Аналіз роботи МО вчителів початкових класів за 2022-2023 н.р.

Posted in МО вчителів початкових класів

13845605

 

Аналіз роботи МО початкових класів за 2022-2023 н.р.

МО вчителів початкових класів КЗ «Академічна гімназія» Кропивницької міської ради працює над методичною проблемою: «Сприяння розвитку та формуванню творчої особистості в умовах НУШ через застосування інноваційних освітніх технологій».

Основними завданнями методичної роботи нашого МО на цей навчальний рік були :

1. Забезпечення умовдля успішного впровадження Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.

2. Продовження впровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів , сучасних інноваційних педагогічних технологій,  інформаційно-комунікативних засобів навчання в освітній процес.

3. Сприяння створенню гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного самостановлення.

4.Формування єдиного освітньо-методичного простору для професійного зростання педагогів.

5. Забезпечення соціально-психологічної підтримки батьків та учнів у військовий час, здійснення контролю за дотриманням помірного навантаження та допомоги батькам і учням в процесі навчання онлайн.

Завдання членам методичного об’єднання:

· систематично опрацьовувати документи щодо організації навчання в НУШ, працювати над вдосконаленням методичної роботи з питаньпідвищення професійної майстерності;

· удосконалювати прийоми і методи дистанційного навчання, дбати про оформлення освітнього середовища ;

· опрацьовувати нові документи, методичні рекомендації у військовий період, слідкувати за новинками методичної літератури,впроваджувати їх в освітній процес;

· займатися самоосвітою.

Відповідно до запланованого, вчителі постійно удосконалюють технології проведення сучасного уроку, організації навчальної діяльності учнів, з метою забезпечення найбільш високих результатів у реалізації і в досягненні нових освітніх цілей;

- дбають про створенняумов для розвитку навчально-дослідницької діяльностіздобувачівосвіти, підвищеннярівнямотиваціїїхдо навчання;

ктивізують  і мотивують роботу учнівв умовах змішаного навчання.

Форми, методи, прийоми роботи, науковий підхід в організації ШМО були:

1) проведення засідань;

2) здійснення внутрішньошкільних моніторингів викладання предметів;

3) підготовка і проведення олімпіад;

4) робота вчителів над темами самоосвіти;

5) організація та проведення відкритих уроків;

Протягом І семестру вчителі ШМО початкових класів проводили цілеспрямовану роботу з реалізації завдань з удосконалення фахової майстерності та готовності до запровадження в освітній процес стандартів нового покоління:

1. Впровадження сучасних технологій, спрямованих на розвиток ключових компетенцій молодших школярів.

2. В організації освітнього процесу орієнтація на особистісно-орієнтований та діяльнісний підхід  з пріоритетом на збереження здоров'я учнів.

3. Продовжили роботу з реалізації наступності між початковою школою та дошкільним навчальним закладом, забезпечення наступності при переході дитини з початкової в середню ланку школи.

4. Продовжили систематизувати банк педагогічних ідей, поповнювали його матеріалами щодо впровадження в освітній процес здоров'язберігаючих та інформаційних технологій,технологій партнерства,які дозволяють реалізовувати особистісно – діяльнісний підхід до кожного учня.

5. Продовжили вивчати, узагальнювати та поширювати досвід роботи колег з реалізації власних методичних проблем.

Методична робота здійснювалася переважно в нетрадиційній формі, зокрема у формі методичних лекторіїв, тренінгів, круглих столів, педагогічних гостин,методичного марафону,аукціону методичних ідей, семінарів-практикумів тощо.


Згідно з планом роботи МО початкових класів у І семестрі відбулося
3 засідання.

На 1 засіданні в серпні 2022 року було обговорено виконання плану за минулий навчальний рік та затверджено новий план роботи,  узгоджені завдання на рік щодо реалізації методичної проблеми МО, опрацьовано нормативно-правові документи, що регламентують функціонування початкової  школи; погоджено календарне планування на 2022-2023 навчальний рік та практично ознайомлено з питанням «Організаційно - методичні аспекти роботина 2022/2023 навчальний рік».

Значної уваги приділили питанням безпеки , вивченню документів, рекомендацій МОН  та готовності до можливих змін  військової та епідемичної ситуації .    

Спільно із психологічною службою навчального гімназії «Впровадження психологічних вправ в освітній процес»; «Базова психологічна допомога в умовах війни. Практичні вправи; «Перша домедична допомога в умовах війни».

У жовтні 2022 рокуу формі педагогічних гостин було проведено засідання з теми «Освітнє середовище як  чинник  розвитку  особистості учня», на якому вчителі розширили  свої знання    щодо  запровадження  НУШ

(удосконалення освітнього  середовища,  інтегроване  навчання, осередки НУШ, LEGO в освітньому процесі).

Під час практичного заняття було опрацьовано електронні освітні ресурси для Нової  української школи, новітні підходи в навчанні молодших здобувачів освіти, колеги обмінялися досвідом роботи з теми « “НУШ. Перші сходинки разом з учнями 4 класів”, опрацювали наказ МОН № 813 та методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів НУШ.

У самоосвітній роботі вчителі- члени МО опрацювали:

  • рекомендації «Як створити і провести квест-урок»;
  • створили методичні кейси по проведенню «Ранкових зустрічей» та методичний банк по роботі з інклюзивними дітьми.

З метою піднесення престижу української мови, виховання у молодого покоління українців поваги до свого народу, рідної мови і традицій, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, підвищення рівня загальної мовної культури в листопаді 2022 року була проведена Декада української писемності та мови, під час якої вчителями МО були проведені інформаційні хвилинки, мовознавчі квести, мовні конкурси тощо. Здобувачі освіти 3-4 класів взяли участь в предметних олімпіадах та Міжнародному конкурсі ім. П. Яцика.

Переможицею міського етапу олімпіади з української мови в 2022-2023 н.р. стала учениця 4-Г класу Касьяненко Єлизавета ( вч. Росчислав Т.В.).

В грудні 2022 року  у формі методичних посиденьок відбулося передноворічне засідання МО з теми «Діяльнісний підхід до навчання – запорука успіху НУШ», яке сприяло розвитку творчої активності педагогів, підвищенню їх теоретичної, методичної та практичної  компетентностей, удосконаленню освітнього процес у  початковій  школі.

Разом із теорією НУШ  вчителі  опрацювали навчальні види діяльності для досягнення очікуваних результатів у математичній  освітній галузі,

нетрадіційно представили ігрові види діяльності в НУШ як

засіб  активізації навчально-пізнавальної діяльності .

На IVзасіданні в лютому 2023 року у формі педагогічних гостин було розглянуто тему «Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення» , на якому ознайомилися з вимогами, проблемами, шляхами удосконалення сучасного уроку;обговорили особливості та вимоги проведення ДПА в 4-х класах ( за умови проведення);поділилися досвідом з нестандартних форм навчання в НУШ.

В квітні 2023 року, на Vзасіданні з теми «Формування компетентностей учнів на уроках математики в початкових класах» було проведено методичний  аукціон , на якому колеги обмінялися досвідом роботи з впровадження в освітній  процес інтерактивних форм організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики: кейс-технології; “перевернутого навчання”; педагогічної технології  STEM як засобу реформування освітньої системи України; технології критичного мислення молодших школярів на уроках математики;  математичні поняття і закономірності в проєктній діяльності; інтерактивні вправи сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищили їх теоретичну, методичну, практичну компетентність.

Цілеспрямована робота сприяла удосконаленню освітнього процесу  в  початковій  школі, виховувала інтерес  до  самовдосконалення, пізнання  нового.

       Крім того, на засіданнях МО протягом року вчителі розглядали і затверджували тексти контрольних робіт, аналізували результати і пропонували шляхи подолання труднощів у навчанні молодших школярів та ліквідації прогалин з навчальних предметів, навчальних досягнень учнів в НУШ; обговорювали новинки з курсів та питання сертифікації вчителів.

         В сертифікації 2023 року серед вчителів початкових класів взяла участь  і успішно її пройшла вчитель Дабич А.В.

На методичному марафоні, проведеному в червні 2023 року, підвели підсумки роботи МО за 2022-2023 навчальний рік; заслухали звіти вчителів про самоосвіту, творчі знахідки, напрацювання; провели аналіз результатів контрольних зрізів знань учнів   1-4 класів, їх участі у шкільних, Всеукраїнських та  Міжнародних конкурсах та інтернет-олімпіадах, склали перспективний план роботи  МО на наступний навчальний рік.

Як показує аналіз роботи за рік, у своїй педагогічній діяльності вчителі постійно демонструють різноманітність форм  методичної роботи та навичок володіння ІКТ: власних електронних продуктів – досвіду роботи, розробок уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової електронної продукції в освітньому процесі.

Відповідно до поставлених на рік завдань, вчителі початкових класів беруть участь в  підвищенні свого фахового рівня: проводять онлайн уроки з використанням сучасних технологій, розробляють і використовують тестові завдання з навчальних предметів на різних навчальних платформах, готують доповіді, міні-презентації до уроків та творчі звіти з досвіду роботи, проводять відкриті уроки, виховні заходи, старанно виконують свої доручення.

Серед шляхів підвищення фахової майстерності педагогів найдієвішими є самонавчання та курсова перепідготовка.

Зокрема, педагоги обирають навчання, відповідно до плану-графіку КОІППО, семінари і тренінги для навчання на різних платформах, отримують сертифікати.

Як і в минулі роки, учні 2 – 4 класів беруть участь в онлайн олімпіадах, в конкурсах з української мови ім.П.Яцика та «Соняшник», конкурсі з математики «Кенгуру» ( онлайн), природознавчому конкурсі «Колосок» (онлайн), отримують знання та сертифікати в розвивальних навчальних центрах онлайн. Проведення цих конкурсів для дітей є гарною можливістю перевірити своїзнання, удосконалювати роботу з тестами, підвищувати свій результат.

  Зараз на часі  перед вчителями початкових класів стоять завдання: бути готовими за будь-яких умов орієнтувати кожен навчальний предмет на пошук свого місця у розвитку особистості молодшого школяра, формування у нього провідної навчальної діяльності, вміння і бажання вчитися, щоб кожен зміг без перешкод продовжити свою освіту в основній школі та адаптуватися у житті.

Колектив вчителів початкової школи Академічної гімназіїуспішно вирішує поставлені завдання.

В цілому робота методичного об'єднання вчителів початкових класів за рік може бути визнана задовільною.

Керівник МО  Резніченко Н. В.