Аналіз роботи вчителя-логопеда логопедичного пункту

Posted in Сторінка логопеда

images_кввфывфк3233.jpg

 

 

 

Аналіз роботи

вчителя-логопеда логопедичного пункту

при КЗ «НВО ЗНЗ 1-111 ступенів № 20 – ДЮЦ «Сузіря»

за 1 семестр 2020-2021 навчального року

Домаранської Зої Прокопівни

     За 1 семестр цього навчального року було проведено обстеження мовлення здобувачів освіти 1-х класів та частково учнів 3-5 класів. Станом на 1 жовтня було виявлено 43 дітей-логопатів, 28 з яких за згодою батьків зараховані на корекційні логопедичні заняття.

     Мовленнєва діяльність учнів включає в себе:

-         Динамічно-мовленнєвий компонент (розвиток артикуляційного, дихального, голосового апаратів, дикції, темпу, інтонації, паузації, наголосу тощо).

-         Фонетико-фонематична складова ( постановка та автоматизація правильної вимови звуків, диференціація їх, розвиток фонематичного сприймання, удосконалення складової структури слова тощо).

-         Лексична складова (уточнення і збагачення словникового запасу слів української мови, узагальнення і систематизація).

-         Граматична складова (уточнення розуміння та правильного вживання граматичних категорій : роду, числа, словотворення, узгодження слів у словосполученнях, реченнях тощо).

-         Звязне мовлення ( вправляння у відповідях на запитання логопеда за навчальним матеріалом, за змістом картин опису предметів, явищ природи поширеними реченнями тощо).

-         Рухова сфера (розвиток ручної та дрібної моторики, зорово-моторної координації на великій та малій площині, кінетичного праксису).

-         Соціальний компонент ( формування навичок вербальної взаємодії з однокласниками).

-         Виховний компонент (виховання естетичного сприймання навколишнього світу, патріотичних почуттів в процесі ознайомлення здобувачів освіти з державною та народною символікою, елементами українського побуту, його звичаями тощо).

     Для реалізації всіх цих завдань логопедичні заняття прово-дяться на матеріалі вивчення лексичних тем, що дає змогу в комплексі формувати правильне мовлення дітей-логопатів. Так, за 1семестр учнями вивчені такі лексичні теми: «Кропивницький – місто моєї мрії», «Моя сім’я», «Овочі», «Фрукти. Дерева», «Ягоди. Кущі», «Осінь», «Наша рідна мова – світле добре слово», «Перелітні птахи», «Свійські птахи», «Зима. Зимуючі птахи», «Дикі тварини. Життя тварин взимку», «Свійські тварини», «Екзотичні тварини». У процесі вивчення цього матеріалу, крім вищезазначених завдань, вдосконалювалися навички кольоророзрізнення, так як навчальні картки подавалися в контурному зображенні, та готовність руки до письма; діти оволодівали звукобуквеним аналізом і синтезом, поскладовим читанням (учні перших класів). Здобувачі освітніх послуг з кожної лексичної теми вивчали вірші, відгадували загадки тощо.

       Переважна більшість учнів оволоділа поданим матеріалом, вдосконалила навички мовленнєвого спілкування та правильною звуковимовою. У 11 семестрі робота буде продовжуватись на іншому лексико-граматичному матеріалі.

       З окремими учнями 2-3-х класів проводяться заняття по подоланню порушень читання і письма.

       За цей період 5 дітей виправили мовлення, 3 виведені через невідвідування занять. На їх місце зараховані інші діти, які потребують логопедичної корекції.

       Для більш тісного контакту з дітьми та їх батьками у вайбері створено групу «Логопедпункт школи №20», у якій є список дітей, розклад занять, дидактичні матеріали для закріплення тих чи інших тем в разі відсутності дітей на заняттях та на період адаптивного карантину та навчання з використанням технологій дистанційного навчання.