Аналіз роботи соціально – психологічної служби КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» за 2022 – 2023 навчальний рік.

Posted in Соціально-психологічна служба

Аналіз роботи соціально психологічної служби
КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради»
за 2022 2023 навчальний рік.
У закладі діє соціально-психологічна служба, яка включає роботу з здобувачами освіти, їх батьками і педагогічними працівниками. Дана робота здійснюється соціальним педагогом та психологом закладу.
Мета даної діяльності – це створення сприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту і безпеки здобувачів освіти.
Напрямки роботи соціально – психологічної служби: просвітницька робота, превентивне виховання, профілактична робота, консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу.
Для реалізації цієї мети використовуються різні види робіт:
1) Консультативна: що полягає в допомозі людині вирішити проблеми, з якими приходять до психолога та соціального педагога.
2) Психодіагностична: включає виконання різних методик, тестів, опитувальників (на виявлення особливостей, міжособистісних відносин, пізнавальних процесів). На підставі результатів психодіагностичних досліджень робиться висновок про подальшу корекцію або консультаційну роботу.
3) Профілактична: у цьому напрямі проводяться різні заходи, перегляд відеофільмів щодо профілактики шкідливих звичок з подальшим обговоренням, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, а саме: старшим інспектором сектору ювенальної превенції Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській областімайором поліції Загородньою Ж.В., інспекторами відділу зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовським А.Є., (шкільні офіцери поліції).
4)Психологічна просвіта: бесіди, лекції для здобувачів освіти та батьків щодо психологічного здоров’я здобувачів освіти.
5) Корекційно - відновлювальна: направлена на подолання негативних явищ в навчальному закладі, в сім’ї, в соціальному оточенні і розвиток здібностей, формування особистості здобувача освіти.
6) Зв'язок з громадськістю: відвідування здобувачів освіти вдома, батьків за місцем роботи, вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування.
У 2022-2023 навчальному році практичний психолог та соціальний педагог працювали за планом, затвердженим директором закладу.
Психологічна служба керується у своїй роботі «Положенням про психологічну службу системи освіти України» (затверджене наказом МОН України від 22.05.2018р. № 509).
           Для реалізації цих завдань була вибрана проблемна тема практичного психолога та соціального педагога: «Зниження рівня конфліктності між учасниками навчально-виховного процесу та «Профілактика негативних явищ в шкільному середовищі за допомогою інтерактивних форм роботи з здобувачами освіти».З цією метою був розроблений відповідний план роботи на навчальний рік.
Соціально-психологічна служба спрямовує свою діяльність на:
 • Здійснення психологічного супроводу розвитку дитини.
 • Визначення психологічної готовності дітей до навчання у закладі (діагностична та корекційна робота з дітьми, що виявились не готові до школи).
 • Вивчення процесу адаптації першокласників, п’ятикласників до шкільного життя, а також здійснення профілактики дезадаптації.
 • Здійснення психологічного супроводу розвитку підлітків (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги, психологічна допомога в кризових ситуаціях).
 • Виявлення дітей схильних до девіантної поведінки (діти, що мають труднощі в навчанні, поведінці; емоційні розлади). Надання рекомендацій та порад батькам, вчителям, здобувачам освіти.
 • Надання психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО).
 • Здійснення психологічної діагностики важковиховуваності та акцентуації характеру.
 • Профілактика правопорушень.
 • Орієнтацію здобувачів освіти на здоровий спосіб життя.
 • Попередження суїцидальної поведінки.
 • Пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу.
 • Врегулювання конфліктних ситуацій.
 • Проведення роботи з обдарованими дітьми.
 • Проведення роботи з такими категоріями дітей: сиротами, напівсиротами, з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей, що постраждали від аварії на ЧАЕС і т.д.
Працівниками соціально – психологічною службою здійснюється соціально – педагогічний патронаж навчально – виховного процесу та проведені такі заходи:
 • Поновлено банк даних дітей соціально незахищених категорій;
 • Проведення класних годин, «Права та обов’язки неповнолітніх», «Шкідливі звички – викрадачі розуму», «Як допомогти підліткам звільнитися від куріння», «Профілактика шкідливих звичок», «Безпека спілкування в             інтернеті», «Права людини і дитини», «Здоровий спосіб життя запорука здоров’я», «СНІД. Як запобігти ВІЛ інфікуванню?», вікторина «Що ти знаєш про СНІД?», «Вживання наркотичних речовин – причина багатьох нещасть людей», «Наркоманія, та її вплив на злочинність», «Протидія та запобігання домашньому насильству», «Профілактика та протидія булінгу в учнівському середовищі», «Адміністративна та кримінальна відповідальність за скоєння правопорушень та злочинів» та ін.;
 • Консультування батьків тих дітей, у яких виявлений недостатній рівень готовності до навчання.
 • Анкетування дітей 1-х, 5-х класів «Адаптація першокласників» та «Адаптація п’ятикласників». Здійснюються профілактичні рейди «Паління»
  • Вивчення процесу адаптації першокласників, п’ятикласників до шкільного життя;
  • Година спілкування для здобувачів освіти 5-11-х класів на тему: «Профілактика булінгу»;
  • Тренінгові заняття із здобувачами освіти 4-8-х класів, «Ми проти насильства», «Скажи насильству-Ні!», «Торгівля людьми-сучасний прояв рабства», «Визначення проблеми торгівлі людьми».
  • Індивідуальна робота з здобувачами освіти, які без поважних причин не відвідують заняття та їх батьками;
  • У рамках Тижня правознавства та превентивного виховання проводяться заходи та правові лекторії за участю інспекторів відділу зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовського А.Є. та старшого інспектора сектору ювенальної превенції Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області майора поліції Загородньої Ж.В.;
  • Відвідування сімей, які не належним чином виконують свої батьківські обов’язки;
  • Залучення дітей, які перебувають на обліку в СЮП КРУП ГУНП, до гурткової роботи.
  • З метою виявлення безпритульних та бездоглядних дітей систематично ведеться облік відвідування здобувачів освітинавчальних занять та їх запізнення на уроки.
 • Виконуються виховні заходи, щодо реалізації державних та обласних програм з питань формування здорового способу життя, планування сім’ї, відповідального батьківства.
 • Виступи на засіданнях педагогічної ради на тему: «Адаптація 1-5-х класів», «Практична реалізація сучасних технологій навчання під час організації освітнього процесу за різними формами навчання», «Аналіз стану відвідування здобувачів освіти навчальних занять за 2022/2023 навчальний рік», «Психологічна підтримка учасників освітнього процесу та допомога внутрішньо переміщеним особам».
 • Організовуються зустрічі та правові лекторії з працівниками правоохоронних органів СЮП КРУП ГУНП, управління з питань захисту прав дітей та інспекторами відділу зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції (шкільні офіцери поліції).
 • Проводяться дні рейду в сім’ї здобувачів освіти, які потребують посиленої педагогічної уваги, за участю громадського інспектора.
 • Складена картотека та систематично ведеться діагностична, консультаційна та корекційна робота з дітьми «групи ризику».
 • Проводиться анкетування, тестування для дітей з девіантною поведінкою з метою виявлення їх здібностей, нахилів, з’ясування рівня їх життєвих інтересів.
 • Діти, які схильні до правопорушень, перебувають на облікув СЮП КРУП ГУНП та УПЗПД залучені до гуртків та секцій.
 • Профілактична бесіда зі здобувачами освіти 7-х класів, «Цінність особистості й сенс життя».
 • Профілактична бесіда зі здобувачами освіти 8-х класів, «Конфлікти і їх вирішення».
 • Класні години на теми: «Сім’я не простір для насильства» з здобувачами освіти 7-8-х класів.
 • Години спілкування на теми: «Твої права та обов’язки», «Конвенція ООН про права дитини» з здобувачами освіти 7-11-х класів.
 • Години спілкування на теми: «Стоп насильство», «Життя людини-найвища цінність» з здобувачами освіти 5-9-х класів.
 • Пропаганда здорового способу життя, профілактики: алкоголізму, наркоманії; інформаційно – просвітницька робота з питань формування толерантного ставлення до ВІЛ – інфікованих дітей.
 • В рамках співпраці з СЮП КРУП ГУНП та УПЗПД відбувалися консультативні зустрічі, правові лекторії з працівниками цих служб.
         Під час дистанційного навчання соціально-психологічна служба взяла участь онлайн у Міжрегіональному форумі «Активні громадяни та влада: захист прав українських дітей під час війни» ГО «Дружній простір» Всеукраїнський форум «Батьки за раннє втручання»; тренінг «Діти та війна: реакція дітей на травматичні події та підтримка дітей і батьків фахівцями» ГО «Слов’янський культурний центр «Задзеркалля» та дитячого фонду ООН(ЮНІСЕФ) в Україні; вебінар «Як навчати і вчитися в умовах війни» ВБО Український фонд «Благополуччя дітей», «Дивись під ноги! Дивись, куди ідеш!» Зрозуміло! освітня онлайн-платформа; «Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби» EdEra-студія онлайн-освіти про що свідчать сертифікати.
 • Консультації для батьків, діти яких потрапили в складні життєві обставини, діти – сироти та діти позбавлені батьківського піклування, та діти соціально-незахищених категорій.
 • 29 серпня 2022 року в комунальному закладі «Академічна гімназія» був проведений тренінг психологом Мезенцевою Ольгою Володимирівною для вчителів, на якому відпрацьовували вправи дихальні, тілесні, психогімнастичні, для зняття м'язового напруження, стресу та панічних атак. Вправи арт-терапії, казко терапії, музикотерапії на зняття психоемоційного напруження, і тривоги, як спосіб зцілення за допомогою творчого самовираження, які вчитель може застосовувати під час проведення «психологічної хвилинки» в умовах воєнного часу.
 • 20 жовтня 2022 року для педагогічних працівників закладу було проведено Сосновською М.В., консультантом комунальної установи «Міського центру професійного розвитку педагогічних працівників Кропивницької міської ради» «Програму експрес-курсу для педагогічних працівників з питань профілактики психоемоційних порушень у дітей дошкільного та шкільного віку у воєнний час та післявоєнний час «Психологічні хвилинки: мета, завдання, механізми дій»
         Пропонований експрес-курс розроблено з метою допомогти практичним психологам організувати роботу з навчання вихователів закладів дошкільної освіти (ЗДО), учителів закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) методам та технікам психоемоційної підтримки дітей дошкільного та шкільного віку у воєнний/післявоєнний період.

Особлива увага в роботі приділена розробці організаційного та навчально-методичного забезпечення змісту курсу, побудованого на засадах наступності, діагностики та диференціації. Саме тому по завершенню навчання педагогічні працівники отримають кейс методичних матеріалів до програми експрес-курсу, що значно полегшить їм процес підготовки до роботи з дітьми, які зазнали руйнівного впливу психотравмуючих факторів, пов’язаних з воєнним станом, та допоможе спланувати самоосвітню діяльність з означеної проблем

 • 16 листопада 2022 року соціально-психологічна служба разом з Близнюковою О.М. кандидатом психологічних наук, старшим викладачем кафедри психології Центральноукріїнського державного університету ім. В. Винниченка, студентами ІІ курсу факультету психології, педагогіки та мистецтв, була проведена профорієнтаційна бесіда з елементами тренінгу зі здобувачами освіти 9-А класу на тему: «Професійний розвиток: лайфаки від психолога».
 • 21 грудня 2022 року за участю старшого інспектора сектору ювенальної превенції Кропивницького РУП, майора поліції Загородньої Ж.В. для здобувачів освіти 1-Б класу була проведена бесіда щодо поводження під час зимових канікул та виготовлення флікерів своїми руками, щоб повісити на куртках або рюкзаках.
 • 03 січня 2023 року соціально-психологічна служба провела тренінг для педагогів: «Суїцид: розпізнати, попередити, запобігти», де вчилися розпізнавати тривожні ознаки суїцидальної поведінки, фактори що впливають на суїцидальну поведінку молоді, та шляхи допомоги при потенційній можливості суїциду, відпрацьовували навички, з метою роз’яснення основних причин, ознак суїцидальної поведінки підлітків та збереження психічного здоров’я дітей.
 • 8 лютого 2023 р. для здобувачів освіти 5-В та 6-Б класів був проведений захід на тему:«Регулювальники. Безпека на дорозі» за участю інспекторів відділу зв'язків з громадськістю Управління патрульної поліції Кіровоградської області Грінченко В.В. та Левандовського А.Є.
 • 16 лютого 2023 р. для здобувачів освіти 8-А та 8-Б класів був проведений захід на тему: «Вплив паління, алкоголю та наркотиків на здоров’я підлітків», за участю старшого інспектора сектору ювенальної превенції Кропивницького РУП, майора поліції Загородньої Жанни та старшого оперуповноваженого Департаменту боротьби з наркозлочинністю в Кіровоградський області капітану поліції Болсуновської Світлани.
 • 22 лютого 2023 р. для здобувачів освіти 9-А, 9-Б, 9-В та 11 класів був проведений профорієнтаційний захід «Від мрії до цілі» психологом Воронкевич А.Д. Кропивницькою філією центру зайнятості.
 • 07 березня 2023 р. психологом Мезенцевою О.В. був проведений тренінг для педагогів, які атестуються: «Методи релаксації», на якому ми ознайомилися з методами релаксації, їх значенням у житті людини, розвивали вміння розслаблятися, розглянули поняття про здоров'язберігаючу компетентність.
 • 13 березня 2023 р. представником відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції НПУ Павлюком Д.А. для здобувачів освіти 9-А, 9-Б та 11 класу був проведений захід щодо проєкту «Мрія», який отримав оновлення та почав функціонувати, як Мрія 2.0 , який включає в собі низку різних ресурсів, основним з яких є саме канал StopRassiaChennel Mriya.
 • 15 березня 2023 р. для здобувачів освіти 6-Б та 8-В класів був проведений лекторій на тему : «Відповідальність підлітків за правопорушення» за участю інспекторів відділу зв'язків з громадськістю Управління патрульної поліції Кіровоградської області Грінченко В.В. та Левандовського А.Є.
 • 22 березня 2023 р. Академічну гімназію відвідала менторка проєкту «СпівДія заради Дітей», «СпівДія заради Дітей» — це безпечний простір, де дитина отримує психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти: творчі заняття, рухливу та пізнавальну діяльність, взаємодію з іншими дітьми та дорослими. Дар'я провела бесіду з здобувачами освіти 5-х класів про мінну безпеку. Заняття було спрямоване на ознайомлення дітей з основними правилами поводження на небезпечних територіях, чи коли є підозра про замінування. Діти отримали інформацію щодо правил поведінки з вибухонебезпечними предметами та брошури з корисними порадами.
 • 10 квітня 2023 р. представником Кропивницької філії Кіровоградського обласного центру зайнятості, був проведений тренінг: «Яка професія мені підходить», зі здобувачами освіти 8-А класу.
 • 12 квітня 2023 р. здобувачі освіти 9-А, 9-Б та 9-В класів відвідали профорієнтаційний захід «Якісна профільна освіта кожній дитині» в рамках проекту «Обери майбутню професію», який проходив на базі Кіровоградського медичного фахового коледжу ім. Є.Й. Мухіна. Здобувачі освіти 9-х класів брали участь в анкетуванні щодо вибору подальшого навчання в Googl формі. У трійку лідерів від закладів ввійшов здобувач освіти 9-В класу Богачук Данило та отримав подарунок від Управління освіти КМР.
 • 20 квітня 2023 р. для здобувачів освіти 6-А та 8-Б класів був проведений лекторій на тему : «Відповідальність підлітків за правопорушення» за участю інспекторів відділу зв'язків з громадськістю Управління патрульної поліції Кіровоградської області Грінченко В.В. та Левандовського А.Є.
 • 04 травня 2023 року соціально-психологічна служба разом з Близнюковою О.М. кандидатом психологічних наук, старшим викладачем кафедри психології Центральноукріїнського державного університету ім. В. Винниченка, студентами ІІ курсу факультету психології, педагогіки та мистецтв, було проведено практичне профорієнтаційне заняття з елементами тренінгу зі здобувачами освіти 9-В класу на тему: «Ідеальна модель:                Я-професіонал».
 • 04 травня 2023 р. для здобувачів освіти 6-Б та 9-А класів був проведений лекторій на тему: «Відповідальність підлітків за правопорушення» за участю інспекторів відділу зв'язків з громадськістю Управління патрульної поліції Кіровоградської області Грінченко В.В. та Левандовського А.Є.
 • 22 травня 2023 р. в рамках Тижня безпеки дорожнього руху на тему: «Їдеш тихо-обминеш лихо!» для здобувачів освіти 2-Б, 2-В та 2-Г класів було проведено практичне заняття на тему : «Сигнали світлофору для тебе. Безпека на дорозі» за участю інспекторів відділу зв'язків з громадськістю Управління патрульної поліції Кіровоградської області Грінченко В.В. та Левандовського А.Є.
 • Соціально-психологічна служба приймала участь у міському марафоні просвітницько-профілактичних заходів з нагоди відзначення Всесвітнього дня дитини.
 • 13 листопада - відзначають Всесвітній день доброти! Соціально-психологічна служба провели заняття з здобувачами освіти 3-А класу на тему: «Все починається з добра». Під час якого діти створили «Скарбничку добрих справ добра» та мали змогу розказати про свої добрі вчинки. Діти були задоволені та отримали позитивні емоції. Нехай День доброти подарує вам щире добро, дасть зрозуміти, що віддаючи щось позитивне у Всесвіт, ви отримуєте значно більше! #WorldChildrensDayKrop2022
 • 16 листопада - Всесвітній день толерантності. У рамках відзначення Міжнародного Дня толерантності та з метою формування у здобувачів освіти загальнолюдських моральних цінностей, задля розвитку толерантних відносин між учасниками навчально-виховного процесу у закладі стартував День толерантності. Соціально-психологічною службою було створено буклет в якому відображено поради, як досягти успіху у власному житті та не витрачати сил на конфлікти, «побутові війни». Кожному доцільно сформувати у собі толерантність, як рису характеру. Діагностика толерантності особистості, визначення терміну «толерантність». Флеш - картки до Дня толерантності.
         Проведені заходи дали можливість здобувачам освіти ще раз переконатися, що у світі діють закони добра, терпимості, чесності, щирості, співпереживання та любові, а толерантність врятує світ!
#WorldChildrensDayKrop2022
 • 20 листопада 2022 року, відзначається Всесвітній день Дитини –день взаєморозуміння та підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей зі всього світу.
         «Діти мають залишатись дітьми, перш ніж стати дорослими, а наш з Вами обов’язок – зробити все можливе, щоб вони зростали в комфортних умовах. Соціально-психологічною службою та вчителями Фіалковською Я.П. та Коваленко Ю.М. було проведено заняття у дистанційному форматі для здобувачів освіти 1-Б та 1-В класів на тему: «Мої права та обов'язки». Відповідно до Декларації прав дитини, прийнятою Генеральною Асамблеєю та Конвенцію про права дитини, кожна дитина має право на освіту, здоров’я, належну медичну допомогу, ім’я та громадянство. Кожна дитина по факту народження заслуговує на турботливе родинне середовище та захист від жорстокого поводження чи насильства». Здобувачі освіти почали заняття з вправи «Передай по колу посмішку», переглянули презентацію «Права та обов'язки дитини», пограли в гру «Так чи ні», «Ввічливі слова», відгадування назви відомих казок, де порушуються права головних казкових героїв, переглянули мультфільм про права дитини. Проведені заходи дали можливість здобувачам освіти ще раз закріпити набуті знання!
#WorldChildrensDayKrop2022
 • 21 листопада ми відзначаємо День Гідності та Свободи – свято, встановлене на знак вшанування патріотизму та мужності громадян, які у 2004, 2013 та 2022 роках стали на захист демократичних цінностей і європейського вибору нашого народу. З нагоди цього у закладі проведено низку заходів.
             В усіх класних колективах відбулися інформаційні хвилинки, де згадали події Майдану і вшанували пам'ять загиблих в ті дні, тематичні виставки літератури в бібліотеці, відео презентації на тему: «Я і Революція Гідності», тематичні бесіди «Честь, Гідність, Свобода на скрижалях прапора України», проект до дня Гідності та Свободи. Вірш виконували: культорганізатор ДЮЦ «Сузір’я» Кадет Ю.О. та вихованка фольклорного гуртка Клименко Альбіна здобувачка освіти 7- Б класу. Відзначаючи День Гідності та Свободи, ми сповнені гордістю за наших співвітчизників, які понад усе цінують свободу і гідність та продовжують боронити незалежність України від зовнішньої агресії. Слава Україні! Героям слава! #WorldChildrensDayKrop2022
 • Оформлення наочностей та роздаткового матеріалу для проведення заходів профілактичного та просвітницького характеру.
 • Поповнення презентацій на тему: «Зупинимо булінг разом», «Управління конфліктом у педагогічному процесі та регулювання і розв’язування конфліктів», «Профілактика насильства», «Кібербулінг або агресія в інтернеті», «Профілактика суїцидальної поведінки у дітей та підлітків».
 • Консультації для здобувачів освіти, батьків та опікунів.
 • Консультація та планування профілактичних заходів з залученням спеціалістів СЮП КРУП ГУНП та шкільних офіцерів поліції.
 • Підбір корекційно-розвиваючих занять з формування мотивації до навчальної діяльності у молодших школярів».
           У 2022 році додатковим викликом для всіх стала війна, яка вражає своєю жорстокістю та цинізмом, та внаслідок якої всі проблеми в сучасних реаліях сприймаються особливо гостро, тому цього року вся робота була побудована саме через призму долання наслідків воєнних дій.
           З 25 листопада 2022 року по 11 грудня 2022 року у закладі був проведений інформаційно-просвітницький онлайн – баркемп в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», відповідно до наказу управління освіти Кропивницької міської ради від 21.11.2022 № 1162/о щодо проведення заходів до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», з метою привернення уваги громадськості до актуальних для українського суспільства проблем подолання насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав жінок та чоловіків, недопущення випадків насильства щодо дітей та підлітків.
 • Інформаційно-просвітницькі заходи з нагоди Міжнародного дня усунення насильства проти жінок - 25.11.2022 р.
 • Виховні бесіди з питань профілактики існування різних форм насильства у сучасному світі на тему: «Ми проти насильства», заняття з елементами тренінгу: «Профілактика та протидія булінгу в учнівському середовищі» для здобувачів освіти 9-х класів - 28.11.2022 р.
 • День соціальної реклами, здобувачі освіти 9-А класу створили соціальний ролик «Ні-війні! Майбутнє-дітям!» - 29.11.2022 р.
 • Тренінг для учасників освітнього процесу «Запобігання та протидія проявам насильства над дітьми» - 30.11.2022 р.
 • Інформаційно-просвітницькі заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДОМ. Члени учнівського самоврядування закладу створили «Челендж до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом», соціально-психологічною службою проведено практичне заняття з елементами тренінгу та вікторина «Що ти знаєш про СНІД?», створення буклету, браслетів «Ми за життя», гра «Автограф» та вправи: «Серце друга», «Володар кілець», «Телеграма» для здобувачів освіти 7-А класу - 01.12.2022 р.
 • Профілактичні заходи з питань запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії. Тренінгові заняття із здобувачами освіти 4-8-х класів, «Ми проти насильства», «Скажи насильству-Ні!», «Торгівля людьми-сучасний прояв рабства», «Визначення проблеми торгівлі людьми». Інспектори відділу зав’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Кіровоградської області провели лекцію «Протидія та запобігання домашньому насильству» для здобувачів освіти 8-9-х класів - 02.12.2022 р.
 • Челендж «Поділись своїм теплом!» «Я-поруч! Я-з тобою!» з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю- 02.12.2022 р.
 • До Міжнародного Дня волонтера випущено Інформаційний онлайн – збірник «Ті, що тримають фронт в тилу» присвячений Міжнародному Дню волонтера та фоточелендж про участь здобувачів освіти у волонтерських справах.Члени учнівського самоврядування взяли участь у у ІІІ міському форумі учнівської молоді «Young leaders!» «Гідність, права, свободи людини - чесноти вільного суспільства»- 05.12.2022 р.
 • Марафон ідей щодо просвітницько-профілактичної роботи з нагоди відзначення Річниці інциденту в Монреалі. Прокурор Кучеренко І.Ю., Кропивницької окружної прокуратури провела заняття на тему: «Профілактика насильства за ознакою статті та попередження сексуальної експлуатації» для здобувачів освіти 8-х класів - 06.12.2022 р.
 • Онлайн - галерея соціальних плакатів проти насильства та його проявів: «Ми за світ без насильства» - 07.12.2022 р.
 • Здобувачі освіти початкових класів під керівництвом Кураксіної О.І., Кадет Ю.О. та соціально-психологічної служби підготували флешмоб «Діти проти війни, насильства та жорстокості» - 08.12.2022 р.
 • Спільний меморандум дітей та молоді проти насильства у сучасному світі- 09.12.2022 р.
 • Соціально – психологічною службою школи проводяться індивідуальні консультації з батьками та дітьми з питань виникнення та розв’язання конфліктів.
Заплановані форми роботи мали на меті підвищення обізнаності дітей з питань існування насильницьких форм поведінки; формування поваги до прав і свобод людини та активізація їх соціальної позиції щодо створення безпечного та комфортного освітнього середовища.
Надзвичайно важливим етапом такої роботи було залучення учасників освітньо-виховного процесу до заходів, які забезпечували висловлення ними власних думок, громадянької позиції, формування та закріплення соціальних переконань щодо неприйняття будь-яких форм насильства та дискримінації.
В закладі проводиться інформаційно-просвітницька робота серед учнівської молоді на формування стандартів позитивної поведінки та недопущення проявів шкільного булінгу, а саме:
 1. Виховна година для здобувачів освіти 2-4-х класів на тему: «Профілактика булінгу в учнівському середовищі» – соціально - психологічна служба.
 2. Заняття з елементами тренінгу «Профілактика та протидія булінгу в учнівському середовищі», «Кібербулінг», перегляд відеороликів «Булінг у школі та як з ним боротися. для здобувачів освіти 9-х класів – соціально-психологічна служба.Лекторій для здобувачів освіти 8-9-х класів на тему: «Протидія та запобігання домашньому насильству» – інспектори відділу зав’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовський А.Є.
  1. Заняття з елементами тренінгу «Протидія булінгу», «СТОП БУЛІНГ: протидія жорстокості та насильства» для здобувачів освіти 4-9-х класів – соціально-психологічна служба.
  2. Заняття для здобувачів освіти 6-9-х класів на тему: «Безпека в інтернеті»
 3. Години спілкування на тему: «Кібербулінг», перегляд відеороликів «Булінг у школі та як з ним боротися – говоримо з Уповноваженим Президента України», «Зупиниться!!! Моя історія про Булінг та Кібербулінг в соціальних мережах» для здобувачів освіти 9-11-х класів – класні керівники та соціально-психологічна служба.
  1. На сайті закладу в розділі «Протидія булінгу» розміщено:
 • Наказ МОН від 28.12.2019 р. №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти».
Методичні матеріали:
 • Відповідальність за булінг.
 • Хто і як відповідає за булінг в Україні?
 • Пам’ятка для дитини.
 • Щоб ваша дитина не стала жертвою булінгу - поради батькам.
 • Ознайомлення вчителів з грою «Коло безпеки» з подальшим впровадженням у кожному класі.
Актуальним є питання соціального захисту дитини в нашому суспільстві.
У своїй роботі педагогічний колектив керується нормативними документами щодо соціального захисту дитини та охорони дитинства – Законом України «Про охорону дитинства» та відповідними нормативними документами МОН України й усіх ланок органів управління освітою.
З метою своєчасного виявлення, влаштування, здійснення контролю за умовами життя та виховання дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також захисту прав та інтересів дітей, які потребують допомоги держави, педагогічний колектив закладу виконує певну роботу.
Велика увага в навчальному закладі приділяється питанню захисту прав та законних інтересів дітей соціально – незахищених категорій. З метою додержання законодавства, спрямованого на соціальну роботу з дітьми незахищеної категорії, своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних умовах проживання, та роботи з батьками дітей даної категорії.
Кожний класний керівник 1-11 класів разом з соціальним педагогом на початку вересня складає соціальний паспорт класу, у якому зазначені категорії дітей, які потребують максимальної уваги з боку педагогічних працівників та дорослих. Відповідно до соціального паспорту у закладі навчалися:

Соціально-незахищені категорії

станом на 09.06.2023 р.     

Кількість здобувачів освіти
Усього в закладі                             896 здобувачів освіти
Класів 32 класи
Діти-сироти та ПБП                  10
Діти-напівсироти 20
Діти-інваліди                                                                   16
Діти з багатодітних сімей                                                 60
Діти, які народилися від ліквідаторів аварії на ЧАЕС 6
Діти з малозабезпечених сімей                                       8
Діти учасників АТО (ООС), ЗСУ                                                       135
Діти ВПО 50
Діти батьки, які загинули під час виконання службових обов’язків 12
Діти, які охоплені педагогічним патронажем 5
Діти, охоплені інклюзивною формою навчання 11
Діти, охоплені сімейно/домашньою   формою навчання 2
Діти, охоплені екстернатною формою навчання 46
Учительські діти                                                                     28
Матері-одиначки 24
Діти, що знаходяться на внутрішкільному обліку    1
Неблагополучні сім’ї                                                               0
Діти, що потребують посиленої уваги 28
Діти групи ризику                                                             4

Сім’ї з дітьми, які потрапили в складні життєві            

умови і не в змозі подолати їх самостійно

3
Прийомна сім’я                              0
       У закладі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх.
Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування були забезпечені підручниками та спортивною формою.
Протягом 2022-2023 навчального року постійно проводилися зустрічі з опікунами, відвідували їх вдома з метою контролю виконання їх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації. Усі опікуни були ознайомлені з їх обов’язками згідно «Правил опіки і піклування», затверджених 26.05.1999р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999р.
         Більшість дітей пільгових категорій відвідували спортивні секції, гуртки, приймали участь в позашкільних заходах, були залучені до роботи в органах шкільного учнівського самоврядування.
Ця категорія дітей була під постійною увагою класних керівників, соціального педагога та адміністрації закладу. Діти зі статусом залучені до роботи в гуртках, в повній мірі забезпечені підручниками, мають безкоштовний доступ до користування культурно – освітніми закладами. Двічі на рік соціальний педагог та класні керівники оновлювали банк даних дітей зі статусом, складали акти обстеження та психолого – педагогічні характеристики.
Допомогу класним керівникам у проведенні профорієнтаційної роботи надає практичний психолог школи Мезенцева О.В. та соціальний педагог Орєшкова І.В. Анкетування здобувачів освіти, індивідуальні бесіди з ними, групова та індивідуальна робота, консультації для батьків – все це сприяє визначенню здобувачів освіти з майбутнім.
На виконання плану роботи закладу на 2022-2023 навчальний рік, з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням здобувачів освіти   шкільного віку, адміністрацією закладу здійснена перевірка стану відвідування здобувачами освіти навчальних занять за 2022-2023 рік.
Результатами перевірки встановлено, що класні керівники 1-11 класів щодня заповнюють сторінку обліку відвідування здобувачами освіти уроків в електронних журналах, підбивають підсумки відвідування за семестр.
Крім того, у школі ведеться журнал обліку відвідування здобувачами освіти   навчальних занять, поточний контроль за відвідуванням здобувачами освіти   занять здійснює соціально-психологічна служба – соціальний педагог Орєшкова І.В. Класні керівники з’ясовують причину відсутності здобувачів освіти на заняттях, збирають, систематизують та зберігають протягом навчального року довідки та письмові пояснення батьків або осіб, які їх замінюють, про причину відсутності здобувача освіти. Медичні довідки зберігаються у медичної сестри. Додатково контролюється відвідування занять здобувачів освіти, схильними до пропусків уроків без поважних причин. У закладі проводяться рейди, під час яких виявляються здобувачі освіти, що систематично запізнюються на уроки або відсутні на 1-2 уроці без поважних причин. З цими здобувачами освіти та їх батьками проводяться роз’яснювальні бесіди про неприпустимість пропусків уроків та запізнень без причини.
За результатами перевірки найменше пропусків занять у 1-А, 1-Б, 1-В, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г, 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г, 5-А, 5-В, 5-Г, 6-А, 6-В, 7-Б, 8-В,9-А, 9-Б, 11 класах. Найбільша кількість пропусків уроків 5-Б, 6-Б, 7-А, 7-В, 8-А, 8-Б, 9-В.
Проведена роз’яснювальна робота з батьками здобувачів освіти які найчастіше пропускають навчальні заняття у закладі.
           Інформація доведена до відома батьків здобувачів освіти, про що свідчить попередження (про відповідальність за виконання батьківських обов’язків), пояснювальні записки, з здобувачами освіти та їх батьками неодноразово проводились профілактично - роз’яснювальні бесіди, відвідування сімей з класними керівниками, соціально - психологічною службою та інспекторами відділу зав’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовським А.Є., подання від 29.03.2023 року №77 в управління з питань захисту прав дітей; подання від 22.05.2023 року №135 в управління з питань захисту прав дітей; подання від 22.05.2023 року №134 в управління з питань захисту прав дітей.
На підставі наказів по закладу від 31.08.2022 року №227\о «Про введення в дію рішення педагогічної ради від 30.08.2022 р.», 10.10.2022 року №316\о «Про організацію освітнього процесу», 12.10.2022 р. №319/о «Про створення безпечного освітнього середовища у воєнний час», 14.10.2022 року №323\о «Про організацію освітнього процесу»,21.10.2022 року №328\о «Про організацію освітнього процесу», 25.10.2022 року №330\о «Про проведення профілактики грипу та ГРВІ в закладі», 31.10.2022 року №335\о «Про зміни в організації освітнього процесу», 14.11.2022 року №345\о «Про зміни в організації освітнього процесу», 24.11.2022 року №352\о «Про зміни в структурі року», 12.12.2022 р. №374/о «Про організоване закінчення І семестру 2022-2023 н.р.», 22.02.2023 р. №38-о «Про зміни в організації освітнього процесу», 03.04.2023 р. №83-о «Про зміни в організації освітнього процесу», 05.05.2023 р. 112-о «Про зміни в організації освітнього процесу» та відповідно до наказів по закладу відвідування здобувачів освіти під частехнологій дистанційного навчання (ТДН) не фіксувалось у паперовому вигляді.Класні керівники 1-11 класів окремо слідкували за відвідуванням здобувачів освіти свого класу під час приєднування до онлайн-уроків та заповнювали електронний журнал.
 

 

з 1-11 клас

Пропущено днів за І-ІІ семестр

 

всього

через

хворобу

з поважної причини без поважної причини
Всього І семестр 3855 1724 1799 332
Всього ІІ семестр 6770 3332 2777 661
Разом І-ІІ семестр 10625 5056 4576 993
 
Аналіз відвідування здобувачами освіти занять 2022-2023 навчальний рік показав, що пропуски занять у старшій ланці значно вищий, ніж середній. Аналіз причин відсутності здобувачів освіти на навчальних заняттях свідчить про те, що спостерігається збільшення кількості відсутніх здобувачів освіти за заявами батьків, ніж за медичними довідками.
З метою якісного відвідування здобувачами освіти закладу потрібно:
 • Забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням здобувачів освіти та їх відвідуванням.
 • Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання.
 • У кожному конкретному випадку відсутності здобувачів освіти на уроках невідкладно з'ясовувати причину, встановлювати місце перебування дитини. Інформувати батьків або осіб, які їх замінюють.
 • На батьківських зборах акцентувати увагу батьків на недопустимості пропусків навчальних занять здобувачами освіти без поважних причин та необхідності зменшення кількості пропусків уроків за пояснювальними записками. Батьки відповідальні за навчання, виховання і розвиток дітей, а тому зобов'язані забезпечувати відвідування здобувачами освіти уроків у навчальному закладі.Якщо здобувач освіти систематично або тривалий час не відвідує заклад без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним соціально-психологічну службу закладу, спеціалістів з управління з питань захисту прав дітей, а у разі необхідності – СЮП КРУП ГУНП.
  • Проводити індивідуальні бесіди, корекційну роботу з здобувачами освіти, схильними до пропусків уроків без поважних причин.
  • У разі, якщо причиною невідвідування здобувачем освіти занять є конфлікт в учнівському колективі, надавати психологічну допомогу та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації.
У 2022/2023 навчальному році на внутрішкільному обліку перебуває 1 здобувач освіти. Систематично проводиться профілактична робота з здобувачем освіти, що стоїть на внутрішкільному обліку.
         Слід відмітити, що в закладі діє рада профілактики правопорушень, засідання якої проводилося 6 разів за І-ІІ семестр, і яка слідкує за дотриманням правил поведінки і правопорядку.
         Таким чином ведеться систематична робота з здобувачами освіти, схильними до правопорушень, вивчення їх інтересів, здібностей і нахилів. Практичним психологом та соціальним педагогом проводиться діагностична та корекційна робота з здобувачами освіти «групи ризику»: бесіди, консультації, тренінгові заняття. Профілактична робота ведеться з здобувачами освіти, що стоять на внутрішкільному обліку.
Велика увага приділяється правовій освіті підлітків. З 25 листопада – 23 грудня 2022 року був проведений Місячник морально-правового виховання.
Протягом року, згідно плану, проводились засідання ради профілактики з питань поведінки та успішності, на яких були присутні здобувачі освіти 5-9 класів.
         Заклад співпрацює з управлінням з питань захисту прав дітей, інспектором служби Селівановим М.С., старшим інспектором сектору ювенальної превенції Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській областімайором поліції Загородньою Ж.В., інспекторами відділу зав’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовським А.Є. (шкільні офіцери поліції) про що свідчить спільний план роботи на 2022-2023 н.р.            
           Протягом 2022 - 2023 навчального року організовані та проведені правові лекторії з працівниками правоохоронних органів, а саме: лекторії для здобувачів освіти 1-11-х класів «Безпечна дорога до школи», «Безпечні канікули», «Правила дорожнього руху», «Сигнали світлофору для тебе», «Права людини та дитини. Я і поліція», «Регулювальники. Безпека на дорозі», «Адміністративна та кримінальна відповідальність за скоєння правопорушень та злочинів», «Відповідальність підлітків за правопорушення», «Правила безпеки у воєнний час», «Профілактика крадіжок», «Протидія булінгу», «Стоп булінг», «Протидія та запобігання домашньому насильству», «Протидія домашньому насильству та сексуальна безпека в мережі інтернет» за участю інспекторів відділу зав’язків з громадськістю Управління патрульної поліції Грінченко В.В., Левандовського А.Є. та старшого інспектора сектору ювенальної превенції Кропивницького РУП, майора поліції Загородньої Ж.В.