Графік проведення засідань атестаційної комісії на 2023/2024 н.р.

Posted in Атестація вчителів

3155679

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова атестаційної комісії

______________

09.10.2023 року

Графік

проведення засідань атестаційної комісії

на 2023/2024 н.р.

 

засідання

Основні питання Дата проведення Відповідальні Примітка

1

1. Ознайомлення з Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 року № 805 та оцінкою професійних компетентностей педагогічних працівників з урахуванням їх посадових обов’язків і вимог професійного стандарту.

09.10.

2023

голова атестаційної комісії
2. Затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації. голова атестаційної комісії

3. Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії.

голова атестаційної комісії

4.Складання графіка та плану роботи атестаційної комісії, їх затвердження.

секретар атестаційної комісії
5. Визначення строку та адреси електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі). голова атестаційної комісії
2 1.  Визначення строківпроведення позачергової атестації педагогічних працівників, подання ними документів та у разі потреби внесення  змін до графіка засідань (за потреби).

18.12.

2023

голова атестаційної комісії
3

1. Розгляд документів педагогічних працівників, які атестуються та перевірка їх достовірності, за

потреби, встановлення дотримання вимог пунктів 8, 9 розділу I Положення.

11.01.2024 члени атестаційної комісії
2.  Оцінка професійних компетентностей педагогічних працівників з урахуванням його посадових обов’язків і вимог професійного стандарту. Члени атестаційної комісії
3.  Прийняття рішення для належного оцінювання професійних компетентностей педагогічних працівників про вивчення практичного досвіду їх роботи  з визначенням зі складу членів атестаційної комісії тих членів, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогів, а також затвердження графіка заходів з їх проведення. Голова атестаційної комісії
4 1. Прийняти рішення про результати атестації педагогічних працівників.

28.03.

2024

Члени атестаційної комісії