Аналіз роботи педагога-організатора за 2021-2022 навчальний рік

Posted in Педагог-організатор

02001jry-53fd-378x191

 

Аналіз роботи

педагога-організатора

за 2021-2022 навчальний рік

    

   Завданням виховання є створення необхідних умов, за яких може розвинутися активний громадянин сучасного суспільства, що добре знає себе, вміє правильно використовувати власний потенціал, здатний створити ситуацію успіху, розробити й реалізувати власний життєвий проект.

Для вирішення завдань розроблено план виховної роботи школи та план педагога-організатора, в яких заплановані заходи, щодо здорового способу життя, патріотичного, екологічного, культурного, правового, інтелектуального виховання здобувачів освіти відповідно до загальношкільної виховної проблеми: «Формування творчої особистості, соціально активного громадянина України і світу через впровадження педагогіки партнерства», проблеми, над якою працювала педагог-організатор «Формування творчої, соціально активної особистості шляхом залучення до участі у роботі учнівського самоврядування».

          Реалізація завдань здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним, учнівським колективами, з батьками здобувачів освіти, позашкільними закладами, громадськими організаціями, залучення здобувачів освіти до участі у конкурсах, через роботу учнівського самоврядування, через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема: технологія колективного творчого виховання, технологія саморозвитку.

    Виховання сучасних дітей, турбота про них, забезпечення їхніх прав в усіх цивілізованих країнах світу розглядається як стратегічний загальнонаціональний пріоритет. За таких обставин базовими векторами консолідації зусиль різних органів державної влади, громадськості та закладів освіти цілком слушно вважати безпеку й благополуччя кожної дитини.

     Діяльність колективу закладу націлена на виконання завдань щодо формування громадянина-патріота України, виховання якостей свідомої особистості з громадянською позицією, готовою до вибору свого місця в житті, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, інтересів на ґрунті національної культури і традицій, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, готового для подальшої освіти і трудової діяльності, виховання у здобувачів освіти свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.    

Виховна  робота була націлена  на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя, через пропаганду  національно–патріотичного виховання  та духовних надбань українського народу; через заходи, спрямовані на виховання любові до рідної Батьківщини, на осмислення самовизначення у виборі професії.

  Основною метою виховної діяльності було створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням легко освоїтись у виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

                Завдання виховної роботи реалізовувались через участь дітей в роботі учнівського самоврядування.

Через учнівське  самоврядування відбувається підготовка майбутніх активних громадян держави. Пріоритетного значення в нашій школі набуває завдання формувати в учнів систему загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), що здійснюється через систему виховних заходів, які проводяться в нашій школі та соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність), що досягається шляхом залучення здобувачів освіти до учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування закладу здійснюється через роботу дитячої організації «Максимум», яка має на меті виховання творчої, соціально-активної особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації.

  На початку навчального року була проведена передвиборча кампанія з обрання    Голови Ради учнівського самоврядування.

Було заявлено 4 кандидатури. До виборів  спільно з соціально-психологічною службою закладу провели тренінг для кандидатів на зняття психологічної напруги та допомогу розкриття лідерських якостей.

Перед виборами провели дебати між кандидатами, які представили  та захищали свої програми. Дебати були цікавими та допомогли виборцям  визначитись з свідомим обранням Голови Ради.

Головою Ради було обрано Панченко Єлизавету, а заступником – Овечко Дар’ю.

Були обрані Голови комісій, а саме:

Комісія дозвілля та відпочинку - Гусєва Валерія;

Комісія преси та інформації – Зорева Юлія;

Комісія праці та екології – Утоплова Анастасія;

Комісія спорту та здоров’я – Мустафаєв Ролан;

Комісія дисципліни, порядку та права – Гольша Дмитро;

Комісія освіти та навчання – Коцюба Ірина;

Комісія по роботі з молодшими школярами – Чумак Катерина;

Головою старостату обрано Колісник Олександру;

Голова волонтерського загону, куди входять по 2 представники від кожного класу (5-11) – Дуднік Давід.

Шкільним фотографом обрано Полякову Олександру.

Голова Ради та заступник протягом  навчального року брали участь у заходах, присвячених 30-річчю Незалежності України, сесіях та засіданнях міського Парламенту дітей, тренінгах з волонтерської роботи, он-лайн конференції «Чи порушуються ваші права?», заходах до Тижня  європейської місцевої демократії.

Голова старостату Колісник Олександра 2 рази на тиждень збирала старост. На старостаті обговорювались та розподілялись завдання на тиждень, звітували про участь класних колективів у заходах.

На засіданнях Ради учнівського самоврядування обговорювались питання, щодо плану роботи на І та ІІ півріччя, визначення завдань для роботи комісій, про проведення акцій, про результати рейдів, планувалися заходи, їх проведення та підсумки.

Протягом навчального року члени учнівського самоврядування співпрацювали з СПС закладу - допомагали у проведенні акцій, рейдів по боротьбі зі спізненнями та шкідливими звичками.

За участю членів учнівського самоврядування було проведені такі заходи:

Святкова лінійка для учнів 1 та 11 класів до Дня знань,  Свято Останнього дзвоника (он-лайн); створені відеоролики до Дня міста, відеопривітання ветеранам Другої Світової війни,  до Дня вчителя,  До Дня Збройних Сил України, «З Днем народження, Кропивницький!», «Дня толерантності»;   проведено заходи до Дня боротьби зі СНІДом,  Дня Св. Валентина;  також  брали участь у акціях «16 днів без насильства», «Баркемп», «Ми - за здоровий спосіб життя». Проводились вікторини та  флешмоби «Люби та шануй українську мову», «Моя вишиванка»,  «День рідної мови» , які  сприяли  формуванню в школярів любові, поваги та шанобливого ставлення до рідного слова, рідної мови і культури, виховують гордість за великих просвітителів нашої землі, за наших славних предків, повагу до звичаїв і традицій нашого народу.

 Члени учнівського самоврядування брали участь в обласному етапі  фотовиставки «Моя, Україно!»,  всеукраїнському  он-лайн конкурсі світлин «Єврофест -2022» до Дня Європи,  обласних фотоконкурсах  до Дня Соборності України «Україна-це ми!», та «Вишивана моя, Україно!»

У рамках тижнів знань безпеки життєдіяльності, проводили бесіди зі здобувачами освіти 1-5 класів, щодо дотримання правил безпеки, а для 6-11 класів провели челендж проти шкідливих звичок, оформлювали виставки малюнків, плакатів, проводили вікторини.

За ініціативи членів учнівського самоврядування була створена шкільна команда з черлідінгу.

Волонтери організували виготовлення годівничок для птахів, взяли участь у проведенні благодійних акцій «Монетки дітям» та «Різдвяний янгол», «Щедрий врожай», «Великодній кошик для захисників». Такі благодійні вчинки сприяють формуванню в учнів доброти, щирості, підтримки один одному, взаємодопомоги, вчать їх бути милосердними і проявляти допомогу ближньому.

До календарних дат члени комісії по роботі з молодшими школярами проводили інформаційні хвилинки та вікторини.

За ініціативи активу  провели збір макулатури,  що сприяло екологічному вихованню, бережливому ставленню до природи.

Створення учнями 8-А класу відеоролика «Стоп - булінг» сприяло розкриттю поняття «булінг», «шкільний булінг», допомогло зрозуміти учням причини та наслідки цього явища.

  Флешмоб до Дня Вишиванки сприяв  згуртованості учасників, духовному та емоційному збагаченню, збереженню національних традицій та їх популяризації.

Для змістовного та цікавого відпочинку здобувачів освіти постійно проводили танцювальні флешмоби,  веселі перерви, арт-студії та відеопривітання до Всесвітнього дня «Дякую!».

Члени учнівського самоврядування взяли участь у міських конкурсах: «Класний ланч», патріот –шоу «Я люблю Україну», Асинхронному  турнірі з гри «Що? Де? Коли?», Асинхронному турнірі з інтелектуальних ігор до Дня Незалежності України.

   До новорічних та різдвяних свят активи класів створили відеопривітання, взяли участь в організації та проведенні виставки еко- сніговиків та створенні фотозон, що сприяло позитивному настрою, піднесеності, творчому виявленню учнів, подарувало  атмосферу дружності та  взаємопідтримки.

Члени учнівського самоврядування, з метою  підняття бойового духу українських захисників створили відео на підтримку Збройних Сил України.

Всі заходи  висвітлювались на сайті закладу та на сторінці у Фейсбук.

В умовах воєнного стану  робота групи «Учнівське самоврядування»  здійснювалась за допомогою  мережі Viber, відбувалось спілкування з активом учнів закладу.

Варто відзначити активну роботу таких класних активів: 5Б, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б, 7-В, 8-А, 8-В, 9-А, 10, 11-А

В цілому,  роботу нового складу учнівського самоврядування можна вважати задовільною.

У своїй роботі особливу увагу приділяю новим методам та педагогічним підходам, розкриттю більшого потенціалу дітей.

Моє завдання, як педагога-організатора – залучення здобувачів освіти до активної роботи в учнівському самоврядуванні, розвиток ініціативи, адже коли діти проявляють ініціативу, вони беруть активну участь у прийнятті рішень. Через особисту участь у житті закладу вони можуть розвинути власні здібності і навички, сформувати життєві цілі, самоствердитись та самореалізуватись.

А допомогти їм - наше завдання, завдання всього педагогічного колективу.