Аналіз роботи педагога-організатора за 2018-2019 навчальний рік

Posted in Педагог-організатор

 

Аналіз роботи

педагога-організатора

за 2018-2019 навчальний рік

 

     Загальноприйнятою метою у світовій теорії і практиці гуманістичного виховання був і залишається ідеал всебічно і гармонійно розвинутої особистості, створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням легко освоїтись у виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

   Завданням виховання є створення необхідних умов, за яких може розвинутися активний громадянин сучасного суспільства, що добре знає себе, вміє правильно використовувати власний потенціал, здатний створити ситуацію успіху, розробити й реалізувати власний життєвий проект.

       Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, діяльність педагога-організатора у 2018-2019 навчальному році була направлена на реалізацію законів України «про Освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», згідно програм «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від з 01.10. 2011 року № 1243 та іншими нормативними документами, формування морально-духовної, життєво компетентної, творчої особистості, яка успішно реалізується, як громадянин, професіонал; набуття учнями соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, розвиток фізичної та духовної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури.

Для вирішення завдань розроблений план виховної роботи школи та план педагога-організатора, в яких заплановані заходи, щодо здорового способу життя, патріотичного, екологічного, культурного, правового, інтелектуального виховання учнів відповідно до загальношкільної виховної проблеми: «Виховання особистості учня шляхом формування компетентності здорового способу життя», проблеми, над якою працювала педагог-організатор «Формування та розвиток компетентності здорового способу життя через залучення учнів до участі в роботі учнівського самоврядування» та плану виховної роботи школи.

        Реалізація завдань здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним, учнівським колективами, з батьками учнів, позашкільними закладами, громадськими організаціями, залучення учнів до участі у конкурсах, через роботу учнівського самоврядування через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема: технологія колективного творчого виховання, технологія саморозвитку.

     Основними функціями педагога організатора є сприяння розвитку і діяльності дитячих громадських організацій та організація дозвілля учнів. Тож, план роботи було складено виходячи з виховного плану закладу. Виховна  робота була націлена  на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя ,через пропаганду  національно – патріотичного виховання  та духовних надбань українського народу; через заходи, спрямовані на виховання любові до рідної Батьківщини, на осмислення самовизначення у виборі професії.

  Основною метою виховної діяльності було створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

                 Завдання виховної роботи реалізовувались через участь дітей в роботі учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування – це широке поле можливостей для самореалізації кожного учня, орієнтоване на досягнення соціально - корисної мети, індивідуальної і суспільної користі. В закладі сфери розвитку учнів через органи учнівського самоврядування різноманітні: комісія дозвілля та відпочинку, комісія освіти та навчання, комісія спорту та здоров я, комісія преси та інформації, комісія дисципліни, порядку та права , комісія праці та екології , комісія по роботі з молодшими школярами.

Через залучення учнів до діяльності учнівського самоврядування відбувається підготовка майбутніх активних громадян держави.

   Актив учнівського самоврядування є формою творчої співпраці учнів і педагогів, для досягнення згуртованості шкільного колективу, розвитку творчих і духовних сил, громадської думки, підготовки до дорослого життя.

Учнівське самоврядування закладу здійснюється через роботу дитячої організації «Максимум», яка має на меті виховання творчої, соціально - активної особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації.

На початку навчального року було обрано Голову Ради учнівського самоврядування, ученицю 10 класу – Чорноіван Яну, а заступником було обрано Плис Яну, ученицю 9-А класу.

Було сформовано 7 комісій:

«Освіти та навчання»

Голова комісії - Франчук Марія – учениця 8-В класу.

Мета: організація інтелектуального розвитку дітей і молоді з урахуванням їхніх інтересів, залучення школярів до підготовки та проведення інтелектуальних програм та конкурсів.

Завдання: організовувати виставки, конкурси з різних навчальних дисциплін, допомагати учням, що не встигають, надаючи їм консультації.

Протягом семестру члени комісії допомагали в проведенні інтелектуальних ігор для учнів 5-7-х класів, предметних тижнів, брали участь в олімпіадах з різних предметів.

«Спорту та здоров’я».

Голова комісії – Виповська Анастасія, учениця 10 класу.

Мета: заохочувати учнів до здорового способу життя.

Завдання: організація проведення змагань, спортивних свят, походів, екскурсій, подорожей.

Брали участь в спортивних змаганнях: «Козацький гарт», «Джура», спортивному квесті для учнів початкових класів, допомагали вчителям фізичної культури у суддівстві змагань, проведенні «Олімпійського уроку».

«Дозвілля та відпочинку».

Голова комісії – Борисова Олена, учениця 10-А класу.

Мета: організація змістовного дозвілля дітей і молоді з урахуванням їхніх інтересів; залучення дітей та підлітків на основі ініціативи до підготовки та проведення творчих справ, дозвільних програм.

Завдання: піклуватися про естетичне виховання школярів, розвиток їх художніх здібностей; брати участь у художньому оформленні школи; організовувати і проводити концерти, шоу-програми.

До місячника української писемності та мови були проведені: вікторина «Говори українською», флеш-моб до «Дня вишиванки».

Члени комісії брали активну участь у підготовці та проведенні всіх заходів, які були організовані в закладі протягом навчального року.

«Дисципліни та порядку».

Голова комісії – Гончаренко Ілля - учень 8-А класу.

Мета: підтримка дисципліни у шкільному колективі учнів.

Завдання: контролювати чергування класів по школі; зовнішній вигляд учнів; спізнення на уроки спільно з соціально-педагогічною службою школи.

Члени комісії проводили акції по попередженню тютюнопаління серед школярів, оформленні виставок малюнків в рамках місячника морально-правового виховання, рейди по перевірці чергування по школі, стану класних куточків, куточків національної символіки, зовнішнього вигляду учнів, про що доповідали на засіданнях Ради учнівського самоврядування та зборах старостату, провели правову вікторину для учнів школи в День самоврядування, анкетування серед учнів 9-10 класів «Що я знаю про СНІД?» до Дня боротьби зі СНІДом.

 

«Преси та інформації».

Голова комісії – Христук Анна - учениця 9-Акласу.

Мета: вивчення громадської думки учнів про шкільне життя; висвітлення подій шкільного життя, роботи учнівського самоврядування.

Завдання: прес-центр об’єднує учнів, які збирають інформацію про різні події шкільного життя, висвітлюють їх на стенді учнівського самоврядування, проводять конкурси шкільних, класних газет до визначних подій, перевіряють стан класних куточків.

     Члени комісії брали активну участь: в оформленні виставок газет,плакатів, малюнків до свят, місячників, тижнів; проводили опитування на перервах «Як позбутися шкідливих звичок».

Взяли участь у всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків «Щаслива дитина - квітуча Україна» - дипломом переможця у подарунком нагороджено ученицю 8-Б класу Коваленко Олександру; дипломами учасників цього конкурсу нагороджено Правосудову Маргариту (10 клас), Остапова Дмитра (8-В), Овечко Дар’ю (6-А), Козелківську Аліну (7-В), Карапетяна Еріка (5-А), Снопкову Катерину (8-Б); міському етапі Всеукраїнського конкурсу фоторобіт юних фотоаматорів «Моя, Україно!», конкурсі плакатів «Зупинимо булінг разом», міському конкурсі малюнків та творчих робіт «Зоряні мрії дитинства» - (Грамота за участь Тоток Даша, учениця 8-В класу), конкурсі малюнків серед закладів міста «Майбутнє у наших руках» нагороджено за зайняте ІІІ місце - Сіянко Владислав (5-Б) за участь у цьому конкурсі - Заватій Єгор, Кравчук Володимир, Нечипоренко Поліна (3-Б), Лозова Анастасія (6-А клас); конкурсі плакатів «Чрнобиль з пам’яті не стерти» (Грамоти за зайняті ІІІ місця (Сіянко Владислав 5-Б та Лізогуб Ірина (8-А)).

«Праці та екології» Голова комісії – Сідаш Олександр – учень 11 класу

Мета: організація рейдів по перевірці санітарного стану класів, перевірці стану підручників, організація заходів по благоустрою території школи, проведення суботників.

Завдання: контроль за станом підручників, чергуванням в класах.

   Члени комісії здійснювали контроль за чергуванням в класах, перевіряли стан підручників у молодших школярів, перевіряли якість прибирання під час проведення суботників, проводили збір макулатури, сумлінно виконували свої завдання протягом року, звітували на засіданнях Ради.

Комісія по роботі з молодшими школярами –

         Голова комісії – Золотухіна Анастасія– учениця 9-А класу.

Мета:створення умов для відпочинку та розвитку молодших школярів на перервах та під час проведення класних годин.

Завдання:

Проведення цікавих перерв та вікторин, змагань, бесід.

Члени комісії проводили вікторини з молодшими   школярами, акції «Нагодуй пташок» та «Допоможи хворим дітям», майстер – класів до Нового року, конкурси: «Найкраща сніжинка» та «Найкраща Валентинка»; організовували   арт-студію до Дня української писемності та мови, Нового року, Дня Валентина; гру - подорож на правову тематику для учнів 4-х класів, вікторини з безпеки життєдіяльності, цивільного захисту.

У майбутньому необхідно більше уваги приділяти веселим перервам з молодшими школярами.

Старостат

Голова старостату Ісаченкова Анна – учениця 10 класу

Мета:здійснення взаємозв’язку з класними колективами через старост.

Завдання: залучати активних учнів до участі в роботі учнівського самоврядування.

Протягом семестру двічі на тиждень проводились збори старостату, на яких щопонеділка розподілялись завдання на тиждень та щочетверга підводились підсумки роботи за тиждень.

Найбільш активними старостами були представники 5-А, 5-Б, 5-В, 8-А, 8-В, 9-А класів.

На початку року було сформовано волонтерський загін, до складу якого увійшли представники 5-11 класів.

Головою волонтерського загону є   Плис Яна, учениця 9-А класу.

Члени волонтерського загону : вітали ветеранів ІІ Світової війни, що проживають в мікрорайоні школи; проводили акції по збору продуктів харчування, речей іграшок та розподіл їх між дітьми з малозабезпечених сімей під час проведення акцій «Милосердя» та «Щедрий врожай»; допомагали дітям з обмеженими можливостями, які навчаються у закладі; збирали добровільні пожертвування, які були направлені на допомогу та підтримку важкохворих учнів закладу; проводили екологічні акції «Зупинимо сміттєву повінь», «Збір використаних батарейок, «Збережи дерево», «Еко - ялинка», «Чисте місто»; брали активну участь у всеукраїнських акціях «Хеппі Гав для Сірка» та «Хеппі Няв для Мурчика». Членів загону було нагороджено подякою за участь.         Організовували та проводили благодійні акції для підтримки учасників АТО до Дня Св. Миколая, Різдвяних свят, «Великодня».

Працюючи над реалізацією плану виховної роботи школи, плану педагога -                             організатора та планів роботи учнівського самоврядування школи за навчальний рік, учні брали участь у заходах:«Свято Знань», День міста, День Учителя, «Посвята в першокласники», «Чудова сімка» для учнів 4-х класів, Новорічному концерті для учнів 5-11 класів, «Паняночка» для учнів 5-х класів, екологічному квесті для учнів 6-х класів», танцювальній програмі «Територія Денс» для учнів 7-х класів, «Фестивалі патріотичної пісні» для учнів 8-10 класів, святі Останнього дзвоника, Святі вручення свідоцтв про базову середню освіту учням 9-х класів;

Святі вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти випускникам 11 класів.

Члени учнівського самоврядування закладу надавали допомогу в організації та проведенні виставок: до Дня міста, Дня Вчителя, Нового року, Дня Валентина, Великодня.

Брали участь у проведенні Тижнів знань безпеки життєдіяльності(конкурс малюнків, плакатів, класні години для молодших школярів); провели акцію на тему: «Молодь проти СНІДу»; опитування «Чи маєш ти шкідливі звички?» серед учнів школи; класні години, гру-подорож з казковими героями «До країни Права» для учнів молодших класів в рамках місячника правових знань, провели анкетування «Яким я бачу шкільний ДЮЦ».

Члени міського Парламенту дітей Чорноіван Яна та Плис Яна брали участь у тренінгах по спілкуванню, виявленню лідерських якостей, засіданнях та сесіях міського Парламенту дітей, також взяли у тім-білдінгу спільно з депутатами міськради, у квестах «Відоме - невідоме місто» та «Булінг – прояв агресії чи слабкості?» та були нагороджені грамотами за участь.

Протягом навчального року проводились засідання Ради учнівського самоврядування, на яких вирішувались питання підготовки до свят, зовнішнього вигляду учнів школи, залучення учнів школи до активного учнівського життя та питання, безпосередньо пов’язані з роботою комісій.

В цілому роботу Ради учнівського самоврядування у 2018-2019 року можна визнати задовільною.

Основними засобами вдосконалення педагогічної допомоги учнівському самоврядуванню було: забезпечення реальних прав та обов'язків органів самоврядування; підвищення довіри педагогів до рішень учнівського колективу; кваліфікована, тактовна допомога; цілеспрямоване навчання учнів складній справі організації життя учнівського колективу.

У наступному навчальному році планується вдосконалити ефективність роботи учнівського самоврядування, створення бази даних талановитих учнів та залучення більшої кількості учнів до активної роботи.