Аналіз роботи ЦМО вчителів природничих дисциплін за 2021-2022 навчальний рік

Posted in МО вчителів природничого циклу

Аналіз роботи ЦМО вчителів природничих дисциплін

за 2021-2022 навчальний рік

 

У 2021-2022 навчальному році до складу ЦМО вчителів природничого циклу входили:

Шнурков Василь Юрійович – учитель біології, географії

Зубко Оксана Степанівна – учитель географії,

Щербина Юлія Сергіївна – учитель хімії,

Ткаченко Тетяна Іванівна – учитель біології та основ здоров’я.

 

ршщшщд

 

В 2021-2022 навчальному році вчителі природничих дисциплін продовжували роботу над проблемою «Сучасні педагогічні стратегії викладання природничих дисциплін для розвитку самоефективної особистості в умовах впровадження Концепції Нової української школи». Ця проблема була складовою методичної проблеми школи: «Формування коннкурентно спроможної особистості здобувача освіти шляхом інноваційних технологій на основі педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму».

Проблема, над якою працювали вчителі була сформульована відповідно до проблем педагогів, які вказані в діагностичних картках-анкетах.

У І семестрі 2021-2022 навчального року були проведенні 3 засідання методичного об’єднання.

Серпневе засідання (інструктивно-методичний семінар «Вивчення нормативних документів МОН України щодо викладання природничих дисциплін у 2020-2021 навчальному році», на якому розглядалися питання:

1. Аналіз роботи ЦМО за 2020-2021 н. р., завдання на 2021-2022 навчальний рік та схвалення плану роботи ЦМО на 2021-2022 н. р.

2. Перевибори голови ЦМО на 2021 – 2022 н. р.

3. Вивчення методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-430 від 11.08.2021 р.).

4. Обговорення програм з предметів, їх структури відповідно до наказу МОН України від 07.06.2017 р. №804; навчальних програм для 10 та 11 класу, що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407 та методичних рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 09.08.2017 № 1/9-436 та лист МОН України 03.07.2018 № 1/9-415).

5. Обговорення листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2017 р. №1/11-8269 «Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в середній і старшій школі ЗНЗ з навчанням українською мовою.

6. Розгляд календарного планування з біології та екології, хімії, географії, природознавства.

7. Ознайомлення з додатком до наказу МОН України від 21.08.2013 р. №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти.

8. Ознайомлення з платформами та сервісами, які можна використовувати при дистанційному та змішаному навчанні школярів

9. Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо єдиних вимог ведення класних журналів, дотримання єдиного орфографічного режиму.

10. Визначення координатора         по навчальному закладу щодо проведення природничого конкурсу «Колосок – осінній – 2021 р.»

11. Про структуру навчального року.

У вересні було проведено позачергове засідання, де розглядалися питання підготовки завдань до І (шкільного) етапу Всеукраїнських олімпіад з предметів природничого циклу.

Проводилася робота між засіданнями:

üпроведення та підведення підсумків шкільних предметних олімпіад,

üвизначення переможців і учасників ІІ туру предметних олімпіад

üРозгляд календарно-тематичного планування з географії та біології для здобувачів освіти 6А класу Вовчок Діани, 8В Полякова Дмитра, 9В Несвіт Олени (індивідуальна форма навчання)

 

На жовтневому засіданні був проведений

Семінар-практикум: „Впровадження елементів НУШ в навчальний процес при викладанні природничих дисциплін”.   

 1. Обговорення нового Закону проосвіту.
 2. Ознайомлення з вебінарами, майстер класами, тренінгами в умовах НУШ, для школи ІІ ступеня.

3. Підсилення мотивації учасників освітнього процесу засобами     інформаційно-комунікаційних   технологій для успішного оволодіннями матеріалу знаннями і навичками.                                                                                        

 

На грудневому засіданні, яке відбулося 30 грудня були обговоренні такі питання:

 1. Аналіз роботи МО за перший семестр.
 2. Підсумки участі учнів закладу у шкільніх та міських олімпіадах.
 3. Обговорення нових програм НУШ у 5-х класах 2022 – 2023 н.р. та вибір авторів підручників.

Здобувачі освіти нашого закладу взяли участь у наступних олімпіадах: географія, біологія, хімія.

Результати:

Коваленко Тетяна 11-А – ІІІ місце географія (вчитель Зубко О. С.)

Матвієнко Вадим9-А – І місце хімія (вчитель Щербина Ю. С.)

Пономаренко Вікторія 11-А ІІІ місце хімія (вчитель Щербина Ю. С.)

На квітневому засіданні, яке відбулось 08 квітня та проходило вже в дистанційному форматі в умовах нових реалій, були обговоренні такі питання:

 1. в освітньому процесі НУШ.

3. Інтегровані уроки хімії.

4. Відмінна ЗНО-2022, ДПА-2022

 

 

На червневому засіданні, яке відбулось 1 червня вже в очному форматі були обговоренні такі питання:

 1. Аналіз роботи ЦМО природничо циклу за 2021-2022 навчальний рік.
 2. Вироблення рекомендацій щодо плану роботи ЦМО на наступний навчальний рік.
 3. Оновлення змісту й форми роботи вчителя в контексті Концепції Нової української школи.
 4. Звіти вчителів щодо самоосвітньої діяльності.

 

шщодшщ

 

В період між засіданнями педагоги підвищували фахову майстерність самостійно, використовуючи нові методичні розробки науковців і вчителів різних шкіл міста та України.

З 11 по 13 листопада 2021 р. педагоги кафедри, а саме Шнурков В. Ю., Щербина Ю. С., Ткаченко Т. І. пройшли курси на базі КОІППО ім. В. Сухомлинського «Нова українська школа: адаптаційний цикл базової середньої освіти (5-й клас)».

Шнурков В.Ю. 21 грудня 2021 року взяв участь у конкурсі «Учитель року – 2022» у номінації «Біологія» та з 10 листопада по 14 грудня брав участь у міському онлайн бізнес-турнірі «Стратегія фірми. Кропивницький – 2021» і став фіналістом.

Як завжди здобувачі освіти кожного року приймають участь у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок осінній 2021» з великим інтересом що свідчить про зацікавленість дітей до природничих наук.

Кількість учасників «Золотий Колосок» «Срібний Колосок» «Колосок»
104 73 22 9

Також здобувачі освіти приймали участь в он-лайн Олімпіада «Всеосвіта Весна -2022» з хімії за здобули гарні результати.

Клас Диплом I ступеня Диплом II ступеня Диплом III ступеня
7     1
9     1
11 1 1 1
Всього 1 1 3

Виходячи з цього вчителі ЦМО поставили перед собою на 2021-2022 навчальний рік наступнізавдання:

 • продовжити роботу із самоосвіти виходячи з методичної проблеми ЦМО, школи;
 • продовжити вдосконалення використання на уроках природничого циклу різних форм та методів активізації пізнавальної діяльності учнів;
 • більше уваги звернути на психолого-педагогічні аспекти роботи з учнями різних вікових категорій, проводити індивідуальний та диференційований підхід до учнів;
 • ознайомитися з теорією і активно впроваджувати різноманітні форми перевірки знань і умінь учнів, систематично проводити повторення матеріалу з метою розвитку предметних і життєвих компетентностей і підготовки до ДПА та ЗНО;
 • продовжити використання активних та інтерактивних форм роботи на уроках, самостійної роботи учнів із засвоєння нового матеріалу з метою поглиблення знань, умінь та навичок;
 • продовжити роботу над вивченням методики впровадження інформаційно-комунікативних технологій;
 • поглибити роботу над засвоєнням біологічних, хімічних, географічних термінів та понять;
 • продовжити роботу по формуванню в учнів екологічного мислення;
 • формувати уміння застосовувати знання здобуті на уроках хімії, біології, географії, основ здоров’я на практиці, в побуті;
 • використовувати лабораторні та практичні роботи для активізації розумової діяльності;
 • розвивати критичне, логічне мислення, науковий світогляд, любов до рідного краю, України;
 • формувати вміння самостійно добувати знання, спостерігати, досліджувати і пояснювати явища природи;
 • проводити роботу по впровадженню нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та новими програмами з природознавства, хімії, біології, ОЗ.
 • активно проваджувати ідеї НУШ в освітньому середовищі.

оегонр  енгоее7о он878к

ко8787  шлрлрлололо  шодшь