Аналіз роботи методичного об’єднання асистентів вчителів та вихователів групи подовженого дня за 2021-2022 н.р.

Posted in МО вчителів початкових класів

 

74cd61c4f6a4b691ce8c8834ee0df9e9 L

Аналіз роботи методичного об’єднання асистентів вчителів та вихователів групи подовженого дня в КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради»

за 2021-2022 н.р.

Протягом 2021-2022 навчального року асистенти вчителів інклюзивних класів та вихователі ГПД працювали творчо та наполегливо.

Методичне об'єднання складалося з 7 асистентів вчителів та 5 вихователів.

Асистенти вчителів та вихователі працювали над проблемою: «Створення простору щасливого дитинства для здобувачів освіти на принципах партнерства та дитиноцентризму».

Проводилась велика робота з реалізації даного проблемного питання.

Це проведення засідань методоб'єднання асистентів вчителів та вихователів, показових уроків та виховних заходів з використанням інноваційних та ігрових технологій.

У 2021-2022 навчальному році методична робота була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи асистентів вчителів та вихователів, застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів з особливими освітніми потребами.

Головним напрямком у роботі об'єднання асистентів вчителів, що працюють з дітьми з особливими потребами та вихователів ГПД було обрано принцип партнерства та дитиноцентризму.

Принципи реалізації ідей дитиноцентризму у сучасній школі:

-         більше хвалити – менше критикувати;

-         допомагати переборювати невпевненість у власних силах;

-         переконувати учнів в обов'язковому виконанні поставлених задач;

-         допомагати уникнути поразки;

-         визначати важливість зусиль дитини в діяльності;

-         допомагати емоційно пережити не результат цілого, а навіть окремої деталі;

-         пояснювати заради чого здійснюється кожна діяльність.

На засіданнях МО розглядалося багато питань, зокрема опрацювання нормативної бази, методичних рекомендацій з питань інклюзивного навчання, ведення ділової документації, розроблення та реалізація індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, роль асистента вчителя щодо здійснення адаптації та модифікацій освітнього процесу, динаміка розвитку дитини та ін.

Було сплановано та проведено 4 засідання методичного об'єднання асистентів вчителів та вихователів ГПД.

Перше засідання відбулося 30 серпня 2021 року на тему : «Організація інклюзивного середовища в закладах освіти». Під час засідання було визначено завдання та затверджений план роботи МО на 2021-2022 навчальний рік, розглянуто основні нормативні та науково-методичні документи інклюзивної освіти та методичні рекомендації до ведення документації асистента вчителя та вихователя ГПД.

Друге засідання відбулося 19 жовтня 2021 року на тему «Інклюзивне навчання у Новій українській школі. Діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі».

Третє засідання відбулося 29 грудня 2021 року на тему «Актуальні питання навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у навчальному закладі».

Четверте засідання відбулося 12 травня 2022 року на тему: «Реалізація корекційно-розвиткової складової в роботі з дітьми з ООП. Підведення підсумків роботи методичного об'єднання асистентів вчителів та вихователів групи подовженого дня».

На засіданнях методичного об'єднання розглядалися найрізноманітніші проблеми навчання і виховання дітей.

На кожному засіданні асистенти вчителів та вихователі брали активну участь у роботі: готували доповіді, виступи, активно брали участь у практичних заняттях та тренінгах, старанно виконували свої доручення. Ділилися своїм досвідом роботи, ана останньому засіданні творчий звіт надала асистент вчителя Тоток К.Д., яка атестувалася в цьому навчальному році.

Раціональне поєднання колективної мудрості та індивідуальної творчості дає змогу віднаходити нові шляхи до вершин педагогічної майстерності за умов здорового психологічного мікроклімату у колективі, що ґрунтується на взаємоповазі, вмінні радіти за успіхи іншого і вітати те, що вирізняє кожного з-поміж решти, - самобутню творчу індивідуальність.

МО асистентів вчителів та вихователів намагаються дбати про те, щоб заклад був:

-         закладом радості для учня;

-         закладом творчості для вчителя;

-         закладом спокою для батьків.

З метою ефективної роботи асистентів вчителі та вихователів груп продовженого дня, методичне об'єднання ставить перед собою такі завдання:

-         удосконалення розвитку інклюзивної освіти з метою створення сприятливого середовища для здобуття освіти по місцю проживання учнів з особливими освітніми потребами;

-         сприяння кваліфікаційному, творчому, науковому зростанні особистості асистентів педагогів, що працюють з дітьми, які мають особливості у психофізичному розвитку; підвищення їх творчого потенціалу шляхом проведення науково-практичних конференцій, семінарів і тренінгів з метою ефективної та продуктивної діяльності в умовах сьогодення;

-         інтенсивне застосування інноваційних технологій навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами;

-         оновлення власної навчально-методичної та інформаційної бази;

-         підготовка та збір матеріалів (сертифікатів) для проведення самооцінювання членів МО в освітніх закладах.

У 2022-2023 навчальному році на засіданнях методичного об’єднання заплановано для обговорення наступні теми:

«Організація інклюзивного середовища в закладах освіти»,

«Актуальні питання організації роботи асистента вчителя та вихователя ГПД»,

«Діти з порушенням інтелектуального розвитку»,

«Підведення підсумків роботи методичного об’єднання асистентів вчителів та вихователів ГПД».

Аналіз проведеної роботи свідчить, що науково-методична робота здійснювалася цілеспрямовано і була направлена на запровадження в практику нових освітніх технологій для роботи з дітьми з ООП.