Аналіз роботи педагога-організатора за І семестр 2018-2019 навчального року

Posted in Педагог-організатор

Аналіз роботи педагога-організатора

за І семестр 2018-2019 навчального року

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, діяльність педагога-організатора у І семестрі 2018-2019 навчального року була направлена на реалізацію законів України «про Освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», згідно програм «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від з1.10 2011 року № 1243 та іншими нормативними документами протягом І семестру 2018-2019 навчального року, формування морально-духовної, життєво компетентної, творчої особистості, яка успішно реалізується, як громадянин, професіонал; набуття учнями соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, розвиток фізичної та духовної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури.

Реалізація завдань здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним, учнівським колективами, з батьками учнів, позашкільними закладами, громадськими організаціями, залучення учнів до участі у конкурсах, через роботу учнівського самоврядування через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема: технологія колективного творчого виховання, технологія саморозвитку.

Для вирішення завдань розроблений план виховної роботи школи та план педагога-організатора, в яких заплановані заходи, щодо здорового способу життя, патріотичного, екологічного, культурного, правового, інтелектуального виховання учнів.

  Основними функціями педагога організатора є сприяння розвитку і діяльності дитячих громадських організацій та організація дозвілля учнів. Тож, план роботи було складено виходячи з виховного плану закладу. Виховна  робота була націлена  на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя ,через пропаганду  національно – патріотичного виховання  та духовних надбань українського народу; через заходи , спрямовані на виховання любові до рідної Батьківщини , на осмислення самовизначення у виборі професії.

Основною метою виховної діяльності було створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

       Виховна робота в школі проводиться за такими орієнтирами: 

ціннісне ставлення до себе;

ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

ціннісне ставлення до праці;

ціннісне ставлення до природи;

ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Ці завдання реалізовувались через участь дітей в роботі учнівського самоврядування. Учнівське самоврядування – це широке поле можливостей для самореалізації кожного учня, орієнтоване на досягнення соціально - корисної мети, індивідуальної і суспільної користі. В закладі сфери розвитку учнів через органи учнівського самоврядування різноманітні: комісія дозвілля та відпочинку, комісія освіти та навчання, комісія спорту та здоров я, комісія преси та інформації ,комісія дисципліни, порядку та права , комісія праці та екології , комісія по роботі з молодшими школярами.

Через учнівське самоврядування відбувається підготовка майбутніх активних громадян держави.

Актив учнівського самоврядування є формою творчої співпраці учнів і педагогів, для досягнення згуртованості шкільного колективу, розвитку творчих і духовних сил, громадської думки, підготовки до дорослого життя.

Учнівське самоврядування закладу здійснюється через роботу дитячої організації «Максимум», яка має на меті виховання творчої, соціально - активної особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації.

У І семестрі було проведено дебати серед кандидатів на посаду Голови Ради учнівського самоврядування та вибори Голови Ради учнівського самоврядування.

Нею стала учениця 10 класу Чорноіван Яна.

Сформовано 7 комісій учнівського самоврядування та сплановано його роботу.      

  Робота комісій  направлена на згуртування учнів, сприяння самореалізації їх здібностей та талантів, урізноманітнення їх  позашкільного  життя.

«Освіти та навчання» - члени комісії допомагали в підборі запитань з інтелектуальних ігор для учнів 5-7-х класів, предметних тижнів, брали участь в олімпіадах з різних предметів.

«Спорту та здоров’я» - брали участь в спортивних змаганнях: «Козацький гарт», «Джура», , допомагали вчителям фізичної культури у суддівстві змагань.«Дозвілля та відпочинку» - члени комісії брали активну участь у підготовці та проведенні всіх заходів, які були організовані в закладі протягом семестру.

«Дисципліни та порядку» - члени комісії проводили виставку малюнків в рамках місячника морально-правового виховання, рейди по перевірці стану класних куточків, куточків національної символіки, зовнішнього вигляду учнів, про що доповідали на засіданнях Ради учнівського самоврядування та зборах старостату, провели правову вікторину для учнів молодших класів, анкетування серед учнів 9-10 класів «Що я знаю про СНІД?» до Дня боротьби зі СНІДом.

«Преси та інформації» - проводиливиставки газет до визначних подій, розміщували цікаву інформацію на різну тематику та мотиваційні заклички біля кожного класу, оформлювали «Шкільне дерево», допомагали у створенні фотозон до новорічних свят.

«Праці та екології» - організовували рейди по перевірці санітарного стану класів, класних куточків, стану підручників.

«Комісія по роботі з молодшими школярами» - Члени комісії проводили класні години та вікторини з молодшими   школярами, акції «Нагодуй пташок» та «Допоможи хворим дітям», організовували   арт-студію до Нового року.

У майбутньому необхідно більше уваги приділяти веселим перервам з молодшими школярами.

Протягом семестру двічі на тиждень проводились збори старостату, на яких щопонеділка розподілялись завдання на тиждень та щочетверга підводились підсумки роботи за тиждень.

Найбільш активними старостами були представники 5-В, 8-В, 9-А, 8-Г класів.

На початку року було сформовано волонтерський загін, до складу якого увійшли       представники 5-11 класів.

Головою волонтерського загону є Марченко Юлія учениця 10 класу.

Основними завданнями загону були:

ü    Надання допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни, що проживають в мікрорайоні школи.

ü    Збір продуктів харчування, речей іграшок та розподіл їх між дітьми з малозабезпечених сімей під час проведення акцій «Милосердя» та «Щедрий врожай», «Різдвяний янгол»..

ü    Збір коштів, направлених на допомогу та підтримку онкохворих та важкохворих учнів закладу.

ü    Проведення акцій «Хеппі Гав для Сірка» - допомога бездомним тваринам.

ü    Організація та проведення акцій для підтримки учасників АТО до Дня Св. Миколая, Різдв’яних свят.

           Працюючи над реалізацією плану виховної роботи школи, плану педагога - організатора та планів роботи учнівського самоврядування школи за навчальний рік, учні брали участь у заходах: «Свято Знань», День міста, День Учителя, «Посвята в першокласники», Новорічному концерті для учнів 1-11 класів;

в акціях:

«Збережи ялинку»; «Збір використаних батарейок».

Члени міського Парламенту дітей Чорноіван Яна та Плис Яна брали участь у сесіях та засіданнях, рольовій грі у формі тім-білдінгу проведеній у міській раді для лідерів самоврядування шкіл міста.

Члени учнівського самоврядування закладубрали участь у проведенні Тижнів знань безпеки життєдіяльності (конкурс малюнків, плакатів, класні години для молодших школярів); провели акцію на тему: «Червона стрічка-промовистий символ»; опитування «Чи маєш ти шкідливі звички?» серед учнів школи; цікаву гру-подорож з казковими героями «До країни Права» для учнів молодших класів в рамках місячника правових знань.

Протягом навчального року проводились засідання Ради учнівського самоврядування, на яких вирішувались питання підготовки до свят, зовнішнього вигляду учнів школи, залучення учнів школи до активного учнівського життя та питання, безпосередньо пов’язані з роботою комісій.

З метою допомоги учням у правильному виборі майбутньої професії протягом І семестру проводилась профорієнтаційна робота з учнями випускних класів, зустрічі із представниками навчальних закладів міста, України та зарубіжжя.

В цілому роботу Ради учнівського самоврядування у І семестрі 2018-2019 року можна визнати задовільною.

У ІІ семестрі навчального року буде продовжена робота по залученню учнів закладу до роботи учнівського самоврядування, вихованню їх активної життєвої позиції.