План роботи МО вчителів початкових класів на 2023/2024 н. р.

Posted in МО вчителів початкових класів

всезнайки

 

03102339e12dc551ae0e901de54e1463-0

Проблема МЦПРПП

Системний підхід науково-методичного

супроводу інноваційних процесів у всіх типах освітніх закладів міста

Проблема

КЗ «Академічна гімназія»

 

Виховання особистості шляхом формування життєвих компетентностей через реалізацію СТЕМ- технологій навчання

 

 

Проблема

методичного об’єднання вчителів початкових класів

КЗ «Академічна гімназія»

 

 

Удосконалення методичної компетентності

вчителя шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета і завдання методичного об’єднання вчителів

на 2023/2024навчальний рік

 

          Мета:  

 1. Створення умов для формування освіченої творчої особистості громадянина, реалізація його природних задатків і можливостей.
 2. Постійне підвищення рівня загальнодидактичної і методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу.
 3. Забезпечення засвоєння і використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання і виховання учнів.

 

Завдання:

 

 1. Будувати роботу МО згідно з Державною національною програмою

«Освіта»       (Україна ХХІ ст.), Законом України «Про освіту», Законом «Про мови в Україні», Концепцією загальної середньої освіти, Державною програмою «Вчитель», Державними стандартами базової і повної середньої освіти, концепцією державної мовної політики в Україні та методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо викладання в початковій школі  у 2023/2024 навчальному році.

 1. Впровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів в

організації роботи членів МО.

 1. Створення умов для успішного впровадження Концепції Нової

української школи, Державного стандарту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.

 1. Створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження,

самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного самостановлення.

 1. Задоволення особистісних освітніх потреб вчителів.
 2. Формування єдиного освітнього-методичного простору для професійного

зростання педагогів.

 1. З метою вдосконалення розвивального середовища роботу МО

спрямувати на формування в учнів ключових компетентностей, які передбачають їх особистісно–соціальний та інтелектуальний розвиток.

 1. Систематично працювати з обдарованими і здібними учнями, залучати їх

до участі в різноманітних конкурсах учнівської творчості, олімпіадах, конкурсах.

 1. Розвиток в учнів самостійного критичного та креативного мислення,

навичок інтерактивного здобування знань.

 


ІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ЧЛЕНІВ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

 

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Клас Стаж Заклад, який закінчив

Рік

 закін-чення

Рік атес-тації Курси Категорія, звання Нагороди
1

Резніченко

Наталія

Василівна

1 33 КДПУ 1998 2024 2023

Спеціаліст вищої

категорії,

«старший вчитель»

Грамоти

відділуосвіти

КРДА

2

Стукаленко

Ольга

Петрівна

1 34 КДПІ 1988 2024 2023

Спеціаліст вищої

категорії

Грамоти упр. Освіти Кіровогр. міськ.ради
3

Росчислав

Тетяна Вікторівна

1-В 16 КДПУ 2006 2021 2021 Спеціаліст І категорії Грамота упр. Освіти Кіровогр. міськ.ради
4

Шумак

Ніна

 Григорівна

2 40

Мінський пед.

інститут

1985 2021 2018

Спеціаліст вищої

категорії, «старший вчитель»

Грамоти МОН України,

упр.освіти

Кіровогр. міськ. ради

5

Фіалковська

Яніна

Петрівна

2 19 КДПУ 2004 2022 2023

Спеціаліст

вищої категорії

-
6

Коваленко

Юлія

Миколаївна

2-В 9

Пед.

академія

2010 2021 2020 Спеціаліст ІІ категорії -
7 Городецька Оксана Леонідівна 3 15 КДПУ 2008 2024 2023 Спеціаліст  І категорії,

Грамоти

відділу  освіти

КРДА

8

Снєгова

Олена

Василівна

3 37 КДПІ 1985 2022 2021

Спеціаліст вищої

категорії, «старший вчитель»

Грамоти

упр. освіти

Кіровогр. міськ. ради

9

Дабич Антоніна

Василівна

3 5 ЦДПУ ім. В.Винниченка 2018 2024 2022 Спеціаліст Подяка упр. освіти
10

Кирпа

Олена

 Миколаївна

3 5

Олександрій

ський пед. коледж

2004 2021 2020 Спеціаліст -
11

Клюй

Ірина

Степанівна

  4 43 КДПІ 1986 2024 2023

Спеціаліст вищої

категорії

-
12

Попова

Жанна

Володимирівна

4 37 КДПІ 1986 2023 2022

Спеціаліст вищої

категорії, «старший вчитель»

Грамоти

упр. Освіти

Кіровогр. міськ. ради

13

Анатанесян

Анна

Самвелівна

4 15 КДПУ 2012 2020 2021

Спеціаліст

І категорії

-
14

Протасова

Ольга

Юріївна

4 12 КДПУ 2011 2024 2023 Спеціаліст ІІ категорії -

 

 

               ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ САМООСВІТИ  ВЧИТЕЛЯ

 

         Якщо ви маєте вогонь знання, дайте іншим запалити від нього світильники.

                                                     Томас Фуллер 

    

         Самоосвіта педагога - це свідома робота над удосконаленням своєї особистості як професіонала, адаптація своїх індивідуально-неповторних особливостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності і безперервне удосконалення якостей своєї особистості.

         Самоосвіта -  це свідомий рух

від:

         Я - реального (визначити свої сильні і слабкі сторони)

         Я - ретроспективного (яким я був у минулому)

до:

         Я - ідеального (відповідність сучасним вимогам)

         Я - рефлексійного (самоусвідомлення свого самовдосконалення)

Завдання самоосвітньої роботи:

 1. вивчати і впроваджувати нові педагогічні технології, форми, методи і прийоми навчання;
 2. відвідувати уроки колег і брати участь в обміні досвідом;
 3. періодично проводити самоаналіз власної професійної діяльності;
 4. удосконалювати свої знання в галузі класичної і сучасної психології та педагогіки;
 5. систематично цікавитися подіями сучасного економічного, політичного і культурного життя;
 6. підвищувати рівень своєї ерудиції, правової та загальної культури.

 

 

 

 

Шляхи підвищення фахової  майстерності  педагогів

                                                                  Навчаючи інших, ми навчаємося самі…

                                                                                                                      Сенека

                                         Хто хоче зрушити світ, той нехай почне із себе…

                                                                                                                    Сократ

№ п/п Зміст  роботи Відповідальний Термін
1. Вивчення та аналіз нормативних документів, методичних рекомендацій, інструкцій, що регламентують роботу вчителів початкових класів. Вчителі початкових класів Протягом року
2. Відвідування обласних курсів підвищення кваліфікації.

Заступник директора

з навчально-виховної роботи.

Протягом року
3. Обговорення актуальних питань навчання і виховання.

Заступники директора,

вчителі початкових класів

Протягом року
4.

Ознайомлення з педагогічним досвідом роботи творчих вчителів:

а) взаємовідвідування уроків;

б) співпраця у семінарах, творчих та динамічних групах;

в) ознайомлення і вивчення досвіду роботи вчителів, висвітлених на сторінках фахових журналів та впровадження його в практику роботи.

Вчителі початкових класів Протягом року
5. Участь у виставці педагогічних ідей, засіданнях педрад, вчительських конкурсах.

Заступник директора

з навчально-виховної роботи, вчителі початкових класів

Протягом року
6. Ознайомлення з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, фаховими періодичними виданнями та впровадження їх у свою роботу.

Вчителі початкових класів,

завідувач бібліотекою

Протягом року
7. Підтримка творчих зв’язків з методичними об’єднаннями вчителів початкових класів шкіл міста, області. Вчителі початкових класів Протягом року

 

 

Проблемні методичні питання вчителів початкових класів

                                       на 2023/2024 навчальний рік

№ з/п

Прізвище, ім'я,

по батькові

Річні теми Форма завершення
1

 Резніченко

 Наталія

 Василівна

Розвиток комунікативних компетентностей, пізнавальної активності молодших школярів в системі особистісно діяльнісного підходу до навчання в умовах НУШ

Розвиток мовленнєвої компетентності.

Добірка творчих  вправ з розвитку звя’зного мовлення та уваги учнів 1 класу.

2

 Стукаленко

 Ольга

 Петрівна

Навчання і виховання молодших школярів за системою розвивального навчання Ельконіна – Давидова. Добірка творчих вправ, фрагментів уроків  з реалізації даної теми.
3

Росчислав

 Тетяна

Вікторівна

Формування позитивної мотивації учнів до пізнавальної діяльності в системі екологічної  освіти й виховання, формування екологічних компетентностей молодших школярів

Добірка вправ для розвитку мовленнєвих здібностей екологічного змісту, поповнення методичного банку з екологічних проблем

4

Шумак

 Ніна

 Григорівна

Особистісно орієнтований підхід до розвитку творчої особистості молодшого школяра в умовах НУШ Творчі завдання з розвитку зв’язного мовлення та уваги учнів.
5

Фіалковська

 Яніна

 Петрівна

Формування логічного мислення молодших школярів в процесі навчальної діяльності

Вправи для розвитку мислення молодших школярів

6

Коваленко

 Юлія

 Миколаївна

Особистісно орієнтоване навчання в початковій школі в умовах НУШ

Творча база дитячих проєктів (презентація)

7

 Городецька Оксана  

  Леонідівна

Творчий підхід до навчання молодших школярів  як передумова успішного формування особистості.

Вправи для розвитку комунікаційних здібностей на уроках в НУШ

(фрагменти творчих уроків)

8

Снєгова

  Олена

 Василівна

Підвищення ефективності сучасного уроку шляхом використання інтерактивних методів навчання

Фрагменти уроків розвитку зв’язного мовлення з використанням інтерактивних технологій

(презентація)

9  Дабич Антоніна Василівна Формування ключових життєвих компетентностей учнів початкових класів шляхом використання інноваційних технологій Система творчих завдань та дидактичних ігор на уроках ( презентація)
10

Кирпа

  Олена

 Миколаївна

Формування ключових компетентностей шляхом впровадження інноваційних технологій

Система вправ з логічним навантаженням

 ( презентація)

11

Клюй

 Ірина

 Степанівна

Диференційований підхід у навчанні молодших школярів в умовах НУШ Система вправ для розвитку мовленнєвих здібностей та уваги учнів
12

Попова

 Жанна

 Володимирівна

Ігрові технології як різновид інтерактивного навчання на основі педагогіки партнерства

Дидактичні ігри на уроках укр. мови та математики

(презентація)

13

Антанесян

 Анна

 Самвелівна

Застосування диференційованого підходу у навчанні молодших школярів на основі принципу дитиноцентризму Розробка карток з предметів із диференційованими завданнями (презентація)
14

Протасова

 Ольга

 Юріївна

Формування комунікативної компетентності молодших школярів в умовах НУШ Вправи з розвитку  мовлення на формування комунікативної компетентності (презентація)

 

 

Відкриті уроки

 

 

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові вчителя

Предмет Місяць Проблема, яка реалізується на уроці
1. Резніченко Н.В.

Навчання грамоти

Математика

   листопад

   лютий

Розвиток комунікативних компетентностей і пізнавальної активності молодших школярів
2. Стукаленко О.П.

Навчання грамоти

Математика

листопад

лютий

Розвивальне навчання за системою Ельконіна-Давидова в умовах НУШ
3. Росчислав Т.В.

Навчання грамоти

математика

листопад

грудень

Виховання патріотичних почуттів, екологічного навчання на уроках
4. Шумак Н.Г.

 математика

укр.мова

листопад

квітень

Особистісно орієнтований підхід до розвитку творчої особистості молодшого школяра
5. Фіалковська Я.П.

Укр.мова

математика

листопад

грудень

Формування логічного мислення молодших школярів в процесі навчальної діяльності
6. Коваленко Ю.М.

Укр.мова

математика

 листопад

грудень

Особистісно орієнтований підхід у навчанні
7. Городецька О.Л.

Укр.мова

математика

грудень

березень

Творчий підхід до навчання молодших школярів 
8. Снєгова О.В.

Літерат.читання

математика

грудень

листопад

Впровадження інтерактивних методів навчання в умовах НУШ
9. Дабич А.В.

математика

укр.мова

листопад

лютий

Розвиток пізнавальної активності молодших школярів
10. Кирпа О.М.

математика

укр. мова

листопад

грудень

Впровадження інноваційних технологій в умовах НУШ
11. Клюй І.С

математика

укр. мова

листопад

грудень

Розвиток діалогічного мовлення засобами ситуативних ігор
12. Попова Ж.В.

математика

укр.мова

листопад

грудень

Використання ігрових та дослідницьких технологій в навчальній діяльності
13. Антанесян А.С.

математика

укр.мова

листопад

      грудень

Формування предметних компетентностей
14. Протасова О.Ю.

математика

укр.мова

листопад грудень

Формування природничих компетентностей на уроках та в позашкільний час

 

Відкриті позакласні заходи

 

 

Клас ПІБ вчителя Тема заходу Предмет
1-А Резніченко Н.В. «Хай буяє, квітка ранкова, мовонько чиста, твоя рідна мова» Навчання грамоти
1-Б

Стукаленко О.П.

«Стежками українських народних казок» Навчання грамоти
1-В Росчислав Т.В. «Цікавий світ природи» ЯДС
2-А Шумак Н.Г. «Свято рідної мови» Українська мова
2-Б Фіалковська Я.П. Гра-вікторина» по ПДР «Усім треба памятати,що на дорозі неможна жартувати» Літературне читання
2-В Коваленко Ю.М. «Ми- діти твої, Україно!» ЯДС
3-А Городецька О.Л. «Дружба- найцінніший скарб» ЯДС
3-Б Снєгова О.В. «Брейн-ринг з української мови» ЯДС
3-В Дабич А.В. Виховний захід «Україна єдина» ЯДС
3-Г Кирпа О.М. «Ми-нащадки козаків» ЯДС
4-А

Клюй І.С

«Безпека понад усе..» ЯДС
4-Б

Попова Ж.В.

«Вогонь-друг, вогонь- ворог» ЯДС
4-В

Антанесян А.С.

«Азбука безпеки на дорозі» ЯДС
4-Г

Протасова О.Ю.

«Дисципліна на дорогах- запорука безпеки» ЯДС

 

 

 

 

 

 

 

 

     ІV. ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ

            ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

№ з/п Зміст Відповідальний
1      Продовжувати вивчати і впроваджувати в практику роботи педагогічний досвід В.О.Сухомлинського з проблеми особистісно орієнтованого навчання і виховання.

Члени м/о

2

Вивчити систему роботи з реалізації проблемних питань вчителів, що атестуються:

    РезніченкоН.В., Клюй І.С., Протасова О.Ю., Стукаленко О.П., Городецька О.Л.

Поширювати досвід роботи  вчителів:

¾   Шумак Н.Г. з проблеми «Особистісно орієнтований підхід до розвитку творчої особистості молодшого школяра»;

¾   Снєгової О.В. з проблеми «Підвищення ефективності освітнього процесу шляхом інтерактивної діяльності учнів»;

¾   Стукаленко з проблеми «Навчання і виховання молодших школярів за системою розвивального навчання Ельконіна – Давидова».

¾   Резніченко Н.В. з проблеми «Розвиток комунікативних здібностей, пізнавальної активності молодших школярів в умовах особистісно зорієнтованого навчання»

                                                                              

Члени м/о

3    Проводити на кожному засіданні методичного об'єднання взаємообмін досвідом, поповнюючи методичну «скарбничку» педагогічного ідей.

Члени м/о

4     З метою впровадження педагогічного досвіду проводити предметні, інженерні  тижні, тижні SТЕМ в початковій школі.

Завіна В.П.,

керівник м/о

5

     Провести методичні оперативки з опрацювання документів:

-         Лист МОНУ від 19.08.2022 р. № 1/9530-22 інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у ззсо  у 2022-2023 навчальному році;

-         Наказ МОНУ від 13.07.2021 № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів ЗЗСО»;

-         Лист МОНУ від 09.08.2021 № 1/9-404 «Про перелік навчальної літератури та навчальних посібників»;

-         особливості оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів та 3-4 класів;

-         методичні рекомендації до проведення 1 вересня першого уроку 2023-2024н.р.

-         базовий навчальний план. Типова освітня

програма. Типовий навчальний план. Робочі навчальні плани. Модельні навчальні програми;

- про недопущення перевантаження учнів надмірним обсягом домашніх завдань;

    -  як проводити «корегувальне навчання» на початку року – методичні рекомендації МОН.

- опрацювати нове Положення про сертифікацію педагогічних працівників

Завіна В.П.,

 керівник м/о

6      З метою поліпшення самоосвітньої роботи проводити огляд новинок педагогічної, психологічної та методичної літератури. Члени м/о
7      Здійснювати опрацювання фахових видань журналів та газет: «Початкова школа», «Початкове навчання і виховання», «Розкажіть онуку», «Інформаційний вісник», «Освітянське слово». Члени м/о
8      З метою роботи над науково-методичною проблемою, впровадження нових педагогічних технологій та новацій, проводити відкриті уроки згідно графіка. Члени м/о
9

     Продовжувати поповнювати методичну «скарбничку» відкритих уроків та виховних заходів.

Члени м/о
10 Апробовувати і проваджувати педагогічні інновації в практичну діяльність Члени м/о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ЗАХОДИ ПО ВИВЧЕННЮ І ПІДВИЩЕННЮ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

 

№ з/п Зміст заходів Відповідальний
1. Здійснювати систематичний контроль за рівнем викладання і якості знань, умінь і навичок учнів.           Вчителі
2.           Раціонально використовувати форми і методи навчання учнів на уроках в початкових класах. Вчителі
3.           Здійснювати компетентнісний, диференційований підхід в освітньому процесі, удосконалювати роботу з обдарованими дітьми. Вчителі
4.           Створювати необхідні умови на уроках для забезпечення всебічного розвитку учнів з урахуванням їх здібностей. Вчителі
5.           Проводити зрізи знань, предметні олімпіади з основних предметів.

          

Вчителі

6.           Висвітлювати проблеми екологічної освіти на уроках предмету ЯДС. Вчителі
7.

         Провести аналіз олімпіад, ДПА серед учнів

4-х класів.

Завіна В.П.
8.

         Проводити взаємоперевірку стану ведення учнівських зошитів, дотримання єдиного орфографічного режиму.

                                                       4 клас   

                                                         3 клас                                                                     2 клас  

                                                         1 клас  

Завіна В.П.,

вчителі

вересень, січень

жовтень, лютий

листопад, березень

грудень, квітень

9.       Провести перевірку стану викладання предметів  математика, укр.мова

жовтень Завіна В.П.,

листопад      вчителі

10.

          Провести малі предметні олімпіади для учнів 3-х - 4-х класів з математики – жовтень, 

3-х – 4-х класів з української мови – листопад.

Завіна В.П.,

 Вчителі 3-4-х класів.

 

 

 

 

 

 

 

Тематика засідань методичного об'єднання

І ЗАСІДАННЯ

(серпень, 5 тиждень)

Тема: Організаційно - методичні аспекти освітньої діяльності в НУШ на 2023/2024 навчальний рік

 

 

Форма проведення: педагогічне коло

Мета:- опрацювати основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової  школи; обговорити  виконання  плану  роботи  методичного  об’єднання  за  минулий  н. р.  та   затвердити  план   роботи  на  2023-2024 н.р.; розглянути  методичні  рекомендації  щодо  проведення  Першого   уроку-2023-2024н.р; проаналізувати  навчальні  програми, підручники, зошити.

з/п Зміст роботи Форма проведення Відповідальні Примітка
1 Аналіз роботи МО вчителів початкових класів за минулий навчальний рік та завдання на наступний навчальній рік. Звіт

Керівник МО

Резніченко Н.В.

2 Коригування та затвердження плану роботи МО вчителів початкових класів на 2023-2024 навчальний рік. Доповідь

Керівник МО Резніченко Н.В.,

члени МО

3

Освітній технопак педагогічних ідей. «Сертифікація вчителів: крок за кроком»

Особливості атестації в 2023/2024 н.р. за новим Положенням.

презентація

Керівник МО, вчитель

Дабич А.В.

3

Особливості організації освітнього процесу у 2023/24 н.р.

Обговорення  структури, форм організації освітнього процесу, оцінювання результатів навчання; опрацювання методичних   рекомендацій “Особливості освітнього процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2023 – 2024 н.р.”та псіхологічні аспекти організації навчання в умовах воєнного стану. Календарно-тематичне планування  в  початкових  класах.

Обговорення за круглим столом

Керівник МО

Резніченко Н.В.,

Шумак Н.Г.

 
4

 Найцікавіші прийоми формувального оцінювання в НУШ.

«15 способів здійснити формувальне оцінювання на уроці»

презентація Снєгова О.В.  
5 Аналіз   навчальних  програм, підручників, зошитів, посібників  для  початкової  школи. Методичні   рекомендації   щодо   проведення  Першого   уроку Експрес-огляд Керівник МО  
   6 Організація самоосвіти вчителів,  затвердження науково-методичних   проблем Обговорення Керівник МО, члени МО  
 7 Погодження календарних планів.   Заступник директора з НВР Завіна В.П.  
  8 Огляд новинок педагогічної літератури   та фахових  видань «Освіта для всіх: різноманітність, інклюзія і фізичний розвиток» Педагогічна виставка Керівник МО  

 

 

 

 

 

 

 

Завдання  членам   методоб’єднання :

-                     Опрацювати інструктивно – методичні матеріали Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально – виховного процесу, ведення класної документації, електронних журналів.

-                     проаналізувати  вимоги  Державного  стандарту, завдань  навчальних  програм;

-                     дотримуватися методичних   рекомендацій   щодо   проведення  Першого   уроку;

-                     вчителям в своїй роботі забезпечити прозорість системи оцінювання, самооцінювання в НУШ, довести її до відома батьків;

-                     вчителям, які готуються атестуватися в цьому н.р. підготувати до 1.09 документи, сертифікати із кількістю 150 годин;

-                     поповнити  свій  робочий  кабінет  новими  наочними  посібниками, дидактичними  іграми,  роздатковим   матеріалом, впорядкувати осередки НУШ;

-                     працювати  над ідеєю: Кабінет -  творча  лабораторія  вчителя!;

-                     підготуватися до обміну досвідом НУШ. Перші сходинки навчання разом з учнями 4 класів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ ЗАСІДАННЯ

(жовтень, 3 тиждень)

Тема: Освітнє середовище як  чинник  розвитку  особистості учня.

 

Форма проведення: Педагогічні посиденьки

Мета: - розширити  знання  педагогів   щодо  запровадження  НУШ

(освітнє  середовище, інтегроване  навчання, осередки, LEGO);

- підвищити  професійну компетентність учителів;

- сприяти розвитку творчої активності педагогів, виховувати інтерес  до  самовдосконалення.

№ з/п Зміст  роботи Форма проведення Відповідальні Примітка

1.

 

Застосування новітніх підходів при організації навчальної діяльності   молодших здобувачів освіти

Педагогічна

скарбничка

Керівник МО

Резніченко Н.В.

 

2.

 

Психологічна основа ефективного тайм-менеджменту сучасного вчителя: традиційні та інноваційні методи навчання

Психологічно-емоційна підтримка учнів в процесі навчання

Обговорення статті з досвіду роботи вч. Киїнської ЗОШ Чернігівської обл.

Снєгова О.В.

Протасова О.Ю.

 

3.

 

Інтеграція та інтегроване навчання в умовах НУШ

Обговорення

за круглим столом

Шумак Н.Г.  
Обмін досвідом НУШ. Перші сходинки разом з учнями 1-4 класів. Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів НУШ

Експрес огляд


Керівник МО,

Клюй І.С.

 

 

4.

Майстер-клас Ранкові  зустрічі

Коло ідей


Вчителі 1-4 класів
 

5.

 

 

Методичні перегуки: Обговорення  матеріалів періодичної преси, відвіданих семінарів-практикумів

Огляди видань

Члени   МО,

Городецька О.Л.

 
6. Новини   з курсів, вебінарів Обмін досвідом

Члени   МО

Резніченко Н.В., Фіалковська Я.П., Протасова О.Ю.

 
7. Проведення відкритих уроків згідно плану роботи методичного об'єднання.  

Члени   МО

 
8. Проведення в школі І етапу олімпіад з математики та української мови серед учнів 3-4 класів до дня української писемності.  

Керівник МО

Члени   МО

 

 

Завдання   членам  методоб’єднання:

-організувати активну участь молодших школярів  в олімпіадах, у Всеукраїнських конкурсах “Соняшник”, інтернет-олімпіадах“ На урок”,“Всеосвіта”, конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика;

-         підготуватись до методичних перегуків  «Сучасні педагогічні технології – шлях до розвитку життєздатної творчої особистості»;

-          підготувати відкриті уроки , позакласні заходи ;

-         підготувати педагогічний діалог «Радимо прочитати» ;

-         створити методичні кейси по проведенню «Ранкових зустрічей»

-         створити методичний банк по роботі з інклюзивними дітьми

 

 

 

 

 

 

Робота між засіданнями

 

№ з/п Зміст роботи Відповідальний

1

Завдання для самоосвітньої роботи:

 1. Взяти до уваги рекомендації «Як створити і провести квест-урок»:

навчальних квестів»:

     https://naurok.com.ua/webinar/metodika-stvorennya-ta- 

     provedennya-navchalnih-kvestiv;

 1.  Опрацювати статтю «Інтегровані уроки : від теорії до практики»:

https://naurok.com.ua/post/integrovani-uroki-vid-teori-do-praktiki

Члени м/о

2

        Скарбничка педагогічного досвіду.

        Педагогічні зустрічі: Майстер-клас по наступності між початковою і середньою ланками школи

     « Формування теоретичного мислення за методикою розвивального навчання. Моделювання на уроках математики.

Стукаленко О.П.

3        Участь у міському етапі міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика серед учнів 3-4 класів. Завіна В.П.
4        Проведення  відкритих уроків згідно плану роботи методичного об'єднання. Члени м/о
5        Проведення уроків вчителями початкової школи за SТЕМ – проектом « Обіймемо рідну землю любов’ю» 

Завіна В.П.

Керівник м/о

Члени м/о

6        Заслуховування звітів вчителів, які відвідують міські семінари вчителів початкової школи. Члени м/о
7        Використання вчителями у своїй роботі навичок володіння ІКТ: власних електронних продуктів – досвіду роботи, розробок уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової електронної продукції в навчально-виховному процесі. Члени м/о
8        Надання допомоги молодим вчителям щодо поурочного планування Керівник м/о

 

 

ІІІ ЗАСІДАННЯ

(грудень, 1 тиждень)

Тема: Діяльнісний підхід до навчання – запорука успіху НУШ.

Безумство – діяти по-старому і чекати на нові результати.

                                                                                                                          А. Енштейн                                                     

      Форма проведення: Методичні посиденьки

     Мета: вивчати досвід щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти в математичній освітній галузі;  сприяти розвитку творчої активності педагогів, підвищувати їх теоретичну, методичну, практичну  компетентність; удосконалювати  освітній  процес  у  початковій  школі; організувати участь молодших школярів у творчих конкурсах, олімпіадах; виховувати інтерес досамовдосконалення, пізнання  нового.

 з/п

Зміст  роботи Форма проведення Відповідальні Примітка

 1.

Діяльнісний підхід та ігрові методи навчання в умовах НУШ

Колективний підхід

Керівник МО

Резніченко Н.В.,

Кирпа О.М. (з досвіду роботи)

 
2. Розвиток пізнавальної активності здобувачів освіти на уроках інтегрованого курсу «ЯДС» Презентація  дидактичних ігор Росчислав Т.В.  
3. Розвиток критичного і креативного мислення молодших школярів в НУШ Аукціон ідей

Фіалковська Я.П.,

члени МО

 
4. Інтеграція змісту  кількох навчальних  предметів навколо природничої теми в початкових класах Коло ідей

Керівник МО, Клюй І.С.

члени МО

 
5. Розвиток навчального співробітництва на уроках в початковій школі за системою розвивального навчання Огляд статті з теми Стукаленко О.П.  
6. Обмін досвідом з проходження та тематики вебінарів і курсів

Бесіда-інтерв’ю

Члени МО

 
7.

“Ігрова діяльність учнів в НУШ як засіб  активізації навчально-пізнавальної діяльності ”

*Екологічні ігри та завдання в НУШ

Захист

знахідок

Протасова О.Ю.,

Антанесян А.С.

 
8. Підсумки результатів освітнього процесу за І семестр. Обговорення за круглим столом

Члени МО

 

 

Завдання   членам  методоб’єднання:

-   підготуватися до круглого столу  - «Розвиток пізнавальної сфери молодшого школяра: що слід знати вчителю»

-  підготуватися  до практичних занять на тему «Вправи та ігрові завдання на уроках української мови»

- підготувати показові уроки

-підготувати та затвердити календарне планування на ІІ семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота між засіданнями

 

№ з/п Зміст роботи Відповідальний
1

Завдання для самоосвітньої роботи:

 1. ознайомитися з добіркою матеріалів, які допоможуть запровадити принципи STEM-освіти у навчальний процес:

https://naurok.com.ua/webinar/stem-u-shkoli-metodichni-rekomendaci-schodo-vprovadzhennya-na-urokah

 1. взяти до уваги статтю «Чому LEGO у школі – це круто»:

3) ознайомитися з відеоматеріалом «Шість капелюхів: прийом-гра для розвитку критичного мислення»: https://naurok.com.ua/post/shist-kapelyuhiv-priyom-gra-dlya-rozvitku-kritichnogo-mislennya

Члени м/о
3       Участь у роботі міської січневої конференції вчителів початкових класів.                                             Члени м/о
4        Проведення відкритих уроків згідно плану роботи методичного об'єднання. Члени м/о
5 Організувати участь молодших школярів у Всеукраїнській грі «Кенгуру», інтернет-олімпіаді «На урок» Члени м/о
6

Інструктивно-методична оперативка.

¾   про хід виконання навчальних програм

¾   критерії формувального оцінювання; вимоги до ведення журналу

¾   про ведення зошитів

Завіна В.П.

 

 

 

 

 

ІV ЗАСІДАННЯ

(лютий, 1 тиждень)

 

           Тема: Творчі проекти-засіб виховання соціально  активної  особистості

«Без гри не має і не може бути повноцінного розумового розвитку»

                                           В.О. Сухомлинський

Форма проведення: педагогічні гостини

Мета: обмінятися досвідом роботи з впровадження в освітній  процес інтерактивних форм організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики:кейс-технологія; “перевернуте навчання”; педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України; критичне мислення молодших школярів на уроках ;  сприяти розвитку творчої активності педагогів, підвищувати їх теоретичну, методичну, практичну компетентність; удосконалювати  освітній  процес  у  початковій  школі; виховувати інтерес  до  самовдосконалення, пізнання  нового;  поділитися досвідом з нестандартних форм навчання в НУШ.

№ з/п Зміст роботи

         Форма

проведення

 

Відповідальні

 

Примітка

1. Шляхи розвітку творчої особистості Обмін досвідом Члени МО, вчителі, що атестуються  
2. Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів за допомогою використання інтерактивних ігор. Цікавинки з методичної скарбниці Обговорення

ЧлениМО:

Антанесян А.С.,Коваленко Ю.М.

 
3.  Сучасні інноваційні технології у процесі навчання математики для початкової школи в умовах НУШ Презентація

  Попова Ж.В.

 Протасова О.Ю.

 
  Особливості та вимоги щодо проведення Державної підсумкової атестації в 4 класі Круглий стіл Заступник з НВР  
4.

Методичний лекторій

 Нестандартні форми навчання – особливість Нової української школи

Досвід роботи

Клюй І.С. , Городецька О.Л.

Члени МО

 
5.

Скарбничка педагогічного досвіду. Вернісаж творчих знахідок.

-         Активізація пізнавальної діяльності шляхом впровадження інтерактивних технологій;

-         Як ефективно розвивати логічне мислення школяра: практичні поради та рекомендації;

-         Екологічне виховання на уроках математики. Ігрові завдання з екологічним змістом.

Презентація

       Члени МО:

Протасова О.Ю.,

Кирпа О.М.,

Антанесян А.С., Росчислав Т.В.

 
6.

 Психологічні аспекти педагогічної спадщини

В. Сухомлинського.

Презентація  Шумак Н.Г.  
7. Ігрові технології у практиці роботи над текстами В.Сухомлинського як стратегія розвитку інтересу до щоденного читання Майстер-клас   Стукаленко О.П.  

Завдання членам методоб’єднання:

     - вчителям 4 класів ретельно опрацювати «Положення про Державну підсумкову атестацію учнів у    системі загальної середньої освіти»;

     - підготуватися до виступу на аукціоні методичних ідей  “Інтерактивні форми організації навчальної           діяльності молодших школярів на уроках математики”

 

 

VЗАСІДАННЯ   /квітень/

Тема: Формування компетентностей учнів в освітньому процесі.

Форма проведення: Методичний марафон

Мета:

№ з/п Зміст  роботи

Форма

проведення

 

Відповідальні

 

Примітка
1. Тренінг Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів Тренінг

Керівник МО,

психолог

 


2.

Аукціон методичних ідей.

Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики:
- кейс-технологія;
- “перевернуте навчання”;
- педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України;
-  критичне мислення молодших школярів на уроках математики;
- математичні поняття і закономірності в проєктній діяльності;

-         формування в учнів навичок здорового способу життя .Методична

Панорама

Члени МО:

Стукаленко О.П., Снєгова О.В., Кирпа О.М., Фіалковська Я.П., Протасова О.Ю., Коваленко Ю.М.

 
3. Практикум “Гра по-новому – навчання по-іншому з LEGO”
Метод компетентнісного навчання “Шість цеглинок”
Практикум Керівник МО, вчителі Протасова О.Ю., Клюй І.С.  
4. Рефлексія Підсумки проведення тематичних Тижнів  в початкових класах Мозайка думок

Керівник МО, Заст. з НВР

 
5. Методичний ринг Секрети цікавого навчання Методичний     ринг

члени МО

Дабич А.В.

 

6.

 Забезпечення рухової активності школяра та попередження втоми Експрес-інформація члени МО  

                            Завдання членам методоб’єднання:

- ознайомитися  з  добіркою  матеріалів, які  допоможуть  запровадити    принципи  STEM-освіти  в освітньому  процесі;

- взяти до уваги статтю Чому LEGO у школі – це круто;

- підготувати творчий звіт “Мої  досягнення та творчі напрацювання”(вчителям, що проходять атестацію);

- підготувати ідеї до перспективного плану роботи МО на наступний рік;

- учителям 4 класів розробити завдання на державну

підсумкову атестацію ;

-          опрацювати Лист МОН України “Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу” та нормативні документи щодо закінчення 2023-2024 н.р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ ЗАСІДАННЯ

(червень, 5 тиждень)

Тема: Підсумки роботи ШМО вчителів початкових класів

за 2023-2024 навчальний рік

Ніщо так не возвеличує і не дає право відчути себе людиною, в найвищому розумінні цього слова, як праця, в яку віриш і любиш.

                                    Олександр Білаш

 

 

Форма проведення: методичний  марафон

Мета:  підбити підсумки роботи методичного об’єднання вчителі початкових  класів за 2022-2023 навчальний рік; заслухати звіти вчителів про самоосвіту, творчі знахідки, напрацювання; скласти перспективний план роботи  МО на наступний навчальний рік.

№ з/п Зміст роботи

         Форма

проведення

Відповідальні
Примітка
1. Підведення  підсумків роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2023-2024 навчальний рік Панорама методичних досягнень

Керівник МО

Резніченко Н.В.

 
2. Звіт учителів , що атестуються “Мої досягнення та творчі напрацювання” Творчий   звіт Вчителі, що атестуються  
3. Панорама ідей. Складання перспективного плану роботи  методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2024-2025 навчальний рік Панорама ідей Члени МО  
4. Про порядок закінчення навчального року

  Методичний

всеобуч

Заступник директора з НВР  
5. Аналіз результатів контрольних зрізів знань учнів   1-4 класів та ДПА учнів 4-х класів, їх участі у шкільних, Всеукраїнських та  Міжнародних конкурсах та інтернет-олімпіадах. Обговорення педагогічних досягнень Заступник директора з НВР  
6.

    Вернісаж педагогічних знахідок.

Звіти вчителів:

¾   про підсумки роботи над індивідуальною науково-методичною темою;

¾   про роботу над методичною проблемою закладу;

¾   про проходження курсової перепідготовки, навчання на курсах освітніх платформ « На урок», ЕdEra, вебінарах, інтернет-марафонах.

  Члени МО  
7.

Діагностичне анкетування з метою більш повного відображення потреб кожного педагога в удосконаленні своєї педагогічної майстерності для планування роботи на 2022-2023 навчальний рік.

  Керівник МО Резніченко Н.В.  

 

 

Завдання   членам  методоб’єднання:

 

-         систематично працювати над вдосконаленням методичної роботи з питань підвищення   професійної  майстерності;

-         продумати оформлення освітнього середовища на новий навчальний рік;

-         слідкувати за новинками методичної літератури;

-         займатися самоосвітою.