Аналіз роботи закладу з питань охоронипраці та безпеки життєдіяльності за 2020-2021навчальний рік

Posted in Охорона праці

                             Аналіз роботи закладу

з питань охоронипраці та

безпеки життєдіяльності

за 2020-2021навчальний рік

    Охорона праці, безпека життєдіяльності та

запобігання дитячого травматизму

         Одним з пріоритетних завдань комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» є створення безпечних умов життєдіяльності учасників освітнього процесу, виховання у них відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих як до найвищих і суспільних цінностей. Аналіз стану роботи з охорони праці та травматизму показав, що вся робота з цього питання була направлена і проводилась відповідно до вимог законодавчих та нормативних документів. На виконання вимог Законів України «Про охорону праці», «Про освіту», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» і з метою запобігання всіх видів травматизму серед учасників освітнього процесу завідувачем Демешко К.С. та відповідальною особою за охорону праці та безпеку життєдіяльності Городецькою О.Л. у 2020-2021 навчальному році проводилась робота в здійсненні якої пріоритетними завданнями стали:

-         контроль за виконанням вимог законодавчих і нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки, гігієни праці;

-         контроль за станом технологічного обладнання харчоблоку, обладнання кабінетів підвищеної небезпеки, малого спортивного залу та спортивного майданчику з послідуючим складанням відповідних актів;

-         навчання всіх учасників освітнього процесу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, гігієни праці, пожежної безпеки, профілактика травматизму з проведенням інструктажів з питань охорони праці та бесід зі здобувачами освіти;

-         реалізація організаційно-управлінських заходів, направлених на функціонування системи комплексного управління охороною праці.

Відповідно до вимог нормативних документів у НВО № 20 розроблено відповідну документацію з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

В закладі було розроблено комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки та підвищення рівня охорони праці, чітко вказано обсяги та вимоги до питань охорони праці та безпеки. Виконання комплексних заходів оформлювались актами.

Всі інструкції з охорони праці обліковані в журналах реєстрації та видані працівникам із підписами про отримання у відповідних журналах видачі інструкцій.

З метою збереження здоров'я і життя працівників та здобувачів освіти в НВО № 20 планово проводились інструктажі з питань охорони праці та БЖД з працівниками закладу, бесіди зі здобувачами освіти з безпеки життєдіяльності, позапланові інструктажі з питань техногенної і пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій, про що свідчать записи у відповідних журналах інструктажів, які пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою.

Щорічно перед початком навчального року комісією з охорони праці в НВО № 20 проводиться огляд готовності закладу до початку роботи у новому навчальному році. Дозволи на початок роботи закладу та функціонування кабінетів оформляються відповідними актами-дозволами встановленої форми. У кожному приміщенні (харчоблоці, кабінетах підвищеної небезпеки), на робочих місцях наявні нормативні документи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

№ 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», та набув чинності з 01.01.2021 року.

Цей Санітарний регламент визначає медичні вимоги безпеки (правила і норми) щодо освітнього середовища у всіх типах закладів загальної середньої освіти, а також структурних підрозділах інших юридичних осіб, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти (крім спеціальних закладів освіти) усіх форм власності.

Відповідно до цього наказу був виданий наказ по закладу від 28 грудня 2020 року « Про перевірку дотримання умов нового Санітарного регламенту», розроблений та затверджений план заходів щодо підготовки його введення в дію.

За річним планом роботи школи проводились тижні з безпеки життєдіяльності та охорони праці, у рамках яких проходив день цивільного захисту, конкурси малюнків, творів. Ведеться журнал реєстрації нещасних випадків. Учні, працівники школи в установлені терміни проходять медичний огляд, усі працівники мають санітарні книжки.

Адміністрацією закладу та фахівцем з охорони праці, на тижнях з охорони праці, а їх було проведено 4, постійно контролювався стан технологічного обладнання всіх приміщень з послідуючим складанням відповідних актів.

Територія закладу огороджена парканом, будівля у задовільному стані.

Заклад забезпечено сторожами у нічний час. В наявності у сторожів інструкції, вивішені номери телефонів екстрених служб, адреси та телефони адміністрації закладу.

Також контролюється стан протипожежного обладнання. Відповідальна особа за пожежну безпеку Мамонтова О.Г. проводить планові, цільові та позапланові інструктажі. На кожному поверсі та в кабінетах підвищеної небезпеки, розміщено плани-схеми евакуації на випадок пожежі. Встановлено автоматичну пожежну сигналізацію.

В закладі проводиться певна робота по виконанню заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру. Питання профілактики дорожньо-транспортного дитячого травматизму, охорони життя і здоров'я здобувачів освіти, відповідальності батьків за дотриманням контролю за дітьми за межами закладу обговорювались на батьківських зборах.

Впродовж 2020-2021 н. р. під час освітнього процесу випадків травматизму не було, що свідчить про достатній рівень організації безпечних умов в НВО № 20 для учасників освітнього процесу та проведену профілактичну роботу з працівниками закладу.

Виходячи з вищезазначеного, при плануванні роботи з охорони праці та БЖД і надалі приділяти особливу увагу аналізу першопричин виникнення випадків травматизму з метою їх усунення, проведення дієвих упереджувальних заходів.

Ситуація з побутовим травматизмом у 2020-2021н. р. серед здобувачів освіти змінилася, порівняно з 2019-2020 н.р. - 51 випадок, у 2020-2021 н.р. – 29випадків. Усі травмовані це діти молодшої та середньої вікової групи (8-13 років). За статтею потерпілих нещасні випадки розділяються наступним чином: 16 травмованих складають хлопці, 13- дівчата.

 

2016-2017

навч. рік

2017-2018

навч. рік

2018-2019

навч. рік

2019-2020

навч. рік

2020-2021

навч. рік

Всього під час освітнього процесу сталося випадків 2 1 1 1 0
З них: травмування під час уроків фізичного виховання 2 1 1 0 0
травмування під час перерви 0 0 0 1 0
травмування при інших обставинах 0 0 0 0 0

     Аналіз причин, подій, місць, часу нещасних випадків свідчить, що травмування трапилося тоді, коли діти знаходились без контролю дорослих. До причин побутового травматизму здобувачів освіти слід віднести: підвищену рухову активність дітей; нестабільність психічного стану дітей; недостатній рівень якості організації батьками дозвілля дітей; недостатній рівень персональної відповідальності.

Серед працівників закладу кількість випадків побутового травматизму у 2020-2021 н. р. – 1. Основними причинами нещасних випадків серед дорослих у побуті залишаються: особиста необережність.

Харчування здобувачів освіти у закладі організовано відповідно до інструкції Міністерства охорони здоров'я України, затверджених згідно з чинним законодавством.

Вживання їжі проводиться в один і той самий час, відповідно спеціально складеного графіка, затвердженого директором.

Медичний працівник здійснював щоденний контроль за якістю продуктів, що знаходились в їдальні, за умовами їх зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів і технології виготовлення страв, санітарно протиепідемічним режимом харчоблоку, фактичним виконанням меню.

Освітній процес у 2020-2021 н.р. відбувався з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.     

Проаналізувавши роботу з ОП та БЖ за минулий рік з метою усунення недоліків та поліпшення роботи в даному напрямку потрібно в 2021 - 2022 навчальному році крім обов'язкових заходів наступне:

     а) розглядати на педагогічних радах питання про стан травматизму серед учасників освітнього процесу та планувати додаткові заходи щодо їх зниження;

     б) проводити з залученням відповідних органів роз'яснювальну роботу, бесіди, заходи з учнями 1 – 11 х класів, їх батьками з профілактики захворювань та дитячого травматизму;

     в) посилити роботу по чергуванню вчителів та учнів по закладу з залученням учнівського парламенту та школярів.