План роботи щодо адаптації учнів 1, 5, класів

Posted in Соціально-психологічна служба

                                                                              

План роботи щодо адаптації учнів 1, 5, класів

 

Зміст роботи з учнями (дітьми), батьками, адміністрацією навчального закладу. термін проведення З ким проводиться Примітка про виконання
                                                 І. Психодіагностична робота
1.

Готовність дитини до навчання

-         Обстеження першокласників за допомогою проективної методики, мотиваційна готовність дитини до школи за Т.Д. Марцинковською

( вивчаємо мотиваційну сферу),

-         Обстеження першокласників за допомогою проективної методики "Моя родина"(

Р.Ф.Беляускайте)

-         Проведення методики "Намисто" (Адаптація І.І. Аргінської), оцінити уміння дитини розуміти, утримувати та відтоворювати начальне завдання).

-         Методика «Запам’ятай 10 слів»(тест З.М.Істоміної), діагностика слухової вербальної пам’яті.

-         Проективна методика «Дерево»(Адаптація Л.П Пономаренко) на дослідження шкільної мотивації та адаптації.

-         Збір даних про захворюваність першокласників (статистичні дані);

-         Анкетування батьків (виявляємо наявність психосоматичних симптомів дезадаптації та збираємо інформацію про учня);

Вересень-грудень

Вересень-грудень

Учні1-х класів

Учні 1-х класів

Учні 1-х класів

Учні 1-х класів

Учні 1-х класів

Сестра медична

Батьки учнів

 
2.

Адаптація до школи учнів

5-их класів;

-         Анкета для оцінки рівня шкільної мотивації.

-         Соціометрична методика дозволяє визначити кількісну оцінку міжособистісних відношень групи, вивчити емоційно-психологічні відносини в дитячому колективі.

-         «Інтегральна самооцінка особи» (варіант Дембо-Рубінштейн) визначити самооцінку учня.

Вересень-грудень

Учні 5 класів

Учні 5 класів

Учні 5 класів

 
3. Профілактика дезадаптації першокласників Вересень-грудень

Вчителі Першокласники

Батьки

 
4. Профілактика дезадаптації пятикласників Вересень-грудень

Вчителі Першокласники

Батьки

 
5. Анкетування батьківучнів 5-х класів, щодо адаптації. Жовтень Батьки  
6. Заповнення карти адаптації та успішності 5-класника. Грудень Вчителі  
           
II Консультаційна робота

5.

Індивідуальне консультування батьків дітей, у яких виявлено недостатній рівень готовності до шкільного навчання. Вересень-грудень Батьки  
6. Групове консультування батьків про вікові особливості першокласників та шляхи їх психологічної підтримки. Вересень-грудень Батьки  
7.

Індивідуальне консультування батьків: «Про причини труднощів адаптації і шляхи взаємодії в їх подоланні».

Вересень-грудень Батьки  
III Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
8.

Розвивальні та корекційні заняття для тривожних, агресивних ,з ознаками дезадаптації учнів.

За потребою Учні             1-5класів  
                 
                                               IVПсихологічна просвіта
9. Бесіди з вчителями про індивідуальні особливості першокласників та проблеми, які були виявленні під час дослідження готовності до шкільного навчання

Жовтень

Батьки

Вчителі

10. Бесіди з вчителями, батьками з метою виявлення дітей, які мають ознаки дезадаптації. За потребою

Батьки

Вчителі

11. Ознайомити батьків та класного керівника з результатами діагностики процесу адаптації учнів 1- 5 класів. Розробити та надати рекомендації вчителям та батькам, щодо профілактики дезадаптації учнів та можливих проблем учнів у цей період. Вересень-грудень

Батьки

Вчителі

 
12. Відвідування батьківських зборів 1-5 класів. Просвіта   та надання рекомендацій. Вересень-грудень Батьки