Аналіз роботи вчителя-логопеда логопедичного пункту за І семестр 2022/2023 н.р.

Posted in Сторінка логопеда

big Screenshot  1

Аналіз  роботи

вчителя-логопеда логопедичного пункту

Домаранської Зої Прокопівни

 

     За 1 семестр цього навчального року було проведено обстеження мовлення здобувачів освіти 1-х класів та частково учнів 3-5 класів.

            ЗНЗ

Кількість 

початкових класів

по мікрорайону

Обстежено

учнів

Виявлено порушення мовлення Зараховано з порушенням мовлення
Всього: 57           Всього:28  
                     
ЗНМ ФПМ ФФПМ Заїкуватцсть ЗНМ ФПМ ФФПМ Заїкуватість дизартрія Дислексія Дисграфія

№14№20

25 182

3

24

30

-

-

5

23

  -

-

-

-

  За письмовою згодою батьків діти-логопати зараховані на корекційні логопедичні заняття та відвідують їх згідно затвердженого розкладу.

    Мовленнєва діяльність учнів включає в себе:

Динамічно-мовленнєвий компонент;

Фонетико-фонематична складова;

Лексична складова;

Граматична складова;

Звязне мовлення;

Рухова сфера;

Соціальний компонент;

Виховний компонент.

      Для реалізації всіх цих завдань логопедичні заняття прово-дяться на матеріалі вивчення лексичних тем, що дає змогу в комплексі формувати правильне мовлення дітей-логопатів. Так, за 1семестр учнями вивчені такі лексичні теми: «Кропивницький – місто моєї мрії», «Моя сім’я», «Овочі», «Фрукти. Дерева», «Ягоди. Кущі», «Осінь», «Наша рідна мова – світле добре слово», «Перелітні птахи», «Свійські птахи», «Зима. Зимуючі птахи», «Дикі тварини. Життя тварин взимку», «Свійські тварини».

   У процесі вивчення цього матеріалу, крім вищезазначених завдань, вдосконалювалися навички кольоророзрізнення, так як навчальні картки подавалися в контурному зображенні, та готовність руки до письма; діти оволодівали звукобуквеним аналізом і синтезом, поскладовим читанням (учні перших класів). Здобувачі освітніх послуг з кожної лексичної теми вивчали вірші, відгадували загадки тощо.

   Переважна більшість учнів оволоділа поданим матеріалом, вдосконалила навички мовленнєвого спілкування та правильною звуковимовою. У 11 семестрі робота буде продовжуватись на іншому лексико-граматичному матеріалі.

      З окремими учнями 2-3-х класів проводяться заняття по подоланню порушень читання і письма.

    Для більш тісного контакту з дітьми та їх батьками у вайбері створено групу «Логопедпункт школи №20», у якій є список дітей, розклад занять, дидактичні матеріали для закріплення тих чи інших тем в разі відсутності дітей на заняттях та на період навчання з використанням технологій дистанційного навчання.

    У зв’язку з військовими подіями на території України, більше уваги приділяється патріотичному вихованню дітей, для зняття напруги проводяться дихальні, кінезіологічні, психоло- гічні ігри та вправи. Під час повітряної тривоги заняття проводяться в тимчасовому укритті, а в разі вимкнення світла з ліхтариками.

    Для підвищення кваліфікаційного рівня у міжатестаційний період здійснювалося онлайн-навчання. Так, у червні місяці брала участь в онлайн курсі на платформі  Prometheus за темою «Медіаграмотність для логопедів» та на базі Департаменту інклюзії Бостону, Університету травми Бостону ZOOM-конференція з питання «Стратегія роботи з дітьми, які перебувають у кризовому стані, акцент на роботу з дітьми з ООП». У серпні була онлайн-участь у Міжрегіональному форумі «Батьки за раннє втручання» м. Дубно за темою «Активні громадяни та влада: захист прав українських дітей під час війни».