Аналіз роботи МО початкових класів в І семестрі 2022-2023 н.р.

Posted in МО вчителів початкових класів

Аналіз роботи МО початкових класів в І семестрі 2022-2023 н.р.
МО вчителів початкових класів КЗ «Академічна гімназія» Кропивницької міської ради працює над методичною проблемою: «Сприяння розвитку та формуванню творчої особистості в умовах НУШ через застосування інноваційних освітніх технологій».

15235.001

Основними завданнями методичної роботи на цей навчальний рік є:

1. Забезпечення умовдля успішного впровадження Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.

2. Продовження впровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів , сучасних інноваційніих педагогічних технологій,  інформаційно-комунікативних засобів навчання в освітній процес.

3. Сприяння створенню гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного самостановлення.

4. Формування єдиного освітньо-методичний простору для професійного зростання педагогів.

5. Забезпечення соціально-психологічної підтримки батьків та учнів у військовий час, здійснення контролю за дотриманням помірного навантаження та допомоги батькам і учням в процесі навчання онлайн.

Завдання членам методичного об’єднання:

· систематично опрацьовувати документи щодо організації навчання в НУШ, працювати над вдосконаленням методичної роботи з питань підвищення професійної майстерності;

· удосконалювати прийоми і методи дистанційного навчання, дбати про оформлення освітнього середовища;

· опрацьовувати нові документи, методичні рекомендації у військовий період, слідкувати за новинками методичної літератури, впроваджувати їх в освітній процес;

· займатися самоосвітою.

Відповідно до запланованого, вчителі постійно удосконалюють технології проведення сучасного уроку, організації навчальної діяльності учнів, з метою забезпечення найбільш високих результатів у реалізації і в досягненні нових освітніх цілей;

дбають про створення умов для розвитку навчально-дослідницької діяльності здобувачів освіти, підвищення рівня мотивації їх до навчання;

- активізують  і мотивують роботу учнівв умовах змішаного навчання.

Форми, методи, прийоми роботи, науковий підхід в організації ШМО були:

1) проведення засідань;

2) здійснення внутрішньошкільних моніторингів викладання предметів;

3) підготовка і проведення предметних олімпіад;

4) робота вчителів над темами самоосвіти;

5) організація та проведення відкритих уроків;

Протягом І семестру вчителі МО початкових класів вели цілеспрямовану роботу з реалізації завдань з удосконалення фахової майстерності та готовності до запровадження в освітній процес стандартів нового покоління:

1. Впровадження сучасних технологій, спрямованих на розвиток ключових компетенцій молодших школярів.

2. В організації освітнього процесу орієнтація на особистісно-орієнтований та діяльнісний підхід  з пріоритетом на збереження здоров'я учнів.

3. Продовжили роботу з реалізації наступності між початковою школою та дошкільним навчальним закладом, забезпечення наступності при переході дитини з початкової в середню ланку школи.

4. Продовжили систематизувати банк педагогічних ідей, поповнювали його матеріалами щодо впровадження в освітній процес здоров'язберігаючих та інформаційних технологій, технологій партнерства,які дозволяють реалізовувати особистісно – діяльнісний підхід до кожного учня.

5. Продовжили вивчати, узагальнювати та поширювати досвід роботи колег з реалізації власних методичних проблем.

Методична робота здійснювалася переважно в нетрадиційній формі, зокрема у формі методичних лекторіїв, тренінгів, круглих столів, педагогічних гостин, методичного марафону, аукціону методичних ідей, семінарів-практикумів тощо.

IMG-2c62d2fd26dd877dcb054475f2795344-V

Згідно з планом роботи МО початкових класів у І семестрі відбулося 3 засідання.

На 1 засіданні в серпні 2022 року було обговорено виконання плану за минулий навчальний рік та затверджено новий план роботи,  узгоджені завдання на рік щодо реалізації методичної проблеми МО, опрацьовано нормативно-правові документи, що регламентують функціонування початкової  школи; погоджено календарне планування на 2022-2023 навчальний рік та практично ознайомлено з питанням «Організаційно - методичні аспекти роботина 2022/2023 навчальний рік».

Значної уваги приділили питанням безпеки, вивченню документів, рекомендацій МОН  та готовності до можливих змін  військової та епідемічної ситуації.     

Спільно із психологічною службою навчального закладу було проведено тренінг  та практично опрацьовано питання «Впровадження псіхологічних вправ в освітній процес»; «Базова психологічна допомога в умовах війни. Практичні вправи; «Перша домедична допомога в умовах війни».

У жовтні місяці у формі педагогічних гостин було проведено засідання з теми «Освітнє середовище як  чинник  розвитку  особистості учня», на якому вчителі розширили  свої знання    щодо  запровадження  НУШ (удосконалення освітнього  середовища,  інтегроване  навчання, осередки НУШ, LEGO в освітньому процесі);

Під час практичного заняття було опрацьовано електронні освітні ресурси для Нової української школи, новітні підходи в навчанні молодших здобувачів освіти,колеги обмінялися досвідом роботи з теми "НУШ. Перші сходинки разом з учнями 4 класів", опрацювали наказ МОН № 813 та методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів НУШ.

В самоосвітній роботі вчителі- члени МО опрацювали:

  • рекомендації «Як створити і провести квест-урок»:
  • створили методичні кейси по проведенню «Ранкових зустрічей» та методичний банк по роботі з інклюзивними дітьми.

В грудні місяці у формі методичних посиденьок відбулося передноворічне засідання МО з теми «Діяльнісний підхід до навчання – запорука успіху НУШ», яке сприяло розвитку творчої активності педагогів, підвищенню їх теоретичної, методичної та практичної  компетентностей, удосконаленню освітнього процес у  початковій  школі;

Разом із теорією НУШ, вчителі  опрацювали навчальні види діяльності для досягнення очікуваних результатів у математичній  освітній галузі, нетрадіційно представили ігрові види діяльності в НУШ як засіб  активізації навчально-пізнавальної діяльності.

З метою піднесення престижу української мови, виховання у молодого покоління українців поваги до свого народу, рідної мови і традицій, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, підвищення рівня загальної мовної культури в листопаді місяці була проведена Декада української писемності та мови, під час якої вчителями кафедри були проведені інформаційні хвилинки, мовознавчі квести, мовні конкурси тощо. Здобувачі освіти 3-4 класів взяли участь в предметних олімпіадах та Міжнародному конкурсі ім. П. Яцика.

Крім того, на засіданнях МО вчителі розглядали і затверджували тексти контрольних робіт, аналізували результати і пропонували шляхи подолання труднощів у навчанні молодших школярів та ліквідації прогалин з навчальних предметів, навчальних досягнень учнів в НУШта питання сертифікації вчителів.

Вчителі постійно демонструють у своїй педагогічній діяльності різноманітність форм методичної роботи та навичок володіння ІКТ: власних електронних продуктів – досвіду роботи, розробок уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової електронної продукції в освітньому процесі.

Відповідно до поставлених на рік завдань, вчителі початкових класів беруть участь в  підвищенні свого фахового рівня: проводять онлайн уроки з використанням сучасних технологій, розробляють і використовують тестові завдання з навчальних предметів на різних навчальних платформах, готують доповіді, міні-презентації до уроків та творчі звіти з досвіду роботи, проводять відкриті уроки, виховні заходи, старанно виконують свої доручення.

Серед шляхів підвищення фахової майстерності педагогів найдієвішими є самонавчання та курсова перепідготовка.

Зокрема педагоги обирають навчання, відповідно до плану-графіку КОІППО, семінари і тренінги для навчання на різних платформах, отримують сертифікати.

Як і в минулі роки учні 2 – 4 класів беруть участь в онлайн олімпіадах, в конкурсах з української мови ім.П.Яцика та «Соняшник», конкурс з математики «Кенгуру» ( онлайн), природознавчому конкурсі «Колосок» (онлайн), отримують знання та сертифікати в розвивальних навчальних центрах онлайн. Проведення цих конкурсів для дітей є гарною можливістю перевірити своїзнання, удосконалювати роботу з тестами, підвищувати свій результат.

Як і раніше, перед вчителями початкових класів стоять завдання: бути готовими за будь яких умов орієнтувати кожен навчальний предмет на пошук свого місця у розвитку особистості молодшого школяра, формування у нього провідної навчальної діяльності, вміння і бажання вчитися, щоб кожен зміг без перешкод продовжити свою освіту в основній школі та адаптуватися у житті.

Колектив вчителів початкової школи Академічної гімназії успішно вирішує поставлені завдання.

В цілому робота методичного об'єднання вчителів початкових класів за І семестр може бути визнана задовільною.

Керівник МО  Резніченко Н. В.