Номенклатура справ на 2023 рік

Posted in Діяльність навчального закладу

kadrovy dokumenty

 

Комунальний  заклад

«Академічна гімназія Кропивницької міської ради»

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:              

                                 

                                                                                                                                                                                         Директор                                                                                                                                                                         

____________ Світлана КОЛОСОВА

                                                                           

Номенклатура справ на 2023 рік

 

Індекс справи

Заголовок справи

(тому, частини)

Кількість справ

(томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за Переліком Примітка
1 2 3 4 5
01. Розпорядчо-організаційна робота, контроль
01-01

Укази, розпорядження Президента України, Закони України, постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України

Накази, рішення, вказівки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, управління  освіти і науки облдержадміністрації, управління освіти

 

Доки не мине потреба

 ст. 16-а

 
01-02 Книга наказів з основної діяльності (книга реєстрації)  

постійно

ст. 16-а

 
01-03 Книга наказів з кадрових питань (книга реєстрації)  

75 років,

ст. 16-б

 
01-04

Документи державної атестації навчального закладу

Свідоцтво про державну атестацію закладу

  До ліквідації закладу  
01-05 Статут  

До ліквідації закладу

ст. 30

 
01-06 Журнал звернень громадян   5 р.  
01-07 Акти прийому передачі (при зміні керівництва)   До ліквідації закладу  
01-08 Документи (акти, довідки, приписи, тощо) перевірок роботи закладу  

5 р.

 
01-09 Контрольно-візитаційна книга   5 р.  
01-10 Книга наказів про надання відпусток  

5 р.

ст. 16-б

 
01-11 Журнали реєстрації вхідних  документів  

5 р.

ст.122

 
01-12 Журнали реєстрації вихідних документів  

5 р.

ст. 122

 
01-13 Правила внутрішнього трудового розпорядку гімназії  

1 р.

ст. 397

 
01-14 Номенклатура справ  

5 р.

ст. 112-а

після заміни новою
01-15 Колективний договір  

5 р.

ст. 395-а

Після заміни новим
01-16 Журнал реєстрації довідок  

1р.

Після закінчення

 
01-17 Протоколи загальних зборів трудового колективу  
Постійно
ст. 12
 
01-18 Журнал обліку відвідування навчальних занять учнями закладу  

1 рік

ст. 592

 
01-19 Книга наказів з адміністративно-господарських питань  

5 р.

ст.16-в

 
02. Навчально-виховна та методична робота
02-01 Навчальні плани та навчальні програми  

До заміни  новими

ст. 300

 
02-02 Річний, перспективний плани роботи  

6 р.

ст. 157-а

 
02-03 Протоколи засідань педагогічної ради  

Постійно

ст. 14-а

 
02-04 Протоколи засідання ради закладу (документація щодо організації роботи)  

Доки не мине потреба

ст. 14-а, 121а

 
02-05 Протоколи засідань методичних  об’єднань та документи до них  

5 р.

ст. 14-а

 
02-06 Протоколи засідань нарад при директорові  

Доки не мине потреба

ст.14-а

 
02-07 Протоколи засідань методичної ради  

Постійно

ст. 14-а

 
02-08 Книга обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту  

75 р.

ст. 531-а

 
02-09 Книга обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, срібних і золотих медалей  

75 р.

ст. 531-а

 
02-10 Книга обліку видачі Похвальних листів та Похвальних грамот  

10 р.

після закінчення книги

 
02-11 Алфавітна книга запису учнів  

До ліквідації закладу

ст. 525є

 
02-12 Книга наказів з обліку руху учнів  

75р.

ст. 121б

 
02-13 Журнал обліку руху учнів  

75р.

ст. 121б

 
02-14 Журнали обліку факультативних занять  

5 р.

ст. 630

 
02-15 Журнал  роботи з учнями, які потребують індивідуального навчання  

5 р.

ст. 630

 
02-16 Документи про організацію  індивідуального навчання  

5 р.

ст. 298

 
02-17 Журнал обліку робочого часу  

5 р.

ст. 630

 
02-18 Документи щодо закінчення навчального року державної підсумкової атестації  учнів гімназії (накази, протоколи)  

5 р.

ст. 298

 
02-19 Статистичні звіти про роботу гімназії (№ ЗНЗ-1, 83-РВК)   1 р.  
02-20 Довідки про приймання та переведення учнів до інших закладів  

5 р.

ст. 44 б

 
02-21 Тарифікація вчителів (списки)  

25 р.

ст. 415

 
02-22 Класні журнали  

5 р.

ст. 590

 
02-23 Журнал групи продовженого дня  

5 р.

ст. 590

 
02-24 Журнали планування та обліку роботи гуртків ДЮЦ  

5 р.

ст. 590

 
02-25 Журнал обліку пропущених та заміщених уроків  

5 р.

ст. 630

 
02-26 Документи щодо організації і проведення  шкільних предметних олімпіад  

5 р.

ст. 64 б

 
02-27 Документи ДЮЦ   3 р.  
02-28 Документи по екстернатному навчанню (заяви,накази, роботи, протоколи заліків)  

3 р.

ст. 298

 
02-29 Річний звіт директора гімназії   5 р.  
02-30 Книга видачі  документів про позашкільну освіту  

До ліквідації

ст. 531а

 
02-31 Освітня програма закладу  

До заміни новою

ст. 553

 
02-32 Документи (списки учнів, які звільнені від оплати за харчування; документи, що є підставою за звільнення від харчування, інформація) про організацію харчування учнів  

3 р.

ст. 334

 
02-33 Особові справи  учнів  

3 р.

ст. 494

 
02-34 Документація щодо організації роботи з безпеки життєдіяльності учнів  

10 р.

ст. 437,453,474

Після закінчення школи
02-35 Облік дітей та підлітків шкільного віку, які проживають на території, закріпленій за гімназією  

5 р.

ст. 298

Після закінчення
02-36 Документи  засідання батьківського комітету закладу  

Постійно

ст. 12а

 
02-37 Документи учнівського самоврядування  

5 р.

02-38 Документи СПС  

5 р.

ст. 620

02-39 Документи щодо  обліку дітей пільгових категорій  

5 р.

ст. 44 б, 303

02-40 Медичні книжки працівників   Термін роботи працівника
02-41 Документи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

        5 р.

ст. 618


03. Робота з кадрами
03-01 Посадові інструкції працівників (журнал видачі посадових інструкцій)  

5 р.

ст. 43

після заміни новими
03-02 Книга обліку педагогічних працівників  

50 р.

03-03 Особові справи працівників (журнал обліку особових справ)  

75 р.

ст. 493-в

Після звільнення
03-04 Трудові книжки працівників   До звільнення працівника
03-05 Книга обліку трудових книжок працівників  

50р.

03-06 Книга видачі трудових книжок працівників  

50 р.

03-07 Документація щодо  організації та проведення атестації педагогічних працівників (списки членів, протоколи засідань атестаційної комісії, рішення атестаційної комісії, звіти, відомості про проведення атестації, заяви про незгоду з рішеннями АК та документи (довідки, висновки) про їх розгляд)  

5 р.

ст. 122, 636

04. Фінансово-господарська діяльність
04-01 Штатний розпис  

3 р.

ст. 37-а

04-02 Графіки роботи  працівників.   1 р.
04-03 Паспорти кабінетів підвищеної безпеки  

1 р.

 
04-04 Договори про матеріальну відповідальність  

5 р.

 
04-05 Акти готовності закладу до нового навчального року  

5 р.

04-06 Документи ЦЗ (ланки, функціональні обов’язки, плани, накази)  

5 р

 ст. 18-б

04-07 Акти, приписи з питань протипожежної охорони, санітарно-епідемічної служби  

3 р.

ст. 1192

 
04-08 Документи їдальні закладу   1 рік
04-09 Документи щодо медичного обслуговування в закладі  

3 р.

04-10 Документація щодо організації роботи з ОП  

45 р.

ст. 437, 453, 474

Після закінчення журналу
04-11 Журнали  реєстрації та видачі  інструктажів з питань охорони праці, БЖ, ПБ  

10 р.

Після закінчення журналу

 
04-12 Технічний паспорт закладу  

до ліквідації

ст.541

 
04-13

Паспорт навчального закладу

 

       1 р.

       ст. 541

04-14 Інвентарний опис основних засобів          1 р.

 

04-15

Акт  (свідоцтва, акти, договори) на землю   До ліквідації закладу
04-16 Інвентарна книга обліку бібліотечного фонду  

До ліквідації бібліотеки

ст. 805

 
04-17 Книга сумарного обліку підручників і навчальних посібників бібліотечного фонду  

10 років

ст. 805

 
04-18 Щоденник роботи бібліотеки  

3 р.

ст. 804

 
04-19 Журнал для фіксації температурного скринінгу   1 р.  
           


Виконавець   ____________                                   Онищенко Н.А.