Аналіз роботи циклового МО вчителів-предметників суспільно-гуманітарного циклу у І семестрі 2018-2019 навчального року

Posted in МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

logo

Аналіз

роботи циклового МО вчителів-предметників

суспільно-гуманітарного циклу у І семестрі

2018-2019 навчального року

Члени шкільного циклового методичного обєднання вчителів-предметниківсуспільно-гуманітарного циклу у І семестрі 2018-2019 навчального року працювали над виконанням програм культурного та духовного відродження держави. Тому творча діяльність учителів була спрямована на пошуки способів реалізації вимог та завдань, поставлених перед педагогами Державною національною програмою „Освіта”, Законом України „Про освіту “, Законом „Про мови в Україні”, Державним стандартом та рекомендаціями головного управління Міносвіти і науки України „Про вивчення української мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови, історії, правознавства”.

Діяльність ЦМО базувалася на таких засадах:

vкоординація навчальної, науково-методичної, організаційної роботи вчителів-філологів, історії, правознавства;

vздійснення методичного забезпечення викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови, історії та правознавства;

vвтілення в практику нових методик і технологій, контроль стану викладання предметів;

vобмін досвідом між членами ЦМО;

vпідготовка та затвердження методичних розробок, впровадження їх у практику роботи;

vпідтримання зв’язків із керівниками секцій МАН України (відділення української мови та літератури);

vпроведення зустрічей із творчою інтелігенцією та науковцями КДПУ

     ім. В.Винниченка;

vсистема роботи з обдарованими дітьми;

vдруковані роботи членів ЦМО;

vучасть у шкільних, міських та Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах тощо.   Методичне об’єднання вчителів-філологів має у своєму складі

14 вчителів: 6 - української мови та літератури, 5 – зарубіжної літератури та

російської мови, 3- історії та правознавства. Всі вчителі мають вищу освіту. З них учителі-методисти – 3, „старші вчителі” – 5, вчителі першої категорії – 3, вчителі вищої категорії – 9, вчителі другої категорії – 2, відмінник освіти України – 1.

ЦМО вчителів-предметників суспільно-гуманітарного циклу – це співдружність творчих особистостей із високим фаховим рівнем, про що свідчить результативність роботи: перемоги учнів у конкурсах, олімпіадах,

масова участь учнів у тижнях, місячниках, декадах гуманітарних наук тощо.

Розв’язуючи проблеми гуманітаризації освіти, вчителі спрямовували навчально-виховну роботу на відродження національної свідомості, формування духовності учнів. Для цього знаходили найоптимальніші засоби навчання, використовували такі основні типи діяльності на уроці:

vігрова та предметно-практична діяльність: діалог, інсценізація, елементи народознавства тощо;

vспілкування у формі діалогів, створення розмовних, проблемних ситуацій;      

vдослідницька, пошукова діяльність;

vвикористання інноваційних технологій,

vзастосування інтерактивних методик навчання;

vробота над розвитком звязного мовлення учнів, їх словниковим запасом.

     Цікаво проводили вчителі нетрадиційні за формою уроки, вікторини, КВК, літературні вітальні, диспути, брейн-ринги, конкурси, заочні екскурсії, інтегровані та компаративні уроки, уроки-діалоги та ін.

Найбільшу увагу вчителі приділяли активізації самоосвіти учнів через систему різнопланових творчих завдань, що сприяють розвиткові здібностей та обдарувань школярів.

Всі члени ЦМО працювали над методичною проблемою „Формування ключових і предметних компетентностей у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін”, яка перегукується із загальношкільною науково-методичною проблемою.

Обовязковим структурним елементом кожного засідання ЦМО була практична робота: моделювання уроку або його фрагменту, розвязування ситуативних завдань, відповіді на проблемні запитання, одержання вчителями інформації про досягнення педагогічної науки, передового педагогічного досвіду в засіданнях за „круглим столом тощо.

     Члени ЦМО НВО № 20 Кіровоградської міської ради активно працювали протягом І семестру: брали участь у міських семінарах-практикумах: «Впровадження інноваційних форм роботи в системі викладання української мови і літератури в аспекті впровадження концепції Нової української школи» (вчитель Фадєєва Н.В., ГНТН), «Освітні вимоги до сучасної школи» (вчитель Бачинська В.В., НВО №10), «Формування громадянської та соціальної компетентностей на уроках історії та правознавства в умовах реалізації концепції Нової української школи» (вчитель Бондаренко О.А., ГНТН), науково-методичному семінарі: «Громадянська освіта: особливості методики навчання» за участю науково-дослідної лабораторії «Теорія та методика навчання історії, правознавства та інших суспільнознавчих дисциплін» (учитель Бондаренко О.А., ЦДПУ ім. В.Винниченка) та майстер-класах: з Олександром Авраменком (учителі Голик О.В., Осаулець Л.В., м.Олександрія), «Творча майстерня Тіхоненко С.О» (вчитель Брайченко Т.І., гімназія №9), відеомості: «Всесвітка» збирає друзів» (учитель Голик О.В.), Усеукраїнських онлайн-конференціях: «Учені НАПН України – українським учителям» (учитель Голик О.В.), «Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність та критичне мислення» (вчитель Сащенко С.А.), усі члени ЦМО – учасники міської серпневої онлайн-інструктивно-методичної наради, активно співпрацюють в учительських спільнотах: «Робота з вчителями-філологами», «Філологічний форум», «Дивослово» тощо.

Давали показові уроки в школі, публікували матеріали в міській та всеукраїнській пресі з порадами, рекомендаціями та з питань обміну досвідом, готували до друку навчально-методичні посібники, були лекторами обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені В.О.Сухомлинського, активно брали участь у роботі міської та обласної творчих груп:

1. Літературне краєзнавство на уроках української словесності у 5-11 класах (вчитель Голик О.В.).

2. Шляхи аналізу літературного твору. Сучасні технології роботи з текстом (Голик О.В.).

3. Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках російської мови та зарубіжної літератури шляхом впровадження інноваційних методик навчання (вчитель Ратушна О.М.).

        Є активними учасниками під час проведення міських та обласних олімпіад та конкурсів різних рівнів: голови журі, члени журі та оргкомітету (вчителі Осаулець Л.В., Голик О.В., Бачинська В.В., Ратушна О.М., Дума Н.В., Зубко С.П.).

Працюють члени ЦМО також і на регіональному рівні: участь у засіданні регіональної робочої експертної групи з питань ЗНО-2019 (вчитель Голик О.В.).

         З членами ЦМО було проведено самотест «Шляхи розвитку», який показав, що в методичну роботу можуть бути внесені корективи щодо стимулювання потреб пізнати себе і самовдосконалюватися як фахівець.

         Члени ЦМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу постійно займаються самоосвітою.

Участь у вебінарах:

Голик О.В.

 1. Методика створення та проведення навчальних квестів.
 2. STEMу школі: методичні рекомендації щодо впровадження на уроках.
 3. Актуальні напрями в освіті. STEM в умовах сучасної школи.
 4. Методологія та цифрові інструменти для планування командної роботи в старшій школі.
 5. Соціальна інклюзія в Новій українській школі.
 6. Тайм-менеджмент та ресурси для підвищення ефективності роботи педагога.
 7. ЗНО. Українська мова.
 8. Діти ХХІ століття: особливості їх навчання.
 9. Інтегроване навчання: можливості і проблеми.
 10. Навчатися вчитися: застосування принципів розуміння роботи мозку для підвищення ефективності роботи учнів.
 11. Передноворічна зустріч друзів, або Шляхи взаємодії з улюбленим фаховим виданням.

 

Осаулець Л.В.

1.      ЗНО. Українська мова.

2.      Діти ХХІ століття: особливості їх навчання.

Дума Н.В.

 1. Особливості викладання літератури в 10 класі.

Терпак О.В.

 1. Тайм-менеджмент та ресурси для підвищення ефективності роботи педагога.
 2. Реалізація компетентнісно-інтегративного підходу на уроках основної та старшої школи у фокусі НУШ.

Сащенко С.А.

1.Неуспішність учнів. Чому їм важко вчитися?

2. Профілактика та подолання емоційного вигорання.

3. Мотивація в освітньому процесі: механізми та способи.

Рубльова-Загранична З.М.

 1. Мотивація в освітньому процесі.
 2. Використання лінгвістичних ігор на уроках української мови.

Он-лайн курси (освітні платформи «Прометеус», «ЕdEra», «ВУМ», дистанційні курси КОІППО ім. В.Сухомлинського):

Голик О.В.

 1. Критичне мислення для освітян.
 2. Осмислені й переосмислені.
 3. Медіаграмотність: практичні навички.
 4. Фактчек: довіряй-перевіряй.
 5. Домедична допомога.
 6. Недискримінаційний підхід у навчанні.
 7. Лайфхаки з української літератури.
 8. Українська мова. Від фонетики до морфології.
 9. Креативне мислення.
 10. Цифрова безпека та комунікація в онлайні.
 11. Медіаграмотність для освітян.

Рубльова-Загранична З.М.

 1. Формування освітнього середовища.
 2. Лайфхаки з української літератури.

Члени методичного об’єднання беруть активну участь і у загальноміських заходах: творчий вечір української письменниці Ірен Роздобутько,де відбулася презентація художньо-біографічного роману про видатного українського композитора Миколу Леонтовича "Прилетіла ластівочка" (Осаулець Л.В., Голик О.В., Терпак О.В.), «ЛітФонтан» (зустріч із сучасними українськими дитячими письменникамиІваном Андрусяком, Олегом Чаклуном, Оленою Горобець, Оленою Колінько, Сергієм Куцаном і Сергієм Товстенком),   зустріч учителів-словесників із Дмитром Дроздовським (Голик О.В., Фадєєва Н.В., Осаулець Л.В.), Літературний салон О.Жовни ( Брайченко Т.І., Осаулець Л.В.), прес-конференція О.Жовни ( Демешко К.С.), презентація книги «Байгород» Ю.Митрофаненка (вчитель Осаулець Л.В.).

Заходи обласного рівня: освітяни мали чудову можливість підвищити свій професіоналізм під час зустрічі з сучасним мовознацем, автором навчальних посібників для підготовки до ЗНО, популяризатором української мови Олександром Авраменком (учителі Голик О.В., Осаулець Л.В., м.Олександрія).

       Осаулець Л.В була учасником Афілійованого mini-EdCampу Svitlovodsk «Як змінити свідомість шкільного педагога?».

         Методична скарбничка шкільного циклового методичного обєднання вчителів-предметниківсуспільно-гуманітарного циклу у І семестрі 2018-2019 навчального року поповнилася новим методичним посібником:

«Тарасова світлиця» (збірник диктантів для учнів 5-11 класів). Автор – Голик О.В.

Протягом І семестру у фахових журналах були опубліковані методичні наробки вчителів:

 

Голик О.В.

«Українська мова і література в школах України»:

1.Голик О.В. Дитинство, обпалене війною. Юрій Яновський «Дівчинка у вінку». Складний світ дитинства. / Українська мова і література в школах України. - №№7-8, 2018. – С.71-75.

2. Голик О.В. Конфлікт душі, або «І бачив я звіра і бачив я людину…». М.Хвильовий. «Я (Романтика)» - новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком. / Українська мова і література в школах України. - №10, 2018. – С.32-38.

3. Голик О.В. «Загадкова сила музики». Образи нових жінок-інтелектуалок у творі О.Кобилянської «Меланхолійний вальс» / Українська мова і література в школах України. - №11, 2018. – С.25-28.

Освітній проект «На Урок»:

4.Голик О.В. «Вільний серед неволі і святий серед пекла». Г.Сковорода. Життя і творчість, його філософські погляди.

https://naurok.com.ua/urok-vilniy-sered-nevoli-i-svyatiy-sered-pekla-g-skovoroda-zhittya-i-tvorchist-yogo-filosofski-poglyadi-33217.html

5.Голик О.В. Художній документ часу. М.Хвильовий «Я (Романтика)». Символічність образу матері. Характеристика образів. Ідейно-художні засоби. Мова твору.

https://naurok.com.ua/urok-hudozhniy-dokument-chasu-m-hviloviy-ya-romantika-simvolichnist-obrazu-materi-harakteristika-obraziv-ideyno-hudozhni-zasobi-mova-tvoru-33215.html

6.Голик О.В. Життєва правда і художня її реалізація в новелі В.Стефаника «Новина».

https://naurok.com.ua/urok-zhitteva-pravda-i-hudozhnya-realizaciya-v-noveli-v-stefanika-novina-10-klas-33189.html

7.Голик О.В. «Не дай спати ходячому…». Т.Шевченко. «Минають дні, минають ночі..». Духовно-психологічний стан суспільної свідомості тогочасної України.

https://naurok.com.ua/urok-ne-day-spati-hodyachomu-t-shevchenko-minayut-dni-minayut-nochi-duhovno-psihologichniy-stan-suspilno-svidomosti-togochasno-ukra-ni-33198.html

8.Голик О.В. «Твій хрест страшний». В.Стефаник. «Камінний хрест» - художнє відтворення трагедії переселення галицьких селян до Канади.

https://naurok.com.ua/urok-tviy-hrest-strashniy-v-stefanik-kaminniy-hrest---hudozhne-vidtvorennya-tragedi-pereselennya-galickih-selyan-do-kanadi-33202.html

9.Голик О.В. «Під тягарем камінного хреста». В.Стефаник «Камінний хрест». Драматизм конфлікту, емоційна загостреність.

https://naurok.com.ua/urok-pid-tyagarem-kaminnogo-hresta-v-stefanik-kaminniy-hrest-dramatizm-konfliktu-emociyna-zagostrenist-33205.html

10.Голик О.В. «Суворий аналітик доби». В.Підмогильний – автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач.

https://naurok.com.ua/urok-suvoriy-analitik-dobi-v-pidmogilniy---avtor-intelektualno-psihologichno-prozi-perekladach-33207.html

11.Голик О.В. Пошук людини в людині. Світовий мотив підкорення людиною міста. Роман В.Підмогильного «Місто».

https://naurok.com.ua/urok-poshuk-lyudini-v-lyudini-svitoviy-motiv-pidkorennya-lyudinoyu-mista-roman-v-pidmogilnogo-misto-33210.html

12.Голик О.В. Глибока прірва душі. Роман В.Підмогильного «Місто». Зображення «цілісної» людини в єдності біологічного, духовного, соціального.

https://naurok.com.ua/urok-gliboka-prirva-dushi-roman-v-pidmogilnogo-misto-zobrazhennya-cilisno-lyudini-v-ednosti-biologichnogo-duhovnogo-socialnogo-33212.html

13.Голик О.В. Конфлікт душі, або «…І бачив я звіра і бачив я людину». М.Хвильовий «Я (Романтика)» - новела по добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом та обовязком.

https://naurok.com.ua/urok-konflikt-dushi-abo-i-bachiv-ya-zvira-i-bachiv-ya-lyudinu-m-hviloviy-ya-romantika-novela-pro-dobro-i-zlo-v-zhitti-ta-v-dushi-33214.html

«Педагогічний вісник»:

14.Голик О.В., Яровенко Т.С. Освітянська Маланюкіана в Україні: шляхи осягнення. / Педагогічний вісник. – №1-2 (№45-46), 2018. - С.163-164.

http://koippo.in.ua/arhiv/druk/pv_2018_45-46.pdf

15.Голик О.В., Яровенко Т.С. Лірика трагічного оптимізму. (Шевченківські та кулішівські мотиви у творчості Є.Маланюка «На тризні», «Шевченко», «Куліш», «Пам’яті Куліша (Малоросам)», «Невичерпальність»). / Педагогічний вісник. – №1-2 (№45-46), 2018. - С.167-172.

http://koippo.in.ua/arhiv/druk/pv_2018_45-46.pdf

16.Голик О.В., Яровенко Т.С. «Душа болить за рідну Україну». Образи українських митців у творчості Є.Маланюка «Шевченко», «Сучасники», «Пам’яті Осьмачки»). / Педагогічний вісник. – №1-2 (№45-46), 2018. - С. 172 –http://koippo.in.ua/arhiv/druk/pv_2018_45-46.pdf

 

Конкурси, олімпіади

ХІХ Міжнародний конкурс знавців рідної мови імені Петра Яцика

Відповідно до плану роботи ЦМСПС, навчального закладу, циклового методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарного циклу «30» жовтня по «03» листопада 2018 року відбувся І (шкільний) етап ХVIІІ Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика.

У конкурсі взяло участь 132 учні 5-11 класів. Школярі вміло оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння мовних процесів, порівнюють та узагальнюють, спираючись на набуті знання.

Кількість учнів, які брали участь у І етапі конкурсу Класи Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів  
 
І ІІ ІІІ  

132

18 5 1 1 1  
18 6 1 2 1  
37 7 1 1 1  
11 8 1 1 1  
9 9 1 1 1  
19 10 - 2 1  
20 11 1 1 1  
       Всього 6 9 7  

5 класІ місце Валах Тимофій, 5-А (25,25 б.)

ІІ місце Подопригора Софія, 5-А (23,25 б.)

ІІІ місце Брайченко Іван, 5-А (23 б.).

6 клас          І місце Зорєва Юлія, 6-А (30 б.)

           ІІ місце Берегуленко Михайло, 6-А (24 б.)

ІІ місце Губін Роман, 6-А (24,5 б.)

ІІІ місце   Іщенко Марія, 6-А (23 б.).

7 клас          І місце Щирбул Ірина, 7-Б (21,04 б.)

ІІ місце Матвієнко Богдан, 7-Б (20,46 б.)

ІІІ місце Богомільчук Дар’я, 7-Б (20 б.).

8 клас          І місце   Пономаренко Вікторія, 8-А (25 б.)

ІІ місце Кравченко Анастасія, 8-А (24 б.)

ІІІ місце Павленко Софія, 8-Г (23 б.).

       9 клас          І місце Гудим Ангеліна, 9-А (32,15 б.)

ІІ місце Золотухіна Анастасія, 9-А (31,62 б.)

ІІІ місце Плис Яна, 9-А (27 б.).

  

10 клас     І місце   -

                   ІІ місце Чорноіван Яна, 10 (15 б.)

                   ІІ місце Ісаченкова Анна, 10 (15 б.)

ІІІ місце Чабаненко Олександра, 10 (14,75 б.).

     11 клас   І місце Нечипоренко Софія, 11-Б (25 б.)

ІІ місце Либа Ірина, 11-А (23 б.)

ІІІ місце Бадалова Аміна, 11-А (22,5 б.).

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської молоді імені Тараса Шевченка

«09» листопада 2018 року у комунальному закладі «НВО «ЗНЗ І-ІІІ ступенів №20 – ДЮЦ «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» проводився І (шкільний) етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка.

         Конкурс проведено на належному організаційному та методичному рівнях.

         У І (шкільному) етапі конкурсу взяло участь 18 учнів, що свідчить про недостатню роботу з активізацію даного питання серед обдарованої молоді в навчальному закладі.

         Учням були запропоновані теми творчих робіт, які відповідають віковим особливостям учасників конкурсу.

         Роботи учнів відповідають умовам конкурсу, відзначаються нестандартністю викладу думок, яскравістю мовлення, актуальністю, стильовою єдністю. Тематика творчих робіт звернена до Т.Шевченка, його творчості і долі, а також спрямована на духовні цінності, історичне минуле, майбутнє, народ.

Кількість учнів, які брали участь у І етапі конкурсу Класи Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів  
 
І ІІ ІІІ  

18

0 5 - - -  
4 6 1 1 1  
10 7 2 1 1  
4 8 1 1 1  
0 9 - - -  
0 10 - - -  
0 11 - - -  
      Всього 4 3 3  

       Рішенням журі І (шкільного) етапу конкурсу на ІІ (міський) етап від навчального закладу направили ученицю 8-В класу Смаглюк Марію.

 

Українська мова і література

Відповідно до наказу МОНУ «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», наказу управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, наказу навчального закладу 08 жовтня 2018 року відбувся І (шкільний) етап олімпіади з української мови і літератури.

В олімпіаді взяло участь 52 учні 7-11 класів. Школярі вміло оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння мовних і літературних процесів, порівнюють та узагальнюють, спираючись на набуті знання.

Учні показали достатній і високий рівні сформованості предметних компетенцій.

Оргкомітет та педагоги-спостерігачі провели організаційну роботу з підготовки і проведення олімпіади на високому рівні, забезпечили порядок проведення, суворо дотримувалися умов олімпіади.

 

Кількість учнів, які брали участь у І етапів олімпіади Класи Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів  
 
І ІІ ІІІ  

52

12 7 1 1 4  
13 8 1 1 1  
11 9 1 1 1  
7 10 1 1 2  
9 11 0 2 2  
           
           
       Всього 4 6 10  

Переможцями і призерами олімпіади з української мови визнані такі учні:

 

7 клас        І місце Матвієнко Богдан

ІІ місце Данільченко Дар’я

ІІІ місце Поляруш Сергій,

ІІІ місце Богомільчук Дар’я

ІІІ місце Павловська Ольга

ІІІ місце Орлов Артем

 

8 клас        І місце Франчук Марія

ІІ місце Павленко Софія

ІІІ місце Тоток Дар’я

9 клас        І місце   Гаращенко Євгенія

ІІ місце Гудим Ангеліна

ІІІ місце Плис Яна

 

10 клас     І місце Чорноіван Яна

ІІ місце Чабаненко Олександра

ІІІ місце Борисова Олена

ІІІ місце Виповська Анастасія

11 клас     І місце - -------------------

                           ІІ місце Нечипоренко Софія

                   ІІ місце Гавриленко Ліка

                  ІІІ місце Горбань Анастасія

                   ІІІ місце Міліціян Аліна

       

Правознавство

Відповідно до наказу МОНУ «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році та наказу управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації в навчальному закладі відбувся І етап (шкільний) олімпіади з правознавства.  

В олімпіаді взяли участь 3 учні 9-х класів. Учням були запропоновані тестові завдання, завдання на встановлення відповідності, завдання, що вимагають дати розгорнуту відповідь, пояснити юридичну ситуацію, творче завдання. За основу були взяті завдання, запропоновані ЦМСПС. Аналіз робіт показав, що школярі вільно оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння правових процесів, аналізують, порівнюють та узагальнюють матеріал, спираючись на вивчене. Роботи показали достатній рівень сформованості предметних компетенцій. Учні успішно виконали тестові завдання, завдання на знання фактологічного матеріалу, але розгорнуті відповіді були поверховими. Творче завдання виконав тільки один учень.

Кількість учнів, які брали участь у І етапі   олімпіади Класи Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів  
 
І ІІ ІІІ  

3

   
3 9 1 1 1  
           
           
           
             
    Всього 1 1 1  

 

Переможцями стали учні 9 класу:

І місце   Гудим Ангеліна

ІІ місце Плис Яна

ІІІ місце Христук Анна

 

Історія

Відповідно до наказу МОНУ «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», наказу управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, наказу навчального закладу 10 жовтня 2018 року відбувся І (шкільний) етап олімпіади з історії.

В олімпіаді взяло участь 22 учні 8-11 класів. Школярі вміло оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння історичних процесів, порівнюють та узагальнюють, спираючись на набуті знання.

Учні показали достатній і високий рівні сформованості предметних компетенцій.

Оргкомітет та педагоги-спостерігачі провели організаційну роботу з підготовки і проведення олімпіади на високому рівні, забезпечили порядок проведення, суворо дотримувалися умов олімпіади.

Кількість учнів, які брали участь у І етапів олімпіади Класи Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів  
 
І ІІ ІІІ  

22

11 8 1 1 1  
4 9 1 1 1  
7 10 1 3 1  
  11 0 0 0  
           
           
           
       Всього 3 5 3  

 

Переможцями і призерами олімпіади з історії визнані такі учні:

8 клас        І місце Смаглюк Марія;  

ІІ місце Коваленко Тетяна;

ІІІ місце Франчук Марія.

9 клас        І місце   Гудим Ангеліна

ІІ місце Плис Яна

ІІІ місце Христук Анна

10 клас     І місце Чорноіван Яна

ІІ місце Тищенко Вероніка

ІІ місце Солонченко Наталія

ІІ місце Чабаненко Олександра

ІІІ місце Ротар Сніжана

 

Російська мова і література

Відповідно до наказу МОНУ «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», наказу управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, наказу навчального закладу 12 жовтня 2018 року у школі відбувся І (шкільний) етап олімпіади з російської мови і літератури.

В олімпіаді взяло участь 18 учнів 9-11 класів. Аналіз робіт показав, що школярі вміло оперують навчальним матеріалом, виявляють розуміння літературних процесів, аналізують мовну та мовленнєву інформацію, порівнюють та узагальнюють мовні та літературні явища, діяльність письменників, спираючись на набуті знання.

Учні показали середній та достатній рівні сформованості предметних компетенцій. Разом з тим, деякі учасники мають труднощі із завданнями, метою яких є цілісний аналіз віршованих та прозових творів.

Кількість учнів, які брали участь у І етапів олімпіади Класи Кількість переможців І етапу за ступенями дипломів  
 
І ІІ ІІІ  

18

7 9 1 1 1  
7 10 1 1 1  
4 11 1 1 1  
           
           
           
           
       Всього 3 3 3  

 

Переможцями і призерами олімпіади з російської мови та літератури визнані такі учні:

9 клас        І місце   Гудим Ангеліна

ІІ місце Радько Данило

ІІІ місце Гуйван Іван

 

10 клас      І місце Чорноіван Яна

ІІ місце Чабаненко Олександра

ІІІ місце Виповська Анастасія

11 клас     І місце Якименко Катерина

                            ІІ місце Нечипоренко Софія

                   ІІІ місце Батюк Яна

 

Такий творчий підхід до роботи вчителів дав плідні результати:

НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ

(за І семестр 2018-2019 навчального року)

ПІБ учителя ПІБ учня Місце Клас Назва конкурсу, олімпіади  
(рівень)  
Голик О.В. Чабаненко Олександра

І (місто)

10 Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднайтеся ж, брати мої!», присвяченого Шевченківським дням  
Демешко К.С. Смаглюк Марія І (місто) 8-В Міська олімпіада з української мови і літератури  
Демешко К.С. Смаглюк Марія ІІ (місто) 8-В Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської творчості імені Т.Шевченка  
Бачинська В.В. Смаглюк Марія І (місто) 8-В Міська олімпіада з історії  

Голик О.В.

 

Мефодюк Ольга Диплом ІІ ступеню 7-Б Всеукраїнська інтернет-олімпіада з української мови і літератури  

Голик О.В.

 

Чабаненко Олександра Диплом ІІ ступеню 10 Всеукраїнська інтернет-олімпіада з української мови і літератури  

Голик О.В.

 

Мефодюк Ольга Диплом І ступеню 7-Б Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»  

Голик О.В.

 

Чабаненко Олександра Диплом ІІ ступеню 10 Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»  

Голик О.В.

 

Міщенко Михайло Диплом ІІ ступеню 7-Б Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»  

Голик О.В.

 

Дануца Артем Диплом ІІ ступеню 7-Б Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»  

Голик О.В.

 

Матвієнко Богдан Диплом ІІ ступеню 7-Б Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»  

Голик О.В.

 

Ісаченкова Анна Диплом ІІІ ступеню 10 Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»  

Голик О.В.

 

Носенко Анна Диплом ІІІ ступеню 7-Б Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»  

Голик О.В.

 

Тригорло Артем Диплом ІІІ ступеню 7-Б Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»  

Голик О.В.

 

Богомільчук Даря Диплом ІІІ ступеню 7-Б Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»  
Демешко К.С. Смаглюк Марія Диплом ІІ ступеню 8-В Всеукраїнська інтернет-олімпіада з української мови і літератури  
Демешко К.С. Уксюзова Діана Диплом ІІ ступеню 8-В Всеукраїнська інтернет-олімпіада з української мови і літератури  
Демешко К.С. Франчук Марія Диплом ІІ ступеню 8-В Всеукраїнська інтернет-олімпіада з української мови і літератури  
Демешко К.С. Тоток Даря Диплом ІІІ ступеню 8-В Всеукраїнська інтернет-олімпіада з української мови і літератури  

Голик О.В.

 

Мефодюк Ольга Диплом ІІІ ступеня 7-Б Всеукраїнський інтернет-конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу»

Голик О.В.

 

Носенко Анна Диплом ІІІ ступеня 7-Б Всеукраїнський інтернет-конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу»

Голик О.В.

 

Дануца Артем Диплом ІІІ ступеня 7-Б Всеукраїнський інтернет-конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу»

Голик О.В.

 

Погребицька Марія Диплом ІІІ ступеня 7-А Всеукраїнський інтернет-конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу»

Голик О.В.

 

Чуприна Євген Диплом ІІІ ступеня 7-А Всеукраїнський інтернет-конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу»

Голик О.В.

 

Щирбул Ірина Диплом ІІ ступеня 7-Б Всеукраїнський інтернет-конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу»

Голик О.В.

 

Матвієнко Богдан Диплом ІІ ступеня 7-Б Всеукраїнський інтернет-конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу»

Голик О.В.

 

Гончарова Наталя Диплом ІІ ступеня 11-А Всеукраїнський інтернет-конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу»

Голик О.В.

 

Богомільчук Даша Диплом І ступеня 7-Б Всеукраїнський інтернет-конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу»
Демешко К.С. Смаглюк Марія Диплом І ступеня 8-В Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»
Демешко К.С. Коваленко Тетяна Диплом І ступеня 8-В Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»
Демешко К.С. Уксюзова Діана Диплом І ступеня 8-В Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»
Демешко К.С. Франчук Марія Диплом І ступеня 8-В Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»
Демешко К.С. Найко Ірина Диплом І ступеня 8-В Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»
Демешко К.С. Тоток Даша Диплом І ступеня 8-В Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»
Демешко К.С. Запорожець Артем Диплом І ступеня 8-В Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»
Демешко К.С. Головкін Євген Диплом І ступеня 8-В Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»
Демешко К.С. Ботнаренко Володимир Диплом І ступеня 8-В Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»
Демешко К.С. Бодак Софія Диплом І ступеня 8-В Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»
Демешко К.С. Унгурян Катерина Диплом І ступеня 8-В Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»
Демешко К.С. Шутько Наталія Диплом І ступеня 8-В Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»
Демешко К.С. Сокрута Денис Диплом І ступеня 9-Б Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»
Демешко К.С. Рябошапка Єлизавета Диплом ІІ ступеня 8-В Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»
Демешко К.С. Доматашенко Анастасія Диплом ІІ ступеня 8-В Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»
Демешко К.С. Шепель Наталія Диплом ІІІ ступеня 8-В Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»
Демешко К.С. Шкірай Нікіта Диплом ІІІ ступеня 8-В Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»
Демешко К.С. Мединська Яна Диплом ІІІ ступеня 8-В Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»
Демешко К.С. Романов Денис Диплом ІІІ ступеня 8-В Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»
Демешко К.С. Кім Валерія Диплом ІІІ ступеня 8-В Всеукраїнський онлайн-конкурс «Слово до слова»
Терпак О.В. Корнєєв Олексій Диплом ІІ ступеня 8-Г Всеукраїнська інтернет-олімпіада з української мови і літератури
Терпак О.В. Павленко Софія Диплом ІІІ ступеня 8-Г Всеукраїнська інтернет-олімпіада з української мови і літератури
Осаулець Л.В. Коцюба Ірина Диплом І ступеня 5-А Всеукраїнська інтернет-олімпіада з української мови і літератури
Осаулець Л.В. Брайченко Іван Диплом ІІ ступеня 5-А Всеукраїнська інтернет-олімпіада з української мови і літератури
Осаулець Л.В. Подопригора Софія Диплом ІІ ступеня 5-А Всеукраїнська інтернет-олімпіада з української мови і літератури
Осаулець Л.В. Гольша Дмитро Диплом ІІ ступеня 5-В Всеукраїнська інтернет-олімпіада з української мови і літератури
               

 

Результативність участі учнів школи

в конкурсах та олімпіадах з української мови та літератури,

зарубіжної літератури, історії, правознавства

(за І семестр 2018-2019 навчального року)

з/п

Предмет Рівні
місто область всеукраїнський
1. Українська мова та література

3

-

50

2. Зарубіжна література

-

 

-

 

-

3. Російська мова - - -
3. Історія 1 - -
  Всього: 4 - 50

  

      Уже традиційно в НВО №20 під час Місячника української писемності та мови були проведені заходи:

-  активна участь у міському етапах конкурсів та олімпіад;

-  серія бібліотечних уроків на тему «Національний скарб – українська книга»;

-  заходи, присвячені вшануванню пам’яті Нестора Літописця;

-  літературна гра «О, щасливчик!»;

-  квест «Збережемо наш скарб – рідну мову»;

-  інтелектуальна гра-конкурс знавців рідної мови «Мово українська, мово солов’їна»;

-  зустріч з українськими дитячими письменниками («ЛітФонтан казок»);

-  літературна світлиця «Минуще все, лиш слово не мине»;

-  інтелектуальний вид спорту «Буккросінг»;

-  анкетування «Книга року»;

-  День вишиванки;

-  оформлення книжкової виставки «Мова – духовний скарб нації»;

-  добір матеріалів до годин спілкування, присвячених Дню писемності «Шануймо мову над усі боги, якщо ми хочем зватися народом»;

-  виховні години «Мова в нашому житті»;

-  організація та проведення загальношкільного Свята рідної мови «Мова – коштовний скарб народу» (5-11 класи);

-  конкурс читців поезії українських митців;

-  участь у челенджі «Я писемний, я освічений» тощо.

                У День української писемності та мови учні нашого закладу на чолі з педагогами долучилися до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Діти впевнені, що це не тільки перевірка знань, а також солідарність з усіма, хто любить і шанує рідне слово.

У рамках Місячника української мови і писемності, відбувся щорічний конкурс читців польської поезії мовою оригіналу. Наш навчальний заклад представляли переможці І (шкільного) етапу – брати Ковальчуки – Богдан та Максим   (4-В та 5-А клас). Хлопчики виконали поезію Ю.Тувима «Варшава» та Я.Бжехви «Клей». Маленькі виконавці ще раз довели, що вони прекрасні актори, їм дуже подобається польська мова та поезія.

Таким чином, проведена робота сприяє усвідомленню педагогами життєвої необхідності оволодіння державною мовою, посилює розвиток та виховний потенціал української мови, що позитивно впливає на формування національної свідомості дітей, їх духовного світу та цілісних світоглядних уявлень, сприяє пропаганді та утвердженню української мови як державної.

Учні НВО №20 активно готуються до участі у Всеукраїнських українознавчих та історичних конкурсах: «Лелека», «Патріот», «Соняшник», які проводитимуться у лютому та березні 2019 року. Заявки та всі документи оформлені та надіслані до оргкомітетів.

Школярі взяли активну участь у Всеукраїнському онлайн-конкурсі до Дня української писемності та мови «Слово до слова» для учнів 5-11 класів від освітньої платформи «На Урок» (вчитель Голик О.В.):

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с. Сертифікати
7-А - - - 13
7-Б 1 3 3 8
10 - 1 1 2
8-В 11 2 4 4
9-Б 1 - - -

Було організовано роботу та участь у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з української мови і літератури серед учнів 5-11-х класів від освітнього проекту «На Урок» (вчителі Голик О.В., Демешко К.С., Осаулець Л.В., Терпак О.В.):

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с. Сертифікати
7-А - - - 3
7-Б - 1 - 4
8-В - 3 1 5
10 - 1 - 6
11-А - - - 6
8-Г 1 1 - -
5-А 1 2 - -
5-В - 1 - -

Головна мета інтернет-олімпіади «На Урок» – створення оптимальних мотиваційних умов для вивчення відповідної предметної дисципліни усіма учнями з будь-яким рівнем знань. Завдання адаптовані до шкільної програми. Переможці були нагороджені грамотами –І,ІІ,ІІІ ступеня. А деякі учні отримали сертифікат учасника.

Також дітей зацікавила участь у Всеукраїнському інтернет-конкурсі «Зимові свята в традиціях нашого народу» від освітнього проекту «На Урок» (учитель Голик О.В.):

Клас Диплом І с. Диплом ІІ с. Диплом ІІІ с. Сертифікати
7-Б 1 2 3 3
7-А - - 2 4
11-А - 1 - 6

 

Фахові конкурси

         Члени ЦМО також брали активну участь протягом І семестру у фахових конкурсах: у Всеукраїнському конкурсі журналу «Українська мова й література в сучасній школі» на кращий конспект (вчитель Голик О.В.), (підсумки конкурсу будуть підведені у лютому 2019 року до Міжнародного дня мови), у Всеукраїнському конкурсі «Вчительська десятка» від освітнього проекту «На Урок» (Голик О.В.), Усеукраїнському конкурсі «Творчий учитель – обдарований учень» (Голик О.В.), оголошеного інститутом обдарованої дитини Національної Академії Педагогічних Наук України. Вчитель стала лауреатом VI–го конкурсу в номінації «Розвивальний урок» з роботою «Феномен еміграційної поезії».

Протягом семестру велася робота з питань вивчення і впровадження досвіду роботи кращих учителів. Члени ЦМО вивчали досвід таких педагогів:

Гузь О., Ревнівцевої О.В., Качур В.В., Ткаченко Г.О., Білявської Л.В. та ін.

         Навчальні програми за І семестр було виконано згідно програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, а також методичним рекомендаціям.

         Слід зазначити, що порівняно з І семестром минулого навчального року покращилася результативність роботи вчителів російської мови і зарубіжної літератури, історії: активізувалася позакласна робота, участь у конкурсах та олімпіадах, рівень навченості учнів школи.

Атестацію педагогів ЦМО вчителів нашої школи розглядає в єдиному комплексі з роботою з підвищення фахового рівня і педагогічної майстерності. Всі педагоги, які атестуються у цьому навчальному році, своєчасно пройшли курси при КОІППО ім. В.О.Сухомлинського (Терпак О.В., Фадєєва Н.В., Брайченко Т.І., Рубльова-Загранична З.М.).

Незважаючи на плідні результати, членам ЦМО необхідно звернути увагу на роботу з обдарованою молоддю та учнями, яким важко дається навчальний матеріал. З цією метою потрібно запланувати такі заходи: індивідуальну роботу з учнями, консультації, взаємодопомогу (учень - учневі), залучення до роботи в МАН (спеціалізація – суспільно-гуманітарні дисципліни), участь у конкурсах, олімпіадах тощо.