1000 символів ліворуч

Тематика засідань 2016/2017 н.р.

Posted in МО вчителів початкових класів

 

Тематика засідань методичного об'єднання

І ЗАСІДАННЯ

(серпень, 5 тиждень)

 

з/п

Зміст роботи Виконавці Відмітка про вико-нання

1

Організаційно - методичні аспекти роботи на новий навчальний рік

Аналіз роботи методичного об’єднання  за минулий рік. Обговорення та затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2016-2017 навчальний рік.

Шумак Н.Г.

 

  2

Про діяльність методичного об'єднання вчителів початкових класів над загальношкільною науково-методичною проблемою (перспективи діяльності) та науково-методичний супровід професійного зростання вчителя в умовах впровадження Державного стандарту початкової освіти.

 

Сащенко С.А.,

 
3

Опрацювання методичних рекомендацій щодо викладання дисциплін у 2016-2017 навчальному році до оновлених програм початкової школи (1-4 класи) – відповідно до Листа МОН України від 17.08.2016 р. №1/9-437 та орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (додаток  до наказу МОН України від 19.08.2016 р. №1009)

Сащенко С.А.

 
4

Аналіз результатів  ДПА в 4-х класах.

Сащенко С.А.  
5

Про погодження  календарного планування  на 2016-2017 навчальний рік.

Керівник м/о  

 

Робота між засіданнями

№ з/п Зміст роботи Відповідальний
1 Психолого-педагогічна консультація «Розвиток творчих здібностей молодших школярів». Лісевич Є.С.
2

Методична оперативка.

         Запрошуємо до обговорення:

-   Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах у 2016-2017 навчальному році;

-  Державний стандарт початкової загальної освіти;

-   зміни до навчальних програм (оновлені програми)

-   особливості навчальних планів та підручників за предметами;

-   інструкція щодо заповнення журналу;

-  про недопущення перевантаження учнів надмірним обсягом домашніх завдань;

-  інструктивно-методичні матеріали  щодо орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 №1009);

-  методичні рекомендації щодо викладання у початковій школі у 2016 – 2017 навчальному році (додаток до листа МОН України від 17.08.2016 р. № 1/9 – 437.

-  Про ведення зошитів.

-  Про ведення журналів.

Сащенко С.А.

Сащенко С.А.

Сащенко С.А.

3 Погодження календарних планів.

Сащенко С.А.,

     керівник м/о

4 Вивчення методичних рекомендацій щодо проведення у загальноосвітніх навчальних закладах України першого уроку 2016-2017 навчального року. Члени м/о
5

Скарбничка передового педагогічного досвіду. Вернісаж творчих знахідок.

Раціональне число. Нумерація від 10 до 10 000.

-  Формування ключових компетентностей молодших школярів у контексті викликів сьогодення.

Стукаленко О.П.

Снєгова О.В.

6 Вибірка літератури за проблемами, над якою працюють вчителі методичного об'єднання.

Ініціативна група

7 Підписка видань фахових журналів та газет: «Початкова школа», «Початкове навчання і виховання», «Розкажіть онуку», «Інформаційний вісник», «Освітянське слово». Члени м/о
8 Проведення відкритих уроків згідно плану роботи методичного об'єднання. Члени м/о
9 Організація та участь у акції стосовно збереження навчальних книг «Живи, книго!». Члени м/о
10

Інструктивно-методична оперативка

-   вимоги до ведення журналів;

-  про ведення зошитів.

       Сащенко С.А.
11 Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних норм проведення уроку          Сащенко С.А.         Керівник м/о
12 Вивчення і впровадження в практику роботи педагогічного досвіду В.О.Сухомлинського. Члени м/о
13 Створення методичної «скарбнички» відкритих уроків та позакласних заходів. Члени м/о
14 Проведення в школі малих олімпіад з української мови серед учнів 3-4 класів до дня української писемності. Члени м/о
15 Участь у серпневій конференції вчителів початкових класів Члени м/о
16 Участь у засіданнях міських об’єднань вчителів початкових класів та заслуховування звітів членів методичного об'єднання, які були на міських семінарах та на курсах підвищення кваліфікації. Члени м/о
17 Участь у підготовці до святкування  дня народження В.О.Сухомлинського. Члени м/о
18 Призначення вчителів, які будуть відвідувати міські методичні заходи від паралелі.

  Сащенко С.А.,

керівник м/о

ІІ ЗАСІДАННЯ

(жовтень, 4 тиждень)

з/п

Зміст роботи Виконавці Відмітка про вико-нання

1

Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу

        Про завдання методичного об’єднання вчителів початкових класів щодо реалізації загальношкільної науково-методичної проблеми.

Сащенко С.А.

 

2

Теоретичний семінар «Впровадження та реалізація інновацій шляхом поглиблення педагогічної та психологічної компетентності кожного учасника навчально-виховного процесу».

-  Інтерактивні технології особистісно орієнтованого навчання.

-   Формування ключових компетентностей в учнів початкових класів засобами інтерактивного навчання.                                                                                         

-   Особистісно орієнтована система навчання та її вплив на розвиток творчих здібностей дитини.                                                                                                

Технологія та методика застосування сучасних інформаційно-комунікативних засобів навчання.

-  Організація діяльності з реалізації диференційованого навчання на уроках у початковій школі.

Ігрові технології, як різновид інтерактивного навчання.

-   Навчання та розвиток в системі розвивального навчання.

-   Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодших школярів.

-   Методи впровадження особистісно орієнтованого навчання

-  Сутність комунікативно-мовленнєвих умінь учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кравцова О.А.

Снєгова О.В.

 

 

Шумак Н.Г.

 

Щорба Ю.В.

Антанесян А.С.

 

Попова Ж.В.

Стукаленко О.П.

Деморацька Г.І.

Лісевич Є.С.

Протасова О.Ю.

 
3      Психолого-педагогічна консультація «Подолання проблем низького рівня успішності учнів» Щорба Ю.В.  
4 Планування тижня початкової школи Члени МО  

Робота між засіданнями

 

№ з/п Зміст роботи Відповідальний
1        Психолого-педагогічна консультація «Психолого-педагогічні особливості організації навчально-виховного процесу першокласників» Попова Ж.В., Клюй І.С., Антанесян А.С., Протасова О.Ю.
2        Огляд новинок методичної та психолого-педагогічної літератури.

Ініціативна група

3

       Скарбничка передового педагогічного досвіду. Педагогічні посиденьки.

-  Творчий учитель як фактор розвитку творчого потенціалу учнів                                                                                   

-Дидактична гра в системі організаційних форм навчання                                                                                   

-   Диференційований підхід у навчанні молодших школярів української мови                                                                                   

Фіалковська Я.П.

Попова Ж.В.

Клюй І.С.

4        Участь у міському етапі міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика серед учнів 3-4 класів. Сащенко С.А.
5        Проведення  відкритих уроків згідно плану роботи методичного об'єднання. Члени м/о
6        Перевірка виконання вимог до перевірки зошитів, забезпечення виконання єдиного орфографічного режиму в початковій школі.

Сащенко С.А.

Керівник м/о

7        Участь у роботі шкільної педагогічної ради. Члени м/о.
8        Проведення тижня  початкової школи

Сащенко С.А.

Керівник м/о

Члени м/о

9        Організація виставки творчих надбань методичного об’єднання з питань використання ідей В.О.Сухомлинського.

Сащенко С.А.

Керівник м/о

10        Проведення тижня дитячої книги.

Члени м/о

11        Проведення зрізів знань з основних предметів у кожній паралелі за результатами І семестру. Вчителі
12        Заслуховування звітів вчителів, які відвідують міські семінари вчителів початкової школи. Члени м/о
13        Модернізація змісту і структури початкової освіти. Наступність між початковою і середньою ланками освіти. Адаптація випускників початкової школи до нових умов навчання. Сащенко С.А.
14

       Використання вчителями у своїй роботі навичок володіння ІКТ: власних електронних продуктів – досвіду роботи, розробок уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової електронної продукції в навчально-виховному процесі.

Члени м/о
15        Надання допомоги молодим вчителям щодо поурочного планування Керівник ШМВ

ІІІ ЗАСІДАННЯ

(грудень, 4 тиждень)

з/п

Зміст роботи Виконавці Відмітка про вико-нання

1

Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку

Семінар-практикум «Піднесення ефективності сучасного уроку на основі спільної творчості вчителя та учня»

- Формування читацької компетентності в учнів початкових класів                                              

Підвищення ефективності уроку через застосування сучасних технологій в початкових класах

-  Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі                                             

-   Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі формування мовленнєвої компетентності                                                                   

-  Розвиток логічного мислення учнів початкових класів на уроках читання

-   Виховання екологічної культури молодших школярів на уроках в початковій школі

-   Використання мультимедійних засобів навчання на уроках в початкових класах

-  Елементи розвивального навчання на уроках української мови

-   Шляхи досягнення орфографічної грамотності в учнів початкових класів на уроках рідної мови                                                                                   

-Підвищення пізнавальної активності на уроках математики за допомогою диференційованого підходу у навчанні.                                                                      

 

 

 

Кравцова О.А.

 

Снєгова О.В.

Ткаченко Л.А.

Шумак Н.Г

 

Фіалковська Я.П.

 

Деморацька Г.І.

Щорба Ю.В.

Гуд В.Я.

 

Клюй І.С.

 

Антанесян А.С.

 

2

     Аналіз рівня знань, умінь і навичок та успішності, труднощів в опануванні програмового матеріалу і розробка заходів, що дадуть змогу підвищити ефективність навчального процесу.                          

Сащенко С.А.     Керівник м/о

 
3     Аналіз перевірки техніки читання учнів початкової школи та розробка заходів по усуненню недоліків.

Сащенко С.А.,

 
4      Різноманітність форм методичної роботи на прикладі використання ІКТ: власних електронних продуктів – досвіду роботи, розробок уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової електронної продукції в навчально-виховному процесі. Члени м/о  

Робота між засіданнями

 

№ з/п Зміст роботи Відповідальний
1      Психолого-педагогічна консультація «Дефіцит уваги у дітей з гіперактивністю». Гуд В.Я.
2

     Скарбничка педагогічного досвіду. Методичний  аукціон.

-   Система пізнавальних завдань як засіб формування дієвих природничих знань молодших школярів

-   Слабка позиція звука в значущих частинах слова

-   Процес розвитку і формування особистості молодших школярів                                                               

 

Деморацька Г.І.

Стукаленко О.П.

Лісевич Є.С.

3       Участь у роботі міської січневої конференції вчителів початкових класів.                                       Члени м/о
4        Впровадження педагогічного досвіду Ш.Амонашвілі з проблеми гуманно-особистісного підходу до навчання і виховання учнів початкових класів. Члени м/о
5        Проведення відкритих уроків згідно плану роботи методичного об'єднання. Члени м/о
6       Участь у Шевченківських святах. Члени м/о
7

Інструктивно-методична оперативка.

-   про хід виконання навчальних програм

-   критерії оцінювання за 12-бальною системою

-  вимоги до ведення журналу

-   про ведення зошитів

Сащенко  С.А.

ІV ЗАСІДАННЯ

(квітень, 1 тиждень)

 

з/п

Зміст роботи Виконавці Відмітка про вико-нання

1

Психолого-педагогічні основи спілкування з учнями

Психолого-педагогічний семінар «Психолого-педагогічні аспекти гармонійного розвитку особистості молодшого школяра»

-  Психолого-педагогічні умови розвитку дитячої творчості в навчально-виховному процесі                                                                                     

Формування екологічної культури як психолого-педагогічна проблема

-   Психологічні основи педагогіки співробітництва

-  Психолого-педагогічні аспекти сенситивного стану учнів початкової школи та творчість (поради вчителям)

Психолого-педагогічні особливості використання мультимедійних технологій для розвитку зв’язного мовлення учнів початкової школи                                  

- Психолого-педагогічні основи та критерії диференційованого навчання                                                                   

 

 

 

 

 

Кравцова О.А.

 

Ткаченко Л.А.

Шумак Н.Г.

Фіалковська Я.П.

Клюй І.С. 

 

Антанесян А.С.

 
2      Методичний фестиваль „Підсумок самоосвітньої роботи. Творчі звіти вчителів”. Члени м/о  
3

Планування роботи на 2017-2018 навчальний рік

Члени м/о  

Робота між засіданнями

 

№ з/п Зміст роботи Відповідальний
1  Психолого-педагогічна консультація «Роль дидактичних ігор у розвитку індивідуальних здібностей дитини» Попова Ж.В.
2 Огляд новинок методичної та психолого-педагогічної літератури.      Ініціативна група
3

   Скарбничка передового педагогічного досвіду. Круглий стіл.

-   Пошук шляхів вдосконалення системи формування екологічної культури молодших школярів

-   Творчий підхід до навчання молодших школярів як передумова успішного формування мовної особистості                                                                                    

 

Ткаченко Л.А.

Гуд В.Я.

4   Проведення відкритих уроків згідно плану роботи методичного об'єднання.

Члени м/о

5  Проведення зрізів знань у кожній паралелі з української мови, математики, читання, природознавства.

Сащенко С.А.

Вчителі 

6  Здійснення підписки видань фахових журналів та газет

Члени м/о

7

Діагностичне анкетування з метою більш повного відображення потреб кожного педагога в удосконаленні своєї педагогічної майстерності для планування роботи на 2017-2018 навчальний рік.

Сащенко С.А.

Вчителі 

8      Написання проекту плану роботи ШМО на 2017-2018 навчальний рік.                                                         Снєгова О.В.
9      Поновлення картотеки педагогічного досвіду з проблеми, над якою працює методичне об’єднання.

Сащенко С.А.

Керівник м/о

10      Організація та проведення ДПА в 4-х класах. Сащенко С.А.                       Вчителі 4-х класів