1000 символів ліворуч

Алгоритм реалізації методичної проблеми

Posted in МО вчителів початкових класів

2011 – 2012 н.р.

Особистісно орієнтований і компетентнісний підхід до навчання і виховання особистості як засіб розвитку творчого вчителя.

2012 – 2013 н.р.

Особистісно орієнтована система навчання як методичне забезпечення розвитку інноваційного потенціалу особистості вчителя.

2013 – 2014 н.р.

Піднесення ефективності сучасного уроку на основі творчої реалізації педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського.

2014 – 2015 н.р.

Роль особистісно орієнтованого навчання для розвитку інноваційного потенціалу вчителя.

2015 – 2016 н.р.

Від компетентного вчителя до компетентного учня.

Слайд1

Слайд2

Слайд3

Слайд4

Слайд5

Слайд6

 

Шляхи формування й удосконалення професійної         компетентності педагога в умовах особистісно орієнтованого навчання.

2011 – 2012 н.р.

Особистісно орієнтований і компетентнісний підхід до навчання і виховання особистості як засіб розвитку творчого вчителя.

2012 – 2013 н.р.

Особистісно орієнтована система навчання як методичне забезпечення розвитку інноваційного потенціалу особистості вчителя.

2013 – 2014 н.р.

Піднесення ефективності сучасного уроку на основі творчої реалізації педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського.

2014 – 2015 н.р.

Роль особистісно орієнтованого навчання для розвитку інноваційного потенціалу вчителя.

2015 – 2016 н.р.

Від компетентного вчителя до компетентного учня.

                                           

Стратегічним завданням сьогодення початкової школи є сформованість в учнів уміння навчатися ключової життєвої компетентності, що змінює стиль мислення і життя особистості. У початкових класах навчальна діяльність уперше стає об’єктом спеціального формування, тому ключова компетентність уміння вчитися набуває пріоритетного значення. Ядром цієї компетентності у початкових класах є оволодіння молодшими школярами загальнонавчальними уміннями і навичками.

         Робота методичного об’єднання спрямована на вдосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, вдосконалення методики проведення уроку. Робота над проблемою методичного об’єднання  тісно пов’язана з роботою над загальношкільною методичною проблемою. В ході засідань методичного об’єднання вивчаються державні і нормативні  документи. Члени методичного об'єднання постійно знайомляться з новинками методичної літератури. Протягом минулого року вчителями школи проводились позакласні заходи в межах загальношкільних місячників, декад, тижнів. Вчителі 1-х класів провели свята «Посвята в першокласники», «Прощання з Букварем», вчителі 2-х класів – свято «В гостях у казки», вчителі 3 класів – виховний захід  «Безпека понад усе», вчителі 4-х класів – свято «Чудова сімка».

         Серед найпоширеніших форм методичної роботи: місячник молодого вчителя-стажиста, психолого-педагогічна консультація, семінар-практикум, психолого-педагогічний семінар, теоретичний семінар, співбесіди, консультації на актуальні теми, відкриті уроки, огляди новинок психолого-педагогічної  та методичної літератури, круглі столи, майстер-клас, методична декада, методичні оперативки. Згідно плану було проведено тиждень початкової школи, де кожного дня згідно напрямку роботи проводились різноманітні виховні та позакласні заходи.

Велика робота проводилась з вивчення і впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду В.О.Сухомлинського.

         В своїй практичній роботі ШМО використовувало нові нетрадиційні форми методичної роботи: методичний фестиваль, клуб педагогічної майстерності, вернісаж творчих знахідок, творча студія, аукціон педагогічних ідей. Це здійснило великий вплив на майстерність педагогів. На засіданнях обговорювались питання, що стосуються впровадження нових технологій навчання і реалізації проблеми, над якою працювала група. Основним у роботі вчителя прослідковувалась наявність взаємозв’язку:

 самоосвіта – якість викладання – рівень навчальних досягнень учнів.           Всі вчителі брали участь у міських семінарах, які проводив міський ЦМСПС.

Це створило умови для підвищення професійного та методичного рівня педагогів, формування педагога-новатора, який проводить нетрадиційні уроки.

Вчителі та їх вихованці приймали участь у заходах різного рівня: предметні олімпіади, конкурси. Учні початкової школи приймали активну участь у всеукраїнському конкурсі «Колосок» - з предмету «Я і Україна». У конкурсі «Колосок» брали участь 72 учні початкової школи. Майже всі учні показали хороший результат. 45 учасників отримали сертифікат «Золотий колосок», 25 учасників отримали сертифікат «Срібний колосок» і 2 учні були учасниками.

Також учні початкової школи були активними учасниками математичного конкурсу «Кенгуру». Брали участь у цьому конкурсі 70 вихованців початкової школи. 23 учні отримали сертифікат учасника, 31 учень – добрий, 16 учнів – відмінний результат.

У Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» брали участь 20 учнів  початкової школи.  Диплом  ІІ ступеня Всеукраїнського рівня  вибороли 2 учнів, диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня – 4 учні, диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня – 3 учні, сертифікат учасника отримали 11 учнів.

У всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвич» прийняли участь 4 учні 4-х класів, «Пазл» - 5 учнів 4 класу. Вони отримали сертифікати учасників.

         У 2015-2016 навчальному році методичне об’єднання вчителів початкових класів завершує роботу над проблемою «Шляхи формування й удосконалення професійної         компетентності педагога в умовах особистісно орієнтованого навчання».