Аналіз стану використання бібліотечного фонду учнями та педагогічними працівниками та рівень інформаційного забезпечення закладу

Posted in Діяльність бібліотеки

 

Аналіз стану використання бібліотечного фонду учнями та педагогічними працівниками

та рівень інформаційного забезпечення закладу

(за останні 3 роки)

протягом 2017-2019 навчальних років

КЗ «НВО «ЗНЗ I-III ступенів № 20

ДЮЦ «Сузір´я» міської ради м. Кропивницького

Кіровоградської області

 

 

 

Свою діяльність шкільна бібліотека організовує спільно з педколективом відповідно до плану роботи, що затверджується педагогічною радою школи.

У своїй роботі бібліотека протягом 2017/2019рр. керувалася основними нормативно-правовими документами:

Закон України «Про загальну середню освіту»;

Закон України «Про бібліотеку та бібліотечну справу»;

Положення«Про бібліотеку середнього загальноосвітнього закладу».

Завдання, що стоять перед сучасною національною школою, зміна характеру, пріоритетів і підходів до освіти та виховання, процеси глобалізації та інформатизації суспільства зумовлюють зміну функцій та статусу бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, реформування їх в інформаційні центри, які мають здійснювати, в першу чергу, інформаційне забезпечення освітньо-виховного процесу.

У Законі України«Про загальну середню освіту» важливе місце відводиться культурно-виховній і просвітницькій роботі в закладах освіти. Шкільна бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги.

АНАЛІЗ СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ УЧНЯМИ

Робота з користувачами

Показники роботи 01.09.2017 р. 01.09.2018 р. 01.09.2019 р.
Загальна кількість користувачів 969 990                      941
учні 884 908                      871
вчителі 68 69                      70
батьки 17 13                      12
представники місцевих громад, інші - -                      -
Загальна кількість відвідувань 5.700 5.595

                 2.509

             (I семестр)

Кількість книговидач, прим. 10.348 9475 4.259
книги, брошури     4.014
 журнали, газети     245

Загальна кількість виданих

підручників

10.099

9763

 
Обертаність основного    бібліотечного фонду 0,97 0,97 0,97

                                          

Протягом навчального 2017/2019рр. бібліотекарі здійснили максимальне розкриття фонду через сучасні форми наочної популяризації літератури та оптимізацію довідково-бібліографічного обслуговування.

Для забезпечення обліку фонду ведеться відповідна документація: книги сумарного обліку фонду бібліотеки, інвентарні книги, книга обліку видань тимчасового користування , папки накладних , папки актів вибуття, реєстраційна картотека навчальної літератури , формуляри користувачів.

Бібліотечний фонд

Показники

Станом на

01.09.2017

 

Станом на

01.09.2018

 

Станом на

01.09.2019

 

1. Основний бібліотечний фонд (без урахування підручників) 10.837 7.719 7.719

Періодичні видання, усього

12 12 9
Для вчителів 7 9 5
Для учнів 4 3 3
Для бібліотечних працівників 1 1 1
Документи на електронних носіях ---- ---- ---
Аудіовізуальні документи ---- ---- ---

За змістом:

Психолого-педагогічні науки

148 129 129
Суспільно-політичні науки 114 88 88
Природничі науки 425 336 336
Прикладні науки 146 104 104
Літературознавство, мовознавство 482 407 407
Мистецтво і спорт 79 32 32
Художня література 8.300 7.380 7.380
Методична література 223 191 1
Бібліотекознавство 3 1 191
Довідкові видання 917 910 910
Книгозабезпеченість 16.03 24 24
2. Фонд підручників 13.844 16.055 17.324

 

 

На протязі начального року ведеться наступна робота з підручниками:

-         своєчасно (до1.09) забезпечити учнів підручниками, які є у наявності;

-         вивчення стану забезпеченості учнів підручниками з урахуванням особистих підручників.

-         замовлення необхідних підручників на поточний навчальний рік на сайті ІМЗО.

-         проводження списання підручників загублених читачами та застарілих.

-         проводження повної інвентаризації фонду підручників , розстановка їх по класах, найменуваннях, роках видання.

Моніторинг читання учнів 2 – 11 класів протягом 2017/2019 навчальних років показав, що 93% школярів – читачі шкільної бібліотеки. Найактивніші читачі – це учні 2 – 5 класів. Понад 61% дітей цього віку  прочитують по 10 і більше книг в місяць. Це свідчить про те, що читачі молодших класів проявляють інтерес до книги, читання.  Щоб зацікавити маленьких читачів розмаїттям книжкового світу, бібліотека разом з вчителями систематично проводить бібліотечні заняття, літературні читання, літературні ігри. В бібліотеці постійно організовуються книжкові виставки та перегляди найцікавіших дитячих видань.

Аналізуючи відвідуваність та читаність учнів , ми виділили три групи читачів:

-                      пасивні - 5-9 відвідувань на рік;

-                      середньо активні – 9-15 відвідувань;

-                      активні – більше 15 відвідувань;

 

Метод дослідження – аналіз читацьких формулярів. У формулярі читачів вівся облік індивідуальної роботи з читачем, вказувалась кількість відвідувань для обміну книг та участі в масових заходах, відмічалася книговидача за рекомендацією та самостійний вибір. Для кожного читача визначалися показники читацької активності.

Ми відслідкували їх показники за 2017/2019 навчальні роки. Ці результати представлені в діаграмі.

               Групи читачів середньої школи за ступенем активності:

Аналіз відвідуваності показав, що в 2019 році в порівнянні з 2017роком число відвідувань читачів середньої школи збільшилось. В цілому по паралелі показник відвідуваності збільшився з 2,6 до 4,8%. Аналіз показників діяльності шкільної бібліотеки , що впливають на читацьку активність показав в цілому позитивну динаміку.

Але в 5-А класі(96%), 5-Г(95%), 6-А(95%), 6-Б (93%), 6-Г(95%) спостерігався в 2017 році недостатній відсоток охоплення учнів бібліотечним обслуговуванням. Щодо усунення цих недоліків ми активізували роботу з реклами шкільної бібліотеки, проведення масових заходів з популяризації дитячого читання.

На жаль, починаючи з 6 класу, інтерес до книги у дітей зменшується. 21% школярів 6 – 8 класів протягом 2017/2019 років бібліотеку не відвідували. 24% учнів прочитали по 5 – 7 книг, 12% - по 8 і більше книг. Вважаю, що основною причиною зниження читацької активності дітей цієї вікової категорії, є недостатня кількість книг сучасних  видавництв. Діти середнього шкільного віку починають цікавитися довідково-популярними виданнями, дитячими детективами, дитячою фантастикою. Протягом останніх років бібліотека комплектується в основному тільки за рахунок благодійних акцій, тому в повному обсязі задовольнити читацький попит немає можливості.

Аналіз відвідуваності показав, що в 2017 році в порівнянні з 2019 роком число відвідувань читачів середньої школи збільшилось. Аналіз показників діяльності шкільної бібліотеки , що впливають на читацьку активність показав в цілому позитивну динаміку.

Аналізуючи анкети 5-6 класів за 2018/2019 роки, ми визначили складний тип читача, на запитання, яку книгу хочеться прочитати , ще не можуть назвати конкретну, більше сподіваються на рекомендацію бібліотекаря або свого товариша.

Більшість учнів посилаються на відсутність часу для читання книжок, відповідаючи на запитання анкети, вони пишуть, що їм цілком достатньо програмної літератури. Вони не можуть визначити героїв, що відповідають якостям, які вони цінують в людях і хотіли б бачити в собі. А якщо такі і є, то тільки в творах програмної літератури. Цьому факту є пояснення: в родинах приділяють замало уваги читанню дітей; батьки самі не читають, не можуть порадити дитині потрібну книгу.

І все ж діти люблять та вміють читати, бібліотекарі розуміють, що читання-це не просто складання слів з літер, аналіз відвідувань показав, що мотиви відвідування змінюються залежно від частоти звернення до бібліотеки. Основними мотивами є освітня, наукова.

Одним із пріоритетних напрямків роботи є дозвілля, саме тому 23%, відвідувачів цей мотив визнали головним.


Читання учнів середніх класів мотивоване переважно власним інтересом: в середньому 72% учнів говорять, що їм подобається читати. Проте з віком в учнів наростає відношення до читання як примусового і нудного заняття, яке нікому не потрібне. Серед книг різних типів і жанрів в учнів середніх класів лідирують : пригодницька, фантастична та розважальна література.

Бібліотека як інформаційний , культурний і дозвіллєвий центр проводить значну кількість різноманітних заходів. Аналіз свідчить, що перевага читачами надається наочним формам роботи. 40 % читачів надають перевагу виставкам нових надходжень та періодики, 30%-тематичним виставкам і переглядам літератури, 71% користувачів відвідують масові заходи бібліотеки.

Масові заходи з застосуванням інформаційно-комунікативних технологій проводимо з єдиною метою - підвищення у школярів інтересу до читання , розширення їх світогляду, інформаційної культури, розвитку творчих здібностей учнів.

 

В бібліотеці постійно проводяться:

-                      книжкові виставки та перегляди літератури;

-                      інтелектуальні ігри;

-                      літературні заходи;

-                      бібліотечні уроки ;

-                      інформаційні та виховні години.

З віком у дітей зростають потреби в інформації. Учні 9 – 11 класів починають більш активно відвідувати бібліотеку. 23%  старшокласників прочитали по 5 – 6 книг, 43% - по 7 і більше книг. Це обумовлено більш свідомим відношенням учнів до навчально-виховного процесу, до самоосвіти. Учні для своїх читацьких потреб використовують різноманітні джерела інформації.

На даний час, особлива увага приділялася широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії і культури українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

Отримуючи нову подарункову літературу, бібліотекар готує «Інформаційний бюлетень новинок», «Зустріч з новими книгами», організовує відкриті перегляди літератури та періодики «Зупинись на хвилинку – подивись на новинки».

Вважаємо, що основною причиною зниження читацької активності дітей є недостатня кількість книг сучасних видавництв. Діти середнього шкільного віку починають цікавитися довідково-популярними виданнями, дитячими детективами, дитячою фантастикою. Протягом останніх років бібліотека комплектується в основному за рахунок благодійних акцій, тому в повному обсязі задовольнити читацький попит немає можливості. Нестача нових видань літератури призвели до того, що учні мало знають сучасних авторів і на запитання, яку б хотіли прочитати книгу , не можуть інколи дати конкретної відповіді.

Для цілеспрямованої роботи бібліотекаря з вивчення та забезпечення читацьких інтересів учнів необхідно постійно оновлювати і поповнювати бібліотечний фонд; використовувати новітні інформаційні технології.

У результаті проведеного аналізу читацької активності учнів зроблено висновки: структура та зміст дитячого читання визначаються соціальними факторами (родина, школа, суспільство), особистісними (інтереси, нахили, захоплення), книжковим ринком, рекламною продукцією .

Впровдовж 3-х років основними завданнями нашої бібліотеки виявлено:

- активізувати читацьку активність учнів шляхом поповнення фондів науково-популярними книгами та періодичними виданнями;

- впроваджувати інноваційні форми роботи , активізувати роботу з реклами бібліотеки;

- з метою залучення дітей до систематичного читання організувати захист дитячих формулярів, провести конкурс «Найкращий читач 2020» року;

- підвищити культуру читання через впровадження інтерактивних форм бібліотечної роботи, співпраці вчителів і бібліотекарів, залученню дітей до участі у заходах бібліотеки;

- для збільшення показників читацької активності більше уваги приділяти індивідуальній роботі з читачами;

Перед бібліотекою та вчителями, було поставлено спільне завдання: навчити учнів уміло використовувати найрізноманітніші джерела інформації для задоволення їхніх освітніх потреб. Особливо складно прищеплювати школярам навички користування довідковою літературою. Тому вчителі-предметники активно сприяли формуванню цих навичок: завдання з будь-якого предмета подавались так, що учні були змушені звертатися до словників і довідників

Таким чином, дії бібліотекаря та всього педагогічного колективу дали певні результати. Майже всі учні школи вільно орієнтуються у книжковому фонді бібліотеки відповідно до їх вікової групи; вони мають первинні знання про книгу, бібліографію, бібліотеку від загального ознайомлення з бібліотекою до знання змісту окремих розділів книжкового фонду і вибору книг, використання каталогів і картотек.

 

 

 

СТАН ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

Бібліотечне обслуговування – це відкрита, багаторівнева підсистема бібліотечної праці з надання різноманітних інформаційних послуг , орієнтована на користувачів. Тому бібліотека не обмежується спостереженням за мінливими запитами, а все частіше звертається до дослідження думки користувачів про широкий спектр питань обслуговування – послуги, відмови, якість комплектування фонду, ступінь комфорту, режим роботи, вимоги до бібліотекаря та ін.

Наші дослідження показали, що майже всі вчителі звертаються в бібліотеку для отримання навчальної літератури – 95%, а 30% читають ще й художню літературу.

Аналіз результатів щодо відвідувань педагогічних працівників бібліотеки 2017 2018 2019
Кожного дня 13% 16% 17%

Один раз на тиждень

41%

47%

47%

Дуже рідко 22% 26% 28%
Не користуються 1% 2% 2%

Оцінюючи склад фонду, педагогічні працівники в основному дали йому позитивну оцінку.

Відповідаючи на запитання «Чи задовольняє склад фонду Ваші потреби в літературі?», 32 опитаних оцінили його на «добре» та «відмінно», а 12 бачать необхідність у його покращенні. Частку наукової літератури у фонді 28 користувачів вважає достатньою, а 32– рекомендували істотно збільшити цей вид документів.

Становище з методичною літературою аналогічне науковій, найкраще забезпечені користувачі філологічного напрямку. Періодичні видання, які складають значну частину фонду, отримали найвищу оцінку. Так, 16 опитаних повністю задоволені запропонованими журналами і газетами в бібліотеці. Лише 18 педагогічних працівників вважають за потрібне розширити асортимент фахової періодики, особливо в історичному напрямку – 7 вчителів.

 

 

В період 3-х років систематично проводилася робота з педагогічним колективом, а саме:

-            інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури (з використанням картотек, каталогів, стенду «Шкільна бібліотека інформує»), які надійшли до бібліотеки;

-                      підготовки анотованих списків літератури для вчителів-предметників;

-                      участь у педрадах, семінарах тощо;

-                      ведення картотеки на допомогу виховному процесу в школі           «Картотека передового педагогічного досвіду», «Картотека національно-патріотичного виховання»;

-                      участь у підготовці та проведенні предметних тижнів;

-                      постійна допомога у виборі літератури педколективу школи при проведенні масових заходів;

-                      допомога класним керівникам початкових класів книжковими добірками щодо організації уроків позакласного читання.

Отже, працюючи в тісному контакті з учителями , бібліотека використовує усі можливі форми співробітництва в здійсненні виховання культури читання школярів під час викладання різних предметів, у повсякденній роботі з читачами –учнями.

 

АНАЛІЗ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

 

Час вносить корективи в діяльність бібліотек. Змінюються завдання, шкільні бібліотеки набувають нового статусу і називаються: «інформаційний центр». Прийшло розуміння, що шкільна бібліотека не тільки місце для видачі книг, вона являється індикатором освіти, вона повинна сформувати політику інформаційної підтримки освіти. Крім того, шкільна бібліотека повинна ще навчати самостійно шукати інформацію.

Адже, учень, ставши незалежним в пошуках знань, може досягти більшого і в школі, і в дорослому житті. Він буде об’єктивно бачити і оцінювати різні точки зору, судити про них розумно. А навчити самостійно думати в першу чергу може тільки бібліотека.

Інформаційні технології в шкільній бібліотеці

 

В умовах інформатизації школи і суспільства першочерговим завданням для шкільної бібліотеки є впровадження в діяльність інформаційно-комунікаційних технологій, які допоможуть зробити бібліотеку більш доступною, та ефективною. Зазначене вище виводить на перший план такі завдання, як:

– накопичення, обробка, розповсюдження інформаційних ресурсів та матеріалів в різних форматах;

– ведення інформаційно-пошукових систем і бібліографічних баз даних, що дозволяють оперативно і повно знаходити необхідну інформацію;

– створення і поповнення баз даних з методики та освіти;

– допомога учням і педагогам у визначенні ресурсів та використанні інформації;

– виховання культурної і громадянської самосвідомості, допомога в соціалізації школярів, розвиток їх творчого потенціалу.

Інформаційні потреби читачів

 

У своїй роботі за 2018/2019 роки використовую діагностику інформаційних потреб користувачів. Це сприяє якісному забезпеченню школярів потрібною їм інформацією. Під час опитування передбачаю проведення анкетування, бесід з учнями. Ці форми дають можливість постійного контакту зі споживачами інформації. У процесі спостереження виявляю найсуттєвіші аспекти, що характеризують особливості запитів користувачів. Аналіз читацьких формулярів допомагає виявити найбільш популярні серед учнів видання та актуальну для них тематику. Завдяки цьому планую поповнення бібліотечного фонду літературою, яка користується найбільшим попитом. Аналіз усних і письмових заявок передбачає вивчення запитів на тематичний пошук матеріалів. Він, як і аналіз читацьких формулярів, дозволяє визначити, які джерела користуються найбільшим попитом. Це дає можливість укладати рекомендовані списки літератури з актуальних тем, виділяти у фонді необхідні видання, організовувати тематичні виставки

Робота шкільної бібліотеки – надзвичайно багатогранна

 

Шкільна бібліотека у 2017/2019 навчальному році забезпечувала потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надаючи систематичну, цілеспрямовану допомогу учням, вчителям та адміністрації щоб бути ефективною, ця робота носила систематичний, оперативний, випереджаючий характер.

Були визначені конкретні форми інформування кожної категорії читачів з урахуванням їхніх потреб.

Діяльність шкільної бібліотеки у 2017/2019 навчальному році була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї

Систематично, у процесі надходження нової літератури, поповнювались постійно діючі книжкові виставки: «У світі цікавого», «Ми і сьогодення», «Світ фантастики та пригод», «Книжкові новинки», «У світі казок», «Правова культура», «Квітне мова - наша рідна», «Абонемент в країну здоров'я», «Нововведені твори до діючих програм» тощо.

Бібліотека готувала різноманітні бібліографічні довідки, вела їх облік. Багато довідок носили фактичний та тематичний характер, наприклад: «Обережно діти!», про видатних українських та зарубіжних письменників: Костенко Л., Шевченко Т.Г., Малишко А., Куліш М .Стус В., Забіла Н., до святкування з Дня Перемоги, Дня української писемності та мови, вшанування Небесної сотні та ін..

До святкових дат та урочистих подій були постійно організовані протягом 2017/2019 років виставки, наприклад: «1 вересня – День Знань». «Україна – свята і єдина!», «Стежинами визволителів», «Козацькому роду нема переводу», «Плекатимеш мову – цвістимуть сади», «Людина починається з добра», «Малишко А. - соловейко України”, «Твої права та обов’язки», «22 січня – День Соборності України», «Шевченківські пам’ятні дні», «Чорні крила Чорнобиля», «Бережіть світлу пам’ять», «Герої Небесної сотні». Усього протягом кожного навчального року було оформлено 29 яскравих книжкових виставок.

Інформаційну роботу також здійснюю і в формі огляду літератури, як художньої, так і науково-популярної. Бібліографічні огляди проводжу систематично, один раз в місяць. Бібліографічний огляд передбачає характеристику творів, об’єднаних за загальним принципом. В оглядах, якщо вони проводяться для старшокласників, педагогів чи батьків, важливо не тільки характеризувати книги, але і оцінити.

Ефективною формою бібліографічного інформування виявилась презентація нових подарованих читачами книг. Її доповнювали міні-виставками, іграми, конкурсами ілюстраціями.

Доброю формою донесення інформації до читача являються тематичні папки – досьє. В них ми зібрали вирізки із газет, журналів та інших друкованих джерел. Серед тем маємо такі: “Наш друг - книга”, “Українські свята та обряди”, “Історія та сучасність України”, “Легенди рідного краю ” та інші.

В інформаційній роботі практикую дні інформації, на яких рекомендую читачам літературу, що поступила в бібліотеку. Добре, якщо вони проводяться систематично, включаючи організацію виставок літератури, причому не тільки книг, але періодичних видань, матеріалів, проведених бесід, оглядів літератури.

Не менш значне місце в інформаційній роботі займає «Тиждень дитячої та юнацької книги», святкування якого в березні стало в нашій школі доброю традицією. У цей період у школі проходять літературні ранки, бібліотечні уроки, турніри кмітливих, конкурси дитячих малюнків, ігри.

Вихованню почуття патріотизму, любові до рідної землі, гідності, духовності дитини допомогло використання краєзнавчих матеріалів. Загальновідомо, що краєзнавча інформація є важливим джерелом формування національної свідомості, самосвідомості, виховання патріотичних почуттів, допитливості. З огляду на це зростає роль краєзнавства, яке стає одним із провідних напрямів роботи шкільної бібліотеки.

У популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань використовувалися найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, практичні заняття, повідомлення учнів, різні види змагань, конкурсів.

На бібліотечно-бібліографічних уроках діти вчаться користуватися книгою та каталогами і опановували навички спілкування. Постійно з року в рік проводяться уроки з таких тем: свято «Посвячення в читачі», «Структура книги», «Вибір книг у бібліотеці», «»Що ми знаємо про книгу і бібліотеку?» , «Книга та її основні елементи», «Вибір книг у бібліотеці» , «Щоденник читача», «Довідкова література для молодших школярів», «Історія створення книги», «Книги які знають усе» , «Цікава бібліографія», «Відгук про книгу», презентації: «Подорож по бібліомісту» (1 кл.), «Книги – морська глибина» (2 кл.), «Історія створення книги» (4-6 кл.), «Структура книги» (5 кл.).

Впродовж 2017/2019 років перед бібліотекою та вчителями, було поставлено спільне завдання: навчити учнів уміло використовувати найрізноманітніші джерела інформації для задоволення їхніх освітніх потреб. Особливо складно прищеплювати школярам навички користування довідковою літературою. Тому вчителі-предметники активно сприяли формуванню цих навичок: завдання з будь-якого предмета подавались так, що учні були змушені звертатися до словників і довідників. Пробудженню інтересу до довідкової та науково-популярної літератури сприяло використання таких форм позакласної роботи, як олімпіади, тематичні вечори, участь у конкурсах «Левенятко», «Кенгуру».

Таким чином, дії бібліотекаря та всього педагогічного колективу дали певні результати. Майже всі учні школи вільно орієнтуються у книжковому фонді бібліотеки відповідно до їх вікової групи; вони мають первинні знання про книгу, бібліографію, бібліотеку від загального ознайомлення з бібліотекою до знання змісту окремих розділів книжкового фонду і вибору книг, використання каталогів і картотек.

Маркетингова діяльність здійснює аналіз ресурсного потенціалу бібліотеки, його відповідність потребам учням: постійно проводяться міні-опитування «Ваш вибір» , рейтинг періодичних видань. Постійно діє інформаційна скринька «Ваші пропозиції, побажання, зауваження». Відбуваються при бібліотеці рекламні акції, інформування, запрошення на різноманітні заходи.

Відбулась певна реконструкція інформаційних зон бібліотеки, а саме, оформлення інформаційного куточка «Поспішайте прочитати», оформлення тематичної полички «Бестселери наших читачів», «Улюблений автор читачів», «Відкриваємо нові імена».

Велику увагу в школі приділяємо наочній агітації. Яскраво, естетично оформлено бібліотечний стенд «Живи, підручнику мій!», книжкові виставки «Книга дякує», «Книга скаржиться», «Такою мене зробили діти», «Такими ми стали, коли в надійні руки потрапили». Вони закликають учнів ставитися до книжки, як до друга, наставника, вчителя, допомагають виховувати у них любов і повагу до тих, хто створює духовне багатство.

Інформаційна робота: 2017 2018 2019
-          дні інформації 4 4 4
-          тематичні тижні 2 4 4
-          заходи з формування інформаційної культури 2 11 14
-          інші заходи 16 26 31
Виставкова діяльність:    
-          виставки нових надходжень 2 2 1
-          тематичні виставки 2 2 18
-          постійно діючі 7 7 7

 

 

ІННОВАЦІЙНІ БІБЛІОТЕЧНІ ЗАХОДИ В РОБОТІ БІБЛІОТЕКИ

ЯК  СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ

РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ

 

Значним досягненням в період 2017/2019 років стало введення в бібліотечну роботу інноваційних заходів, які сприяють підвищенню рівня інформаційної культури учнів.

Сьогодні в Україні йде процес нової системи освіти та виховання, зорієнтованої на входження у світовий освітній простір. Зміни ціннісних орієнтирів шкільної освіти вимагають перебудови усіх складових компонентів сучасної школи. Серед них шкільна бібліотека як обов’язковий структурний підрозділ загальноосвітнього навчального закладу займає особливе місце .

Основною метою інноваційної освіти є формування і розвиток інноваційної здатності людини. Саме з творчим застосування знань, розвитком креативного мислення, усвідомлення логіки дії, моральною відповідальністю за свої вчинки, пов’язують перспективи людського існування. Звідси випливає одне з основних завдань бібліотеки – навчити вчитися, тобто створити систему самосвідомості навчання, вбудовану в сам процес навчання. Таким чином, кредо нашої бібліотеки – від освіти на все життя до освіти через усе життя.

Інноваційні технології проникають у кожну форму роботи бібліотеки нашої школи, щоб підготувати учнів до життя в інформаційному суспільстві. Нетрадиційні форми роботи сприяють неформальному спілкуванню читачів, цікавому проведенню вільного часу.

На протязі 2018-2019 років для школярів молодших класів пропонувалися такі заходи як «Літературна гра» з різними етапами: «Впізнай героя», «Хто автор телеграми», «Подорож у світ казок», літературні вікторини. Завдяки грі школярі долучаються до книги, вчаться співпереживати разом із літературними героями, пізнають моральні цінності, набувають певного етичного досвіду, розвивають ерудицію.

Діапазон пізнання книги учнями значно розширюється: школярі навчаються систематичній праці з книгою, вмінню чітко формулювати читацький запит, вільно орієнтуватися в різноманітних джерелах інформації, прилучатись до довідкової, енциклопедичної літератури. З цією метою проводжу «Літературні кругозори», пізнавальні ігри, експрес – подорожі, прес – діалоги, турніри ораторів, поетичні вітальні.

Ефективними технологіями популяризації літератури стали презентації книг, мандрівки літературними стежками видатних письменників, книжкові огляди, різноманітні конкурси, тематичні дискусії, години спілкування з поезією, мистецтвом, музикою, прес – конференції за формою ділових та рольових ігор.

Комп’ютерні технології в своїй діяльності використовую для:  

 

 • підготовки документації і звітності по роботі;
 • створення електронних баз даних;
 • ефективного обслуговування читачів;
 • організації естетичного оформлення бібліотеки та наочної популяризації літератури (комп’ютерний дизайн книжкових виставок, інформаційних стендів, календарів пам’ятних та літературних дат, тематичних полиць);
 • підготовки презентацій, проведення масових заходів з читачами; підготовки інформаційних джерел щодо популяризації бібліотечного фонду та реклами бібліотеки (інформаційні бюлетені, буклети, рекомендаційні списки та огляди літератури, експрес інформації, пам’ятки та інше).

МАСОВІ ТА ГРУПОВІ ФОРМИ РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

 

В період 2018/2019 років значно покращили свою діяльність масові форми роботи шкільної бібліотеки.

Особливо популярні у нашій бібліотеці стали масові заходи. Адже масовий захід – це і реклама книги та бібліотеки, і виховання учнів(залежно від теми), і навчання (декламаторського мистецтва, поведінки на сцені), і розвиток (інтелектуальних здібностей, пам’яті, уваги та уяви), і взаємозв’язок (учень – бібліотекар – учитель - книга). За період роботи в бібліотеці було проведено чимало заходів різної тематики. Звичайно працюю з групою дітей, які залюбки допомагають у бібліотеці. Кращими активістами, як правило є учні 5 – 8 класів. З активом бібліотеки легко і просто працювати. Вони допомагають в оформлені книжково-ілюстративних виставок, розробці завдань до конкурсів, турнірів, написанні сценаріїв, працюють в «Книжковій лікарні» та беруть участь у підготовці майже всіх заходів, які проводяться в школі. Завдяки роботі в бібліотеці, зростає рейтинг класу, учні якого зазвичай є активістами не тільки бібліотеки, а й школи. Навчившись працювати на сцені, діти стають ведучими різних шкільних і сільських свят.

Ефективними технологіями масової роботи   бібліотеки стали книжкові полиці, виставки, огляди літератури, цикли читань, обговорення книг, літературні ігри , розвиток інтелектуальних здібностей, пам’яті, уваги та уяви.

В нашій бібліотеці постійно проводяться:

 • відкритий мікрофон: «У світі цікавих новин»;
 • коло спілкування: «Нині Меланії, завтра Василя»;
 • інформаційно – пізнавальна година : «У мові моїй краса й неповторність»;
 • Лесині читання;
 • хвилинка духовності: «Стрітення Господнє»;
 • вікторина «Тарасовими шляхами»;
 • тематичний діалог з учнями 6 класу: «Добро починається з тебе»;
 • година спілкування: « Україна – незалежна держава»;
 • урок – реквієм, присвячений голодомору «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього» та інші.

Такі форми роботи надзвичайно результативні. Намагаюся проводити масових заходів як найбільше, адже це подобається дітям.

Ефективним щодо інформування учнів та популяризації літератури, до видатних дат історії, державних свят, предметних і тематичних тижнів є різноманітні книжкові виставки різнопланової тематики, що охоплює всі напрямки навчально-виховної роботи. Книжкова виставка – поширена у шкільній бібліотеці технологія масової роботи з читачами. Вона покликана пробуджувати в читачів інтерес до літератури, а також розкривати книжкові фонди бібліотеки.

ВИСНОВОК

 

Сьогодні шкільна бібліотека є структурним підрозділом школи, призначення якого не тільки збирати і зберігати, але й виробляти та поширювати інформацію. Інформаційна функція бібліотеки набуває сьогодні нового аспекту, оскільки не тільки сама бібліотека перетворюється на сучасне інформаційне середовище, але й допомагає стати таким і навчальному в цілому для ефективного досягнення загальної мети – всебічного розвитку дитини як особистості та її адаптації в соціумі шляхом інтенсивного інформаційного насичення. У зв’язку з цим цілком зрозумілим є той факт, що шкільна бібліотека повинна йти в руслі тих змін, що відбуваються в країні, плекати новий образ бібліотеки, допомагати користувачам творити новий світ.

Намагаюся перетворити шкільну бібліотеку в дійсно інформаційний, культурний, освітній центр, де б учні, вчителі мали можливість підвищити свій культурний рівень, поглибити і розширити знання.

Висока якість освіти неможлива без високого рівня інформаційної культури як учнів, так і вчителів. Повнота та оперативність інформаційного забезпечення запитів всіх учасників навчально-виховного процесу можуть бути досягнуті за умови інтенсивного використання як паперових носіїв інформації, так і електронних, що розповсюджуються на компакт – дисках та шляхом онлайнового доступу комп’ютерними мережами до баз даних видавництв та інформаційних центрів не тільки України, але й світу.