Підсумки проведення Місячника "Я атестуюсь!"

Posted in Атестація вчителів

УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Комунальний заклад «Навчально-виховнеоб’єднання

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я»

Кіровоградськоїміської ради Кіровоградської області»

проспект Перемоги, 16, м. Кіровоград, 25002, тел.(0522) 24-85-52; ІНН 33428884; e-mail: nvo_20@ukr.net

 

НАКАЗ

від 15 березня 2018 року                                                              №86/о

Про підсумки проведення

Місячника «Я атестуюсь!»

На виконання Річного плану роботи закладу, плану внутрішньошкільної методичної роботи на 2015/2016 навчальний рік, наказу по закладу від 31 січня 2018 року №36/о «Про організацію та проведення Місячника «Я атестуюсь!» та з метою завершення атестаційного періоду педагогічних працівників, узагальнення матеріалів, спрямованих на всебічне, комплексне вивчення та оцінювання педагогічної діяльності, визначення рівня їх професійної компетентності, результатів роботи, фахової діяльності в період з 15.02 до 15.03.2018 року проводився Місячник «Я атестуюсь!».

Проведенню Місячника передувала серйозна підготовка щодо організації та активної участі вчителів у запланованих заходах. Членами атестаційної комісії, керівниками МО, ЦМО, заступниками директора з ними проводилися: інструктивно-методична нарада, індивідуальні консультації, співбесіди; надавалися методичні рекомендації; переглядалася науково-методична література, документація.

У цей період активізувалася робота щодо заключного етапу вивчення системи роботи вчителів, які атестувалися, членами атестаційної комісії, адміністрацією закладу, соціально-психологічною службою. Відкриті уроки, позакласні заходи з предметів, виховні заходи в класах, де вчителі є класними керівниками, психолого-педагогічні консультації стали основною рушійною силою щодо встановлення рівня професійної майстерності педагогів у міжатестаційний період.

У ході Місячника вчителями-предметниками було проведено 6 відкритих уроків з різних дисциплін та 6 позакласних заходів розвивального та виховного характеру з учнями різних вікових категорій, тренінгові заняття з тими, хто атестувався. Було встановлено, що вчителі з усією відповідальністю ставляться до дорученої їм справи. Під час підготовки до уроків, занять і заходів визначають такі форми й методи роботи з учнями, які сприяють глибокому засвоєнню ними навчального матеріалу, підвищенню рівня їх навченості, впливають на ефективність і результативність навчально-виховного процесу. Уроки були цікавими й методично грамотно побудованими, їх структура відповідала типу. Вчителі продемонстрували майстерність щодо впровадження елементів новітніх педагогічних технологій, використання інтерактивних методів навчання, вміння оригінально поєднувати теорію з практикою, що значно впливає на підвищення рівня знань учнів.

Серед тих, хто проходить атестацію у 2017/2018 навчальному році, наявні вчителі різних кваліфікаційних категорій: на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії» - 4 педагоги, на встановлення кваліфікаційної категорії спеціаліст І категорії» -1 педагог, на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 2 педагоги, на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному званню «старший учитель» - 2 педагоги.

На високому науковому й методичному рівнях були проведені відкриті уроки Михайленко Т.С., Осаулець Л.В., Поповою Ж.В.. Уроки цих педагогів завжди цікаві, їх етапи добре продумані, насичені різними видами роботи, з вдало підібраною наочністю та дидактичним матеріалом. Активно використовувалися ігрові моменти, створювалися «ситуації успіху», що розвивало пізнавальний інтерес і активність учнів, знімало втому, дозволяло втримати увагу. Творче ставлення до роботи таких педагогів забезпечує високу якість навчання школярів. Вдало поєднані диференційований та індивідуальний підходи розкривали потенціал кожного учня, здатність працювати в команді, оцінювати власні можливості, порівнювати їх з досягненнями товаришів, відчувати рівень складності розв’язуваних завдань, контролювати результат.

Вчитель біології Михайленко Т.С. провела урок з теми «Зорова сенсорна система. Око», де зосередила увагу на демонстрації схеми ока та розборі його елементів. Учні визначали основні частини ока, працювали в зошитах і мали змогу вдома підготувати інформацію щодо попередження хвороб очей.

Вчитель української мови та літератури Осаулець Л.В. провела урок з теми «Микола Вінграновський. Поезії», на якому одинадцятикласники ознайомилися за допомогою мультимедійної дошки із творчим і життєвим шляхом письменника та у вигляді квесту мали змогу перевірити власну готовність до уроку з теми, що вивчається. Робота в групах (вдало продумана) мала на меті поетапно представити та розкрити поетичний світ М.Вінграновського.

Вчитель початкових класів Попова Ж.В. провела урок з теми «Перевірка віднімання додаванням», де учні вчилися виконувати математичні дії, виконували роботу на картках та працювати у групах. Використання інтерактивних форм роботи, таких як «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Займи позицію», «Коло думок», «Навчаючи учусь», дозволило провести урок цікаво та реалізувати поставлену мету уроку.

Вчитель фізики Зайцева О.Б. представила урок-лекцію з теми «Фотоефект», під час якого учні ознайомилися з даним явищем та переглянули відповідну презентацію. На жаль, використання сучасних мультимедійних засобів було непродуманим, фізичних задач учні не розв’язували, а мали змогу лише ознайомитися із виведеною вчителем формулою Енштейна. 

Окремо слід відзначити роботу вихователів ГПД Левицької А.С та Коваленко Ю.М. Виховні заходи, проведені цими вихователями ГПД, були спрямовані на формування здорового способу життя в учнів, привиття їм навичок гігієни, формування здоров’язбережувальної компетентності загалом. Задля цього були використані ігрові прийоми, перегляд мультфільмів та прослуховування пісень, інсценізація.

Левицька А.С. провела з вихованцями справжні вечорниці, під час яких учні мали змогу виявити творчі здібності під час різноманітних ігор і забав та поласувати варениками.

Вихователь чітко продумала структуру заходу, дібрала ефективні форми взаємодії з учнями, наочність, використала народні ігри- обряди, інсценізацію, що допомогло вихованцям стати активними співтворцями свята.

Не менш цікавими й результативними були уроки менш досвідчених учителів. Так, Демешко К.С., вчитель української мови та літератури, проводячи уроки словесності, добирає форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність учнів під час вивчення теоретичного матеріалу та удосконалення практичних навичок. Систематично працює над формуванням в учнів культури мовлення, відповідальності за результати власної діяльності, ознайомлює дітей з поетами та письменниками завдяки активному використанню інформаційно-комунікаційних технологій. Проблемні питання, робота над сенканами у групах, евристичний метод постійно використовуються молодим педагогом. Під час проведених відкритих уроків з теми «Ліна Костенко. Ідея глибокого духовного наповнення людини-її «крилатості», що проявляється індивідуально. Духовне багатство-найбільший скарб у житті» та «Філологічної еврики» учні, працюючи в командах, змогли розвинути уміння й навички усного спілкування українською мовою, грамотність, навички виразного читання й мовлення завдяки інсценізації, роботі з мовними одиницями, фонетичній розминці.

Належну увагу педагог приділяє активізації мовної діяльності учнів, опануванню ними монологічного та діалогічного мовлення, правилами мовленнєвої поведінки; розвиває вміння послідовно і грамотно висловлювати думки в усній і письмовій формі. Вивчаючи твори українських письменників і беручи за приклад їх життя та життя героїв літературних творів, учитель виховує в учнів громадянську позицію і високі моральні якості. Розвиває читацькі уміння школярів, виховує в них культуру читання.

Достатньо цікавими виявилися педагогічні знахідки вчителя початкових класів Росчислав Т.В.. Для її роботи характерний творчий пошук, прагнення до позитивних змін шляхом впровадження елементів інноваційних технологій. Тетяна Вікторівна, працюючи на уроці природознавства з теми «Риби», активно використала мультимедійну презентацію про різновиди риб, особливості їх будови, поєднавши її із повідомленнями учнів про них, розгадуванням ребусів та подальших створенням ілюстрацій до риб, які найбільше запам’яталися.

Вчитель вчить учнів логічно мислити та аргументувати, аналітично дискутувати та правильно висловлювати свої думки. З цією метою вона вміло поєднує гру і навчання, зацікавлює учнів матеріалом, використовуючи різну наочність: картини, малюнки, схеми, фото та відеоматеріали, практикує такі методи як «мозковий штурм», «мікрофон», «незакінчене речення», «дискусія», «читання з позначками». Ефективно реалізує міжпредметні зв’язки. Вчитель формує в молодших школярів соціальні навички, вміння працювати у парах, групах з різною кількістю дітей, враховує диференціацію за здібностями та інтересами учнів.

Формуючи здоровязбережувальну компетентність під час проведення виховного заходу «Ми-за здоровий спосіб життя», Росчислав Т.В. активно використала інсценізацію, гру, декламацію поезій, прослуховування пісень та перегляд відео.

Керівниками МО, ЦМО, адміністрацією навчального закладу, членами атестаційної комісії були ініційовані й проведені «круглий стіл» з проблеми: «Атестація – крок до вершини успіху», в ході якого відбулася конструктивна розмова щодо аналізу проведених відкритих уроків, занять, виховних заходів, кращі педагоги ділилися своїми педагогічними здобутками, враженнями від заключного етапу атестації 2018 року, підводили підсумки самоосвітньої роботи над методичними проблемами.

Соціально-психологічною службою закладу в рамках Місячника проводився тренінг з учителями щодо виявлення їх професійного рівня, оцінки результатів роботи, співпраці з учнями та їх батьками.

Заключним етапом Місячника «Я атестуюсь!» стала підготовка членами атестаційної комісії матеріалів з досвіду роботи вчителів для методичного бюлетеня.

Виходячи з вищесказаного,

НАКАЗУЮ:

 1. Заходи з підвищення педагогічного, психологічного, методичного та фахового рівнів педагогічних працівників, які атестувалися, вважати виконаними.
 2. Адміністрації навчального закладу:
 3. 1.Дотримуватись вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
 4. 2.Здійснювати організаційні заходи щодо успішного проведення атестації педагогів закладу.
 5. 3.Забезпечувати своєчасне надання інформації щодо атестації вчителів та проходження ними курсів підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм і місця.
 6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Крупченко М.В.:
 7. 1.Скоординувати роботу з педагогічними кадрами закладу щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2018 році.
 8. 2.Урізноманітнювати спектр форм, методів, засобів, технологій методичної роботи з педагогічними кадрами.
 9. 3.Сприяти активізації творчої діяльності вчителів, стимулюванню неперервної фахової та загальної освіти, підвищенню їхньої персональної відповідальності за результати навчання й виховання учнів.
 10. Педагогічним працівникам систематично працювати над підвищенням рівня самоосвітньої діяльності, професіоналізму, удосконаленням дидактичних умінь і навичок.
 11. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Крупченко М.В., заступника директора з навчально-виховної роботи.

Директор                                                                     С. Колосова