1000 символів ліворуч

Мета та завдання роботи МО вчителів початкових класів на 2016-2017 навчальний рік

Posted in МО вчителів початкових класів

Мета та завдання

роботи МО вчителів початкових класів

  на 2016-2017  навчальний рік

    У сучасних умовах ефективність початкової освіти пов’язується з реалізацією компетентнісного підходу. Компетентнісні результати навчання визначено у Державному стандарті початкової загальної освіти (2011р.), вимогах до засвоєння програмового змісту з кожного навчального предмета (2012р.), до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів (2014р.). Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу і розкритті механізмів їх використання у професійній діяльності педагогів.

У 2016-2017 навчальному році вчителі початкової школи продовжать роботу над втіленням у практичну діяльність Державного стандарту початкової загальної освіти та розпочнуть реалізацію оновлених програм початкової школи.

З нового навчального року методичне об’єднання вчителів початкових класів буде працювати над проблемою: «Удосконалення методичної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій».

Завдання методичного об’єднання вчителів

на 2016/2017 навчальний рік:

  1. Будувати роботу МО згідно з Державною національною програмою «Освіта»       (Україна ХХІ ст.), Законом України «Про освіту», Законом «Про мови в Україні», Концепцією загальної середньої освіти, Державною програмою «Вчитель», Державними стандартами базової і повної середньої освіти, концепцією державної мовної політики в Україні та інструктивно-методичним рекомендаціями Міністерства освіти і науки України про вивчення предметів у 2016-2017 навчальному році.

2. Продовжити  роботу над реалізацією Державного стандарту початкової освіти, оновлених навчальних програм та вивчення нормативних документів про освіту.

3. Забезпечення удосконалення уроку як основної форми навчально-виховного процесу:

            -   пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів;

 -   впровадження інноваційних сучасних технологій;

 -   урізноманітнення форм індивідуального підходу до навчання та

виховання учнів з метою виявлення та розвитку творчо обдарованих учнів; розкриття творчих здібностей учнів початкових класів;

- проведення уроків з використанням ІКТ, підвищення їхньої ролі в

активізації пізнавальної діяльності школярів.

4.  Аналіз і контроль навчально-виховного процесу, якості знань, умінь, навичок, вихованості й розвитку учнів школи.

5. Діагностика й визначення шляхів подолання труднощів у педагогічній діяльності.

6.  З метою вдосконалення розвивального середовища роботу МО спрямувати на формування в учнів ключових компетентностей, які передбачають їх особистісно–соціальний та інтелектуальний розвиток.

7. Вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності.

8. Поповнення «банку ідей» педагогічної творчості вчителів.

9. Систематично працювати з обдарованими і здібними учнями, залучати їх до участі в різноманітних конкурсах учнівської творчості, олімпіадах, конкурсах.

10. Розвиток в учнів самостійного критичного та креативного мислення, навичок інтерактивного здобування знань.

11. Створювати умови для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості.

12. Вивчати та впроваджувати в педагогічну діяльність кращий досвід роботи вчителів початкових класів.

13. Реалізація принципу наступності і перспективності між дошкільною та початковою освітою, школами І і ІІ ступеня.

Пріоритети: оновлення ролі вчителя як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу.

Відбулося  засідання м/о вчителів початкових класів  на тему «Шляхи     удосконалення навчально-виховного процесу».

DSC05562

Заступник  директора з навчально-виховної роботи Сащенко С.А розповіла про завдання методичного об’єднання вчителів початкових класів щодо реалізації загальношкільної науково-методичної проблеми.

DSC07683

На засіданні проведений теоретичний семінар «Впровадження та реалізація інновацій шляхом поглиблення педагогічної та психологічної компетентності кожного учасника навчально-виховного процесу».

DSC07688DSC08025