Аналіз роботи педагога-організатора за 2016-2017 навчальний рік

Posted in Педагог-організатор

Аналіз роботи педагога-організатора за 2016-2017 н.р.

Виховання – найбільш важлива і найбільш суперечлива сфера педагогічної діяльності на сучасному етапі. Завданням виховання є створення необхідних умов, за яких може розвинутися активний громадянин сучасного суспільства, що добре знає себе, вміє правильно використовувати власний потенціал, здатний створити ситуацію успіху, розробити й реалізувати власний життєвий проект.

       Основною метою виховної діяльності є створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням легко освоїтись у виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

Керуючись рекомендаціями МОН України, щодо організації виховної роботи у 2016-2017 н.р., державною програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», річним планом роботи школи на 2016-2017 навчальний рік педагог-організатор школи реалізовувала конкретні завдання виховної роботи відповідно до загальношкільної виховної проблеми: «Виховання особистості учня шляхом формування компетентності здорового способу життя», проблеми, над якою працювала педагог-організатор «Формування та розвиток компетентності  здорового способу життя через залучення учнів до участі в роботі учнівського самоврядування» та плану виховної роботи школи.

Одним із найважливіших завдань сучасної школи є-навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я, виховувати у них навички безпечної поведінки.

   Виходячи із можливостей школи, виховний процес був спрямований на виконання наступних завдань:

- виховання в учнів активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя;

- залучення учнів до участі у плануванні здоров’язберігаючої діяльності закладу;

- організація корисного дозвілля, заняття спортом;

- створення умов для задоволення потреб кожного учня у збереженні та зміцненні здоров’я, фізичному та духовному розвитку;

- зміцненню здоров’я учнівської молоді засобами виховання фізичної культури та виконання правил збереження здоров’я.

Всі виховні заходи (заходи в рамках місячників попередження шкідливих звичок в учнівському середовищі, тематичні виховні години, тощо), були спрямовані на:

- профілактику шкідливих звичок (паління, алкоголізму, токсикоманії, наркоманії);

- попередження розповсюдження СНІДу;

- профілактику правопорушень та асоціальної поведінки серед дітей та молоді;

- формування валеологічного світогляду та навичок ведення здорового способу життя.

Також у 2016-2017 навчальному році була продовжена робота по:

- формуванню правової культури, прищепленню поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів, виховання правової свідомості;

- створенню сприятливих умов для співробітництва вчителів, учнів та їх батьків, як необхідної умови запобігання відхилень у поведінці учнів; для розвитку інноваційної особистості та творчої самореалізації кожного учня;

- формуванню позитивних загальнолюдських цінностей.

Зазначені завдання реалізовували через створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя, через пропаганду духовних надбань українського народу, через заходи, спрямовані на виховання любові до рідної землі, на осмислення самовизначення у виборі професії.

Протягом року проводилися загальношкільні свята та заходи, тематичні лінійки, бесіди, рейди по відвідуванню школи учнями, дотримання санітарно-гігієнічних норм в класних кімнатах,  зовнішнього вигляду учнів; засідання Ради учнівського самоврядування, брали участь у заходах та конкурсах, організованих  міським Парламентом дітей, ЦМСПС та управлінням освіти Кіровоградської міської ради.

     Були проведені такі загальношкільні свята:

- свято Першого дзвоника;

- свято «Олімпійський урок»;

- святкування Дня міста;

- святкування Дня працівників освіти;

- «Посвята в першокласники»;

- урок пам’яті, присвячений 75-роковинам трагедії Бабиного Яру;

- захід до Дня пам’яті жертв Голокосту;

 - захід, присвячений роковинам Чорнобильської катастрофи;

- «Чудова сімка»;

- заходи по відзначенню 30-річчя закладу;

- «Паняночка»;

- День самоврядування;

- Новорічні вечори;

- захід, присвячений памяті героїв Небесної сотні;

- заходи до Міжнародного Жіночого дня;

- «Галопом по Європі»;

- шкільний конкурс екологічних агітбригад;

- міський  конкурс екологічних агітбригад «Земля-наш спільний дім» (ІІІ місце серед шкіл міста);

- фотоконкурс «Мої домашні улюбленці»;

- фестиваль патріотичної пісні;

- свято «Останнього дзвоника»;

- вручення свідоцтв про базову середню освіту учням 9-х класів;

- вручення атестатів про повну загальну середню освіту учням 11-х класів.

Важливим аспектом самоорганізації дитини є учнівське самоврядування, що є універсальною формою організаторської діяльності, яку можна вважати способом організації життя шкільного колективу та чинником творчої самореалізації особистості.

Через залучення учнів до діяльності учнівського самоврядування відбувається підготовка майбутніх активних громадян держави.

Учнівське самоврядування закладу здійснюється через роботу дитячої організації «Максимум»,  яка має на меті виховання творчої, соціально - активної особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації.

На початку 2016-2017 навчального року відбулися чергові  вибори Голови Ради учнівського самоврядування. Їм передували дебати трьох кандидатів на цю посаду, що сприяло демократичному вибору.

Головою Ради учнівського самоврядування стала учениця 7-В класу – Голик Дар’я.

Було сформовано 7 комісій:

 «Освіти та навчання»

    Голова комісії –Лещук Денис учень 8-Б класу

     Мета: організація інтелектуального розвитку дітей і молоді з урахуванням їхніх інтересів, залучення школярів до підготовки та проведення інтелектуальних програм та конкурсів.

     Завдання:  організовувати виставки, конкурси з різних навчальних дисциплін, допомагати учням, що не встигають, надаючи їм консультації.

Протягом семестру члени комісії допомагали в проведенні інтелектуальних ігор для учнів 5, 6 -х класів, предметних тижнів, брали участь в олімпіадах з різних предметів.

  1. «Спорту та здоров’я».

   Голова комісії – Виповська Анастасія, учениця 8-А класу.

Мета: заохочувати учнів до здорового способу життя.

    Завдання: організація проведення змагань, спортивних свят,

походів, екскурсій, подорожей.

Брали участь в спортивних змаганнях: «Козацький гарт», «Джура», спортивному квесті для учнів початкових класів, допомагали вчителям фізичної культури у суддівстві змагань, проведенні «Олімпійського уроку», заходах в рамках Тижнів сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності.

Проводили цікаві перерви з молодшими школярами у День самоврядування, День Валентина та у День сміху. 

  1. «Дозвілля  та відпочинку».

    Голова комісії – Колот Вероніка,  учениця 9-А класу.

Мета: організація змістовного дозвілля дітей і молоді з урахуванням їхніх інтересів; залучення дітей та підлітків на основі ініціативи до підготовки та проведення творчих справ, дозвільних програм.

Завдання: піклуватися про естетичне виховання школярів, розвиток їх художніх здібностей; брати участь у художньому оформленні школи; організовувати і проводити вечори, дискотеки, шоу-програми.

Члени комісії брали активну участь у підготовці та проведенні всіх заходів, які були організовані в закладі протягом року.        

   4. «Дисципліни та порядку».

    Голова комісії – Кісенко Олексій, учень 10-А класу.

Мета: підтримка дисципліни у шкільному колективі учнів.

Завдання: контролювати чергування класів по школі; зовнішній вигляд учнів; спізнення на уроки спільно з соціально-педагогічною службою школи.

Члени комісії проводили акції по попередженню тютюнопаління «Палити – здоровю шкодити» серед школярів, брали участь в оформленні виставок малюнків в рамках місячника морально-правового виховання,  проводили рейди по перевірці чергування по школі, стану класних куточків, зовнішнього вигляду учнів, про що доповідали на засіданнях Ради учнівського самоврядування та зборах старостату; провели правову вікторину для учнів школи в День самоврядування, анкетування серед учнів 9-10 класів «Що я знаю про СНІД?» до Дня боротьби зі СНІДом.

 5. «Преси та інформації».

    Голова комісії – Швець Олександр, учень 8-А класу.

Мета: вивчення громадської думки учнів про шкільне життя; висвітлення подій шкільного життя, роботи учнівського самоврядування.

Завдання:  прес-центр об’єднує учнів, які збирають інформацію про різні події шкільного життя , висвітлюють їх на стенді учнівського самоврядування, проводять конкурси шкільних, класних газет до визначних подій, перевіряють стан класних куточків.

Члени комісії брали активну участь в оформленні виставок газет,плакатів, малюнків до свят, місячників, тижнів; опитуванні на перервах «Як позбутися шкідливих звичок».

  Але, слід зазначити, що   події шкільного життя недостатньо висвітлювались, на що треба  звернути увагу у наступному році.

 6. «Праці та екології»

     Голова комісії – Сідаш Олександр, учень 8-А класу.

Мета: організація рейдів по перевірці санітарного стану класів, перевірці стану підручників, організація заходів по благоустрою території школи, проведення суботників, збір макулатури.

Завдання: контроль за станом підручників, чергуванням в класах.

Члени комісії сумлінно виконували свої завдання протягом навчального року, звітували на засіданнях Ради.

Члени комісії протягом року здійснювали контроль за чергуванням в класах, перевіряли стан підручників у молодших школярів, прибирання території під час проведення суботників, формували посилки для воїнів АТО до Великодня та Дня св. Миколая.

7. Комісія по роботі з молодшими школярами –

    Голова комісії - Золотухіна Анастасія – учениця 7-А класу.

Мета:створення умов для відпочинку та розвитку молодших школярів на перервах та під час проведення класних годин.

   Завдання:

          Проведення цікавих перерв та вікторин.

        Члени комісії проводили класні години та вікторини з молодшими   школярами, акції «Нагодуй пташок» та «Допоможи хворим дітям», майстер–класи до Нового року, арт-студію до Дня Валентина, Нового року, 8 березня, Дня сміху; спортивні змагання у День сміху та у День самоврядування.

У майбутньому необхідно більше уваги приділяти веселим перервам з молодшими школярами.

Старостат

Голова старостату – Юхименко Єлизавета – учениця 10-А класу.

Мета: здійснення взаємозв’язку з класними колективами через старост.

        Завдання: залучати активних учнів до участі в роботі учнівського самоврядування.

Старости були тим ланцюжком, який поєднував учнівський колектив з педагогічним колективом, надавали допомогу класним керівникам, брали участь у всіх подіях, які відбувались у школі.

Протягом семестру двічі на тиждень проводились збори старостату,  на яких щопонеділка розподілялись завдання на тиждень та щочетверга  підводились підсумки роботи за тиждень.

Найбільш активними старостами були представники 5-Б, 5-В, 6-В, 7-В, 8-А, 9-А  класів.

    

На початку року було сформовано волонтерський загін, до складу якого увійшли представники 5-11 класів.

Головою волонтерського загону є Лаврінова Карина - учениця 11-А класу.

Основними завданнями загону були:

-         Надання допомоги ветеранам Другої Світової війни,  що проживають в мікрорайоні школи.

-         Збір продуктів харчування, речей іграшок та розподіл їх між дітьми з  малозабезпечених сімей під час проведення акцій «Милосердя» та «Щедрий врожай».

 Організація та проведення благодійних ярмарків.

-         Організація та проведення акцій для підтримки учасників АТО;

Провели акцію по збору коштів для лікування онкохворої дівчинки, учениці 2-Б класу.

Волонтери Левак Антон та Періханян Ліліт взяли участь у благодійному марафоні «Серця опалені війною».

Організували збір коштів, в рамках проведення акції «Хеппі Гав для Сірка» для притулку тварин «Бім».  

  Працюючи над реалізацією плану виховної роботи школи, плану педагога-      організатора та планів роботи учнівського самоврядування школи, учні брали участь

у заходах:

 «Свято Знань», День міста, День Учителя,  «Посвята в першокласники», «Чудова сімка» для учнів 4-х класів, Новорічних програмах для учнів 5-7, 8-11 класів,  «Паняночка» для учнів 5-х класів, «Галопом по Європі» для учнів 7-8 класів,  Конкурсі екологічних агітбригад для учнів 6-х класів; фестивалі патріотичної пісні для учнів 9-10 класів , «Останньому дзвонику»;

в акціях:

 - «Відкрий серце-подаруй любов» до Дня інвалідів;

- «Чисте місто»,  «Зробимо Україну чистою», «Майбутнє лісу у твоїх руках»,  «Збережи ялинку»;

- «Збір використаних батарейок»;

 - «Щедрий врожай»;

- «Нагодуй пташок»;

До місячника української писемності та мови були проведені:

 - вікторина «Говори українською», «День вишиванки».

До Дня вишиванки був організований флеш-моб «Шкільна родина у вишиванці».

 Брали участь у всеукраїнському конкурсі робіт «Щаслива дитина - квітуча Україна», конкурсі малюнків «Податки очима дітей».

Проводили рейди по перевірці стану підручників, санітарного стану класних кімнат, зовнішнього вигляду учнів, результати яких висвітлювали на стенді учнівського самоврядування та обговорювали на засіданнях.

Члени учнівського самоврядування взяли участь у квесті «Я- патріот», організованому міським Парламентом дітей, Всеукраїнському уроці місцевого самоврядування, семінарі, організованому Обласним парламентом дітей та студентської молоді, відвідали конференцію « Lets do it Ukraine».

Члени міського Парламенту дітей  Голик Дар’я та  Ніколенко Андрій брали участь у  тренінгах по спілкуванню, виявленню лідерських якостей, засіданнях та сесіях міського Парламенту дітей.

Голова Ради учнівського самоврядування Голик Дар’я взяла участь у конкурсі «Лідер року», організованому міським Парламентом дітей, де показала гарний результат у презентації своїх лідерських якостей.

Члени учнівського самоврядування закладу надавали допомогу в організації та проведенні виставок:

- до Дня міста, Дня Вчителя, Нового року, Дня Валентина, Міжнародного Жіночого дня, до Великодня.

- до Міжнародного Жіночого дня підготували виставку поробок, вітальних листівок, прикрасили класні кімнати. На перервах були влаштовані  арт - студія, де бажаючим малювали весняні малюнки та салон краси, де дівчатам та вчителям  заплітали модні коси.

Брали участь у проведенні Тижнів знань безпеки життєдіяльності(конкурс малюнків, плакатів, класні години для молодших школярів); провели акцію на тему: «Молодь проти СНІДу»; опитування «Чи маєш ти шкідливі звички?» серед учнів8-9 класів; класні години, вікторини для учнів молодших класів.

      У День Цивільного захисту  учні 5-Б класу підготували та провели цікаву вікторину та бесіду з учнями  2-Г та 2-В класів.

Протягом навчального року були проведені  засідання Ради учнівського самоврядування, на яких вирішувались питання підготовки до свят, зовнішнього вигляду учнів школи, залучення учнів школи до активного учнівського життя та питання, безпосередньо  пов’язані з роботою комісій. 

В цілому роботу Ради учнівського самоврядування  у 2016-2017 році можна визнати задовільною.

 Перспективні завдання на 2017– 2018 навчальний рік:

1. Зосередження знань на формуванні самостійної і компетентної особистості, здатної виважено діяти в різноманітних життєвих ситуаціях.

2. Різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб.

3. Збереження і зміцнення морального, фізичного і психологічного здоров’я вихованців.

4. Сприяння зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю внутрішніх мотивів її самовдосконалення, розвитку здібностей на кожному з вікових етапів.

5. Пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців.

6. Виховання дитини як громадянина країни, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір.

7. Формування здорового способу життя.

8. Упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь (Тижні правових знань, ділові ігри, моделювання життєвих ситуацій, дискусії, робота в малих групах)

8. Організація дозвілля вихованців, пошук нових його форм.

9. Розвиток дитячого самоврядування як осередка самореалізації громадянського виховання,  державно – громадського управління закладом.

10. Основною метою у вихованні учнів буде формування громадянина, патріота, інтелектуально - розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Компетентнісний підхід у роботі учнівського самоврядування

 (форми роботи)

1.      Визначення активу школи.

2.      Створення творчих груп за інтересами та відповідно до напрямків роботи.

3.      Здійснення самоврядування, проведення днів самоврядування.

4.      Залучення учнів до підготовки заходів виховного характеру.

5.      Надання допомоги тим, хто її потребує.

6.      Проведення днів культури національних меншин.

7.      Проведення спортивних та сімейних заходів.

8.    Проведення зустрічей з цікавими людьми.

9.    Проведення акції «Милосердя».

10.    Проведення анкетування.

11.    Проведення конкурсів, змагань.

12.    Організація волонтерських груп.

13.    Здійснення співпраці з бібліотекою.

14.    Проведення зустрічей із співробітниками правоохоронних органів,  служби охорони здоров’я, із працівниками центру зайнятості, профорієнтаційна робота.

15.    Проведення акції «Молодь за здоровий спосіб життя».

16.    Залучення учнів до участі в заходах предметних тижнів, у олімпіадах.

17.    Проведення творчих конкурсів(пісенних, малюнків, газет, саморобок), виставок творчих робіт.

18.    Сприяння виявлення та розвитку творчого потенціалу кожного учня.

Основними засобами вдосконалення педагогічної допомоги учнівському самоврядуванню було: забезпечення реальних прав та обов'язків органів самоврядування; підвищення довіри педагогів до рішень учнівського колективу; кваліфікована, тактовна допомога; цілеспрямоване навчання учнів складній справі організації життя учнівського колективу.