Адаптація дітей з порушеннями мовлення до навчання в школі

Posted in Сторінка логопеда

 Найвища та найважливіша психічна функція людини – це мова – основний засіб спілкування. Мова має визначальну роль в процесі компенсації різних аномалій розвитку. Понад 50% дошкільників і 17% школярів молодшого шкільного віку мають різноманітні порушення мовленнєвого розвитку (частина з яких до кінця навчання у початкових класах долає цей розлад). Ці дані не враховують дітей, у яких мовленнєві порушення є другорядними, а в якості первинного виступає, наприклад, порушення слуху, зору, затримка розумового розвитку, аутизм або дитячий церебральний параліч. За різними статистичними даними відомо, що на розлади в комунікації страждає кожен десятий.

      До дітей з порушеннями мовлення відносяться діти з психофізичними вадами різної вираженості, що викликають розлади комунікативної і пізнавальної функцій мовлення. Від інших категорій дітей з особливими потребами їх відрізняють нормальний біологічний слух, зір і повноцінні передумови інтелектуального розвитку. Виділення цих диференціюючих ознак необхідне для їх відмежування від мовленнєвих порушень, що відзначаються у дітей з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку, сліпих і слабозорих, глухих та туговухих, дітей з раннім дитячим аутизмом тощо.

      Вступ до школи -- переломний момент у житті дитини, який пов'язаний з новим типом стосунків з оточуючими дорослими, новими формами діяльності, серед яких провідною стає навчальна. Це досить складний період у розвитку дитини, вона приступає до систематично організованого навчання, що повністю змінює її спосіб життя, статус, поведінку.

      Діти-логопати мають функціональні або органічні відхилення в стані центральної нервової системи. Їм властива :

-           нестійка увага;

-          підвищена збуджуваність;

-           рухове розгальмування;

-           недорозвинення словесно-логічного мислення;

-           нездатність до запам’ятовування переважно словесного матеріалу;

-           недостатній розвиток контролю за мовленням;

-           несформованість довільності у спілкуванні і діяльності.

      Як наслідок, у дітей недостатньо сформовані психологічні передумови до оволодіння повноцінними навичками навчальної діяльності.

Як свідчать дослідження (Л.М. Шипіцина, Л.С. Волкова), молодші школярі з порушенням мовлення, на відміну від ровесників з нормальним розвитком, тривалий час є:

-          більш залежними від дорослих,;

-          для них притаманна пасивність, спонтанність поведінки (часто не можуть пояснити власних вчинків);

-           у переважної більшості дітей домінують негативні емоції та підвищена схильність до стресових станів.

       Особливості адаптації дітей з порушеннями мовлення до школи

    Можна зробити висновок, що діти, які мають певні труднощі частіше за все стикаються з такими проблемами:  

· їм важко спілкуватися з вчителем, дорослими;

· одна навіть думка їх лякає, якщо треба говорити у   громадському місці;

· через логопедичні вікові недоліки учням буває важко вимовляти деякі слова;

· не люблять знайомитися один з одним;

· дітям важко говорити перед класом;

· їм не подобається виступати;

· вони охоче спілкуються лише з кількома товаришами;

· часто нервують, коли говорять;

· їм важко спілкуватися при зустрічі з новими людьми;

· вони часто не можуть відповісти, навіть коли знають відповідь на питання, так як бояться заговорити.

    Більшість дітей-логопатів адаптувалися до роботи в шкільному логопедичному кабінеті.

       Але 36-51% з них мають низьку працездатність, негативний емоційний фон, низький рівень розвитку уваги, знижені функціональні можливості ЦНС, соматичну ослабленість, недостатню продуктивність праці.

     Біля 10% учнів мають схильність до порушень читання та письма

                ВИСНОВОК

      Виходячи з усього вище сказаного варто відзначити, що діти, які саме у 1 класі нормально ввійшли у шкільне життя, успішно виконували завдання вчителя, переживали задоволення від своїх успіхів, як правило, успішно навчаються не тільки в початковій, а й в основній та старшій школі.