Аналіз роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності за І семестр 2020-2021 навчальний рік.

Posted in Охорона праці

umейцуецуеыыпффыпвc.jpg

 

 

Аналіз роботи

в комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я»Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

за І семестр 2020-2021 навчальний рік.

 

          Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи, сестри медичної, заступника директора з господарської роботи. У навчальному закладі створена дієва система охорони праці, спрямована на реалізацію конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я, на належні, безпечні умови праці.

          На початок 2020 – 2021 н.р. були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, паспорт санітарно-технічного стану школи. Були зроблені заміри контурів заземлення та ізоляції електрообладнання.

          Постійно здійснюється контроль роботи системи забезпечення життєдіяльності будівлі школи, оформляються акти громадсько-адміністративного контролю з охорони праці та про виконання угоди з охорони праці між адміністрацією та профкомом школи.

          На засіданні педради затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи, план роботи школи на 2020-2021 н.р., де передбачено розділ «Заходи з охорони праці». Посадові обов'язки працівників, інструкції з техніки безпеки поновлені та затверджені.

          У наказах по школі передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство.

          Повітряно-тепловий режим, освітлення, рівень запиленості та загазованості у закладі відповідає встановленим нормам. На поверхах розміщені текстові та схематичні плани евакуації.

          Щорічно за планом проводяться навчання працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки. У закладі організовано чергування вчителів та учнів. У школі є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці для працівників та безпеки життєдіяльності для учнів. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів школи.

          Відповідно до плану роботи школи за І семестр було проведено два тижні ОП, які оформлено відповідною документацією – видано накази на проведення, складено акти встановленого зразка та видано підсумкові накази.

         

 

Аналіз роботи

з попередження дитячого травматизму

за І півріччя 2020 - 2021 н.р.

Протягом І півріччя однією з задач роботи закладу була робота з охорони життя та здоров'я учнів, попередження дитячого травматизму.

Робота з питань запобігання дитячого травматизму в закладі здійснюється у відповідності до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», Указу Президента України від 20.11.2007 № 1121 «Про невідкладні заходи із забезпечення дорожнього руху» ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 17.06.2008р. №556), постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» (Із змінами від 23 вересня 2020 року №884),«Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017р. №1669 «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу в навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 (із змінами від 07.10.2013р. №1365).

В спеціально відведеному кабінеті систематизовано законодавчі, нормативні, інструктивні документи з питань запобігання дитячого травматизму. Інформація з даного питання своєчасно і повністю доводиться до учасників освітнього процесу на нарадах при директорові, засіданнях методичних обєднань, батьківських зборах тощо.

В закладі створено відповідні умови для навчання здобувачів освіти, дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги під час проведення уроків. Відповідно до нормативних вимог з вихованцями проводяться інструктажі з техніки безпеки на уроках фізики, хімії, інформатики, трудового навчання, фізичної культури, при організації екскурсій, ігор тощо.

       Слід зазначити, що протягом І семестру було 14 випадків дитячого травматизму. 14 нещасних випадків з дітьми, які сталися в 2020-2021 н.р. – це випадки за межами навчального закладу (побутовий травматизм).

Найбільш поширеними є травми, отримані в результаті падіння та ударів – це забої, розтягнення, переломи. Найчастіше травмування в побуті відбувається з вини самих потерпілих. У дорожньо-транспортні пригоди учні школи не потрапляли.

     Усі травмовані це діти молодшої та середньої вікової групи (7-14 років).

А саме: Ткалич Мілана – 2 А,

             Шкунт Дмитро – 2 А,

             Ібрагімов Ренат – 3 А,

             Горбань Віктор – 3 Б,

             Хоменко Нікіта – 4 А,

            Іванова Анна – 4 Г,

             Зайкова Єлизавета – 5 А,

             Ботнаренко Дарія – 5 А,

             Тутевич Владислав – 5 А,

             Томило Ксенія – 6 А,

             Некрасов Дмитро – 7 Б,

             Байрамова Айтач – 8 Б,

             Брусочкін Олександр – 8 Б,

             Карандукова Анна – 9 А.

За статтею потерпілих нещасні випадки розділяються наступним чином: 7 травмованих складають хлопці, 7 - дівчата.

       Випадків травматизму виробничого і невиробничого характеру серед працівників не зафіксовано.

Здійснення профілактичної роботи в закладі

Слід зазначити, що в закладі створені безпечні умови для навчання та виховання здобувачів освіти. Учасники освітнього процесу в цілому дотримуються санітарно-гігієнічних вимог та вимог безпеки під час проведення уроків та позакласних заходів. Відповідно до нормативних вимог з школярами проводяться інструктажі з техніки безпеки на уроках фізики, хімії, інформатики, трудового навчання, фізичного виховання, при організації екскурсій, ігор, індивідуальні бесіди тощо.

Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого травматизму серед вихованців класними керівниками проводиться комплекс бесід:

- з дорожнього руху;

- з протипожежної безпеки;

- запобігання отруєнь;

- з безпеки при користуванні газом;

- з безпеки з вибухонебезпечними предметами;

- з безпеки на воді;

- з безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму.

Крім того, класні керівники провели бесіди зі школярами з попередження всіх видів травматизму перед початком осінніх,зимових канікул.

Питання профілактики дорожньо-транспортного дитячого травматизму, охорони життя і здоров'я школярів, відповідальності батьків за дотриманням контролю за дітьми в позаурочний час були обговорені на батьківських зборах в онлайн режимі у вересні 2020 року.