись різними освітніми платформами та вебсайтами.Активно брали участь у вебінарах, відеоконференціях, тренінгах та практичних семінарах.

Засідання МО здійснювалися згідно плану роботи МО. Підвищується ступінь зацікавленості учнів, що беруть участь в олімпіадах різного рівня, методична робота з самоосвіти і підвищення професійної майстерності.

В цілому робота методичного об'єднання вчителів початкових класів за І семестр може бути визнана задовільною. Рівень кваліфікації педагогів МО відповідає пред'явленим вимогам і підвищується з кожним роком.

 

Завдання методичного об’єднання

вчителів початкових класів на ІІ семестр :

1.Продовжувати впровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів , сучасні інноваційні педагогічні технології, інформаційно-комунікативні засоби навчання в освітній процес.

2.Забезпечувати умови для успішного впровадження Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.

3. Сприяти створенню гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного самостановлення.

4.Формувати єдиний освітньо-методичний простір для професійного зростання педагогів.

Завдання членам методичного об’єднання:

· систематично працювати над вдосконаленням методичної роботи з питаньпідвищення професійної майстерності;

· удосконалювати оформлення освітнього середовища ;

· слідкувати за новинками методичної літератури;

· займатися самоосвітою.

 

Керівник МО             Резніченко Н.В.