АНКЕТУВАННЯ

Posted in МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

САМООЦІНКА ВЧИТЕЛЕМ

ВЛАСНОЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ 
п/п
Назва діяльності Здійснюється
Успішно Задовільно Потребую допомоги
Розвиток загальних компетенцій учнів       
Знання типів і структури уроків       
Комплексне планування мети і завдань уроків, відповідно до сучасних вимог       
Актуалізація опорних знань учнів       
Мотивація навчальної діяльності       
Формування і розвиток навиків пізнавальної діяльності учнів, навичок самостійного оволодіння знаннями       
Узагальнення і систематизація навчальних компетенцій учнів       
Здійснення інтегративних зв’язків       
Диференційований і індивідуальний підхід до учнів       
10  Реалізація особистісно-орієнтовного навчання як основи нових педагогічних систем навчання       
11  Організація колективних форм навчальної діяльності       
12  Володіння методикою проведення різних форм тематичної атестації навчальних досягнень учнів.       
13  Використання методів самоаналізу взаємоконтролю       
14  Сприяння самореалізації особистості учня       
15  Використання ТЗН, наочності       
16  Використання методів розвиваючого навчання       
17  Інформаційна насиченість уроку, зв’язок з життям       
18  Врахування вікових та психологічних особливостей учнів       
19  Виховні компоненти уроку       
20  Позакласна робота з предмета       

                          САМОТЕСТ «ШЛЯХИ РОЗВИТКУ»
1. У мене часто з’являється
бажаннябільше знати про себе. 
2. Я вважаю, що в мене немає потреби в чомусь змінюватись.
3. Я впевнений у своїх силах.
4. Я вірю, що всі мої плани здійсняться.
5. У мене немає
бажаннязнати свої плюси та мінуси.
6. У моїх планах я найчастіше сподіваюсь на
щасливий випадок, ніж на себе.
7. Я хочу краще та більш ефективно працювати.
8. Я вмію примусити себе змінитися, коли це потрібно.   
9. Мої невдачі частіше пов’язані з невмінням працювати.
10. Я цікавлюся думкою інших про мої якості та можливості.
11. Мені важко самостійно домогтися того, що задумано.
12. У будь-якій справі я не боюся невдач та помилок.
13. Мої якості та вміння відповідають вимогам моєї професії.
14. Обставини сильніші за мене, навіть якщо я дуже бажаю щось змінити.


Ключ до обробки результатів:
1+, 2-, 3+, 4+, 5-, 6-, 7+, 8+, 9+, 10+, 11-, 12+, 13-, 14-
Аналіз результатів.Для визначення величиниготовності пізнати себе(ГПС) потрібно підрахувати кількість збігів відповідей на самотест з ключем за твердженнями 1, 2, 5, 7, 9, 10, 13. Максимальне значення величини ГПС дорівнює 7 балів. Так само визначаєтьсяготовність самовдосконалюватися(ГС). Підраховуємо кількість збігів затвердженнями 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14. Максимальне значення ГС дорівнює 7 балам.
За одержаними значеннями ГПС та ГС отримуємо місцезнаходження на координатній площині індивідуальних показників.
За результатами тесту в методичну роботу можуть бути внесені корективи щодо стимулювання потреб пізнавати себе і самовдосконалюватися.

Анкета

 1. Над якою проблемою Ви працювали в поточному навчальному році?
 1. Яку літературу з даної проблеми Ви опрацювали?
 1. Якою літературою з фаху, психології, педагогіки, методики Ви поповнили свою особисту бібліотеку?
 1. Які інноваційні технології Ви запроваджуєте?
 1. Чий досвід вивчаєте і впроваджуєте?
 1. Які методи навчання Ви вважаєте ефективними?
 1. Які матеріали з досвіду роботи Ви підготували до методичної скарбнички?
 1. Які труднощі виникали у Вас в роботі?
 1. Яка допомога Вам необхідна у наступному навчальному році?
 1. Які інноваційні технології, інтерактивні методи, перспективний педагогічний досвід Ви хотіли б освоїти?
 1. Над якою методичною проблемою плануєте працювати в новому навчальному році?
 1. В яких формах методичної роботи шкільної і міської ланок виявляєте бажання підвищувати професійний рівень?
 1. Що пропонуєте для піднесення ефективності методичної роботи в школі?

Діагностична карта підвищення рівня методичної кваліфікації вчителя

 

Питання діагностики

 

Потребую допомоги

Достатньо

володію

Готовий поділитись досвідом
1. Календарно – тематичне планування роботи      
2. Орієнтація на особистісні досягнення учнів      
3. Володіння технологією проведення особистісно орієнтованого уроку      
4. Визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку      
5. Оволодіння змістом нових програм і підручників      
6. Використання активних методів навчання      
7. Раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання      
8. Уміння організувати роботу учнів протягом всього уроку      
9. Диференційована робота на уроці      
10. Зв’язок з раніше вивченим, досвідом, набутим учнем      
11. Формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці      
12. Формування вмінь і навичок в учнів працювати з першоджерелами      
13. Формування в учнів навичок самоконтролю      
14. Забезпечення вчителем мотивації навчання і розвиток пізнавального інтересу учнів      
15. Заохочення прагнень учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом      
16. Здійснення індивідуального підходу до учнів в процесі навчання і виховання      
17. Використання міжпредметних зв’язків      
18. Організація позакласної роботи з предмета      
19. Здійснення роботи з профорієнтації учнів      
20. Організація роботи з невмотивованими учнями      
21. Володіння методикою проведення тематичного оцінювання      
22. Вивчення і впровадження ППД      
23. Оволодіння навичками вікової психології      
24. Використання аудіовізуальних засобів та відеотехніки      
25. Культура мовлення      
26. Реалізація комунікативного підходу до навчання      
27. Розвиток загальнонавчальних компетенцій учнів      
28. Знання типів і структури уроків      
29. Володіння технологією проведення особистісно орієнтованого уроку      
30. Використання ігрових елементів, методика проведення нетрадиційних уроків      
31. Самоаналіз уроку