Аналіз роботи соціально – психологічної служби КЗ «НВО «ЗНЗ І – ІІІ ступенів №20 – ДЮЦ «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» за 2020 – 2021 навчальний рік.

Posted in Соціально-психологічна служба

SocPsinolsl.png
Аналіз роботи соціально психологічної служби
КЗ «НВО «ЗНЗ І ІІІ ступенів №20 ДЮЦ «Сузір’я»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
за 2020 2021 навчальний рік.

У школі діє соціально-психологічна служба, яка включає роботу з учнями, їх батьками і педагогічними працівниками. Дана робота здійснюється соціальним педагогом та психологом школи.

Мета даної діяльності – це створення сприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту і безпеки учнів.

Напрямки роботи соціально – психологічної служби: просвітницька робота, превентивне виховання, профілактична робота, консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу.

Для реалізації цієї мети використовуються різні види робіт:

1) Консультативна: що полягає в допомозі людині вирішити проблеми, з якими приходять до психолога та соціального педагога.

2) Психодіагностична: включає виконання різних методик, тестів, опитувальників (на виявлення особливостей, міжособистісних відносин, пізнавальних процесів). На підставі результатів психодіагностичних досліджень робиться висновок про подальшу корекцію або консультаційну роботу.

3) Профілактична: у цьому напрямі проводяться різні заходи, перегляд відеофільмів щодо профілактики шкідливих звичок з подальшим обговоренням, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, а саме: управління з питань захисту прав дітей та СЮП КВП ГУНП, лікарями - венерологами та наркологами.

4)Психологічна просвіта: бесіди, лекції для учнів та батьків щодо психологічного здоров’я учнів.

5) Корекційно - відновлювальна: направлена на подолання негативних явищ в навчальному закладі, в сім’ї, в соціальному оточенні і розвиток здібностей, формування особистості учня.

6) Зв'язок з громадськістю: відвідування учнів вдома, батьків за місцем роботи, вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування.

У 2020-2021 навчальному році практичний психолог та соціальний педагог працювали за планом, затвердженим директором школи.

Психологічна служба керується у своїй роботі «Положенням про психологічну службу системи освіти України» (затверджене наказом МОН України від 22.05.2018р. № 509).

Для реалізації цих завдань була вибрана проблемна тема практичного психолога та соціального педагога: «Зниження рівня конфліктності між учасниками навчально-виховного процесу та інтерактивні методи в роботі соціального педагога.» З цією метою був розроблений відповідний план роботи на навчальний рік.

Соціально-психологічна служба спрямовує свою діяльність на:

 • Здійснення психологічного супроводу розвитку дитини.
 • Визначення психологічної готовності дітей до навчання у школі (діагностична та корекційна робота з дітьми, що виявились не готові до школи).
 • Вивчення процесу адаптації першокласників, п’ятикласників та десятикласників до шкільного життя, а також здійснення профілактики дезадаптації.
 • Здійснення психологічного супроводу розвитку підлітків (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги, психологічна допомога в кризових ситуаціях).
 • Виявлення дітей схильних до девіантної поведінки (діти, що мають труднощі в навчанні, поведінці; емоційні розлади). Надання рекомендацій та порад батькам, вчителям, учням.
 • Здійснення психологічної діагностики важковиховуваності та акцентуації характеру.
 • Профілактику правопорушень.
 • Орієнтацію учнів на здоровий спосіб життя.
 • Попередження суїцидальної поведінки.
 • Пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу.
 • Врегулювання конфліктних ситуацій.
 • Проведення роботи з обдарованими дітьми.
 • Проведення роботи з такими категоріями дітей: сиротами, напівсиротами, з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей, що постраждали від аварії на ЧАЕС і т.д.

Працівниками соціально – психологічною службою здійснюється соціально – педагогічний патронаж навчально – виховного процесу та проведені такі заходи:

 • Поновлено банк даних дітей соціально незахищених категорій;
 • Проведення класних годин, «Права та обов’язки неповнолітніх», «Шкідливі звички – викрадачі розуму», «Як допомогти підліткам звільнитися від куріння», «Профілактика шкідливих звичок», «Правопорушення і злочин», «Моє відношення до зорового способу життя», «СНІД. Як запобігти ВІЛ інфікуванню?», «Вживання наркотичних речовин – причина багатьох нещасть людей», «Наркоманія, та її вплив на злочинність», «Адміністративна та кримінальна відповідальність за скоєння правопорушень та злочинів» та ін.;
 • Консультування батьків тих дітей, у яких виявлений недостатній рівень готовності до навчання.
 • Анкетування дітей 1-х, 5-х класів «Адаптація першокласників» та «Адаптація п’ятикласників».
  • Анкетування «Шкідливі звички» та ін.;
  • Вивчення процесу адаптації першокласників, п’ятикласників та десятикласників до шкільного життя;
  • Тренінгові вправи “Спілкування – це…” для учнів 7-х класів;
  • Година спілкування для учнів 5-10-х класів на тему: «Профілактика булінгу»;
  • Тренінгове заняття для учнів 9-Б класу на тему: «Здоров’я - цінність життя!»;
  • Профілактичні рейди з попередження правопорушень, безпритульності та бездоглядності серед неповнолітніх «Урок», «Діти вулиці», «Вокзал»;
  • Індивідуальна робота з учнями, які без поважних причин не відвідують заняття та їх батьками;
  • У рамках Місячника правової освіти проводяться заходи та правові лекторії за участю спеціалістів СЮП КВП ГУНП та УПЗПД;
  • Відвідування сімей, які не належним чином виконують свої батьківські обов’язки;
  • Залучення дітей, які перебувають на обліку в СЮП КВП ГУНП, до гурткової роботи.
  • З метою виявлення безпритульних та бездоглядних дітей систематично ведеться облік відвідування учнями навчальних занять та їх запізнення на

     уроки.

 • Здійснюються профілактичні рейди «Діти вулиці», «Вокзал», «Паління» та Всеукраїнський рейд «Урок».
 • Виконуються виховні заходи, щодо реалізації державних та обласних програм з питань формування здорового способу життя, планування сім’ї, відповідального батьківства.
 • Виступи на засіданнях педагогічної ради на тему:« Адаптація 1-5 класів», «Дотримання етичних норм в педагогічній діяльності».
 • Система заходів батьківського всеобучу, лекторії за участю представників СЮП КВП ГУНП, інспектором відділу зв’язків з громадськістю Грінченко В.В. (шкільний офіцер поліції); громадських органів з метою сприяння духовному зростанню батьків, формування в них позитивного ставлення до себе та інших, накопичення досвіду гуманних взаємин.
 • Організовуються зустрічі та правові лекторії з працівниками правоохоронних органів СЮП КВП ГУНП, інспектором відділу зв’язків з громадськістю Грінченко В.В. (шкільний офіцер поліції); представниками служби у справах дітей.
 • Проводяться дні рейду в сім’ї учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги, за участю громадського інспектора.
 • Складена картотека та систематично ведеться діагностична, консультаційна та корекційна робота з дітьми «групи ризику».
 • Проводиться анкетування, тестування для дітей з девіантною поведінкою з метою виявлення їх здібностей, нахилів, з’ясування рівня їх життєвих інтересів.
 • Діти, які схильні до правопорушень, перебувають на облікув СЮП КВП ГУНП та УПЗПД залучені до гуртків та секцій.
 • Класні години на теми: «Сім’я не простір для насильства» з учнями 7-х класів.
 • Години спілкування на теми: «Насильство: як себе захистити», «Твої права та обов’язки», «Конвенція ООН про права дитини» з учнями 9-11-х класів.
 • Проведення занять з елементам и тренінгу на тему: «Види насильства. Як захистити себе від насилля та торгівлі людьми» з учнями 5-6-х класів.
 • Пропаганда здорового способу життя, профілактики: алкоголізму, наркоманії, лекція «Шкідливі звички – викрадачі розуму», «Вживання наркотичних речовин – причина багатьох нещасть людей», «Захворювання які передаються статевим шляхом. Профілактика ЗПСШ» та інформаційно – просвітницька робота з питань формування толерантного ставлення до ВІЛ – інфікованих дітей.
 • В рамках співпраці з СЮП КВП ГУНП та УПЗПД відбувалися консультативні зустрічі, правові лекторії з працівниками цих служб.
 • Під час дистанційного навчання соціально-психологічна служба пройшла курси на освітній платформі «EDERA-SMARTOSVITA» - «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників шкіл про що свідчать сертифікати.
 • Консультації для батьків, діти яких потрапили в складні життєві обставини, діти – сироти та діти позбавлені батьківського піклування, та діти соціально-незахищених категорій.
 • Тренінг з вчителями на тему: «Етика та культура педагогічного працівника».
 • Оформлення наочностей та роздаткового матеріалу для проведення заходів профілактичного та просвітницького характеру.
 • Поповнення презентацій на тему: «Секстінг», «Протидія Булінгу», «Управління конфліктом у педагогічному процесі та регулювання і розв’язування конфліктів», «Профілактика насильства», «Управління конфліктом у педагогічному процесі та регулювання і розв’язування конфліктів»
 • Консультації для учнів, батьків та опікунів.
 • Консультація та планування профілактичних заходів з залученням спеціалістів СЮП КВП ГУНП та шкільних офіцерів поліції.
 • Підбір корекційно-розвиваючих занять з формування мотивації до навчальної діяльності у молодших школярів»

           На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», наказу управління освіти Міської ради міста Кропивницького від 15.01.2019 року №27/о «Про профілактику булінгу в закладах освіти», у зв’язку зі зростанням випадків конфліктних ситуацій у закладах загальної середньої освіти міста Кропивницького та з метою попередження жорстокого поводження по відношенню до дітей, насилля та булінгу був виданий наказ від 26.08.2020 року №186/о «Про профілактику булінгу в закладі»та розроблені заходи щодо профілактики булінгу в учнівському середовищі на 2020 – 2021 н.р.

           В закладі проводиться інформаційно-просвітницька робота серед учнівської молоді на формування стандартів позитивної поведінки та недопущення проявів шкільного булінгу, а саме:

 1. Заняття для учнів 6-8-х класів на тему: «Стоп булінг: протидія жорстокості та насильства» – соціально-психологічна служба.
 2. Заняття для учнів 7-8-х класів на тему: «Стоп булінг» – ст. інспектор КВП ГУНП Загородня Ж.В. та інспектори УПП Грінченко В.В., Ніколаєва Г.В. та соціально-психологічна служба Орєшкова І.В., Мезенцева О.В. - 11.11.2020 р.
 3. Участь у проведенні онлайн - «баркемпу» в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».
  1. Інформаційно-просвітницький онлайн-лекторій з проблеми існування насильства - 26.11.2020 р.
  2. День соціальної реклами «(НЕ)Безпека поруч» - 27.11.2020 р.
  3. Інтерв'ю «Прихована драма «щасливої дитини» - 30.11.2020 р.
  4. Онлайн - галерея дитячих малюнків «Світ очима дітей» - 01.12.2020 р.
  5. Інфографіка «Молодь проти насильства!» - 02.12.2020 р.
 4. В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильству» 02.12.2020 р. для учнів 9-10 класів було проведено правовий лекторій на тему: «Запобігання насильству над дітьми» за участю інспекторів УПП Грінченко В.В., Левандовського А.Є. та начальника відділу зв’язків з громадськістю УПП Білобрової О.С.На сайті закладу в розділі «Протидія булінгу» розміщено:
  1. Створення мотиваторів «Світ без насильства» - 03.12.2020 р.
  2. Фотогалерея «Про що мовчать діти» - 04.12.2020 р.
  3. Дискусійний майданчик. (демонстрація мультфільмів, фільмів та їх обговорення) - 07.12.2020 р.
  4. Флешмоб серед учнів 5-9 класів – «Булінгу-НІ!» - 08.12.2020 р.
  5. Години спілкування на теми: «Насильство: як себе захистити», «Твої права та обов’язки» з учнями 8-х класів.
  6. Проведення занять з елементам и тренінгу на тему: «Види насильства. Як захистити себе від насилля та торгівлі людьми» з учнями 6-7-х класів.
  7. Соціально – психологічною службою школи проводяться індивідуальні консультації з батьками та дітьми з питань виникнення та розв’язання конфліктів.
 • Наказ МОН від 28.12.2019 р. №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти».
 • Відповідальність за булінг.
 • Хто і як відповідає за булінг в Україні
 • Пам’ятка для дитини.
 • Щоб ваша дитина не стала жертвою булінгу - поради батькам.

Актуальним є питання соціального захисту дитини в нашому суспільстві.

У своїй роботі педагогічний колектив керується нормативними документами щодо соціального захисту дитини та охорони дитинства – Законом України «Про охорону дитинства» та відповідними нормативними документами МОН України й усіх ланок органів управління освітою.

З метою своєчасного виявлення, влаштування, здійснення контролю за умовами життя та виховання дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також захисту прав та інтересів дітей, які потребують допомоги держави, педагогічний колектив школи виконує певну роботу.

Велика увага в навчальному закладі приділяється питанню захисту прав та законних інтересів дітей соціально – незахищених категорій. З метою додержання законодавства, спрямованого на соціальну роботу з дітьми незахищеної категорії, своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних умовах проживання, та роботи з батьками дітей даної категорії.

Кожний класний керівник 1-11 класів разом з соціальним педагогом на початку вересня складає соціальний паспорт класу, у якому зазначені категорії дітей, які потребують максимальної уваги з боку педагогічних працівників та дорослих. Відповідно до соціального паспорту у школі навчалися:

 • дітей-сиріт та ПБП – 11;
 • дітей-інвалідів – 25;
 • дітей-напівсиріт – 21;
 • дітей із багатодітних сімей – 59;
 • дітей, які народилися від ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 7;
 • дітей із малозабезпечених сімей – 4;
 • дітей батьки, які загинули під час виконання службових обов’язків – 3;
 • сім’ї з дітьми, які потрапила в складні життєві умови і не в змозі подолати їх самостійно – 4;
 • діти ВПО – 6;
 • дітей батьки яких мають посвідчення учасника бойових дій, або батьки яких загинули під час проведення АТО – 115;
 • дітей, які схильні до правопорушень – 4;
 • діти «групи ризику» – 8;    
 • діти, що потребують посиленої уваги – 32;  
 • дітей з неповних сімей – 221;
 • дітей, які потребують соціального захисту (безкоштовне харчування – 129.

         У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх.

Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.

Протягом 2020-2021 навчального року постійно проводилися зустрічі з опікунами, відвідували їх вдома з метою контролю виконання їх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації. Усі опікуни були ознайомлені з їх обов’язками згідно «Правил опіки і піклування», затверджених 26.05.1999р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999р.

         Більшість дітей пільгових категорій відвідували спортивні секції, гуртки, приймали участь в позашкільних заходах, були залучені до роботи в органах шкільного учнівського самоврядування.

Ця категорія дітей була під постійною увагою класних керівників, соціального педагога та адміністрації школи. Діти зі статусом залучені до роботи в гуртках, в повній мірі забезпечені підручниками, мають безкоштовний доступ до користування культурно – освітніми закладами. Двічі на рік соціальний педагог та класні керівники оновлювали банк даних дітей зі статусом, складали акти обстеження та психолого – педагогічні характеристики.

Відповідно до Закону України «Про освіту», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 04.09.2003 року № 595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», річного плану роботи закладу з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку та з метою профілактики правопорушень і негативних проявів у поведінці учнів, протягом 2020-2021 н. р. під постійним контролем адміністрації закладу, класних керівників та соціально-психологічної служби в закладі здійснюється контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Традиційно на початку кожного навчального року проводиться Всеукраїнський профілактичний захід «Урок» з метою виявлення дітей, які не приступили до занять.

Метою заходу «Урок» є: виявлення дітей, які без поважних причин не приступили до занять з початку нового навчального року; вжиття заходів для повернення їх до навчання; усунення причин і умов, внаслідок яких діти не будуть охоплені навчанням; проведення профілактичних бесід щодо роз’яснення вимог чинного законодавства про обов’язкову середню освіту; притягнення батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків до адміністративної відповідальності, а головне - щоб кожна дитина шкільного віку була охоплена навчальним процесом.

З метою реалізації ст.19 Закону України «Про охорону дитинства» стосовно гарантованого права дітей на освіту, запобігання дитячої бездоглядності, профілактики правопорушень серед учнівської молоді, беручи до уваги початок нового 2020 – 2021 навчального року та необхідність забезпечення належної організації і роботи щодо попередження негативних проявів у дитячому середовищі, у школі було встановлено:

 • Станом на 01 вересня 2020 року 29 учнів школи не приступили до занять вчасно по поважним причинам, а саме по хворобі та сімейним обставинам.
 • Відповідно всім нормативним документам у школі посилений контроль за

станом відвідування учнями школи з боку адміністрації, класних керівників, соціального педагога. Вжиті заходи щодо виявлення безвідповідальності батьків або осіб, які їх замінюють за неналежне виховання дітей.

 • Здійснюється контроль за своєчасним веденням класними   керівниками обліку відвідування учнями школи в класному журналі та в шкільному журналі обліку відвідування. Поточний контроль за відвідуванням учнями занять здійснює соціально-психологічна служба – соціальний педагог Орєшкова І.В. Класні керівники з’ясовують причину відсутності учнів на заняттях, збирають, систематизують та зберігають протягом навчального року довідки та письмові пояснення батьків або осіб, які їх замінюють, про причину відсутності учня. Медичні довідки зберігаються у медичної сестри. Додатково контролюється відвідування занять учнями, схильними до пропусків уроків без поважних причин. У школі проводяться рейди, під час яких виявляються учні, які систематично запізнюються на уроки або відсутні на 1-2 уроці без поважних причин. З цими учнями та їх батьками проводиться роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків та запізнень.
 • Проводиться постійна робота з батьками, які не належним чином виконують свої батьківські обов’язки та сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах.
 • Складений банк даних про учнів, які пропускають заняття без поважних причин (індивідуальні картки, акти відвідування сім’ї, матеріали роботи з батьками, попередження батькам)
 • Видано наказ по закладу від 24.12.2020 року №409\о «Про результати перевірки стану відвідування учнями школи навчальних занять за І семестр 2020\2021 навчального року.
 • Значна увага приділялась дітям, які складають «групу ризику».
 • У школі з 01 грудня по 18 грудня 2020 року було проведено Місячник морально-правового виховання та тиждень правових. Класними керівниками проводиться індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень, контролюється відвідування учнями уроків, ведеться щоденник психолого-педагогічних спостережень за цими учнями.
 • Практичним психологом та соціальним педагогом школи здійснюється психологічна допомога дітям, які схильні до пропусків занять та систематично надається консультативна допомога учням, які схильні до правопорушень.

         У 2020/2021 навчальному році на внутрішкільному обліку перебуває 4 учнів. Систематично проводиться профілактична робота з учнями, що стоять на внутрішкільному обліку.

Заклад співпрацює з СЮП КВП ГУНП Загородньою Ж.В. – старшим інспектором, майором поліції; за участю спеціалістів УПЗПД Селівановим М.С.; інспектором відділу зв’язків з громадськістю Грінченко В.В. (шкільний офіцер поліції); Кіровоградським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КМЦСССДМ) про що свідчить спільний план роботи на 2020-2021 н.р.

Велика увага приділяється правовій освіті підлітків. З 01 грудня по 18 грудня 2020 року був проведений Місячник морально-правового виховання. Протягом року, згідно плану, проводились засідання Ради профілактики з питань поведінки та успішності, на яких були присутні учні 5-9 класів. Школа тісно співпрацює з управлінням з питань захисту прав дітей, інспектором служби Селівановим М.С., старшим інспектором СЮП КВП ГУНП Загородньою Ж.В., майор поліції та інспектором відділу зв’язків з громадськістю Грінченко В.В. (шкільний офіцер поліції).

             Протягом 2020 - 2021 навчального року організовані та проведені правові лекторії з працівниками правоохоронних органів, а саме – ст. інспектором СЮП КВП ГУНП Загородньою Ж.В. та інспекторами роти №1 УПП Грінченко В.В., Левандовським А.Є., Ніколаєвою Г.В. правові лекторії для учнів 7-10-х класів на тему: «Адміністративна та кримінальна відповідальність за скоєння правопорушень та злочинів», «Відповідальність підлітків за правопорушення», «Профілактика крадіжок», «Стоп булінг». В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильству» для учнів 9-10 класів було проведено правовий лекторій на тему: «Запобігання насильству над дітьми» за участю інспекторів УПП Грінченко В.В., Левандовського А.Є. та начальника відділу зв’язків з громадськістю УПП Білобрової О.С.; заняття для учнів 5-х класів на тему: «Правила безпеки дорожнього руху» та «Безпечна дорога додому».

Надавалася інформація стосовно учнів школи за запит СЮП КВП ГУНП, УПЗПД з метою організації роботи з функціонально неспроможними сім’ями («групи «ризику»), учнями, яких було притягнено до адміністративної відповідальності, учнями, які знаходяться на профілактичному обліку, та їхніми батьками.

Контроль за відвідуванням учнями школи (класним керівником в журналі, черговим вчителем у спеціально відведеному журналі, соціальним педагогом в журналах відвідування з 1 по 11 клас, щоквартальний аналіз);

Класним керівником ведеться зошит спостережень по кожному з важковиховуваних учнів, де відмічаються причини виникнення девіантності, виділяються негативні та позитивні якості особистості, намічаються заходи виховного впливу на учня.

Слід відмітити, що в школі створена і діє рада профілактики правопорушень, засідання якої проводиться 6 разів на рік, і яка слідкує за дотриманням правил поведінки і правопорядку.

Таким чином ведеться систематична робота з учнями, схильними до правопорушень, вивчення їх інтересів, здібностей і нахилів. Практичним психологом та соціальним педагогом проводиться діагностична та корекційна робота з учнями «групи ризику»: бесіди, консультації, тренінгові заняття. Профілактична робота ведеться з учнями, що стоять на внутрішкільному обліку. На кожного з таких учнів заведена індивідуальна карта, де фіксуються зміни в характері і поведінці дитини. В цю карту внесені такі пункти:

 • загальні відомості про учня та його сім'ю;
 • проблеми навчання та виховання;
 • навчання та рівень сформованості;
 • роль учня в колективі;
 • психолого-педагогічні особливості учня.

Результати такої всебічної діагностики допомагають знайти шляхи корекційної і розвиваючої роботи з «важкими» учнями.

Випадки неадекватної поведінки розглядаються класним керівником, соціальним педагогом, практичним психологом та адміністрацією школи. Практикуються такі засоби впливу на учнів, схильних до правопорушень, як бесіди з батьками, розгляд питань на засіданнях ради профілактики, оформлення подань до СЮП КВП ГУНП та УПЗПД. Систематично, двічі на рік, проводиться рейд «Урок».

            На виконання постанови міжвідомчої наради від 12 лютого 2010 року за № 381, відповідно до річного плану виховної роботи школи та з метою попередження злочинності та бездоглядності серед неповнолітніх, захисту їх прав у закладі протягом 2020 2021 року соціально – психологічною службою були проведенні профілактичні рейди: «Діти вулиці», «Вокзал», «Паління» та Всеукраїнський рейд «Урок» з метою виявлення учнів, груп дітей асоціальної поведінки.

             Проходять: Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», Дні правових знань, Тиждень права, Місячник морально - правового виховання, дні профілактики правопорушень, під час яких з дітьми проводяться такі заходи: Просвітницька бесіда «Права дитини», просвітницька бесіда «Відповідальне батьківство», «Хто вони – діти вулиці?», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Види правопорушень».

            Проводяться бесіди, класні та виховні години щодо правової відповідальності дітей та молоді за участю працівників правоохоронних органів.

              Діти зі статусом та діти девіантної поведінки відвідують гуртки та секції у школі та поза нею. Діти, які схильні до правопорушень, та їх батьки запрошуються на засідання ради по профілактиці правопорушень.

            Організовано роботу батьківського всеобучу з метою сприяння духовному зростанню батьків, накопичення досвіду, гуманних взаємин.

            Систематично ведеться робота щодо пропаганди здорового способу життя, профілактики правопорушень, проводяться бесіди на правову тематику напередодні канікул.