Охорона праці

Заголовок Дата створення
Правила поведінки під час пожежі 28 жовтня 2020
Правила поведінки в екстремальних ситуаціях 28 жовтня 2020
План роботи школи з охорони праці на 2020-2021 навчальний рік 28 жовтня 2020
Інструкція щодо вимог з утилізації використаних засобів індивідуального захисту 28 жовтня 2020
Інструкція під час відновлення роботи в умовах карантину 28 жовтня 2020
Аналізроботизакладу зпитаньохоронипраціта безпекижиттєдіяльності за 2019-2020 навчальнийрік 26 червня 2020
ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 26 червня 2020
ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 26 червня 2020
Карта умов праці 26 червня 2020
Про проведення чергової атестації робочих місць за умовами праці 26 червня 2020