Аналіз виховної роботи за І семестр 2023-2024 н.р.

Posted in Виховання

maxresdefault

 

Аналіз виховної роботи закладу

 за І семестр 2023-2024 навчального року

 

Виховання органічно поєднане з процесом навчання дітей, опанування основами наук, багатством національної і світової культури. 

У Новій українській школі виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу у закладах освіти і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях українського народу, цінностях громадянського суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України «Про освіту" та спрямовуватися на формування: відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою; патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України; 

усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності;

 громадянської культури та культури демократії; культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля; прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;

 культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості. 

Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу. Характер виховання повинен передбачати глибоке розуміння педагогом природи вихованців, їх індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості дитини; постійно дбати про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі. 

Успіх виховного процесу залежить від відносин між вчителем і учнем, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства.

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи у закладі розроблено план виховної роботи школи, план педагога-організатора, плани роботи класних керівників у яких заплановані заходи, щодо здорового способу життя, патріотичного, морального, екологічного, трудового, культурного, правового, інтелектуального виховання здобувачів освіти відповідно до загальношкільної виховної проблеми: «Формування творчої особистості, соціально активного громадянина України і світу через впровадження педагогіки партнерства», проблеми, над якою працює педагог-організатор: «Формування творчої, соціально активної особистості шляхом залучення до участі у роботі учнівського самоврядування».

Питання про стан виховної роботи у закладі постійно заслуховуються на нарадах при директорові, педрадах, методичних об’єднаннях класних керівників, загальношкільних зборах та конференціях і відображається у відповідних наказах.

Велику увагу в своїй роботі педагогічний колектив приділяв вихованню в своїх учнях моральних якостей: доброзичливості, поваги до людської гідності, милосердя, доброти, толерантності, потреби в емоційному та духовному контакті з людьми, потреби у самоповазі, патріотизму, національної самосвідомості, розуміння приналежності до українського народу.

 В основу діяльності гімназії покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання. 

З метою організації зайнятості учнів, забезпечення повноцінного всебічного розвитку учня, розумового естетичного, фізичного та розвитку природних здібностей створена система особистісного підходу.

 На початку навчального року здобувачів освіти ознайомили з правилами внутрішнього розпорядку школи, проінформували про використання мобільних телефонів та заборону тютюнопаління, споживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин.

 Постійно проводились заходи щодо інформування новин та найважливіших подій в школі, в державі, в світі, проводився аналіз відвідування учнями занять та результатів атестації. 

 Взаємодія з учнями здійснювалася на основі особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини, що сприяло глибокому вивченню її індивідуальних особливостей і якостей, розкриттю здібностей. 

 Здобувачі освіти гімназії беруть активну участь в громадському житті гімназії та класу. Діти є досить активними та охоче беруть участь у конкурсах і змаганнях. Результатом роботи співпраці класних керівників та активу учнівського самоврядування є демократичні стосунки у колективі, організація та проведення свят, виховних годин, конкурсів, екскурсій, походів на природу, створення дитячих проектів, акцій. 

Протягом першого семестру в школі були проведені такі заходи: 

День знань – «Ти як? Повертаємось до школи». Ми – українці: честь і слава незламним!». 

З метою популяризації здорового способу життя серед здобувачів освіти проходив Олімпійський тиждень «Спортом займатися – здоров’я набиратися», у рамках якого було проведено багато заходів, серед яких:

«Веселі старти» серед команд 5-х класів;

Змагання з футболу, футзалу для 6-7 класів;

Змагання команд з волейболу 8-9 класів;

Виставка малюнків на тему «Спорт- це життя!».

Під час проведення декади антиалкогольної, антитютюнової та антинаркотичної пропаганди «Якщо хочеш бути здоровим – будь!» класні керівники провели години спілкування: «Життя і здоров’я – найдорожче, що є у людини», «Здоровий дух у здоровому тілі», «Турбота про здоров'я - обов'язок кожного», «Бережи одяг, доки новий, а здоров'я, доки молодий», інформаційні хвилинки «Якщо хочеш бути здоровим», «Твоє здоров'я у твоїх руках», «Краса і здоров'я» «Ми - діти з планети здоров'я», «Здоров'я — це сучасно», «Спорт – грація, сила, здоров’я»; молодші школярі малювали малюнки на задану тему.

З метою профілактики нещасних випадків у І семестрі пройшли Тижні знань безпеки життєдіяльності:

Тиждень безпеки дорожнього руху в умовах воєнного стану «»Правила дорожні-корисні для кожного!» та Тиждень протипожежної безпеки «Навчіться сьогодні, щоб бути в безпеці і вижити завтра…» ( пожежна безпека в умовах воєнного стану) під час яких мали просвітницькі та практичні зустрічі з працівниками ДСНС та патрульної поліції.

Національно-патріотичне виховання є складовою виховного процесу, головною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави. 

Класні керівники 1-9 класів акцентували увагу на тому, що патріотизм – це звичайний стан повсякденного життя людини, який виявляється не тільки під час надзвичайних ситуацій, а і у прагненні жити в Україні, розумінні необхідності дотримання конституційних та правових норм, володінням державною мовою, шанобливим ставленням до історії, культури та традицій українського народу.

Тож велика увага приділялась саме цьому напрямку виховання.

Були проведені заходи до Тижня національної свідомості «Прийди до серця, Україно, благослови добром мене…»;

Тижня вшанування мужності і героїзму захисників незалежності України «Козацька держава – наша гордість і слава» .

Години мужності із використанням мультимедійних технологій, присвячені визволенню України від німецько-фашистських загарбників «Цих днів не змовкне слава!»: «Вічна пам'ять героям»;

Тиждень військово-патріотичного виховання та юного захисника України 

«Українська армія – школа гарту і мужності»;

До Дня Гідності та Свободи класними керівниками були проведені тематичні виховні години та бесіди;

 Проводилися виховні години, Єдині уроки, брейн-ринги, флешмоби тощо в рамках відзначення календарних пам’ятних дат;

Тривала пошукова робота про учнів закладу, які загинули захищаючи Україну від російського агресора.

Було оформлено куточок пам’яті «Вони віддали життя за Україну».

Надавалася волонтерська допомога пораненим бійцям, які проходили лікування та реабілітацію у лікарнях міста;

Задля допомоги армії була постійна співпраця з волонтерськими організаціями міста: «Вулик», Кроп-хаб» тощо;

Організовувались та проводились тематичні виховні заходи щодо відзначення Дня Захисників та Захисниць України;

Були проведені тематичні виховні заходи в класах з метою виховання відповідального ставлення до рідної мови; виховні години до Дня української мови та писемності, здобувачі освіти взяли участь у загальнонаціональному диктанті Єдності.

Протягом семестру велась активна робота у бібліотеці закладу: проводились бібліотечні уроки та виставки літератури до пам’ятних дат;

Здобувачі освіти залучались до виготовлення поробок, оберегів малюнків, написання листів воїнам;

Проводились класні години до Дня пам'яті жертв голодоморів; брали участь у Всеукраїнській акції "Запали свічку"; Уроки пам’яті «Бабин Яр – місце забуття і місце пам’яті».

Здобувачі освіти відповідально ставились до участі у акціях «Лист пораненому» та «Повертайся живим!», «Кришечки здавайтесь!», «Свічка Перемоги!»;

Класні керівники, члени учнівського самоврядування долучались до проведення класних годин, інформаційних хвилин, виставки плакатів та малюнків, присвячених Дню Збройних Сил України.

На постійній основі проводились бесіди щодо виховання поваги до Конституції України, державних символів – Герба, Прапора, Гімну.

Для підтримки морального духу українських воїнів здобувачі освіти долучилися до участі в обласній акції «Квіти для ЗСУ», а також до проведення ярмарків направлених на допомогу армії.

Представники учнівського самоврядування закладу мали зустріч з військовими, яким вручили необхідні подарунки.

 До Дня Збройних Сил України відбулися заходи патріотичного спрямування, а саме: Спортивно-патріотичне свято для здобувачів освіти 5-6 класів «Хай живе козацька воля, хай живе козацький дух»;

Силу єдності та підтримки військовим продемонстрували здобувачі освіти 7-9 класів на фестивалі патріотичної пісні «Пісня єднає нас!»;

Активно пройшов Різдвяний ярмарок, кошти з якого направлені на підтримку військових. 

Велика увага приділялась вихованню екологічної культури та гуманного ставлення до тварин. Класні керівники проводили Уроки доброти, здобувачі освіти взяли участь у Всеукраїнській акції «Хеппі Гав для Сірка» та допомогли благодійній організації «Бім» кормом, ліками, теплими речами; молодші школярі долучалися до акції «Годівничка для синички»; проводився збір макулатури «Збережи дерево!», акції по збору пластикових кришечок, банок для окопних свічок, використаних батарейок тощо.

 У рамках проведення Національного тижня енергозбереження «Економно жити – себе і державу збагатити» проведено бесіди про збереження тепла і раціональне використання електроенергії «Заощаджуй в школі, вдома», «Збережемо енергію разом!», «Роль енергії в нашому житті та існуванні планети», «Економно жити – себе і державу збагатити», «Електроенергія. Звідки вона береться та як її заощадити?»

П’ятихвилинки «Бережи енергію в класі і вдома», виставка малюнків.

У рамках щорічної акції «16 днів проти насильства» соціально-психологічною службою, за участю членів учнівського самоврядування відбулися заходи, спрямовані на привернення уваги учнівської молоді до проблем подолання насильства в сім’ях, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок, жорстокого поводження з дітьми, формування в свідомості школярів нетерпимого ставлення до насильства.

У напрямку морально-правового виховання проводились заходи до Тижня толерантності і добрих справ «Толерантність – мистецтво співжиття» та 

Тижня правознавства та превентивного виховання «Великий дім – держава, лад у ньому - закон».

Члени учнівського самоврядування взяли участь у челенджі, до Міжнародного дня миру «Я голосую за мир!».

Проведено години спілкування на тему «Стоп булінг» й месседж учасників учнівського самоврядування та психолога «Зупинимо булінг всі разом».

Здобувачі освіти долучались до волонтерської роботи: це і допомога хворому хлопчикові, учневі 5 класу, і виготовлення окопних свічок, і збір пластикових кришечок, баночок; зустрічались та співпрацювали з волонтерами міста. Так у початкових класах було проведено лотерею, кошти з якої передали волонтерам для потреб армії.

Для кожної молодої людини вибір професії – друге народження, яке багато в чому визначає подальшу долю. Важливо, щоб учнівська молодь була готова до цього відповідального кроку. Систематично проводилась профорієнтаційна робота, зустрічі з представниками навчальних закладів міста та України, оформлювались тематичні інформаційні стенди, інформаційний куточок «Поради психолога».

Поряд із традиційними формами роботи з громадянського виховання значне місце посідає шкільне самоврядування. На початку навчального року відбулися вибори Голови Ради учнівського самоврядування. Із 5 заявлених кандидатів здобувачі освіти обрали на цю посаду учня 7 класу –Кравченка Ростислава. Виборам передували тренінг для кандидатів на виявлення лідерських якостей та дебати між кандидатами, які дали змогу виборцям більше дізнатись про кандидатів, ознайомитись з їх передвиборчими програмами, поспілкуватись та зробити свій свідомий вибір.

 Протягом першого семестру активно працювало самоврядування школи. Два рази на тиждень відбувалися збори старостату, на яких обговорювались нагальні проблеми, розподілялись доручення. Засідання учнівської ради відбувалося за можливості. 

Поле дії учнівського самоврядування – забезпечення порядку, організація чергування в школі, класних кімнатах, дозвілля на перервах, проведення, виставок, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, організація роботи щодо збереження шкільного майна, підручників, благоустрою території школи, участь в гуртках, секціях, підготовка та проведення конкурсів, свят. 

Щомісячно поновлювалась інформація на стенді учнівського самоврядування.

Лідери шкільної ради тісно співпрацювали з педагогом-організатором, соціально-психологічною службою та ДЮЦ, брали участь у всіх заходах, відвідували заходи організовані міським Парламентом дітей.

Діяльність учнівського самоврядування у І семестрі 20232-2024 навчального року була направлена на виконання основних завдань сучасної освіти, що зумовлені пріоритетними напрямами реформування школи, визначеними Державною національною програмою «Освіта («Україна ХХІ століття»).

З початку навчального року пріоритетними напрямками діяльності членів учнівського самоврядування були: виховання в учнів громадянських якостей; профілактика й попередження шкідливих звичок та правопорушень серед учнів; формування соціальної компетентності (відповідальної, вольової поведінки; значення особистості у шкільному та громадському житті); підвищення ефективності співпраці з батьківським комітетом, дитячими та громадськими організаціями; передача досвіду організаторської роботи, формування системи життєвих цінностей, створення умов для ефективного формування моральної культури учнів. 

Отже, аналіз виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів: соціальне проектування, колективні творчі справи, навчально-виховні проекти, технологія самовиховання і саморозвитку. 

 У І семестрі 2023-2024 навчального року активно діяло методичні об’єднання класних керівників, які очолюють:

 1 – 4 класів – Росчислав Тетяна Вікторівна

5 – 9 класів – Кураксіна Оксана Ігорівна.

Було проведено три засідання, на яких розглянуто такі питання: Особливості організації виховного процесу в 2023–2024 навчальному році, планування виховної роботи у закладі, огляд сучасної літератури з питань виховання. Методичними об’єднанням класних керівників було затверджено план роботи на рік, розглянуто методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України, щодо основних напрямків діяльності класного керівника, положення про класного керівника. Проводився аналіз участі класних колективів позакласних заходах. Розглядались питання обміну досвідом роботи класних керівників.

 Згідно плану проводилась робота соціальної служби школи: практичним психологом проводилась діагностична робота, корекційно-розвивальні заняття, індивідуальні та групові консультації для учнів і батьків, профілактично-просвітницькі заходи. Також проводились заходи та просвітницька робота працівниками бібліотеки. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що здобувачі освіти закладу протягом І семестру 2023-2024 н. р. були задіяні в навчально-виховному процесі, мали доручення, були залучені до роботи гуртків, спортивних секцій. 

Отже, можна зазначити, що виховна діяльність у школі проводиться на належному рівні, але поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам.

 Висновки: Виходячи з вищезазначеного вважати виховну роботу за І семестр 2023-2024 н. р. такою, що знаходиться на достатньому рівні.

 Перспективи виховної роботи на ІІ семестр 2023-2024 н. р.

 1. Педагогу-організатору 1.1. Затвердити план виховної роботи на ІІ семестр 2023-2024 н. р. 

1.2. Продовжити роботу по організації та участі як класних колективів, так і окремих учнів школи у позакласних та позашкільних виховних заходах.

 

1.3. Активізувати роботу учнівського самоврядування закладу по залученню здобувачів освіти до активного шкільного життя.

 2. Соціально-педагогічній службі урізноманітнити способи впливу на учнів, які мають девіантну поведінку. 

2.1. Залучити таких дітей до активного шкільного життя. 

2.2. Активізувати роботу з профілактики правопорушень серед учнівської молоді.

 2.3.Посилити профілактичну роботу по недопущенню жорстокості та насильства серед неповнолітніх. 

2.4. Контролювати стан відвідування учнями школи навчальних занять. Вживати невідкладних заходів щодо попередження пропусків без поважних причин, тісно співпрацювати з відповідними службами.

3. Класним керівникам 1-9 класів:

 3.1. Продовжити роботу по організації виховного процесу на основі вивчення та розвитку здібностей учнів.

 3.2. Спільно з працівниками соціально-психологічної служби здійснювати постійний моніторинг учнівського середовища з метою вчасного виявлення та надання необхідної допомоги при захисті інтересів неповнолітніх. 

3.3. Систематично підтримувати тісний зв’язок з родинами учнів в яких виховуються учні, схильні до правопорушень, залучати батьків до участі в роботі Ради профілактики правопорушень.

3.4. Готуючись до проведення виховних годин, активно залучати до підготовки учнів, батьків, урізноманітнити форми проведення заходів, використовуючи інноваційні технології.

3.5. Активізувати роботу осередків учнівського самоврядування у класах.

4.Керівникам гуртків:  

4.1.Будувати свою роботу на основі результатів діагностики інтересів та запитів вихованців.

4.2. Залучати талановитих дітей до участі в різноманітних конкурсах, турнірах, змаганнях.